بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۳/۰۳/۲۰

گنبد آهنی برای غزه

۷۵سال است که هیچکس به فکر گنبد آهنین برای. غزه نبوده و نیست. و خون هزاران شهید به گردن انها است، هر روز که یک نفر کشته میشود ، بر گناهان انها اضافه میشود. ما امروز اصول فنی ساخت گنبد اهنی را بیان می کنیم. تا ریخته گران و مهندسان …

بیشتر بخوانید »