خانه / یادداشت های مدیر مسوول / مدیریت دلار یا مدیریت کشور؟

مدیریت دلار یا مدیریت کشور؟

تجربه چهل سال مدیریت کشور نشان می دهد که: در اواخر حکومت ۸ساله روسای جمهور، پرش عجیبی در افزایش قیمت دلار صورت می گیرد. خیلی ها آن را گردن بانک مرکزی می اندازند، یا دلالهای ارز را دستگیر می کنند! یا به آمریکا فحش می دهند، یا از تحریم و سویفت ایراد می گیرند. اما دکتر روحانی رو راست آمد، و دلیل آن را گفت: امام خمینی ره فرمودند که دلار، جزو داراییهای دولت است و دولت می تواند: هر کاری با ان بکند! البته ایشان نفرمودند که امام، چه چیز های دیگر هم گفته! و این یعنی که رئیس جمهور وظیفه دارد: ارزش دلار را حفظ، یا آن را بالا ببرد. او نگهبان دلار است. لذا جلوی همه عوامل می ایستد، تا مبادا دلار شکست بخورد! آنهاییکه فکر می کنند دلار مال آمریکا است، اشتباه می کنند! چون در تمام کشورها آن را زمین می زنند، ولی در ایران پرچم بالا است. امروز که دلار ۲۸تومان است، با اول انقلاب قبل از صدور فرمان امام خمینی، نسبت پولی ان با ریال ۴هزار برابر شده است. پس روسای جمهور همانطور که زرتشتیان، از آتش نگهداری می کنند، از دلار نگهداری می کند(دلار پرستاری) و آن را زیادتر هم می کند. لذا گرانی دلار در برابر ریال، قدرت رئیس جمهور را نشان می دهد. به همین جهت است که ایشان، نه تنها ناراحت نیستند بلکه خوشحالند که: وظیفه خود را طبق فرمایش امام خمینی، به خوبی انجام می دهند و روزی، هزار تومان آنرا گرانتر می کنند. طبیعی است اگر دلار گران شود، بودجه دولت هم بیشتر می شود، و میتواند به فقیر فقرا رسیدگی کند. مزیت سوم این برقراری عدالت اقتصادی است: از پولدارها می گیرد و به فقرا می دهد. چون کسانی با دلار سرو کار دارند که: دستشان به دهانشان می رسد و آنور آب هم، کار دارند. از انها گرفته می شود و به کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمک می شود، تا به ۴میلیون خانوار تحت پوشش رسیدگی کنند. اختلاف طبقاتی هم کم می شود: زیرا نقش مالیات را دارد. آنهاییکه با دلار سروکار دارند، پول می دهند و آنهاییکه با دلار سروکار ندارند، پول می گیرند.به همین خاطر نیازی به نرخ ارز دولتی هم نیست. چون همه چیز وارد شده، کالاهای اساسی دیگری لازم نیست. هنوز به کشتی ها دموراژ می دهند که: یکسال در نوبت تخلیه باشند. تمام ظرفیت بنادر به واردات کالا اختصاص داده شده، تا صادراتی انجام نگیرد. حالا اگر کسانی صادرات می کنند، از کولبران استفاده کنند یا قاطرچی ها و تویوتا، از راه خشکی به کشورهای همسایه ببرند، تا از انجا بارگیری شود. والا همه ظرفیت بنادر به تخلیه اختصاص داده شده، و از بارگیری خبری نیست. فقط یک موضوع می ماند: و آن اینکه مردم هم توجیه شوند، تا اینهمه گلایه نکنند. باور کنید اگر مردم این همه حسن انجام کار را ببینند، گلایه نمی کنند. گلایه آنها اصلا مربوط به خودشان نیست، همیشه می گویند اگر کسی نداشته باشد! این فرض آنها را شما باطل کنید. زیرا چنین فرضی محال است. کمیته امداد و سازمان بهزیستی و: چهل هزار موسسه خیریه مگر مرده اند؟ در همین ضیافت همدلی، تناژ بسیار بالایی از روغن و برنج و حبوبات رایگان داده شده. پس اینها کی هستند؟ لذا مردم بدانند و از ضمیر: غایب سوم شخص احتمالی نام نبرند، و خودشان را مسئله دار نکنند. بدانند که دولت بیش از همه آنها بفکر است. اصلا گران کردن دلار برای همین است. مطمئن باشید هرچه دلار گرانتر شود، سفره فقرا رنگین تر است.  روشن است: هرکسی را که فکر می کنید فقیر است، مانده غذای خود را برایش ببرید، یا لباسهای دست دوم هدیه دهید، یا مبلغ جزئی کمک کنید! خواهید دید که او نه تنها کمک ها را نمی پذیرد، بلکه دوبرابر ان را بصورت نو، به شما هدیه می دهد.

Dollar management or country management?

Forty years of experience in running the country shows that: Towards the end of the 8-year rule of the presidents, there is a strange jump in the price of the dollar. Many blame it on the central bank, or arrest currency brokers! They either swear at the United States, or criticize sanctions and Swift. But Dr. Rouhani came to the right, and said the reason: Imam Khomeini said that the dollar is one of the assets of the government and the government can: do anything with it! Of course, he did not say what other things the Imam said! And that means the president has a duty: to preserve the value of the dollar, or to raise it. He is the guardian of the dollar. Therefore, it stands in front of all factors, so that the dollar does not fail! Those who think that the dollar belongs to the United States are wrong! Because it is knocked down in all countries, but in Iran the flag is high. Today, when the dollar is 28 tomans, with the beginning of the revolution before the issuance of Imam Khomeini’s decree, its monetary ratio has increased by 4,000 rials. So presidents, just as Zoroastrians keep fire, keep dollars (nursing dollars) and make it even bigger. Therefore, the appreciation of the dollar against the rial shows the power of the president. That is why he is not only not sad but also happy that: they are doing their duty well according to Imam Khomeini’s order and one day, they will make it a thousand tomans more expensive. Naturally, if the dollar rises, the government budget will increase, and it can take care of the poor. The third advantage of this is the establishment of economic justice: it takes from the rich and gives to the poor. Because there are people who deal with dollars: their hands reach their mouths and Anwar Ab also works. They are taken from them and the relief committee and the welfare organization are helped to take care of the 4 million families covered. Class differences are also reduced: because they play the role of tax. Those who deal with the dollar pay, and those who do not deal with the dollar get paid. That is why there is no need for a government exchange rate. Because everything is imported, no other basic goods are needed. Ships are still being demolished to wait one year. All the capacity of the ports is dedicated to the import of goods, so that no export can take place. Now, if people export, use Colbranes, or take mules and Toyota by land to neighboring countries, to be loaded from there. Well, all port capacity is dedicated to unloading, and there is no loading. There is only one thing left: and that is for people to be justified, so that they do not complain so much. Believe me, if people see all this good work, they will not complain. Their grievances are not about themselves at all, they always say if there is no one! You invalidate this assumption. Because such an assumption is impossible. Relief Committee and Welfare Organization: Are 40,000 charities dead? At the same empathy party, a very high tonnage of free oil, rice and beans was given. So who are these? Therefore, people should know and do not name the conscience: the possible third person absent, and do not make themselves problematic. Know that the government cares more than all of them. That’s why the dollar is so expensive. Rest assured, the more expensive the dollar, the more colorful the table of the poor. It’s clear: take anyone you think is poor, give them leftovers, or give them second-hand clothes, or donate a small amount! You will find that not only does he not accept donations, but he also gives you twice as many new gifts.

إداره الدولار أم إداره البلد؟

أربعون عاماً من الخبره فی إداره الدوله تظهر أنه: فی نهایه حکم الرؤساء الذی دام ثمانی سنوات ، هناک قفزه غریبه فی سعر الدولار. یلومها الکثیر على البنک المرکزی ، أو یعتقلون سماسره العمله! إما یقسمون على الولایات المتحده ، أو ینتقدون العقوبات وسویفت. لکن الدکتور روحانی جاء إلى الیمین وقال السبب: قال الإمام الخمینی إن الدولار من أصول الحکومه ویمکن للحکومه أن تفعل أی شیء به! طبعا لم یقل ما قاله الإمام! وهذا یعنی أن على الرئیس واجب: الحفاظ على قیمه الدولار ، أو رفعه. هو وصی الدولار. لذلک فهو یقف أمام کل العوامل ، حتى لا یفشل الدولار! مخطئ من یعتقد أن الدولار ملک للولایات المتحده! لانه هدم فی کل الدول ولکن فی ایران العلم مرتفع. والیوم عندما وصل سعر الدولار إلى ۲۸ تومانًا ، مع بدایه الثوره قبل صدور مرسوم الإمام الخمینی ، ارتفعت نسبته النقدیه بمقدار ۴۰۰۰ ریال. لذا فإن الرؤساء ، تمامًا کما یحافظ الزرادشتیون على النار ، یحتفظون بالدولارات (دولارات التمریض) ویجعلونها أکبر. لذلک فإن ارتفاع سعر الدولار مقابل الریال یدل على قوه الرئیس. وهذا هو السبب فی أنه لیس حزینًا فحسب ، بل إنه سعید أیضًا: إنهم یؤدون واجبهم جیدًا وفقًا لأمر الإمام الخمینی ، وفی یوم من الأیام ، سیجعلون الأمر أکثر تکلفه بألف تومان. بطبیعه الحال ، إذا ارتفع الدولار ، سترتفع میزانیه الحکومه ، ویمکنها أن تعتنی بالفقراء. المیزه الثالثه لذلک هی إقامه العداله الاقتصادیه: فهی تأخذ من الأغنیاء وتعطی للفقراء. لأن هناک من یتعامل بالدولار: أیدیهم تصل إلى أفواههم ویعمل أنور أب أیضًا. یتم أخذهم منهم ویتم مساعده لجنه الإغاثه ومنظمه الرفاه فی رعایه ۴ ملایین أسره مشموله. یتم أیضًا تقلیل الفروق الطبقیه: لأنها تلعب دور الضرائب. الذین یتعاملون بالدولار یدفعون ، ومن لا یتعامل بالدولار یتقاضون رواتبهم ، ولهذا لا داعی لسعر صرف حکومی. لأن کل شیء مستورد ، لا حاجه لسلع أساسیه أخرى. السفن ما زالت تُهدم لتنتظر سنه واحده. کل سعه الموانئ مخصصه لاستیراد البضائع حتى لا یتم التصدیر. الآن ، إذا قام الناس بتصدیر أو استخدام الحمال أو أخذ البغال و Toyota براً إلى البلدان المجاوره ، لیتم تحمیلها من هناک. حسنًا ، کل سعه المنفذ مخصصه للتفریغ ، ولا یوجد تحمیل. لم یبق سوى شیء واحد: وهو أن یکون للناس تبریر حتى لا یشتکیوا کثیرًا. صدقنی ، إذا رأى الناس کل هذا العمل الجید ، فلن یشکووا. شکاواهم لا تتعلق بأنفسهم على الإطلاق ، بل یقولون دائمًا إذا لم یکن هناک أحد! أنت تبطل هذا الافتراض. لأن مثل هذا الافتراض مستحیل. لجنه الإغاثه ومنظمه الرفاه: ۴۰ ألف جمعیه خیریه میته؟ فی نفس حفله التعاطف ، تم تقدیم کمیه کبیره جدًا من الزیت والأرز والفاصولیا مجانًا. إذن من هؤلاء؟ لذلک ، یجب على الناس أن یعرفوا الضمیر ولا یسمونه: الشخص الثالث المحتمل غائب ، ولا یجعلوا أنفسهم إشکالیین. اعلم أن الحکومه تهتم أکثر منهم جمیعًا. هذا هو السبب فی أن الدولار باهظ الثمن. کن مطمئنًا ، فکلما زاد سعر الدولار ، زادت ألوان مائده الفقراء. من الواضح: خذ أی شخص تعتقد أنه فقیر ، أعطه بقایا الطعام ، أو أعطه ملابس مستعمله ، أو تبرع بمبلغ صغیر! ستجد أنه لا یقبل التبرعات فحسب ، بل یمنحک أیضًا ضعف عدد الهدایا الجدیده.

Gestion du dollar ou gestion du pays?

Quarante ans d’expérience dans la gestion du pays montrent que: À la fin du règne de 8 ans des présidents, il y a un étrange saut dans le prix du dollar. Beaucoup le blâment sur la banque centrale, ou arrêtent les courtiers en devises! Soit ils jurent contre les États-Unis, soit ils critiquent les sanctions et Swift. Mais le Dr Rohani est venu à droite et a dit la raison: l’imam Khomeiny a dit que le dollar faisait partie des actifs du gouvernement et que le gouvernement pouvait: faire n’importe quoi avec lui! Bien sûr, il n’a pas dit les autres choses que l’Imam a dites! Et cela signifie que le président a un devoir: préserver ou augmenter la valeur du dollar. Il est le gardien du dollar. Par conséquent, il se tient devant tous les facteurs, pour que le dollar n’échoue pas! Ceux qui pensent que le dollar appartient aux États-Unis ont tort! Parce qu’il est renversé dans tous les pays, mais en Iran, le drapeau est haut. Aujourd’hui, alors que le dollar est à ۲۸ tomans, avec le début de la révolution avant la publication du décret de l’Imam Khomeiny, son ratio monétaire a augmenté de 4 000 rials. Ainsi, les présidents, tout comme les zoroastriens gardent le feu, gardent des dollars (dollars des soins infirmiers) et le rendent encore plus gros. Par conséquent, l’appréciation du dollar par rapport au rial montre la puissance du président. C’est pourquoi il n’est pas seulement contrarié, mais aussi heureux: ils font bien leur devoir selon l’ordre de l’Imam Khomeiny et un jour, ils le rendront mille tomans plus cher. Naturellement, si le dollar augmente, le budget du gouvernement augmentera et il pourra prendre soin des pauvres. Le troisième avantage est l’instauration de la justice économique: elle prend aux riches et donne aux pauvres. Parce qu’il y a des gens qui font affaire avec des dollars: leurs mains atteignent leur bouche et Anwar Ab fonctionne aussi. Ils leur sont enlevés et le comité de secours et l’organisation sociale sont aidés à prendre en charge les 4 millions de familles couvertes. Les différences de classe sont également réduites: car elles jouent le rôle de fiscalité. Ceux qui s’occupent du dollar paient et ceux qui ne le font pas sont payés, c’est pourquoi il n’y a pas besoin d’un taux de change gouvernemental. Parce que tout est importé, aucun autre produit de base n’est nécessaire. Les navires sont toujours en cours de démolition pour attendre un an. Toute la capacité des ports est dédiée à l’importation de marchandises, de sorte qu’aucune exportation n’est effectuée. Maintenant, si les gens exportent, utilisent Colbranes ou emmènent des mulets et des Toyota par voie terrestre vers les pays voisins, pour y être chargés. Eh bien, toute la capacité du port est dédiée au déchargement, et il n’y a pas de chargement. Il ne reste qu’une chose: et c’est pour que les gens soient justifiés, pour qu’ils ne se plaignent pas autant. Croyez-moi, si les gens voient tout ce bon travail, ils ne se plaindront pas. Leurs griefs ne concernent pas du tout eux-mêmes, ils disent toujours s’il n’y a personne! Vous invalidez cette hypothèse. Parce qu’une telle hypothèse est impossible. Comité de secours et organisation de bien-être: 40 000 organismes de bienfaisance sont-ils morts? Lors de la même soirée d’empathie, un très grand tonnage d’huile, de riz et de haricots gratuits a été offert. Alors qui sont-ils? Par conséquent, les gens devraient connaître et ne pas nommer la conscience: la troisième personne éventuelle absente, et ne pas se rendre problématique. Sachez que le gouvernement se soucie plus d’eux que tous. C’est pourquoi le dollar est si cher. Rassurez-vous, plus le dollar est cher, plus la table des pauvres est colorée. C’est clair: emmenez quelqu’un que vous jugez pauvre, donnez-leur des restes, donnez-leur des vêtements d’occasion ou donnez-leur une petite quantité! Vous constaterez que non seulement il n’accepte pas les dons, mais qu’il vous offre également deux fois plus de nouveaux cadeaux.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

سامانه نقشه باستان‌شناسي كشور

غرور لگد مال شده

هرکس برای خود غرور و افتخاراتی دارد، که باید به آن احترام گذاشت. متاسفانه دشمنان …