خانه / خبر ها / سنجاق جهان به ایران

سنجاق جهان به ایران

اخیرا فرزند هاشمی اعتراف کرده که پدرش مانع الحاق ازربیجان به ایران شده البته این تازه قطره ای است والا همه مردم دنیا خواستار الحاق هستند و اینها با تنگ نطری میگو یند خودمان هم زیادی هستیم یا می گویند مشکلات خودمان را بر طرف کنیم بهتر است و چهل سال است که دعای آنها باعث شده مشکلات داخلی را هم نتوانند حل کنند، زیرافراموش کردند خدارا و فراموش کردند شعر سعدی که می‌گوید: بنی آدم اعضای یک پیکرند. چون هاشمی گفته ما خودمان هم زیادی هستیم! شما گدا گشنه ها را نمی‌خواهیم. البته پسرش می‌گوید به نیت فلبی علی اف شک کرده! بهر حال با این حرف، عشق را به نفرت تبدیل نموده، که امروز آن را حس می کنیم : حالا آنها مدعی الحاق شده اند. نه فقط آزربیجان بلکه ترکیه نیز چنین حسی پیدا کرده. پاکستان که بازوی نظامی عربستان هست با شرکت در رزمایش آنها پیمان ینتو را تجزیه نموده است. البته همسایگان هم تقصیر ندارند آنها در یک بازی اسرائیلی گیر افتادند. اسرائیل معتقد است غیر یهودیان زیادی زنده هستند و باید از بین بروند و فقط نسل برگزیده آنها باقی بماند. آنهم نه همه یهودیها! بلکه صهیونیست ها زیرا یهودیان فقیر یا مومن هم مانند مسلمانان ضربه پذیر هستند و ممکن است به ایران ملحق شوند. اما این تئوری برایشان مشکلات زیاد دارد چرا که تقریبا یک درصد را در مقابل ۹۹درصد کاری نیست. لذا به فکر افتادند جنگهای داخلی فرقه ای و مذهبی به راه انداخته و با حمایت از بخشی آنها را به جنگ بخش دیگر وادار کنند تا هردو طرف از بین رفته و صهیونیست ها مالک تمام جهان شوند. خوشبختانه ایران به سرعت منظور آنها را فهمید و پیام آنها را دریافت کرد لذا برای جلوگیری از حضور انان در جهان رزمایش در مقابل رزمایش انجام داد. ولی این کافی نیست. زیرا تخمی که آنها به کمک هاشمی کاشته اند هنوز در حال بارور شدن است. اگر حتی صهیونیست ها هم نباشند مسلمانان و مسیحیان دگر اندیش این کار را خواهند کرد. در حالیکه اسلام دین جهانی است و همه جا صحبت ناس یعنی کل مردم در تاریخ است. و پیامبر اسلام هم رحمت للعالمین است. در حالیکه تفکر صهیونیستی آقای هاشمی به فکر نابودی اندیشه پیامبر است. چرا اینطور شد؟ بنده بارها تذکر داده ام کسانی که اندیشه شان در گذشته مانده نباید مسئولیتی داشته باشند. تفکر هاشمی در جنگ شش روزه مانده و با اینکه کتاب فلسطین و استعمار سیاه و غیره هم نوشته ولی باور داشته که صهیونیزم واقعیت تاریخی و ماندگار است. درست برعکس امام خمینی که میفرمود اگر هر مسلمان یک سطل آب بریزد اسرائیل را آب می برد. یعنی حتی لازم نیست نقشه پیچیده نظامی و پهبادی و موشکی در کار باشد. صهیونیست ها زائده مزاحم تاریخ هستند باید جراحی شوند. و چرا تاکنون از بین رنفته به یمن اندیشه هاشمی ایسم بوده!به همین دلیل اکثر برنامه ریزان اسرائیلی ایرانی هستند و اکثر برنامه ریزان ضد اسرائیل ایران هم اسرائیلی! یعنی در واقع دو اندیشه امام خمینی و هاشمی است که جنگ به راه انداخته! هاشمی همانطور که در جنگ تحمیلی نشان دادحتی با آمریکا و صدام هم مذاکره می کرد و جنایات آنها را در مقابل گوش چشمی می بخشید! امام خمینی گفته بود اگر از صدام هم بگذریم، از آل سعود نمی گذریم، ولی اندیشه ایشان در زمان ما باعث شده که حتی با آنها سر سفره شراب هم بنشینند. و از دیه و خونبهای حجاج ایرانی کشتار شده در طول سالهای حج به سادگی بگذرند و تخریب هزاران اثر اسلامی را از یاد ببرند. وی در زمان حیات خود آنچنان با آل سعود یهودی فالوده می خورد که توانسته بود به داخل حرمحضرت محمدص هم برود و عکس یادگاری بگیرد یا در باغ فدک از آب  نهر باغ بنوشد. و این دهن کجی بزرگ به گفتار امام رویه همیشگی بوده و در خاطرات او هست که هر بار امام با دستور او مخالفت می کرد آنقدر به امام فشار وارد می کرد تا نظرش را بپذیرد و به آقای خاتمی هم گفته بود شما حرف های آیت الله خامنه ای را گوش بده ولی به دستور ما عمل کن.

Accession of the world to Iran

Recently, Hashemi’s son admitted that his father prevented Azerbaijan from joining Iran. Of course, this is just a drop in the bucket. For years, their prayers have made it impossible for them to solve their internal problems. Because Hashemi said that we are too many! You do not want beggars. Of course, his son says he doubts Aliyev’s phobic intentions! However, with this statement, we have turned love into hatred, which we feel today: now they have claimed to join. Not only Azerbaijan but also Turkey has felt this way. Pakistan, Saudi Arabia’s military arm, has broken up the Intu treaty by participating in their exercises. Of course, the neighbors are not to blame, they got stuck in an Israeli game. Israel believes that many non-Jews are alive and should be destroyed, leaving only their chosen generation. Not all Jews! Rather, the Zionists because poor or devout Jews are just as vulnerable as Muslims and may join Iran. But this theory has many problems for them because almost one percent versus 99 percent does not work. Therefore, they thought of launching sectarian and religious civil wars and forcing them to go to war with another part by supporting them, so that both sides would be destroyed and the Zionists would own the whole world. Fortunately, Iran quickly understood what they meant and received their message, so to prevent their presence in the world, it conducted exercises against exercises. But this is not enough. Because the seed that they planted with Hashemi’s help is still fertilizing. Even if they are not Zionists, dissident Muslims and Christians will do it. While Islam is a world religion and everywhere Nas speaks means the whole people in history. And the Prophet of Islam is a mercy for the worlds. While Mr. Hashemi’s Zionist thinking is thinking of destroying the thought of the Prophet. Why did this happen? I have warned many times that those whose thoughts are in the past should not be held responsible. Hashemi’s thought remained in the Six-Day War, and although he wrote the book Palestine and Black Colonization, etc., he believed that Zionism was a historical and enduring reality. Contrary to Imam Khomeini who said that if every Muslim pours a bucket of water, he will water Israel. This means that there is not even a need for a complex military, drone and missile plan. The Zionists are a disturbing appendage of history and must be operated on. And why Hashemi’s thought has been destroyed by Yemen so far! That is why most of the Israeli planners are Iranians and most of the anti-Israel planners in Iran are also Israelis! In fact, it is the two ideas of Imam Khomeini and Hashemi that have started the war! As Hashemi showed in the imposed war, he also negotiated with the United States and Saddam and forgave their crimes! Imam Khomeini had said that if we pass Saddam, we will not pass Al-Saud, but his thought in our time has caused them to even sit at the wine table with them. And simply ignore the blood money of Iranian pilgrims killed during the years of Hajj and forget the destruction of thousands of Islamic works. During his lifetime, he ate so much faluda with the Jewish family that he was able to go inside the shrine of Hazrat Mohammad PBUH and take a souvenir photo or drink water from the garden creek in Fadak Garden. And this big crooked mouth, according to the Imam, has always been a practice and it is in his memoirs that every time the Imam opposed his order, he pressured the Imam so much that he accepted his opinion and he also told Mr. Khatami that you are the words of Ayatollah Khamenei. Listen, but follow our instructions.

انضمام العالم إلى إیران

مؤخرا اعترف نجل الهاشمی أن والده منع أذربیجان من الانضمام إلى إیران ، وهذا بالطبع مجرد قطره فی بحر ، ولسنوات طویله جعلت صلواتهم من المستحیل علیهم حل مشاکلهم الداخلیه. لأن الهاشمی قال إننا کثیرون! أنت لا ترید المتسولین. طبعا ابنه یقول إنه یشک فی نوایا علییف الرهابیه! ومع ذلک ، مع هذا البیان ، حوّلنا الحب إلى کراهیه ، وهو ما نشعر به الیوم: الآن یزعمون أنهم انضموا إلیه. لم تشعر أذربیجان فقط بهذه الطریقه ، بل ترکیا أیضًا. فککت باکستان ، الذراع العسکریه للمملکه العربیه السعودیه ، معاهده إنتو من خلال المشارکه فی تدریباتها. بالطبع ، الجیران لیسوا مسؤولین ، لقد علقوا فی لعبه إسرائیلیه. تعتقد إسرائیل أن العدید من غیر الیهود على قید الحیاه ویجب تدمیرهم ، ولم یتبق سوى جیلهم المختار. لیس کل الیهود! بالأحرى ، الصهاینه لأن الیهود الفقراء أو المؤمنین هم ضعفاء مثل المسلمین وقد ینضمون إلى إیران. لکن هذه النظریه لدیها العدید من المشاکل بالنسبه لهم لأن ما یقرب من واحد فی المائه مقابل ۹۹ فی المائه لا یعمل. لذلک فکروا فی شن حروب أهلیه طائفیه ودینیه وإجبارهم على خوض حرب مع طرف آخر من خلال دعمهم ، لیقضی على الطرفین ویمتلک الصهاینه العالم کله. لحسن الحظ ، فهمت إیران بسرعه ما تعنیه وتلقیت رسالتهم ، لذا لمنع وجودهم فی العالم ، أجرت تدریبات ضد التدریبات. لکن هذا لا یکفى. لأن البذره التی زرعوها بمساعده الهاشمی ما زالت تسمید. حتى لو لم یکونوا صهاینه ، فإن المعارضین المسلمین والمسیحیین سیفعلون ذلک. بینما الإسلام هو دین عالمی وفی کل مکان یتحدث ناز یعنی الشعب کله فی التاریخ. ونبی الإسلام رحمه للعالمین. بینما یفکر السید الهاشمی الصهیونی فی تحطیم فکر الرسول. لماذا حدث هذا؟ لقد حذرت مرات عدیده من أن أولئک الذین کانت أفکارهم فی الماضی یجب ألا یتحملوا المسؤولیه. بقی فکر الهاشمی فی حرب الأیام السته ، ورغم أنه کتب کتاب فلسطین والاستعمار الأسود وما إلى ذلک ، إلا أنه کان یعتقد أن الصهیونیه حقیقه تاریخیه ودائمه. على عکس الإمام الخمینی الذی قال إنه إذا سکب کل مسلم دلو من الماء ، فسوف یسقی إسرائیل. هذا یعنی أنه لا توجد حاجه حتى لخطه عسکریه معقده وطائرات بدون طیار وصواریخ. الصهاینه هم ملحق مقلق للتاریخ ویجب التعامل معهم. ولماذا دمر الیمن فکر الهاشمی حتى الآن ، لهذا السبب معظم المخططین الإسرائیلیین إیرانیون ومعظم المخططین المناهضین لإسرائیل فی إیران هم إسرائیلیون! الحقیقه أن فکرتی الإمام الخمینی والهاشمی هی التی بدأت الحرب! کما أظهر الهاشمی فی الحرب المفروضه ، تفاوض هو الآخر مع الولایات المتحده وصدام وعفو عن جرائمهم! کان الإمام الخمینی قد قال إننا إذا مررنا بصدام فلن نمر بآل سعود ، لکن تفکیره فی زماننا جعلهم یجلسون معهم على مائده النبیذ. وبکل بساطه تجاهل دیه الحجاج الإیرانیین الذین قتلوا خلال سنوات الحج وننسى تدمیر آلاف الأعمال الإسلامیه. خلال حیاته ، تناول الکثیر من الفالوده مع العائله الیهودیه لدرجه أنه تمکن من الدخول إلى ضریح حضره محمد علیه الصلاه والسلام والتقاط صوره تذکاریه أو شرب الماء من جدول الحدیقه فی حدیقه فدک. وهذا الفم الکبیر المعوج ، حسب الإمام ، کان دائمًا ممارسه ، وفی مذکراته أنه فی کل مره یعارض الإمام أمره ، کان یضغط على الإمام کثیرًا حتى یقبل رأیه ، کما أخبر السید خاتمی بذلک. انت کلام آیه الله خامنئی اسمع واتبع تعلیماتنا.

Dünyanın İran’a katılımı

Geçenlerde Haşimi’nin oğlu babasının Azerbaycan’ın İran’a katılmasına engel olduğunu itiraf etti.Tabii bu sadece bir kova damlası.Yıllarca duaları onların iç sorunlarını çözmelerini imkansız hale getirdi. Çünkü Haşimi biz çok fazlayız dedi! Dilenciler istemiyorsun. Elbette oğlu Aliyev’in fobik niyetinden şüphe ettiğini söylüyor! Ancak bu açıklama ile bugün hissettiğimiz sevgiyi nefrete dönüştürdük: şimdi de katılma iddiasında bulundular. Sadece Azerbaycan değil, Türkiye de böyle hissetmiştir. Suudi Arabistan’ın askeri kolu Pakistan, tatbikatlarına katılarak Intu anlaşmasını bozdu. Tabii ki komşuların suçu yok, bir İsrail oyununda sıkışıp kaldılar. İsrail, Yahudi olmayan birçok kişinin hayatta olduğuna ve sadece kendi seçtikleri nesilleri bırakarak yok edilmesi gerektiğine inanıyor. Tüm Yahudiler değil! Aksine, Siyonistler, fakir ya da inanan Yahudilerin Müslümanlar kadar savunmasız oldukları ve İran’a katılabilecekleri için. Ancak bu teorinin onlar için pek çok sorunu var çünkü neredeyse yüzde bire karşı yüzde 99 işe yaramıyor. Bu nedenle mezhep ve dinsel iç savaşlar çıkarmayı ve onları destekleyerek başka bir kesimle savaşa zorlamayı düşündüler, böylece her iki taraf da yok olacak ve Siyonistler tüm dünyaya sahip olacaklardı. Neyse ki İran, ne demek istediklerini çabucak anladı ve mesajını aldı, bu yüzden dünyadaki varlıklarını engellemek için tatbikatlara karşı tatbikatlar yaptı. Ama bu yeterli değil. Çünkü Haşimi’nin yardımıyla ektikleri tohum hâlâ dölleniyor. Siyonist olmasalar da muhalif Müslümanlar ve Hristiyanlar bunu yapacaktır. İslam bir dünya dini iken ve Nas’ın konuştuğu her yer tarihteki bütün halk demektir. Ve İslam Peygamberi alemlere bir rahmettir. Haşimi Bey’in Siyonist düşüncesi Hz. Peygamber’in düşüncesini yıkmayı düşünürken. Bu neden oldu? Düşünceleri geçmişte kalanların sorumlu tutulmaması gerektiği konusunda defalarca uyardım. Haşimi’nin düşüncesi Altı Gün Savaşı’nda kaldı ve Filistin ve Kara Sömürgecilik vb. kitabını yazmasına rağmen Siyonizm’in tarihi ve kalıcı bir gerçeklik olduğuna inanıyordu. Her Müslüman bir kova su dökerse İsrail’i sular diyen İmam Humeyni’nin aksine. Bu, karmaşık bir askeri, drone ve füze planına bile ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor. Siyonistler tarihin rahatsız edici bir uzantısıdır ve ameliyat edilmelidir. Ve Haşimi’nin düşüncesi neden Yemen tarafından şimdiye kadar yok edildi!İşte bu yüzden İsrailli planlayıcıların çoğu İranlı ve İran’daki İsrail karşıtı plancıların çoğu da İsrailli! Aslında savaşı başlatan İmam Humeyni ve Haşimi’nin iki fikridir! Haşimi empoze edilen savaşta gösterdiği gibi, ABD ve Saddam ile de pazarlık yaptı ve suçlarını bağışladı! İmam Humeyni, Saddam’ı geçersek Suud’u geçemeyeceğimizi söylemişti, ancak zamanımızda onun düşüncesi, onlarla şarap sofrasına bile oturmalarına neden oldu. Ve hac yıllarında öldürülen İranlı hacıların kan paralarını görmezden gelin ve binlerce İslami eserin yıkımını unutun. Hayatı boyunca Yahudi ailesiyle birlikte o kadar çok faluda yedi ki Hz. Muhammed’in (a.s.m.) türbesine girip hatıra fotoğrafı çektirdi ya da Fedak Bahçesi’ndeki bahçe deresinden su içebildi. Ve bu büyük çarpık ağız, İmam’a göre her zaman bir uygulama olmuştur ve anılarında, İmam’ın emrine her karşı çıktığı zaman, İmam’a o kadar baskı yaptığı ve onun fikrini kabul ettiği ve Hatemi Bey’e şunları söylediği yer almaktadır. Siz Ayetullah Hamaney’in sözlerisiniz, dinleyin ama talimatlarımıza uyun.

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

مرکز مطالعات مدیریت ایران جواب داد ICms

🔴 لیست تحصیل کرده‌های دانشگاه امام صادق در مدیریت کشور و ۲ پیشنهاد! ✍️ حبیب …

دیدگاهتان را بنویسید