بایگانی/آرشیف روزانه: ۰۳/۰۳/۱۴

جذب و اعزام نیرو برای نفوذ در خاک اسرائیل

هسته های مقاومت امام خمینی فرمود هسته های مقاومت در جهان باید شکل بگیرد و اکنون ما به شما می‌گوییم که چگونه از عدد مقدس هفت الهام می گیریم البته شما میتوانید از عدد پنج یا هر عدد دیگر استفاده کنید زیرا خدا در قران فرموده قیام کنید دونفره و …

بیشتر بخوانید »