خانه / عکس ها / خبرنگار افغان میپذیریم
تدروس ادهانوم " عضو جبهه تیگری یک گروه تروریستی و آدمکش و مسلح
تدروس ادهانوم " عضو جبهه تیگری یک گروه تروریستی و آدمکش و مسلح

خبرنگار افغان میپذیریم

فارسی بداند۰۹۱۲۰۸۳۶۴۹۲

خبر نگار افتخاری
ماهین نیوز خبرنگار افتخاری از بین پارسی دانان افغان می پذیرد
شرایط
داشتن سواد فارسی خواندن و نوشتن
مدرک حداقل دیپلم
ساکن افغانستان
گذراندن دوره باز آموزی
مدارک:
یک قطعه عکس
خط ارتباطی واتساپ
واریزی شهریه

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

استعفای امیرحسین قاضی زاده

اداب گروه

آداب حضور در شبکه‌های اجتماعی از قول دکتر محمدعلی تهرانی دانشیار دانشگاه علامه گروه روزنامه …