خانه / خبر ها / بازسازی وطن یا گدایی در غربت
مخالفت گسترده مردمی در عراق با حضور نیروهای آمریکایی
مخالفت گسترده مردمی در عراق با حضور نیروهای آمریکایی

بازسازی وطن یا گدایی در غربت

دشمنان مخصوصا رادیو های انها سعی دارند کاری کنند  مردم افغانستان بجای سازندگی کشور خود از این فرار کرده به سازندگی دیگر کشورها بپردازند تا بتوانند منابع و معادن ان را به تاراج ببرند لذا باید این فرهنگ ازبین برود و تنها راه ان نابودی بی بی سی است البته ایرانیها با نبوغ خود این جریان را معکوس کردند بعنوان ناراضی میروند و پستهای کلید کشور میزبان را در اختیار میگیرند تا همه جای دنیا را مدیریت کنند که و زمینه امپراطوری جهانی دوباره‌ای فراهم شود

سازندگی وطن، یا گدایی در غربت

دشمنان مخصوصا رادیو های انها سعی دارند: کاری کنند مردم افغانستان بجای سازندگی کشور خود، از این فرار کرده به سازندگی دیگر کشورها بپردازند! تا بتوانند منابع و معادن ان را به تاراج ببرند، لذا باید این فرهنگ ازبین برود. تنها راه ان نابودی بی بی سی است. البته ایرانیها با نبوغ خود این جریان را معکوس کردند: بعنوان ناراضی از کشور میروند و با پناهنده شدن پستهای کلید کشور میزبان را در اختیار میگیرند، تا همه جای دنیا را مدیریت کنند! که زمینه امپراطوری جهانی: دوباره‌ای فراهم شود. در تاریخ قرون وسطی جنگ های صلیبی  مرز و دیوار بلندی بین مسلمانان و مسیحیان کشیده بود بطوریکه اروپا دادگاهی بنام انکیزاسیون داشت تا هرکس به فکر شبیه ایران رسید او را اعدام کنندو که نمونه آن گالیله است که از نظرات فارابی در مورد گردش زمین به دور خورشید دفاع می کرد. زیرا در اث حمله مغول دانشمندان کتابهای خود را برداشته و به اروپا رفته و مخفیانه زندگی می کردند. مردم اروپا  از این افراد دین اسلام وعلم را می اموختند. اما به آنها گفته می شد نام ایرانی برده نشود زیرا مغولها ممکن است سر برسند! به همین جهت کتباهای ابن سینا تا سالها منشا تدریس علم پزشکی بوده. ولی از او بعنوان یک دانشمند عرب! نام می برند. در حالیکه کتابهای ابن سینا به فارسی است و محل تدریس  و دفن او هم در همدان یعنی غربی ترین شهر ایران بوده است. این دشمنی با ایرانیان که با مجوز خود ایرانی ها بوده هنوز هم ادامه دارد! رسانه های بیگانه با افراد ایرانی بر علیه ایران تبلیغ می کنند. اینکه آمریکا از افغانستان فرار کرد ولی از عراق نمی رود برای آن است که تبار بایدن به کردستان و عراق برمی گردد! خان بایدن در پیرانشهر هنوز هم زمین های زیادی دارد که مرز بین ایران و کردستان عراق است. و این که: ایران می تواند گروهکها را در داخل عراق مورد هجوم قراردهد، ولی در پاکستان این کار را نمی کند. زیرا آنها به غرب نزدیکترند و با اروپا و آمریکا آمیختگی دارند ولی پاکستان و افغانستان بیشتر با چین و هند هستند. از سوی دیگر دشمن اصلی اعلام شده از قبل اسرائیل است. و عراق میتواند دیوار حائل بین ایران و اسرائیل باشد. به همین جهت الکاظمی اجازه حضور ایرانیان را در اربعین نمی دهد زیرا ممکن است مردم راهشان را کمی کج کنند! و بجای رفتن به زیارت نوه پیامبر به زیارت انبیا در قدس شریف بروند! تفاوت دیگر عراق با افغانستان در این است که عراقی ها جنبه نظامی داشته اند و ۸سال حمله به ایران را در پرونده دارند ولی افغانستان یا پاکستان بدل ایران در مقابل چین هستند. ظهور طالبان در افغانستان دفعی نبوده  لذا روند رشد آن هم دفعی نیست. لذا پیروزی طالبان در افغانستان میتواند به فروپاشی هند و چین بیانجامد. اویغورهای چین و اهالی کشمیر تقویت شوند و مراکز قدرت را در دست بگیرند و مانند طالبان بدون خونریزی بر همه چیز مسلط شوند. اما عراق بدل ایران در مقابل غرب است. و تحول در عراق به اسرائیل و اروپا سرایت می کند. علت ترس مشترک الکاظمی و نفتالی بنت در همین است. الکاظمی به نمایندگی از نفتالی سخنان او را به شکل دیگری بیان می کند. لذا اسرائیل و آمریکا افغانستان را رها می کنند ولی عراق را رها نمی کنند. سیاست تجزیه طلبی در افغانستان بسرعت سرکوب می شود ولی در عراق مانند غده سرطانی اسرائیل، بصورت استخوان لای زخم باقی می ماند. عراق می گوید ما تسلطی بر شمال یعنی کردستان نداریم و آنها خودشان آمریکا را دعوت کرده و پایگاه اربیل را به او دادند. و همین بهانه خوبی می شود که راتش ایران بتواند انتقام شهدای مرزبانی را از انها بگیرد. قبلا هم گفته بود در شهادت سردار سلیمانی تسلطی بر عوامل آن نداشته لذا ایران پایگاه عین الاسد را با خاک یکسان کرده بود.

Building a homeland, or begging in exile

Enemies, especially their radios, are trying to: make the people of Afghanistan run away from this and build other countries instead of building their own country! In order to be able to plunder its resources and mines, so this culture must be destroyed. The only way is to destroy the BBC. Of course, the Iranians reversed this trend with their genius: they leave the country as dissatisfied and take refuge in the key posts of the host country, to manage all over the world! To lay the groundwork for a global empire: a re-enactment. In medieval history, the Crusades drew a high line between Muslims and Christians, so much so that Europe had a court called the Inquisition to execute anyone who thought like Iran, as exemplified by Galileo, in Farabi’s view of the earth’s rotation around the sun. He defended. Because of the Mongol invasion, scientists took their books and went to Europe and lived in secret. The people of Europe learned Islam and science from these people. But they were told not to mention the Iranian name because the Mongols might arrive! For this reason, Ibn Sina’s books have been the source of teaching medical science for many years. But from him as an Arab scientist! They are called. While Ibn Sina’s books are in Persian and his place of teaching and burial was in Hamadan, the westernmost city of Iran. This enmity with the Iranians, which was with the permission of the Iranians, is still going on! Foreign media propagandize against Iranians against Iranians. The fact that the United States fled Afghanistan but does not leave Iraq is because the Biden lineage returns to Kurdistan and Iraq! Khan Biden still has a lot of land in Piranshahr, which is the border between Iran and Iraqi Kurdistan. And that: Iran can attack gangs inside Iraq, but it does not in Pakistan. Because they are closer to the West and have alliances with Europe and the United States, but Pakistan and Afghanistan are more with China and India. On the other hand, the main declared enemy is Israel. And Iraq could be a barrier between Iran and Israel. That is why Al-Kazemi does not allow the Iranians to be present in Arbaeen because people may deviate a little! And instead of going to the shrine of the Prophet, they go to the shrine of the prophets in Holy Quds! Another difference between Iraq and Afghanistan is that the Iraqis have a military aspect and have been attacking Iran for 8 years, but Afghanistan or Pakistan are against Iran against China. The rise of the Taliban in Afghanistan has not been repulsive, so its growth is not repulsive. Therefore, the victory of the Taliban in Afghanistan could lead to the collapse of India and China. Strengthen the Chinese Uyghurs and the people of Kashmir and seize the centers of power and dominate everything like the Taliban without bloodshed. But Iraq is Iran’s counterpart to the West. And the change in Iraq is spreading to Israel and Europe. This is the reason for the common fear of Al-Kazemi and Naphtali Bennett. Al-Kazemi, on behalf of Naphtali, puts it another way. So Israel and the United States are leaving Afghanistan, but not Iraq. The policy of separatism in Afghanistan is quickly suppressed, but in Iraq, like Israel’s cancer, it remains a bone of contention. Iraq says we have no control over the north, Kurdistan, and they themselves invited the United States and gave it the Erbil base. And this is a good excuse for Iran to be able to take revenge on the border martyrs. He had already said that in the martyrdom of Sardar Soleimani, he had no control over its agents, so Iran had razed the Ayn al-Assad base to the ground.

بناء وطن ، أو التسول فی المنفى

الأعداء ، وخاصه أجهزه الرادیو الخاصه بهم ، یحاولون: جعل الشعب الأفغانی ، بدلاً من بناء وطنه ، یهرب من هذا ویبنی دولاً أخرى! ولکی تتمکن من نهب ثرواتها ومناجمها فلا بد من تدمیر هذه الثقافه. الطریقه الوحیده هی تدمیر البی بی سی. بالطبع ، عکس الإیرانیون هذا الاتجاه بعبقریتهم: یغادرون البلاد وهم غیر راضین ویلجأون إلى المناصب الرئیسیه فی البلد المضیف ، لإداره جمیع أنحاء العالم! لوضع الأساس لإمبراطوریه عالمیه: إعاده التشریع. فی تاریخ العصور الوسطى ، رسمت الحروب الصلیبیه خطاً عالیاً بین المسلمین والمسیحیین ، لدرجه أن أوروبا کان لدیها محکمه تسمى محاکم التفتیش لإعدام أی شخص یعتقد مثل إیران ، کما مثل جالیلیو ، من وجهه نظر الفارابی حول دوران الأرض حول الشمس. دافع. بسبب الغزو المغولی ، أخذ العلماء کتبهم وذهبوا إلى أوروبا وعاشوا فی الخفاء. لقد تعلم أهل أوروبا الإسلام والعلم من هؤلاء الناس. لکن قیل لهم عدم ذکر الاسم الإیرانی لأن المغول قد یصلون! لهذا السبب ، کانت کتب ابن سینا ​​مصدرًا لتدریس العلوم الطبیه لسنوات عدیده. لکن منه کعالم عربی! یطلق علیهم. بینما کتب ابن سینا ​​باللغه الفارسیه وکان مکان تعلیمه ودفنه فی مدینه همدان ، أقصى غرب إیران. هذه العداوه للإیرانیین التی کانت بإذن من الإیرانیین ما زالت مستمره! دعایه إعلامیه أجنبیه ضد الإیرانیین ضد الإیرانیین. حقیقه أن الولایات المتحده هربت من أفغانستان ولم تغادر العراق لأن سلاله بایدن تعود إلى کردستان والعراق! لا یزال لدى خان بایدن الکثیر من الأراضی فی بیرانشهر ، وهی الحدود بین إیران وکردستان العراق. وأن: یمکن لإیران أن تهاجم العصابات داخل العراق ، لکنها لا تفعل ذلک فی باکستان. لأنهم أقرب إلى الغرب ولدیهم تحالفات مع أوروبا والولایات المتحده ، لکن باکستان وأفغانستان أکثر مع الصین والهند. من ناحیه أخرى ، العدو الرئیسی المعلن هو إسرائیل. ویمکن أن یکون العراق حاجزًا بین إیران وإسرائیل. لذلک لا یسمح الکاظمی للإیرانیین بالتواجد فی الأربعین لأن الناس قد ینحرفون قلیلاً! وبدلاً من الذهاب إلى مرقد النبی یذهبون إلى مرقد الأنبیاء فی القدس! فرق آخر بین العراق وأفغانستان هو أن للعراقیین جانبًا عسکریًا ویهاجمون إیران منذ ۸ سنوات ، لکن أفغانستان أو باکستان ضد إیران ضد الصین. لم یکن صعود طالبان فی أفغانستان بغیضًا ، لذا فإن نموها لیس بغیضًا. لذلک فإن انتصار طالبان فی أفغانستان قد یؤدی إلى انهیار الهند والصین. تعزیز الأویغور الصینیین وشعب کشمیر والاستیلاء على مراکز القوه والسیطره على کل شیء مثل طالبان دون إراقه دماء. لکن العراق هو نظیر إیران للغرب. والتغییر فی العراق یمتد إلى إسرائیل وأوروبا. وهذا سبب الخوف المشترک بین الکاظمی ونفتالی بینیت. الکاظمی ، نیابه عن نفتالی ، یضع الأمر بطریقه أخرى. إذن ، إسرائیل والولایات المتحده ستغادران أفغانستان ، لکن لیس العراق. یتم قمع السیاسات الانفصالیه فی أفغانستان بسرعه ، لکن فی العراق ، مثل سرطان إسرائیل ، لا تزال موضع خلاف. یقول العراق إنه لیس لدینا سیطره على الشمال ، کردستان ، وهم أنفسهم دعوا الولایات المتحده وأعطوها قاعده أربیل. وهذا عذر جید لإیران لتتمکن من الانتقام من شهداء الحدود. کان قد قال بالفعل إنه فی استشهاد سردار سلیمانی ، لم یکن لدیه سیطره على عملائها ، لذلک قامت إیران بتدمیر قاعده عین الأسد بالأرض.

建设家园,或乞讨流放

敌人,尤其是他们的电台,正试图:让阿富汗人民,而不是建立自己的国家,逃离这个并建立其他国家!为了能够掠夺它的资源和矿山,所以这种文化必须被摧毁。唯一的办法就是摧毁BBC。当然,伊朗人用他们的天才扭转了这个趋势:他们不满意地离开了这个国家,躲在东道国的关键岗位上,去管理全世界!为全球帝国奠定基础:重演。在中世纪的历史中,十字军东征在穆斯林和基督徒之间划出了一条高分界线,以至于欧洲有一个叫做宗教裁判所的法庭,可以处决任何像伽利略一样认为伊朗的人,就像伽利略一样,在法拉比的地球围绕太阳旋转的观点中。他辩护。因为蒙古人的入侵,科学家们带着他们的书去欧洲隐居。欧洲人民从这些人那里学到了伊斯兰教和科学。但是他们被告知不要提及伊朗人的名字,因为蒙古人可能会到达!正因如此,伊本西纳的书籍多年来一直是医学教学的源泉。但从他作为一个阿拉伯科学家!他们叫。伊本西纳的书是波斯语,他的教书和埋葬地点在伊朗最西部的城市哈马丹。这种与伊朗人的仇恨,在伊朗人的许可下,还在继续!外国媒体宣传反对伊朗人反对伊朗人。美国逃离阿富汗不离开伊拉克,是因为拜登血统又回到了库尔德斯坦和伊拉克!汗拜登在皮兰沙赫尔仍有大量土地,这里是伊朗和伊拉克库尔德斯坦的边界。而且:伊朗可以攻击伊拉克境内的帮派,但不能攻击巴基斯坦。因为他们更接近西方,与欧洲和美国结盟,而巴基斯坦和阿富汗更多地与中国和印度结盟。另一方面,宣布的主要敌人是以色列。伊拉克可能成为伊朗和以色列之间的障碍。这就是为什么 Al-Kazemi 不允许伊朗人出现在 Arbaeen 的原因,因为人们可能会偏离一点!他们没有去先知的圣地,而是去圣城的先知圣地!伊拉克和阿富汗的另一个区别是,伊拉克人有军事方面,攻击伊朗۸年,但阿富汗或巴基斯坦反对伊朗反对中国。塔利班在阿富汗的崛起并没有令人反感,所以它的增长也不令人反感。因此,塔利班在阿富汗的胜利可能导致印度和中国的崩溃。加强中国维吾尔人和克什米尔人民,夺取权力中心,像塔利班一样统治一切,不流血。但伊拉克是伊朗的西方对手。伊拉克的变化正在蔓延到以色列和欧洲。这就是对 Al-Kazemi 和 Naphtali Bennett 普遍恐惧的原因。代表 Naphtali 的 Al-Kazemi 则以另一种方式表示。所以以色列和美国正在离开阿富汗,而不是伊拉克。阿富汗的分离主义政治很快被镇压,但在伊拉克,就像以色列的癌症一样,它仍然是争论的焦点。伊拉克说我们无法控制北部库尔德斯坦,他们自己邀请了美国并给了它埃尔比勒基地。而这正是伊朗能够报复边境烈士的好借口。他已经说过,在苏莱曼尼殉难时,他无法控制其特工,因此伊朗将艾因·阿萨德基地夷为平地。

امیرخان متکی: آماده همکاری برای بازگشت مهاجرین هستیم
امیرخان متکی: آماده همکاری برای بازگشت مهاجرین هستیم

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

شورای عالی علمای شیعه با طالبان

کشور افغانستان , طالبان , شیعیان , «محمد اکبری» معاون این شورا در نشست گفت: …