خانه / عکس ها / مهندس منصور عربگل حافظه برتر برای شما
حافظه برتر برای شما
حافظه برتر برای شما

مهندس منصور عربگل حافظه برتر برای شما

تقدیر ، تقویم افراد عادی است ولی تغییر ، تدبیر اشخاص عالی « انسان خود معمار سرنوشت خویش است» آموزش تقویت حافظه توسط استاد: مهندس منصور عربگل (حافظه برتر ) تلفن تماس:۰۹۱۲۶۷۵۷۴۰۲

Engineer Mansour Arabgol Top memory for you
Destiny is the calendar of ordinary people, but change is the plan of great people. “Man is the architect of his own destiny” Memory training by Professor: Engineer Mansour Arabgol (superior memory)

المهندس منصور ارابغول توب ذاکره لک
القدر هو تقویم الناس العادیین ، لکن التغییر هو خطه العظماء. “الإنسان هو مهندس مصیره” تدریب الذاکره للأستاذ: المهندس منصور أرابغول (ذاکره فائقه)

इंजीनियर मंसूर अरबगोल आपके लिए शीर्ष स्मृति
भाग्य सामान्य लोगों का कैलेंडर है, लेकिन परिवर्तन महान लोगों की योजना है। “मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है” प्रोफेसर द्वारा स्मृति प्रशिक्षण: इंजीनियर मंसूर अरबगोल (बेहतर स्मृति)

حافظه برتر برای شما
حافظه برتر برای شما

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

پسر احمدشاه‌ مسعود لباس رزم می‌پوشد

زخمهای کهنه یا زخم کاری؟

زخم کهنه به مسایل و مشکلاتی گفته می شود که از قدیم وجود داشته و …