خانه / مذهبی / کشف حجاب

کشف حجاب

این متن برنده جایزه ادبی کوتاه آلمان شد😍

مردی

درحال

مرگ بود

وقتی که

متوجه

مرگش شد

خدا را با

جعبه ای

در دست دید

*خدا* :

وقت رفتنه

*مرد* :

به این زودی؟

من نقشه های

زیادی داشتم

*خدا* :

متاسفم

ولی وقت

رفتنه

*مرد* :

در جعبه ات

چی دارید؟

*خدا* :

متعلقات

تو را

*مرد* :

متعلقات

من ؟

یعنی

همه چیزهای

من ؛

لباسهام

پولهایم و ـ

*خدا* :

آنها دیگر

مال تو

نیستند

آنها متعلق به

زمین هستند

*مرد* :

خاطراتم چی ؟

*خدا* :

آنها متعلق

به زمان

هستند

*مرد* :

خانواده و

دوستانم ؟

*خدا* :

نه ،

آنها موقتی

بودند

*مرد* :

زن و

بچه هایم ؟

*خدا* :

آنها متعلق به

قلبت بود

*مرد* :

پس وسایل

داخل جعبه

حتما

اعضای

بدنم

هستند ؟

*خدا* :

نه ؛

آنها متعلق

به گردوغبار

هستند

*مرد* :

پس مطمئنا

روحم است ؟

*خدا* :

اشتباه

می کنی

روح تو

متعلق

به من است

مرد با اشک

در چشمهایش

و باترس زیاد

جعبه در دست

خدا را گرفت

و باز کرد ؛

دید خالی

است!

مرد

دل شکسته

گفت :

من هرگز

چیزی نداشتم ؟

*خدا* :

درسته ،

تو مالک

هیچ چیز

نبودی !

*مرد* :

پس من

چی داشتم ؟

*خدا* :

لحظات زندگی

مال تو بود ؛

هر لحظه  که

زندگی کردی

مال تو بود .

زندگی

فقط

لحظه ها

هستند

قدر

لحظه ها را

بدانیم و

لحظه ها را

دوست

داشته

باشیم

آنچه از سر گذشت ؛ شد سر گذشت

حیف بی دقت گذشت ؛ اما گذشت!

تا که خواستیم یک «دو روزی» فکر کنیم

بر در خانه نوشتند؛ ⇦در گذشت⇨

قدر همدیگر و لحظات خوب رو بدونیم🌹این متن برنده جایزه ادبی کوتاه آلمان شد

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

اگر امام و شهدا نبودند از اسلام خبری نبود

اگر امام و شهدا نبودند از اسلام خبری نبود

به مناسبت روز تجلیل‌ از شهیدان‌ و ایثارگران: خون مطهّر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را …

دیدگاهتان را بنویسید