خانه / عکس ها / نمایشگاه عکس بقیع
Jannat al-Baqi 'veya Behesht al-Baqi' uzun bir tarihe sahip ve şimdi harabelerle çevrili olan buraya birçok kişi gömülü ve insanları geçmişinden haberdar etmek için UNESCO ile işbirliği içinde bir fotoğraf sergisi düzenleniyor.
Jannat al-Baqi 'veya Behesht al-Baqi' uzun bir tarihe sahip ve şimdi harabelerle çevrili olan buraya birçok kişi gömülü ve insanları geçmişinden haberdar etmek için UNESCO ile işbirliği içinde bir fotoğraf sergisi düzenleniyor.

نمایشگاه عکس بقیع

قبرستان بقیع در ۸شوال ۸۰سال پیش به دستور بهاییت تخریب شد، البته به کمک شیخ صاحب الفصول ایت الله عبدالرحیم حائری یزدی، محل قبور مطهر چهار ائمه بقیع، علامت گذاری گردید تا محو نشود. لذا لازم است کمیسیون ملی یونسکو در ایران، برای یاد آوری بقیع ماقبل تخریب، مسابقه ای را در سطح جهان اعلام کند و از: همه عکاسان و کتابخانه ها و مراکز اسناد جهان، دعوت کند: نمونه عکس های قبل و بعد تخریب، را به دفتر تهران یونسکو ارسال دارند،  تا در روز ۸شول آنها را به نمایش گذاشته، و از صاحبان آثار تقدیر شود. لازم به توضیح است که برای حفظ وحدت مسلمین، دنبال مقصر تخریب نباید بود، بلکه باید صورت واقعی را ترسیم نمود. زیرا برای این امر نقل قول های متفاوتی وجود دارد، که اشاره می شود: تا مانع از تفرقه در صفوف مسلمین شود. زیرا ملک عبدالعزیز، مجوز بازسازی آنجا را داده و همانطور که اشاره شد، برادر شیخ عبدالکریم حایری یزدی، که بنیانگذار حوزه علمیه قم و معروف است، سند را در سه محل نگهداری کرده است. یکی از ان محل ها مسجد حایری در تهران که محل مقبره ایشان هم هست، و در دست نوه ایشان می باشد. بر در و دیوار این مسجد کلیه وقایع هم درج شده. بنابر احوط تنها مجوز بازسازی در حد تعیین: محل قبور مطهر چهار امام داده شده. لذا  باید اراده جمعی بوجود آید، تا موضوع روشن تر شود. بنا بر اشهر، وقتی که قبور ادمه تخریب شد، دوران انتقال قجر به پهلوی بود. مردم دنیا حج را تحریم کردند. در ایران هم راهپیمایی های زیادی شد. اما آنطور که اقای قرائتی هم گفته: رضا شاه عکس و تصویر راهپیمایی ها را، به جهان مخابره می کرد و در زیر آن می نوشت: مردم از قاجار ناراضی هستند! و خواهان جمهوری رضاخانی می باشند. عبدالرحیم حائری که اینطور دید، به سوریه رفت و با هزار نفر ایرانی، عازم زیارت خانه خدا شد. به محض ورود مورد استقبال  شخص ملک عبدالعزیز قرار می گیرد(ویکی پدیا) و با هم توافق نامه ای امضا می کنند، تا صورت قبور معلوم گردد. که تا کنون باقی است و: محدوده های ان حفاظت می شود. گویند که عبدالعزیز وقتی خواسته بازسازی را شنید، استقبال کرد و گفت: قبور بقیع را ما تخریب نکردیم. (زیرا به اهمیت آن واقف نبودیم) بلکه تعدادی از خود ایران! مخصوصا مامور سفارت بنام حبیب الله هویدا، این کار را کردند. (زیرا آنها بهایی بودند) و حبیب الله  عین الممالک، پدر امیر عباس هویدا، سالها سفیر ایران در کشورهای عربی مثل: لبنان و عربستان بود. لذا گفت می توانید طبق قانون خودتان آن را بازسازی کنید. با اینحال عبدالرحیم خواستار مکتوب نمودن آن شد، که ملک عبدالعزیز درجا دستور مکتوب کرد، و در سه نسخه مهر و امضا نمود. براساس گفته نوه حائری بنام مهدی، که در سال ۱۳۹۷ فوت کرد، یک نسخه در خانواده نگهداری می شود، ولی دونسخه دیگر یکی به دفتر سازمان ملل و دیگری، به دانشگاه الازهر داده شد. البته محققان و افراد زیادی این موضوعات را نقل و مکتوب کرده اند، آقای ابراهیمی نمایشگاههای محدود عکس در حوزه هنری، صحن انتظار میدان ولیعصر برگزار کرده است. ولی علمای دین مخصوصا آقای شهرستانی، نقل می کنند که شیخ عبدالرحیم با این نوشته به ایران آمد و خدمت علما رسید. علمای جوان مثل حاج آقا روح الله گفتند: باید از آیت الله گلپایگانی استفتا شود. و ایشان فرموده باشند: لازم به بازسازی نیست. زیرا به این بهانه خواهند گفت: قبر حضرت فاطمه هم پیدا شده، در حالیکه فاطمه س سرالله است و قبر او باید پنهان باشد. لذا نمایشگاه عکس فقط جنبه فرهنگی بین المللی داشته، بررسی ابعاد آثار تاریخی که از وظائف یونسکو است، تبدیل می شود.

Behesht Baqiya International Photo Exhibition

Baqiya Cemetery was destroyed on the 8th of Shawwal 80 years ago by the Baha’is, but with the help of Sheikh Sahib al-Fusul Ayatollah Abdul Rahim Haeri Yazdi, the holy graves of the four Imams of Baqiya were marked so that they would not disappear. Therefore, it is necessary for the National Commission for UNESCO in Iran to announce a worldwide competition to commemorate the pre-destroyed monuments and to invite: all photographers, libraries and document centers around the world: samples of photos before and after the destruction, to The Tehran office is sent by UNESCO, to display them on the 8th day of Shool, and to appreciate the owners of the works. It is necessary to explain that in order to preserve the unity of Muslims, the culprit of destruction should not be sought, but the real face should be drawn. Because there are different quotations for this, which are mentioned: to prevent division in the ranks of Muslims. Because King Abdul Aziz gave permission for its reconstruction and, as mentioned, the brother of Sheikh Abdul Karim Hairi Yazdi, the founder of the famous seminary in Qom, kept the document in three places. One of those places is the Hairi Mosque in Tehran, which is also the place of his tomb, and is in the hands of his grandson. All the events are written on the door and wall of this mosque. According to the precaution, the only reconstruction permit is limited: the location of the holy graves of the four Imams has been given. Therefore, there must be a collective will to clarify the issue. According to Ashar, when the tombs of Adam continued to be destroyed, it was the time of the transfer of Qajar to Pahlavi. The people of the world boycotted Hajj. There were many marches in Iran as well. But as Mr. Qaraati also said: Reza Shah transmitted the photo and image of the marches to the world and wrote under it: People are dissatisfied with Qajar! And they want the Republic of Rezakhani. Seeing this, Abd al-Rahim Haeri went to Syria and went to visit the House of God with a thousand Iranians. Upon arrival, he is greeted by King Abdul Aziz himself (Wikipedia) and they sign an agreement to determine the form of the grave. Which remains so far and: its boundaries are protected. It is said that Abdul Aziz, when he heard the request for reconstruction, welcomed him and said: “We did not destroy Baqiya’s graves.” (Because we were not aware of its importance) but a number of Iran itself! Especially the embassy official named Habibullah Hoveyda did this. (Because they were Baha’is) and Habibullah Ain al-Mamalik, the father of Amir Abbas Hoveyda, was Iran’s ambassador to Arab countries such as Lebanon and Saudi Arabia for many years. So he said you can rebuild it according to your own law. However, Abdul Rahim demanded that it be written, which King Abdul Aziz wrote on the spot, and stamped and signed in three copies. According to Haeri’s granddaughter, Mehdi, who died in 1397, one copy is kept in the family, but the other two copies were given to the UN office and the other to Al-Azhar University. Of course, many researchers and people have quoted and written about these issues. Mr. Ebrahimi has held limited photo exhibitions in the field of art, waiting area of ​​Valiasr Square. But religious scholars, especially Mr. Shahrestani, quote that Sheikh Abdul Rahim came to Iran with this writing and served the ulema. Young scholars such as Haj Agha Ruhollah said: Ayatollah Golpayegani should be consulted. And he said: There is no need to rebuild. Because under this pretext, they will say: The tomb of Hazrat Fatima has also been found, while Fatima is the Messenger of God and her grave must be hidden. Therefore, the photo exhibition has only an international cultural aspect, examining the dimensions of historical monuments, which is one of the tasks of UNESCO.

معرض بهشت ​​البقیع الدولی للصور

دمر البهائیون مقبره البقیع فی الثامن من شوال قبل ۸۰ عامًا ، لکن بمساعده الشیخ صاحب الفصول آیه الله عبد الرحیم حائری یزدی ، تم وضع علامه على المقابر المقدسه لأئمه البقیه الأربعه حتى لا یتمکنوا من ذلک. تختفی. لذلک ، من الضروری أن تعلن اللجنه الوطنیه للیونسکو فی إیران عن مسابقه عالمیه لإحیاء ذکرى الآثار المدمره مسبقًا ودعوه: جمیع المصورین والمکتبات ومراکز الوثائق حول العالم: عینات من الصور قبل وبعد التدمیر ، تم إرسال مکتب طهران من قبل منظمه الیونسکو ، لعرضها فی الیوم الثامن من شهر جوول ، وتقدیراً لأصحاب الأعمال. من الضروری توضیح أنه من أجل الحفاظ على وحده المسلمین ، لا ینبغی البحث عن مذنب التدمیر ، ولکن یجب رسم الوجه الحقیقی. لأن فی ذلک اقتباسات مختلفه وهی مذکوره: منع الانقسام فی صفوف المسلمین. لأن الملک عبد العزیز أعطى الإذن بإعاده بنائه ، وکما ذکر ، احتفظ شقیق الشیخ عبد الکریم الحاری یزدی ، مؤسس الحوزه الشهیره فی قم ، بالوثیقه فی ثلاثه أماکن. ومن تلک الأماکن مسجد الحیری فی طهران ، وهو أیضًا مکان قبره ، وهو فی ید حفیده. کل الأحداث مکتوبه على باب وجدار هذا المسجد. وبحسب الاحتیاط ، فإن تصریح إعاده الإعمار الوحید محدود: تم تحدید مکان القبور المقدسه للأئمه الأربعه. لذلک ، یجب أن تکون هناک إراده جماعیه لتوضیح المسأله. وفقًا لعشار ، عندما استمر تدمیر مقابر آدم ، کان ذلک وقت نقل قاجار إلى بهلوی. قاطع أهل الدنیا الحج. کانت هناک العدید من المسیرات فی إیران أیضًا. لکن کما قال السید قراطی أیضًا: نقل رضا شاه صوره المسیرات وصوره المسیرات إلى العالم وکتب تحتها: الناس غیر راضین عن قاجار! ویریدون جمهوریه رزاخانی. ولما رأى ذلک ذهب عبد الرحیم الحائری إلى سوریا وذهب لزیاره بیت الله مع ألف إیرانی. ولدى وصوله ، استقبله الملک عبد العزیز نفسه (ویکیبیدیا) ووقعوا اتفاقیه لتحدید شکل القبر. التی بقیت حتى الآن: حدودها محمیه. یقال إن عبد العزیز عندما سمع طلب إعاده الإعمار رحب به وقال: “لم ندمر قبور البقیع”. (لأننا لم نکن ندرک أهمیتها) لکن عدد من إیران نفسها! خاصه أن مسؤول السفاره المسمى حبیب الله حویده فعل ذلک. (لأنهم بهائیون) وکان حبیب الله عین الممالیک ، والد الأمیر عباس حویده ، سفیر إیران فی دول عربیه مثل لبنان والمملکه العربیه السعودیه لسنوات عدیده. لذلک قال أنه یمکنک إعاده بنائه وفقًا لقانونک الخاص. إلا أن عبد الرحیم طالب بأن یتم کتابتها ، التی کتبها الملک عبد العزیز على الفور ، وختمها وتوقیعها من ثلاث نسخ. وبحسب حفیده حائری ، مهدی ، التی توفیت عام ۱۳۹۷ ، فإن نسخه واحده محفوظه لدى الأسره ، بینما تم تسلیم النسختین الأخریین لمکتب الأمم المتحده والأخرى لجامعه الأزهر. وبالطبع فإن العدید من الباحثین والأشخاص قد استشهدوا وکتبوا حول هذه القضایا ، وقد أقام السید إبراهیمی معارض صور محدوده فی مجال الفن ، منطقه الانتظار بساحه ولیعصر. لکن علماء الدین ، ولا سیما السید شهرستانی ، نقلوا أن الشیخ عبد الرحیم جاء إلى إیران بهذه الکتابه وخدم العلماء. قال العلماء الشباب مثل الحاج آغا روح الله: ینبغی استشاره آیه الله کلبایکانی. فقال: لا حاجه لإعاده البناء. لأنهم بهذه الحجه یقولون: کما عُثر على قبر حضره فاطمه ، وفاطمه رسول الله ویجب إخفاء قبرها. لذلک فإن معرض الصور الفوتوغرافیه لیس له سوى جانب ثقافی دولی ، حیث یبحث فی أبعاد المعالم التاریخیه ، وهو من مهام الیونسکو.

بہشت باقیہ بین الاقوامی تصویر نمائش

بقیہ قبرستان years ago سال قبل wal 8th شوال کو بہائوں نے تباہ کیا تھا ، لیکن شیخ صاحب الفسول آیت اللہ عبدالرحیم ہیری یزدی کی مدد سے باقیہ کے چاروں اماموں کی مقدس قبروں کو نشان زد کیا گیا تھا تاکہ وہ ایسا نہ کریں غائب لہذا ، ایران میں یونیسکو کے لئے قومی کمیشن کے لئے ضروری ہے کہ وہ تباہ شدہ یادگاروں کی یاد دلانے اور دعوت دینے کے لئے عالمی سطح پر مقابلے کا اعلان کرے: تمام فوٹوگرافروں ، لائبریریوں اور دستاویزات کے مراکز: تباہی سے پہلے اور بعد میں فوٹو کے نمونے تہران کا دفتر یونیسکو کے ذریعہ ، انہیں شوول کے ۸ ویں دن نمائش کے لئے ، اور کاموں کے مالکان کی تعریف کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے۔ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لئے ، تباہی کے مجرم کی تلاش نہیں کی جانی چاہئے ، بلکہ اصل چہرہ کھینچنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے لئے مختلف حوالہ جات موجود ہیں ، جن کا تذکرہ کیا گیا ہے: مسلمانوں کی صفوں میں تفریق کو روکنا۔ کیونکہ شاہ عبد العزیز نے اس کی تعمیر نو کے لئے اجازت دی اور جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ قم کے مشہور مدرسے کے بانی شیخ عبدالکریم ہیری یزدی کے بھائی نے اس دستاویز کو تین جگہ پر رکھا۔ ان مقامات میں سے ایک تہران میں ہیری مسجد ہے ، جو اس کے مقبرے کی جگہ بھی ہے ، اور یہ اپنے پوتے کے ہاتھ میں ہے۔ تمام واقعات اس مسجد کے دروازے اور دیوار پر لکھے گئے ہیں۔ احتیاط کے مطابق ، تعمیر نو کا واحد اجازت نامہ محدود ہے: چاروں اماموں کی مقدس قبروں کا مقام دیا گیا ہے۔ لہذا ، اس معاملے کو واضح کرنے کے لئے اجتماعی مرضی کا ہونا ضروری ہے۔ اشعر کے مطابق ، جب آدم کی قبریں تباہ ہوتی رہیں ، تو وہ وقت تھا جب قاجر پہلوی منتقل ہوا تھا۔ دنیا کے لوگوں نے حج کا بائیکاٹ کیا۔ ایران میں بھی بہت سے مارچ ہوئے۔ لیکن جیسا کہ جناب قراتی نے یہ بھی کہا: رضا شاہ نے مارچ کی تصویر اور تصویر دنیا تک پہنچا دی اور اس کے تحت لکھا: لوگ قجر سے مطمئن نہیں ہیں! اور وہ جمہوریہ رضاخانی چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عبد الرحیم ہیری شام چلا گیا اور ایک ہزار ایرانیوں کے ساتھ خدا کے گھر جانے کے لئے چلا گیا۔ پہنچنے پر ، ان کا استقبال خود شاہ عبدالعزیز (ویکیپیڈیا) کرتے ہیں اور وہ قبر کی شکل کا تعین کرنے کے لئے ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہیں۔ جو اب تک باقی ہے اور: اس کی حدود محفوظ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب عبد العزیز نے تعمیر نو کی درخواست کو سنا تو ان کا خیرمقدم کیا اور کہا: “ہم نے باقیہ کی قبریں تباہ نہیں کیں۔” (کیونکہ ہم اس کی اہمیت سے واقف نہیں تھے) بلکہ خود ایران کی ایک بڑی تعداد! خاص کر سفارت خانہ کے اہلکار نے حبیب اللہ ہوویڈا نے یہ کام کیا۔ (کیونکہ وہ بہائیس تھے) اور امیر عباس ہوویدہ کے والد حبیب اللہ عین المملک کئی سالوں سے لبنان اور سعودی عرب جیسے عرب ممالک میں ایران کے سفیر رہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اسے اپنے قانون کے مطابق دوبارہ تعمیر کرسکتے ہیں۔ تاہم ، عبدالرحیم نے مطالبہ کیا کہ یہ لکھا جائے ، جسے شاہ عبد العزیز نے موقع پر لکھا ، مہر ثبت کی اور تین کاپیاں میں دستخط کیے۔ ہیری کی پوتی ، مہدی کے مطابق ، جو ۱۳۹۷ میں انتقال کر گئیں ، ان کی ایک کاپی خاندان میں رکھی گئی ہے ، لیکن دیگر دو کاپیاں اقوام متحدہ کے دفتر اور دوسری کو الازہر یونیورسٹی کو دی گئیں۔ یقینا، بہت سارے محققین اور لوگوں نے ان امور کے بارے میں حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے۔ مسٹر ابراہیمی نے والیاسر اسکوائر کے منتظر علاقے آرٹ کے میدان میں محدود تصویری نمائشیں منعقد کیں۔ لیکن دینی اسکالرز خصوصا Mr. جناب شہریستانی نے یہ حوالہ دیا کہ شیخ عبد الرحیم اس تحریر کے ساتھ ایران آئے اور علمائے کرام کی خدمت کی۔ حج آغا روح اللہ جیسے نوجوان اسکالروں نے کہا: آیت اللہ گولپایگانی سے مشورہ کیا جانا چاہئے۔ اور اس نے کہا: دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ اس بہانے کے تحت ، وہ کہیں گے: حضرت فاطمہ The کی قبر بھی ملی ہے ، جبکہ فاطمہ خدا کی رسول ہیں اور اس کی قبر ضرور پوشیدہ ہے۔ لہذا ، تصویری نمائش میں صرف ایک بین الاقوامی ثقافتی پہلو موجود ہے ، جس میں تاریخی یادگاروں کے طول و عرض کی جانچ کی جارہی ہے ، جو یونیسکو کے کاموں میں سے ایک ہے۔

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم23633 تلفن 02136608516همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

رد دعوت اتحادیه اروپا از سوی ایران

رد دعوت اتحادیه اروپا از سوی ایران

واکنش سخنگوی کاخ سفید به رد دعوت اتحادیه اروپا از سوی ایران یک سخنگوی کاخ …