خانه / خبر ها / نقشه جهان اشتباه است

نقشه جهان اشتباه است

یزد جننگل بوده در کویر ک  کشتیرانی بوده مصر از. امریکا کوکایین می اورد حضرت ادم در جنگل انجیر فرود امد کشتی نوح در ر امارات

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

تمام کشورها

با اعلام حکومت علوی عید غدیر را جشن بگیرند

دیدگاهتان را بنویسید