خانه / خبر ها / نم باران

نم باران

💕 چند روز پیش یکی از همکاران تصویری از یک برگه دفترچه بیمه برایم فرستاد که روی آن با خط نستعلیق یک بیت شعر زیبا خطاطی شده بود. آن بیت دلنشین این بیت بود:

 

 

دکتر این بار برایم نم باران بنویس

دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس

 

 

من دیدم چه بیت زیبایی است و تصمیم گرفتم ابیاتی به آن اضافه کنم. حاصل قصیده ی ذیل شد. نامش را هم گذاشتم کلینیک ویژه!

 

 

🏚  کلینیک ویژه  🏚

 

 

“دکتر این بار برایم نم باران بنویس

دو سه شب پرسه زدن توی خیابان بنویس”

 

 

دوسه روزی نه! دوسه هفته و شاید هم بیش

“سر” نهادن به در و دشت و بیابان بنویس

 

 

عکسی از این دل پژمرده برایم تو بگیر

تستی از سینه ی افسرده ی یاران بنویس

 

 

اسکنی از دل ریشم بنما جانِ طبیب

عشق تجویز نما، مهر فراوان بنویس

 

 

ای حکیم از حسد و حرص تو پرهیزم ده

سوپی از سادگی و پاکی انسان بنویس

 

 

سایه دستی که شوم دور ز کین و نخوت

نسخه ای ناب ز بخشیدن آسان بنویس

 

 

گاهگاهی تو مرا پیش مشاور بفرست

دست برداشتن از رزق فراوان بنویس

 

 

مشی درویشی و آداب قناعت کردن

شادمان زیستن و مسلک رندان بنویس

 

 

بنویسید مرتب بروم کوه و کمر

گاهگاهی سفر نهر لواسان بنویس

 

 

یزد بِنْویس که با جمع رفیقان بروم

سفر دور نشد گردش تهران بنویس

 

 

گر میسّر نشدم خارجه و هند و فرنگ

بهتر از چین و ختن گردش ایران بنویس

 

 

نسخه بنویس هوایی بخورد احساسم

سایه ی نارون و زلف پریشان بنویس

 

 

به پریشانی احوال و دل زار نگر

طَرْف باغ و چمن و لاله و ریحان بنویس

 

 

فصل گرما چو شود توصیه کن آبتنی

کرسی و چای ذغالی به زمستان بنویس

 

 

چو بهار آید و فصل گل و بلبل گردد

سایه ی نسترن و صوت هَزاران بنویس

ز گرانی خبرت هست حکیم دانا

لطف فرموده مرا نسخه ی ارزان بنویس

 

دکتر کیوان همایون💕

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

شورای عالی علمای شیعه با طالبان

کشور افغانستان , طالبان , شیعیان , «محمد اکبری» معاون این شورا در نشست گفت: …