خانه / مذهبی / گوشت کبوتر
گوشت کبوتر
گوشت کبوتر

گوشت کبوتر

گوشت کبوتر مخصوصا آنهاییکه چاق هستند از همه گوشت ها بهتر و خاصیت غذایی برتری دارد و مصداق آن است که خداوند همه چیز را برای بشر خلق کرده است. متاسفانه برداشت متجچرانه یا مدرنانه! از برخی احکام اسلامی کار را بجایی رسانده که طرف گوشت خوک می خورد ولی از خوردن گوشت کبوتر اکراه دارد! سوسک ها را سرخ می کنند و موش ها و خفاش ها را سر می برند و سوپ درست می کنند اما از بره و گوسفند و قربانی کردن آنها ناراحت هستند. و این تفکر بصورت سیستماتیک در امده و تحت نام حمایت از حیوانات! یا حفاظت محیط زیست تدوین گردیده است. در حالیکه خداوند قوچ را از بهشت برای بشر فرستاد تا قربانی کند. و در روایات داریم اگر حیوانی یا گیاهی توسط بشر خورده شود سیرتکاملی خود را درست ادامه داده و خوشحال است. اما آنها با نشان دادن ذبح اسلامی گوسفندان حالت ترحم گرفته و غمباد حمایت از حیوانات می گیرند. مثل این است که بگوییم: چاقو چرا میوه را خرد می کند؟ آیا باید چاقو همه جا برنده باشد فقط به ما می رسد تیزی خود را از دست بدهد؟ مخالفان دستورات الهی دو گروه هستند: اول گروههای مذهبی کم اطلاع یا جاهل و دوم گروههای معاند و دشمنان دانا. از گروههای اول میتوان به همین موضوع کبوتر اشاره کرد: در حالیکه کبوتران چاق ( گوشتی ) حلال ترین و پرخاصیت ترین منبع غذایی هستند، آنها را دور حرم امامزاده ها مراکز مقدس پرورش می دهند! بهترین گندم را برایشان می ریزند ولی نمی گذارند شکار شود! در حالیکه گوشت بسیار گران شده و از سفره مردم پر کشیده ولی برای کبوتر ها کبودرخانه درست می کنند و فقط مجاز هستند از کود آنها استفاده کنند. با سرعت زاد و ولد و مدت کوتاه رشد آنها(یکماه) میتوانند بخش اعظمی از خوراک مردم را تهیه کنند. عید قربان یاد آور شیرینی قربانی کردن گوسفندان است، ولی آل سعود احمق آنها را در هوای گرم در زمین دفن می کند. حتی برخی سیاهان که گوشت قربانی را در دمای صحرا به صورت قرمه در می اوردند مجاز به خوردن آن نبودند. و این حماقت آنها تا جایی رفته که مردم مجبورند از گوشت خر یا سویا و امثال آن(بصورت حلال) و یا گوشت سگ و خوک برای تامین پروتئین موزد نیاز استفاده کنند. و خداوند این شیعیان نفهم(ضد خوردن کبوتر)وغیرشیعیان نفهم( ضد قربانی کردن) را در جهنم خواهد انداخت. زیرا که برخلاف دستور الهی حلال خدا را حرام کرده و حرام را حلال نمودند. اما دشمنان دانا چه می کنند؟ در همین قضیه خوزستان معلوم شد که عامل اصلی همه این فتنه ها رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است. زیرا برخلاف دستورات اسلامی حکم به انسداد منابع داده است.حفظ محیط زیست شعار زیبایی است ولی دشمنان دانا از این شعار برای نابودی مردم و غارت هستی انها استفاده می کنند. می گویند عشایر را کوچرو را اسکان ندهید تا گوشت قرمز ما تامین شوند! به طبیعت دست نزنید تا جنگل ها نابود نشود، از منابع غذایی حلال (شکار) استفاده نکنید تا برای آیندگان بماند. بعد همین ها در مورد گوشت سگ و خوک و میمون و سوسک و مار هیچ حرفی نمی زنند. زیرا مطالعه کردند و دیدند که خداوند تمام امکانات زمین را برای مومنان آفریده لذا مانع استفاده آنها می شوند تا خدا را ناکام بگذارند. و خودشان ادعای خدایی کنند. وقتی مردم نیاز دارند، از نظر اسلام نیاز رفاهی مردم ( از راه حلال) برهمه چیز مقدم است. یعنی جنگلها نابود شوند یا مراتع از بین بروند( همگی تبدیل به زمین های کشاورزی شوند) اما رفاه مردم تامین شود حلال است. کلیه انفال همین حکم را دارند ولی انها کاری کردند که انفال پس انداز شود، نه سرمایه گذاری برای رفاه مردم.

Pigeon meat

Pigeon meat, especially those that are fat, is better than all other meats and has superior nutritional properties, and it is an example that God has created everything for human beings. Unfortunately, the impression is modern or modern! According to some Islamic rulings, he has eaten pork but is reluctant to eat pigeon meat! They fry beetles and behead rats and bats and make soup, but they are upset about lambs and sheep and sacrificing them. And this thinking has become systematic and under the name of animal protection! Or environmental protection has been developed. While God sent the ram from heaven to man to sacrifice. And we have narrations that if an animal or a plant is eaten by a human being, he will continue his perfect life and be happy. But by showing the Islamic slaughter of sheep, they take pity and grieve over the protection of animals. It is like saying: Why does a knife crush fruit? Should the knife win everywhere, only to lose its sharpness? There are two groups of opponents of divine commandments: first, the ignorant religious groups, and second, the disobedient groups and the wise enemies. From the first groups, we can mention the same issue of pigeons: while fat pigeons (meat) are the most halal and most characteristic food source, they are raised around the shrines of Imamzadeh holy centers! They pour the best wheat for them but do not let it be hunted! While the meat has become very expensive and has been filled from the people’s table, they make a pigeon house for the pigeons and are only allowed to use their manure. With their rapid birth and short growth period (one month), they can provide a large part of people’s food. Eid al-Adha is reminiscent of the sweetness of sacrificing sheep, but the foolish Al-Saud buries them in hot weather on the ground. Even some blacks who cut the sacrificial meat into pieces at desert temperature were not allowed to eat it. And their stupidity has gone so far that people have to use donkey or soy meat and the like (as halal) or dog and pork to get the protein they need. And God will throw these ignorant Shiites (against eating pigeons) and non-understanding Shiites (against sacrificing) in hell. Because, contrary to the divine order, they forbade what is lawful for God and made what is lawful. But what do wise enemies do? In the same case in Khuzestan, it turned out that the main cause of all these seditions was the head of the Environmental Protection Organization. Because, contrary to Islamic orders, it has ordered the blocking of resources. Environmental protection is a slogan of beauty, but wise enemies use this slogan to destroy people and plunder their existence. They say do not settle the nomads so that our red meat can be provided! Do not touch nature so that forests are not destroyed, do not use halal food sources (hunting) to be left for the future. Then they do not say anything about dog meat, pork, monkeys, beetles and snakes. Because they studied and saw that God created all the possibilities of the earth for the believers, so they prevent their use in order to defeat God. And claim to be gods themselves. When people are in need, according to Islam, the welfare of the people (through the lawful way) is paramount. That is, forests should be destroyed or pastures should be destroyed (all of them should be turned into agricultural lands), but it is permissible to ensure the welfare of the people. All Anfals have the same ruling, but they did something to save Anfals, not to invest in the welfare of the people.

لحم حمام

یعتبر لحم الحمام ، وخاصه الدسم منه ، أفضل من جمیع اللحوم الأخرى وله خصائص غذائیه فائقه ، وهو مثال على أن الله قد خلق کل شیء للبشر. للأسف الانطباع حدیث أو حدیث! حسب بعض أحکام الشریعه أکل لحم الخنزیر وهو متردد فی أکل لحم الحمام! إنهم یقلىون الخنافس ویقطعون رؤوس الفئران والخفافیش ویصنعون الحساء ، لکنهم منزعجون من الحملان والأغنام والتضحیه بهم. وأصبح هذا التفکیر منهجیًا وتحت مسمى حمایه الحیوان! أو تم تطویر حمایه البیئه. بینما أرسل الله الکبش من السماء للإنسان لیذبح. ولدینا روایات مفادها أنه إذا أکل إنسان حیوانًا أو نباتًا ، فسیواصل حیاته الکامله ویکون سعیدًا. ولکن بإظهار الذبح الإسلامی للأغنام ، فإنهم یشفقون ویحزنون على حمایه الحیوانات. یشبه القول: لماذا تسحق السکین الفاکهه؟ هل یجب أن یفوز السکین فی کل مکان ویفقد حدته فقط؟ هناک مجموعتان من معارضی الوصایا الإلهیه: الأولى ، الجماعات الدینیه الجاهله ، والثانیه ، الجماعات العصاه والأعداء الحکماء. من المجموعات الأولى ، یمکننا أن نذکر نفس قضیه الحمام: فی حین أن الحمام السمین (اللحوم) هو مصدر الغذاء الأکثر حلالًا وأکثرها تمیزًا ، إلا أنه یتم تربیته حول أضرحه المراکز الإمامیه المقدسه! إنهم یصبون لهم أفضل أنواع القمح لکن لا تدعهم یصطادون! فی حین أن اللحوم أصبحت باهظه الثمن وتم ملؤها من مائده الناس ، فإنهم یصنعون منزلًا للحمام ویُسمح لهم باستخدام روثهم فقط. مع ولادتهم السریعه وقصر فتره نموهم (شهر واحد) ، یمکنهم توفیر جزء کبیر من طعام الناس. عید الأضحى یذکرنا بحلاوه التضحیه بالأغنام ، لکن الحمقى آل سعود یدفنهم فی الجو الحار على الأرض. حتى بعض السود الذین قطعوا الأضاحی إلى قطع فی درجه حراره الصحراء لم یُسمح لهم بأکلها. وقد ذهب غباءهم إلى حد أن الناس یضطرون إلى استخدام لحم الحمیر أو فول الصویا وما شابه (حلال) أو الکلاب ولحم الخنزیر للحصول على البروتین الذی یحتاجون إلیه. وسیرمی الله هؤلاء الجهله الشیعه (ضد أکل الحمام) والشیعه غیر الفهمین (ضد التضحیه) فی جهنم. لأنهم ، خلافًا للأمر الإلهی ، حرموا ما یحل لله وجعلوا ما هو شرعیًا. لکن ماذا یفعل الأعداء الحکماء؟ فی نفس القضیه فی خوزستان ، اتضح أن السبب الرئیسی لکل هذه الفتن کان رئیس منظمه حمایه البیئه. لأنها ، خلافاً للشریعه الإسلامیه ، أمرت بتجمید الموارد ، وحمایه البیئه شعار للجمال ، لکن الأعداء الحکماء یستخدمون هذا الشعار لتدمیر الناس ونهب وجودهم. یقولون لا توطین البدو حتى نوفر لحومنا الحمراء! لا تلمس الطبیعه حتى لا یتم تدمیر الغابات ، ولا تستخدم مصادر الغذاء الحلال (الصید) لتترک للمستقبل. ثم لا یقولون أی شیء عن لحوم الکلاب ولحم الخنزیر والقرود والخنافس والثعابین. لأنهم درسوا ورأوا أن الله خلق کل إمکانیات الأرض للمؤمنین فیمنعوا استخدامها من أجل هزیمه الله. ویدعون أنهم آلهه أنفسهم. عندما یکون الناس فی حاجه ، وفقًا للإسلام ، فإن رفاهیه الناس (بالطریقه الشرعیه) لها أهمیه قصوى. أی یجب تدمیر الغابات أو تدمیر المراعی (یجب تحویلها کلها إلى أراضٍ زراعیه) ، لکن یجوز ضمان رفاهیه الناس. جمیع الأنفال لها نفس الحکم ، لکنهم فعلوا شیئًا لإنقاذ الأنفال ، ولیس الاستثمار فی رفاهیه الناس.

Kabutar go’shti

Kabutar go’shti, ayniqsa yog ‘go’shti, boshqa go’shtlardan yaxshiroqdir va yuqori ozuqaviy xususiyatlarga ega va bu Xudo hamma narsani insonlar uchun yaratganiga misoldir. Afsuski, taassurot zamonaviy yoki zamonaviy! Ba’zi islomiy hukmlarga ko’ra u cho’chqa go’shtini iste’mol qilgan, ammo kaptar go’shtini iste’mol qilishni istamaydi! Ular qo’ng’izlarni va kalamushlarni va yarasalarni boshini qovurib sho’rva tayyorlaydilar, lekin ular qo’zilar va qo’ylar va ularni qurbon qilishdan xafa bo’lishadi. Va bu fikrlash muntazam va hayvonlarni himoya qilish nomi ostida bo’ldi! Yoki atrof-muhitni muhofaza qilish ishlab chiqilgan. Xudo qurbonlik qilish uchun osmondan qo’chqorni odamga yuborganida. Va agar bizda hayvon yoki o’simlikni odam yeb qo’ysa, u mukammal hayotini davom ettiradi va baxtli bo’ladi, degan rivoyatlar mavjud. Ammo qo’ylarning islomiy so’yilishini ko’rsatib, ular hayvonlar va hayvonlarni himoya qilishdan qayg’uradilar. Bu aytishga o’xshaydi: Nima uchun pichoq mevani ezadi? Pichoq hamma joyda g’alaba qozonishi kerakmi, shunchaki aniqligini yo’qotish kerakmi? Ilohiy amrlarga qarshi chiquvchilarning ikki guruhi mavjud: birinchisi, johil diniy guruhlar, ikkinchisi, itoatsiz guruhlar va dono dushmanlar. Birinchi guruhlardan biz xuddi shu kabutarlar masalasini tilga olishimiz mumkin: semiz kaptarlar (go’sht) eng halol va o’ziga xos oziq-ovqat manbai bo’lsa-da, ular Imomzodaning muqaddas markazlari ziyoratgohlari atrofida o’stiriladi! Ular o’zlari uchun eng yaxshi bug’doyni to’kishadi, ammo uni ovlashga yo’l qo’ymaydilar! Go’sht juda qimmatga tushgan va odamlar dasturxonidan to’ldirilgan bo’lsa-da, ular kabutarlar uchun kaptar uyini yasashadi va faqat ularning go’ngidan foydalanishga ruxsat berishadi. Tez tug’ilishi va qisqa o’sish davri (bir oy) bilan ular odamlar oziq-ovqatining katta qismini ta’minlashi mumkin. Qurbon hayiti qurbonlik qiladigan qo’ylarning shirinligini eslatadi, ammo aqlsiz Al-Saud ularni issiq havoda erga ko’madi. Qurbonlik go’shtini cho’l haroratida bo’laklarga ajratgan ba’zi qora tanlilarga ham uni iste’mol qilishga ruxsat berilmagan. Va ularning ahmoqligi shu darajaga yetdiki, odamlar kerakli oqsilni olish uchun eshak yoki soya go’shti va shunga o’xshash narsalardan (halol kabi) yoki it va cho’chqa go’shtidan foydalanishlari kerak edi. Va Xudo bu johil shialarni (kaptar yeyishga qarshi) va tushunmaydigan shialarni (qurbonlikka qarshi) jahannamga tashlaydi. Chunki, ular ilohiy buyruqdan farqli o’laroq, Xudoga halol bo’lgan narsalarni taqiqladilar va halolni halol qildilar. Ammo dono dushmanlar nima qilishadi? Xuddi shu holatda Xuzistondagi barcha fitnalarning asosiy sababi atrof-muhitni muhofaza qilish tashkilotining rahbari ekanligi aniqlandi. Chunki Islomiy buyruqlardan farqli o’laroq, u resurslarni to’sib qo’yishni buyurgan.Tevarak atrofni muhofaza qilish go’zallikning shiori, ammo dono dushmanlar bu shiordan odamlarni yo’q qilish va ularning mavjudligini talon-taroj qilish uchun foydalanadilar. Bizning qizil go’shtimiz ta’minlanishi uchun ko’chmanchilarni joylashtirmanglar! O’rmonlar vayron bo’lmasligi uchun tabiatga tegmang, kelajak uchun qoldirish uchun halol oziq-ovqat manbalaridan (ovdan) foydalanmang. Keyin ular it go’shti, cho’chqa go’shti, maymun, qo’ng’iz va ilon haqida hech narsa demaydilar. Chunki ular Xudo er yuzidagi barcha imkoniyatlarni imonlilar uchun yaratganini o’rgangan va ko’rishgan, shuning uchun ular Xudoni mag’lub etish uchun ulardan foydalanishni oldini olishgan. Va o’zlarini xudo deb da’vo qiladilar. Odamlar muhtoj bo’lganda, Islomga ko’ra, odamlarning farovonligi (qonuniy yo’l bilan) birinchi o’rinda turadi. Ya’ni, o’rmonlarni yo’q qilish yoki yaylovlarni yo’q qilish kerak (ularning barchasi qishloq xo’jaligi erlariga aylantirilishi kerak), ammo odamlarning farovonligini ta’minlash joizdir. Hamma Anfallarning hukmi bir xil, ammo ular Anfalni qutqarish uchun emas, balki xalq farovonligiga sarmoya kiritish uchun harakat qilishdi.

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

اگر امام و شهدا نبودند از اسلام خبری نبود

اگر امام و شهدا نبودند از اسلام خبری نبود

به مناسبت روز تجلیل‌ از شهیدان‌ و ایثارگران: خون مطهّر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را …