خانه / خبر ها / فروپاشی را عقب می اندازید
اشرف غنی مسئول قطع آب و نان
اشرف غنی مسئول قطع آب و نان

فروپاشی را عقب می اندازید

اکنون موقع آن است که از: خیانت های برجام صحبت شود نه از تجدید حیات آن، زیرا اکنون برجام مرده ای بیش نیست. بایدن هم بخواهد به برجام برگردد، کنگره اجازه نمی دهد، احتمال همراهی کنگره هم  چند ماه طول می کشد: تا دولت فعلی ایران تغییر کند. دولت آینده هم برجام را مرده به دنیا می اورد. اگر بخواهیم کل عملکرد دولت فعلی را بررسی کنیم میتوان گفت: دولت روحانی اول، صرف ساختن برجام شد، چهار سال دوم صرف دل کندن از ان گردید. زیرا با این کار فقط چشم به نواله غربی ها دوخت، در حالی آنها هیچ چیز در انبان نداشتند: که بدهند و فقط به دروغ بیابیا! می کردند. اقتصاد و پیشرفت ممنوع شد، تا آنها راضی شوند! ارزاق عمومی گران شد، تا آنها ارزان کنند. روحانی در خیال خود آنها را مانند حر بن یزید ریاحی کربلا می دانست! و حتی از قول آنها لفظ عربی را به کار می برد! ولی ایا این واقعیت بود؟ یا فقط در خانه عروس بزن بکوب بود، اما در انطرف دیوار نقشه ها در سر داشت. نقشه انها این بود که مانند اروپایی ها، زمان بخرند، تا اسرائیل فرصتی پیدا کند: حمله های خود را آغاز کند. با آغاز هر حمله ترسی در این دولت ترسو بیاندازند، تا او را در مقابل رهبری قرار دهند. وضعیت سیاسی و جو عمومی طور شده است که: همه کاندیدها قصد دور  زدن ولایت فقیه را دارند. اولین گروه انها از روی عناد و دشمنی است: می گویند وقتی ۱۲نفر از مجتهدان امام خمینی را اعلم معرفی کردند، پدر لاریجانی ها گفت این کار خیانت به اسلام است، و جنایت محسوب می شود! لذا این گروه که شاگردانی چون حسن روحانی داشت، از ابتدا با ولایت فقیه دشمن بودند: و مانند عمر، برای جانشینی ایشان مجبور شدند ایمان بیاورند. عده ای هم در مخالفت با اینها، دشمن ولایت فقیه شدند! یعنی می گویند چون رهبری روحانی را تایید می کند! مخصوصا در قضیه کرونا تسلیم کامل آنها بود، و هیچ اعتراضی به تعطیلی مشاهد مشرفه و عتبات عالیات نکرد، لذا مانند گروه مارقین، از او می خواهند که توبه کند و بپذیرد که در تایید روحانی اشتباه کرده است! و چون نمی پذیرد حکم بر انتقاد ناپذیری داده اند. خوشبختانه مردم وارد این بازی های افراط و تفریط نشده، همچنان پیرو رهبری هستند. مردم ایران در هر برهه از تاریخ انقلاب در صحنه بودند، عده ای می گویند مردم در انتخاب اشتباه کردند! این چنین نیست، مردم به حسن روحانی رای دادند همانطور که به احمدی نژاد رای داده بودند. همانطور که به خاتمی و هاشمی، این افراد بودند که منحرف شدند نه مردم. همین اقای روحانی در دوران انتخابات می گفت: من استخاره کردم خوب آمد. و الا می خواستم کناره گیری کنم. آقای رستگاری حتی ایه آن را هم خواند. حالا چه شده که دستور بستن مرزهای عراق را می دهد، نماز جمعه ها را تعطیل می کند، ماه رمضان را هم بر روزه گیران سخت می کند؟ در حالیکه می گوید مرز ترکیه را یک روزه نمی توان بست! این انحراف شخصی است، هرگاه توبه کند قبول می شود. همچنان که آقای خاتمی توبه کرد. مدتها است که توبه کرده! وی گفته که وقتی به من پیشنهاد حضور مجدد دادند: گفتم با اصولگرایان مشکلی ندارم، مشکل ما با اصلاحاتی ها است: فکر می کنند آنها مرا آورده اند! لذا از من می خواهند مقابل رهبری بایستم. و برعکس ایشان احمدی نژاد دچار غرور بیجا شده، فکر می کند رای او بیشتر از رهبری است. لذا این بار می خواهد از موضع ضدیت با رهبری رای جمع کند! هر حکمی که رهبری می دهد، وی خلاف ان را می گوید. مانند حکم حجاب و استکبار ستیزی. در حالیکه رهبری غیر قابل مقایسه است و جهانی شده است، لذا این مورچه ها نمی توانند جلوی فروپاشی نظام سلطه را بگیرند.

You delay the collapse

 Now is the time to talk about: Barjam’s betrayals, not its revival, because now Barjam is nothing more than a dead man. Biden also wants to return to Barjam, the Congress does not allow it, the possibility of accompanying the Congress will take several months: until the current government of Iran changes. The future government will also give birth to Barjam. If we want to examine the whole performance of the current government, we can say: the first Rouhani government spent time building Barjam, the second four years spent spending time with it. Because by doing so, they only kept an eye on the Westerners, while they had nothing in store: to give and only to find lies! they did. Economy and progress were forbidden, to satisfy them! Public goods became more expensive, so that they became cheaper. In his mind, Rouhani knew them as Har bin Yazid Riahi of Karbala! And he even uses the Arabic word as they say! But was that a reality? Or he was just knocking on the door of the bridegroom, but he had plans on the other side of the wall. Their plan was to buy time, like the Europeans, to give Israel a chance: to launch its attacks. At the beginning of any fear attack in this government, they should be cowardly, in order to put him in front of the leadership. The political situation and the general atmosphere are as follows: All the candidates intend to bypass Velayat-e-Faqih. The first group of them is out of stubbornness and enmity: they say that when 12 mujtahids of Imam Khomeini were declared known, the father of the Larijanis said that this is a betrayal of Islam, and it is considered a crime! Therefore, this group, which had students like Hassan Rouhani, was hostile to Velayat-e-Faqih from the beginning: and like Omar, they were forced to believe in order to succeed him. Some of them became the enemies of Velayat-e-Faqih in opposition to these! That is, they say because it approves of the spiritual leadership! Especially in the case of Corona, he was a complete surrender to them, and he did not object to the closure of the shrines and shrines, so like the Marqin group, they ask him to repent and admit that he was wrong in Rouhani’s approval! And because he does not accept, they have ruled that he is uncritical. Fortunately, the people who have not entered into these games of extremism are still following the leadership. The people of Iran have been on the scene at every point in the history of the revolution; some say that the people made a mistake in their choice! This is not the case, the people voted for Hassan Rouhani as they voted for Ahmadinejad. As with Khatami and Hashemi, it was the people who deviated, not the people. The same Mr. Rouhani used to say during the elections: “I got married, it was good.” Otherwise I wanted to resign. Mr. Rastegari even read it. Now, what is it that orders the closing of the Iraqi borders, closes the Friday prayers, and makes the month of Ramadan difficult for the fasting people? While he says that the Turkish border cannot be closed for one day! This is a personal deviation; it is accepted whenever he repents. As Mr. Khatami repented. He has long since repented! He said that when I was offered to reappear: I said I have no problem with the fundamentalists, our problem is with the reformists: they think they brought me! Therefore, they want me to stand against the leadership. On the contrary, Ahmadinejad is overwhelmed with pride; he thinks his vote is more than the leadership. Therefore, this time he wants to collect votes from the position of opposition to the leadership! Whatever ruling he gives, he says otherwise. Like the ruling on hijab and anti-arrogance. While leadership is incomparable and globalized, these ants cannot stop the collapse of the domination system.

أنت تؤخر الانهیار

حان الوقت الآن للحدیث عن: خیانه برجام ، ولیس إحیائها ، لأن برجام الآن لیس أکثر من رجل میت. کما یرید بایدن العوده إلى برجام ، والکونغرس لا یسمح بذلک ، وإمکانیه مرافقه الکونغرس ستستغرق عده أشهر: حتى تتغیر الحکومه الإیرانیه الحالیه. الحکومه المستقبلیه ستلد برجام. إذا أردنا فحص الأداء الکامل للحکومه الحالیه ، فیمکننا القول: أمضت حکومه روحانی الأولى وقتًا فی بناء برجام ، أمضت السنوات الأربع الثانیه وقتًا معها. لأنهم بفعلهم ذلک ، ظلوا یراقبون الغربیین فقط ، بینما لم یکن لدیهم ما یخبئهم: العطاء فقط للعثور على الأکاذیب! لقد فعلوا. حرم الاقتصاد والتقدم لإرضائهم! أصبحت السلع العامه أکثر تکلفه ، بحیث أصبحت أرخص. عرفهم روحانی فی عقله بأنهم هار بن یزید الریاحی من کربلاء! بل إنه یستخدم الکلمه العربیه کما یقولون! لکن هل کان ذلک حقیقه؟ أو أنه کان یطرق باب العریس فقط ، لکن کان لدیه خطط على الجانب الآخر من الحائط. کانت خطتهم هی کسب الوقت ، مثل الأوروبیین ، لمنح إسرائیل فرصه: شن هجماتها. فی بدایه أی هجوم خوف فی هذه الحکومه یجب أن یکونوا جبناء حتى یضعوه أمام القیاده. الوضع السیاسی والجو العام کالتالی: جمیع المرشحین ینوون تجاوز ولایه الفقیه. المجموعه الأولى منهم من باب العناد والعداوه: یقولون إنه لما أعلن معرفه ۱۲ مجتهدًا للإمام الخمینی ، قال والد اللاریجانین إن هذا خیانه للإسلام ، ویعتبر جریمه! لذلک ، کانت هذه المجموعه ، التی کان فیها طلاب مثل حسن روحانی ، معادیه لولایه الفقیه منذ البدایه: ومثل عمر ، أُجبروا على الإیمان لخلافته. ومنهم من أصبحوا أعداء لوالیه الفقیه ضد هؤلاء! أی أنهم یقولون لأنها توافق على القیاده الروحیه! خاصه فی حاله کورونا ، فقد کان استسلامًا تامًا لهم ، ولم یعترض على إغلاق المزارات والمزارات ، لذا هم مثل جماعه مرقین یطلبون منه التوبه والاعتراف بأنه کان مخطئًا فی موافقه روحانی! ولأنه لا یقبل ، فقد حکموا بأنه غیر ناقد. لحسن الحظ ، لا یزال الأشخاص الذین لم یدخلوا فی ألعاب التطرف هذه یتبعون القیاده. لقد کان الشعب الإیرانی على الساحه فی کل مرحله من تاریخ الثوره ، والبعض یقول إن الناس اتخذوا خیارًا خاطئًا! لکن الأمر لیس کذلک ، فالناس صوتوا لحسن روحانی وهم صوتوا لأحمدی نجاد. کما هو الحال مع خاتمی والهاشمی ، فإن الناس هم الذین انحرفوا ولیس الشعب. نفس الشیء الذی اعتاد روحانی أن یقوله خلال الانتخابات: “تزوجت ، کان الأمر جیدًا”. وإلا أردت الاستقاله. السید حتى قراءتها. والآن ما الذی یأمر بإغلاق الحدود العراقیه ویغلق صلاه الجمعه ویصعب شهر رمضان على الصائمین؟ بینما یقول إنه لا یمکن إغلاق الحدود الترکیه لیوم واحد! وهذا انحراف شخصی یقبله کلما تاب. کما تاب السید خاتمی. لقد تاب منذ زمن طویل! قال لی عندما عُرض علی الظهور مره أخرى: قلت لیس لدی مشکله مع الأصولیین ، مشکلتنا مع الإصلاحیین: إنهم یعتقدون أنهم أتوا بی! لذلک یریدون منی أن أقف ضد القیاده. على العکس من ذلک ، أحمدی نجاد غارق فی الفخر ، فهو یعتقد أن تصویته أکثر من القیاده. لذلک یرید هذه المره أن یجمع الأصوات من موقع معارضه للقیاده! مهما کان حکمه یقول غیر ذلک. مثل حکم الحجاب ومناهضه الغطرسه. فی حین أن القیاده لا تضاهى ومعولمه ، فإن هؤلاء النمل لا یستطیعون إیقاف انهیار نظام الهیمنه

Sie verzögern den Zusammenbruch

 Jetzt ist die Zeit, darüber zu sprechen: Burjams Verrat, nicht seine Wiederbelebung, denn jetzt ist Burjam nichts weiter als ein Toter. Biden will auch nach Borjam zurückkehren, der Kongress erlaubt es nicht, die Möglichkeit, den Kongress zu begleiten, wird mehrere Monate dauern: bis sich die derzeitige iranische Regierung ändert. Die zukünftige Regierung wird auch Burjam zur Welt bringen. Wenn wir die gesamte Leistung der gegenwärtigen Regierung untersuchen wollen, können wir sagen: Die erste Regierung von Rouhani hat Zeit damit verbracht, Barjam zu bauen, die zweiten vier Jahre haben Zeit damit verbracht. Denn auf diese Weise haben sie nur die Westler im Auge behalten, während sie nichts auf Lager hatten: geben und nur Lügen finden! Sie taten. Wirtschaft und Fortschritt waren verboten, um sie zu befriedigen! Öffentliche Güter wurden teurer, so dass sie billiger wurden. In seinen Gedanken kannte Rouhani sie als Har bin Yazid Riahi von Karbala! Und er benutzt sogar das arabische Wort, wie sie sagen! Aber war das eine Realität? Oder er klopfte nur an die Tür des Bräutigams, aber er hatte Pläne auf der anderen Seite der Wand. Ihr Plan war es, wie die Europäer Zeit zu gewinnen, um Israel eine Chance zu geben: seine Angriffe zu starten. Zu Beginn eines Angstangriffs in dieser Regierung sollten sie Feiglinge sein, um ihn vor die Führung zu stellen. Die politische Situation und die allgemeine Atmosphäre sind wie folgt: Alle Kandidaten beabsichtigen, Velayat-e-Faqih zu umgehen. Die erste Gruppe von ihnen ist aus Sturheit und Feindseligkeit: Sie sagen, als 12 Mujtahids von Imam Khomeini für bekannt erklärt wurden, sagte der Vater der Larijanis, dass dies ein Verrat am Islam ist und als Verbrechen angesehen wird! Daher war diese Gruppe, die Studenten wie Hassan Rouhani hatte, von Anfang an Velayat-e-Faqih feindlich gesinnt: und wie Omar waren sie gezwungen zu glauben, um ihm zu folgen. Einige von ihnen wurden die Feinde von Velayat-e-Faqih im Gegensatz zu diesen! Das heißt, sie sagen, weil es die spirituelle Führung gutheißt! Besonders im Fall von Corona war er eine völlige Kapitulation gegenüber ihnen und er hatte keine Einwände gegen die Schließung der Schreine und Schreine. Wie die Marqin-Gruppe bitten sie ihn, Buße zu tun und zuzugeben, dass er sich in Rouhanis Zustimmung geirrt hat! Und weil er nicht akzeptiert, haben sie entschieden, dass er unkritisch ist. Glücklicherweise folgen die Menschen, die nicht an diesen Spielen des Extremismus teilgenommen haben, immer noch der Führung. Das iranische Volk war zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte der Revolution vor Ort, einige sagen, das Volk habe eine falsche Wahl getroffen! Dies ist nicht der Fall, die Menschen stimmten für Hassan Rouhani, als sie für Ahmadinedschad stimmten. Wie bei Khatami und Hashemi waren es die Menschen, die abwichen, nicht die Menschen. Der gleiche Herr Rouhani sagte während der Wahlen: “Ich habe geheiratet, es war gut.” Ansonsten wollte ich zurücktreten. Herr Rastegari hat es sogar gelesen. Was befiehlt nun die Schließung der irakischen Grenzen, schließt die Freitagsgebete und macht den Monat des Ramadan für das fastende Volk schwierig? Während er sagt, dass die türkische Grenze nicht für einen Tag geschlossen werden kann! Dies ist eine persönliche Abweichung, die immer dann akzeptiert wird, wenn er Buße tut. Als Herr Khatami bereute. Er hat längst bereut! Er sagte, als mir angeboten wurde, wieder aufzutauchen: Ich sagte, ich habe kein Problem mit den Fundamentalisten, unser Problem ist mit den Reformisten: Sie denken, sie haben mich gebracht! Deshalb wollen sie, dass ich mich gegen die Führung stelle. Im Gegenteil, Ahmadinedschad ist von Stolz überwältigt, er glaubt, seine Stimme sei mehr als die Führung. Deshalb will er diesmal Stimmen aus der Position der Opposition gegen die Führung sammeln! Was auch immer er entscheidet, er sagt etwas anderes. Wie das Urteil über Hijab und Anti-Arroganz. Während Führung unvergleichlich und globalisiert ist, können diese Ameisen den Zusammenbruch des Herrschaftssystems nicht aufhalten.

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم23633 تلفن 02136608516همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

محمدعلی شعبانی، از مشاوران سابق محمدجواد ظریف

مسولان کرونا در ایران بجای درمان به فکر براندازی هستند

🔸️واکسن کرونا ۲ دلاری، در ایران۶۰ میلیون!   🔹️در حالیکه واکسن کرونا در جهان تنها …

دیدگاهتان را بنویسید