خانه / یادداشت های مدیر مسوول / جبران گذشته ها ضروری است

جبران گذشته ها ضروری است

همانطور که از دست دادن سرزمین های ایران، با قراردادهایی مانند ترکمانچای و گلستان چای ننگ ابدی است، هشت سال دفاع مقدس ایرانیان افتخار ابدی است. لذا باید از دستاوردهای ان برای جبران گذشته ها استفاده کرد. بنیاد حفظ آثار وظیفه دارد تحت عنوان (اگر دفاع مقدس نبود چه میشد) تحقیقاتی را آغاز کند. برای این کار می تواند: از جنگهای نزدیکتر شروع کند! چگونه شد که ایران بحرین را از دست داد؟ آیا اگر در ان موقع، ارتش و نیروهای نظامی شاهنشاهی، فداکاری لازم را داشتند میتوانستند مانع این تجزیه شوند؟ و از این فاجعه بزرگ جلو گیری کنند؟ اصولا تصمیم شاه برای شوهر دادن دختر ایران! از روی ضعف نفسی بود، یا ضعف قوای مدافع وطن؟ آیا اگر برادران ذوالفقاری در زنجان نبودند، باز هم شاه میتوانست آذربایجان را نجات دهد؟ و ۲۱ آذر را روز نجات آذربایجان نامگذاری کند؟ آیا اگر نیروی نظامی مستحکمی داشت، قرارداد ننگین ۱۹۷۵ الجزایر را امضا می کرد؟ تا اروند کنار را به عراق ببخشد؟ براساس شنیده ها سربازان ارتش، برای فرار از جبهه عراق ان موقع، پای خود را تیر می زدند تا اعزام نشوند. اگر فداکاری ایل بختیاری نبود، شیخ خزعل قادر نبود که خوزستان را عربستان کند؟ آیا اگر ارتش رضاخانی مقاومت می کرد، ایران از سوی قوای متفقین اشغال می شد؟ یا سه رهبر جهانی، بدون اجازه شاه ایران، در تهران جلسه بگذارند، و تهران را پل پیروزی بخوانند؟ اگر رضاخان واقعا وطن پرست بود، آرارات را به ترکیه واگذار می کرد؟ اگر او غیرت دینی و اسلامی یا ایرانی داشت، قصر فیروزه را به افغانستان می داد؟ یا همه اینها به دلیل ضعف قوای نظامی، و بی انگیزه بودن مدافعین وطن بود؟ هرچه دور تر می رویم، این خیانت ها بیشتر می شود: سلیمانیه و کربلا و بخش اعظمی از عراق را، چرا از دست دادیم؟ معاهده اول  و دوم ارزروم چه بود؟ چرا اینها را به مردم نمی گویند؟ چرا باید اهمیت واقعی دفاع مقدس، زیر توپخانه تبلیغاتی دشمنان داخلی و خارجی مخفی بماند؟ معاهده پاریس برای جدایی پاکستان و افغانستان از ایران چه بود؟ فین کن اشتاین کجا است؟ و بالاخره قراردادهای ترکمانچای، که روسیه را از ایران جدا کرد، و بسیاری از سرزمین ها را به آنها بخشید. در حالیکه تا عمق تاتارستان و قرقیزستان، همگی متعلق به ایران بود، تیمورلنگ و دیگران اجازه سرکشی به روسها نمی دادند. بله باید حماسه ها و ضد حماسه ها شناخته شوند. باید یرای وجب به وجب خاک ایران، که از دست رفته مویه کرد. باید به فرزندان انقلاب اسلامی، که نگذاشتند وجبی از خاک ایران کم شود، افتخار کرد. آنهاییکه با برگزاری هفته دفاع مقدس مخالفند، نگران همین هستند. آنها میدانند که فرزندان انقلاب، انتقام بی کفایتی های گذشتگان را خواهند گرفت. و نخواهند گذاشت در بحرین و چین و روسیه، پاکستان و افغانستان و سراسر جهان، شیعیان به صلابه کشیده شوند. خانه های انها آتش زده شود، قران ها را بسوزانند، و خانه ها را بر سر کشمیر و غیره خراب کنند. وادادگان انقلاب اسلامی بدانند که: خیانت های انها فقط زمان را به عقب می اندازد:  شوروی سابق که فروپاشی شد، همه کشورهای زیر مجموعه آن، با ایران اعلام همبستگی کردند! ولی مسئولین وقت گفتند ما خودمان را هم نمی توانیم اداره کنیم! آنها را برای چه می خواهیم؟ با اینکه قرارداد صدساله تمام شده، و اصلا مانعی وجود نداشت. اما این بزدلان که در لباس انقلابی گری حتی: خود را مالک انقلاب هم می دانستند، در مقابل تاریخ محاکمه خواهند شد. و فقط انهایی زنده یاد خواهند بود، که به فتوحات کورش وفادار بوده و برای ساماندهی ان، و زنده ساختن ایران بزرگ و پرشکوه  اقدام کنند.

Compensation for the past is essential

Just as the loss of Iranian lands, with contracts such as Turkmenchay and Golestan Chai, is an eternal disgrace, eight years of holy defense by Iranians is an eternal honor. Therefore, its achievements should be used to compensate for the past. The Foundation for the Preservation of Relics has a duty to initiate research under the title (What if it were not sacred defense). To do this, it can: Start with closer wars! How did Iran lose Bahrain? If the imperial army and military forces at that time had made the necessary sacrifices, could they have prevented this disintegration? And prevent this great catastrophe? Basically, the Shah’s decision to marry an Iranian girl! Was it due to weakness of spirit, or the weakness of the forces defending the homeland? If the Zolfaghari brothers were not in Zanjan, could the Shah still have saved Azerbaijan? And name 21st of Azar as the day of salvation of Azerbaijan? Would he have signed the infamous 1975 Algerian agreement if he had a strong military force? To give Arvand Kenar to Iraq? Army soldiers reportedly shot themselves in the leg to escape the Iraqi front. Had it not been for the sacrifice of the Bakhtiari tribe, Sheikh Khazal would not have been able to make Khuzestan Saudi Arabia? If Rezakhani’s army resisted, would Iran be occupied by Allied forces? Or should three world leaders meet in Tehran without the permission of the Shah of Iran, and call Tehran the Bridge of Victory? If Reza Khan was really a patriot, would he hand over Ararat to Turkey? If he had religious, Islamic or Iranian zeal, would he give the Turquoise Palace to Afghanistan? Or was it all due to the weakness of the military forces, and the lack of motivation of the defenders of the homeland? The farther we go, the more these betrayals increase: why did we lose Sulaymaniyah and Karbala and most of Iraq? What were the first and second treaties of Erzurum? Why don’t they tell people this? Why should the real importance of the holy defense be hidden under the propaganda artillery of internal and external enemies? What was the Paris Agreement for the separation of Pakistan and Afghanistan from Iran? Where is Finkenstein? And finally the Turkmenchay treaties, which separated Russia from Iran and gave them many lands. While to the depths of Tatarstan and Kyrgyzstan all belonged to Iran, Timur Lang and others did not allow the Russians to rebel. Yes, epics and counter-epics must be known. It is necessary to cut the hair of Iran, which has been lost. We should be proud of the children of the Islamic Revolution, who did not allow a single inch of Iranian territory to be diminished. Those who oppose Holy Defense Week are concerned. They know that the children of the revolution will avenge the inadequacies of the past. And they will not allow Shiites to be crucified in Bahrain, China, Russia, Pakistan, Afghanistan and all over the world. Let their houses be set on fire, burn the Qurans, and destroy the houses in Kashmir, and so on. Let the faithful of the Islamic Revolution know that: their betrayals only delay time: the former Soviet Union, which collapsed, all its subordinate countries declared solidarity with Iran! But the officials at the time said that we could not manage ourselves either! Why do we want them? Although the hundred-year contract is over, and there was no obstacle at all. But these cowards, who in the guise of revolution even considered themselves the owners of the revolution, will be tried against history. And only those alive will be remembered, who are loyal to the conquests of Cyrus and take action to organize it, and revive the great and glorious Iran.

التعویض عن الماضی أمر ضروری

وکما أن خساره الأراضی الإیرانیه بعقود مثل ترکمنشای وجولستان تشای هی وصمه عار أبدیه ، فإن ثمانی سنوات من الدفاع الإیرانی المقدس هی شرف أبدی. لذلک ، یجب استخدام إنجازاته لتعویض الماضی. من واجب مؤسسه الحفاظ على الآثار بدء البحث تحت عنوان (ماذا لو لم یکن دفاعًا مقدسًا). للقیام بذلک ، یمکن أن: ابدأ بحروب أقرب! کیف خسرت إیران البحرین؟ إذا کان الجیش الإمبراطوری والقوات العسکریه فی ذلک الوقت قد قدموا التضحیات اللازمه ، فهل کان بإمکانهم منع هذا التفکک؟ وما منع هذه الکارثه الکبرى؟ اساسا قرار الشاه الزواج من فتاه ایرانیه! هل هو ضعف الروح أم ضعف القوى المدافعه عن الوطن؟ لو لم یکن الأخوان زولفاغاری فی زنجان ، فهل کان الشاه سینقذ أذربیجان؟ وتسمیه ۲۱ عازار کیوم خلاص أذربیجان؟ هل کان سیوقع الاتفاقیه الجزائریه سیئه السمعه لعام ۱۹۷۵ إذا کانت لدیه قوه عسکریه قویه؟ لإعطاء أرفاند کنار للعراق؟ وبحسب ما ورد أطلق جنود الجیش النار على ساقهم للفرار من الجبهه العراقیه. لولا تضحیه قبیله بختیاری لما استطاع الشیخ خزعل أن یجعل خوزستان السعودیه؟ إذا قاوم جیش رضاخانی ، فهل ستحتل قوات الحلفاء إیران؟ أم یجتمع ثلاثه من زعماء العالم فی طهران دون إذن شاه إیران ، ویسمون طهران جسر النصر؟ إذا کان رضا خان وطنیًا حقًا ، فهل سیسلم أرارات إلى ترکیا؟ إذا کان لدیه حماس دینی أو إسلامی أو إیرانی ، فهل یعطی قصر الفیروز لأفغانستان؟ أم کل ذلک بسبب ضعف القوات العسکریه ، وقله دافعیه المدافعین عن الوطن؟ وکلما ذهبنا کلما ازدادت هذه الخیانات: لماذا خسرنا السلیمانیه وکربلاء ومعظم العراق؟ ما هی المعاهدات الأولى والثانیه لأرضروم؟ لماذا لا یخبرون الناس بهذا؟ لماذا یجب إخفاء الأهمیه الحقیقیه للدفاع المقدس تحت نیران المدفعیه الدعائیه للأعداء الداخلیین والخارجیین؟ ماذا کان اتفاق باریس لفصل باکستان وأفغانستان عن إیران؟ أین فینکنشتاین؟ وأخیراً معاهدات ترکمانشا التی فصلت روسیا عن إیران وأعطتهم الکثیر من الأراضی. بینما فی أعماق تتارستان وقیرغیزستان تنتمی جمیعها إلى إیران ، لم یسمح تیمور لانج وآخرون للروس بالتمرد. نعم ، یجب أن تکون الملاحم والملاحم المضاده معروفه. لا بد من قص شعر ایران الذی فقده. یجب أن نفخر بأبناء الثوره الإسلامیه ، الذین لم یسمحوا بتقلیص شبر واحد من الأراضی الإیرانیه. أولئک الذین یعارضون أسبوع الدفاع المقدس قلقون من هذا الأمر. إنهم یعرفون أن أبناء الثوره سینتقمون من نقائص الماضی. ولن یسمحوا بصلب الشیعه فی البحرین والصین وروسیا وباکستان وأفغانستان وجمیع أنحاء العالم. یجب إحراق بیوتهم ، وإحراق المصاحف ، وهدم منازلهم فی کشمیر ، وهکذا. فلیعلم أنصار الثوره الإسلامیه أن خیاناتهم تؤخر الوقت فقط: عندما انهار الاتحاد السوفیتی السابق أعلنت کل الدول الواقعه تحت حکمها تضامنها مع إیران! لکن المسؤولین فی ذلک الوقت قالوا إننا لا نستطیع إداره أنفسنا أیضًا! لماذا نریدهم؟ على الرغم من انتهاء عقد المائه عام ، ولم یکن هناک أی عائق على الإطلاق. لکن هؤلاء الجبناء ، الذین کانوا یعتبرون أنفسهم أصحاب الثوره تحت ستار الثوره ، سیحاکمون ضد التاریخ. ولن یُذکر إلا الأحیاء ، المخلصون لغزو قورش ویعملون على تنظیمها وإحیاء إیران العظیمه المجیده.

Kubwezera zakale ndikofunikira

Monga momwe kuwonongeka kwa malo aku Iran, ndi mapangano monga Turkmenchay ndi Golestan Chai, ndichamanyazi kwamuyaya, zaka zisanu ndi zitatu zodzitchinjiriza zopatulika ndi aku Irani ndi ulemu wamuyaya. Chifukwa chake, zomwe zidakwaniritsidwa ziyenera kugwiritsidwa ntchito kubwezera zakale. Foundation for the Preservation of Relics ili ndi udindo woyambitsa kafukufuku pamutuwu (Bwanji ngati sikunali chitetezo choyera). Kuti muchite izi, zitha: Yambani ndi nkhondo zoyandikira! Kodi Iran idataya bwanji Bahrain? Ngati gulu lankhondo lankhondo lankhondo lankhondo panthawiyo linali litadzipereka, kodi akanatha kupewa izi? Ndi kupewa ngozi yayikuluyi? Kwenikweni, lingaliro la Shah loti akwatire msungwana waku Iran! Kodi zidachitika chifukwa cha kufooka kwa mzimu, kapena kufooka kwa magulu omwe amateteza dziko lawo? Ngati abale a Zolfaghari sanali ku Zanjan, kodi a Shah akadapulumutsabe Azerbaijan? Ndipo dzina 21 la Azar ngati tsiku lachipulumutso cha Azerbaijan? Kodi akanasaina pangano lotchuka la 1975 Algeria ngati akadakhala ndi gulu lankhondo lamphamvu? Kupereka Arvand Kenar ku Iraq? Asitikali ankhondo akuti adadziwombera mwendo kuti apulumuke kutsogolo kwa Iraq. Pakadapanda kudzipereka kwa fuko la Bakhtiari, Sheikh Khazal sakanatha kupanga Khuzestan Saudi Arabia? Ngati gulu lankhondo la Rezakhani likanakana, kodi Iran ikanalandidwa ndi magulu ankhondo a Allies? Kapena kodi atsogoleri atatu apadziko lonse ayenera kukumana ku Tehran popanda chilolezo cha Shah waku Iran, ndikuyitanitsa Tehran Bridge la Chigonjetso? Ngati Reza Khan analidi wokonda dziko lako, kodi akanapereka Ararat ku Turkey? Akadakhala wachangu pachipembedzo, Chisilamu kapena Iran, kodi akanapereka Nyumba Yachifumu ku Turquoise? Kapena zidachitika zonse chifukwa cha kufooka kwa asitikali ankhondo, komanso kusalimbikitsa kwa omwe akuteteza dziko lawo? Kupitilira komwe tikupitilira, kuwonjezeka kumeneku kukuwonjezeka: bwanji tidataya Sulaymaniyah ndi Karbala komanso ambiri aku Iraq? Kodi mapangano oyamba ndi achiwiri a Erzurum anali ati? Chifukwa chiyani samauza anthu izi? Chifukwa chiyani kufunikira kwenikweni kwa chitetezo choyera kuyenera kubisika pansi pazofalitsa za adani amkati ndi akunja? Pangano la Paris loti kupatukana kwa Pakistan ndi Afghanistan ndi Iran ndi chiyani? Finkenstein ali kuti? Ndipo pamapeto pake mapangano a Turkmenchay, omwe adalekanitsa Russia ndi Iran ndikuwapatsa mayiko ambiri. Ngakhale kumadera akuya a Tatarstan ndi Kyrgyzstan onse anali aku Iran, a Timur Lang ndi ena sanalole anthu aku Russia kupanduka. Inde, ma epics ndi ma epics amayenera kudziwika. Ndikofunika kumeta tsitsi la Iran, lomwe latayika. Tiyenera kunyadira ana a Islamic Revolution, omwe sanalole kuti inchi imodzi yaku Iran ichepetsedwe. Omwe amatsutsa Sabata Lotetezera Loyera ali ndi nkhawa. Amadziwa kuti ana akusintha adzabwezera zoperewera zakale. Ndipo salola kuti ma Shiite apachikidwe ku Bahrain, China, Russia, Pakistan, Afghanistan ndi padziko lonse lapansi. Nyumba zawo ziwotchedwe, kuwotcha ma Qur’an, ndikuwononga nyumba ku Kashmir, ndi zina zambiri. Lolani okhulupilika a Chisinthiko cha Chisilamu adziwe kuti: kusakhulupirika kwawo kumangochedwetsa nthawi: dziko lomwe kale linali Soviet Union, lomwe linagwa, mayiko ake onse omwe anali pansi pake adalengeza mgwirizano ndi Iran! Koma olamulira panthawiyo anati ifenso sitingathe kudzisamalira! Chifukwa chiyani timawafuna? Ngakhale mgwirizano wazaka zana watha, ndipo panalibe chopinga konse. Koma amantha awa, omwe mwanjira yoti amasintha amadziona ngati eni ake osinthira, adzayesedwa motsutsana ndi mbiriyakale. Ndipo okhawo amoyo ndi omwe adzakumbukiridwe, omwe ali okhulupirika pazopambana za Koresi ndikuchitapo kanthu kuti azikonza, ndikutsitsimutsa Iran yayikulu komanso yolemekezeka.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

سامانه نقشه باستان‌شناسي كشور

غرور لگد مال شده

هرکس برای خود غرور و افتخاراتی دارد، که باید به آن احترام گذاشت. متاسفانه دشمنان …