خانه / خبر ها / مقلد یا متخصص؟

مقلد یا متخصص؟

مولوی می گوید: خلق را تقلید شان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر آن تقلید باد! او هنوز او نمی دانست که این مقلدان، نه تنها همه چیز را برباد داده! بلکه خود را متخصص و مرجع هم معرفی می کنند. همه کسانی که از سازمان بهداشت جهانی تقلید می کنند، در واقع کسانی هستند که همه چیز را بر باد می دهند. دوصد لعنت بر انها باد، چرا که سازمان بهداشت جهانی: برنامه های ضد مردمی و ضد اسلامی دارد. از نظر انها ازدواج فقط همجنسگرایی است، و نوع ازدواج دینی را به بهانه تخصص پزشکی! کاملا رد می کنند. از نظر انها جمعیت جهان باید بمیرند، تا کمتر شوند زیرا اداره کردن این همه جمعیت برایشان مشکل است. لذا برنامه مودبانه ای بنام ۲۰۳۰داده اند، تا جمعیت کم شود و مردم بجای ازدواج و تولید مثل، به همجنسگرایی بپردازند. در موضوع کرونا هم به همین شکل است، اگر توصیه بهداشتی این است که دستها را بشویند، که همه این کار را می کنند! مسلمانان لا اقل روزی ۹بار دست و روی خود را می شویند.(سه بار برای نماز، سه بار برای غذا خوردن سه بار برای بعد از قضای حاجت) این چه توصیه ایست که می کنند؟ پس منظورشان این است که: مردم تا حالا دست هایشان را نمی شستند!! حالا به دستور انها این کار را باید بکنند. انوقت در ایران هم ستاد ملی کرونا همه، چشم بسته مقلد این ها هستند. بعد خودشان را متخصص جا زده، به مردم دستور می دهند. ماسک زدن فقط برای چند دقیقه آنهم احتیاطا، برای پزشکان جراح توصیه شده! حالا اینها می گویند:همه همیشه بزنند حتی بچه ها! در صورتیکه استفاده مداوم از ماسک، هم برای نوزادان و کودکان خطرناک است، و هم برای پیران و سالخوردگان. زیرا باعث آسیب جدی به ریه می شود، که بعد همان را کرونا می گویند! یعنی خودشان با دست خودشان، مردم را به کرونا مبتلا می کنند! تا جمعیت بیشتری بمیرند، و برنامه کنترل جمعیت آنها درست در آید. دیگران هم چشم وگوش بسته اطاعت می کنند. نه فقط در موضوع بهداشت جهانی، بلکه در بسیاری از موارد این امر تکرار می شود:  مثلا در اقتصاد ایران، اصلا نباید از اصول اقتصاد لیبرالیستی یا سوسیالیستی استفاده کرد، نتیجه معکوس می دهد! زیرا به معنی این است که: اسلام برنامه ای برای اقتصاد ندارد، و باید از سیستم های دیگر قرض کند. به همین جهت همه اقتصاد دانان دچار سردرگمی هستند. یعنی در این چهل سال همه چیز برعکس نظرات آنان بوده، ولی خجالت هم نمی کشند! و همان حرفهای خود را تکرار می کنند. دست از جاهلیت خود بر نمی دارند: مانند هموسکسوئل ها آن را پیشرفت هم می دانند! در حالیکه یک پسرفت است: قرن ها پیش قوم لوط، همین برنامه همجنسگرایی را داشتند و خداوند، آنها را نابود کرد. اینها هم اقتصاد اسلامی را رها کرده، به اقتصاد قرن نوزدهم و بیستم چسبیده اند. متاسفانه صدا و سیما هم، همسو با شبکه های معاند، گفته آنها را تکرار و توسعه و تبلیغ می کنند. یکی موضوع کم شدن ارزش پول! است. در حالیکه برعکس موضوع باید بگویند: افزایش ارزش دارایی ها. مثلا پراید صد تومان می شود، این به معنی ان است که به قیمت بین المللی نزدیک میگردد. اگر بنزین لیتری سی هزار می شود، هنوز یک سوم قیمت جهانی است. مردم شب خوابیده صبح بیدار می شوند: صاحب میلیون ها ثروت شده اند. این بجای تشکر است؟ رسانه های بیگانه به بهانه توهمی: سوم شخص غایب احتمالی!(شاید کسی نداشته باشد) همه: این ارزش افزوده ها را به لجن می کشند. صدا و سیما و مطبوعات داخلی هم برای اینکه عقب نمانند، بدتر از ان را می گویند. دوصد لعنت بر آنها باد تا مولوی خوشحال شود.کسی که انرژی هسته ای را ۷۰۰سال پیش درشعرش گفته: دل هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی

Imitator or expert?

Rumi says: The people were blown away by their imitation, O two hundred curses be upon that imitation! He still did not know that these imitators, not only ruined everything! They also introduce themselves as experts and references. Everyone who imitates the World Health Organization is, in fact, the one who wastes everything. Two hundred curses be upon them, because the World Health Organization: has anti-people and anti-Islamic programs. In their view, marriage is just homosexuality, and the type of religious marriage under the pretext of medical expertise! They completely reject it. In their view, the world’s population must die, to shrink because it is difficult for them to manage so many. So they have a polite program called 2030, to reduce the population and make people homosexual instead of married and reproductive. The same is true of the corona, if the health advice is to wash your hands that everyone does! Muslims wash their hands and face at least nine times a day (three times for prayer, three times for eating, three times after defecation) what is this advice they give? So they mean: people have not washed their hands yet!! Now they have to do it on their orders. At that time, in Iran, the national headquarters of Corona, everyone is a blind imitator of these. Then they pretend to be experts and instruct people. Masking for a few minutes is also recommended as a precaution for surgeons! Now they say: everyone should always hit, even children! Continued use of the mask is dangerous for both infants and children, as well as for the elderly. Because it causes serious damage to the lungs, which is later called corona! That is, they infect people with corona with their own hands! Until more people die, and their population control program is right. Others obey with their eyes and ears closed. This is repeated not only in the field of world health, but in many cases: for example, in the Iranian economy, the principles of liberal or socialist economics should not be used at all, it gives the opposite result! Because it means: Islam has no plan for the economy, and must borrow from other systems. That is why all economists are confused. In other words, in these forty years, everything has been contrary to their opinions, but they are not ashamed! And they repeat the same words. They do not give up their ignorance: like homosexuals, they consider it progress! While it is a setback: centuries ago the people of Lot had the same homosexual plan and God destroyed them. They, too, have abandoned Islamic economics and clung to the economics of the nineteenth and twentieth century’s. Unfortunately, the radio and television, in line with the dissident networks, repeat, develop and propagate what they said. One issue is the devaluation of money! Is. On the contrary, they should say: increasing the value of assets. For example, Pride costs 100 Tomans, which means that it is approaching the international price. If gasoline becomes 30,000 liters, it is still a third of the world price. People who sleep at night wake up in the morning: they have millions of wealth. Is this instead of thanks? Foreign media under the pretext of illusion: a possible third person missing! (Maybe no one has) The radio and television and the domestic press also say worse in order not to fall behind. Two hundred curses are upon them to make Rumi happy: Someone who mentioned nuclear energy 700 years ago in his poem.

مقلد أم خبیر؟

یقول الرومی: أذهل الناس بتقلیدهم ، یا مئتی لعنه على هذا التقلید! ومازال لا یعلم أن هؤلاء المقلدین لم یفسدوا فقط کل شیء! کما یقدمون أنفسهم کخبراء ومراجع. کل من یقلد منظمه الصحه العالمیه هو ، فی الواقع ، من یهدر کل شیء. مئتا لعنه علیهم ، لأن منظمه الصحه العالمیه: لدیها برامج معادیه للناس ومعادیه للإسلام. فی نظرهم الزواج مجرد لواط ، ونوع من الزواج الدینی بحجه الخبره الطبیه! إنهم یرفضونها تمامًا. من وجهه نظرهم ، یجب أن یموت سکان العالم ، وأن یتقلصوا لأنه من الصعب علیهم إداره الکثیر. لذلک ، قدموا برنامجًا مهذبًا یسمى ۲۰۳۰ ، لتقلیل عدد السکان والناس للانخراط فی المثلیه الجنسیه بدلاً من الزواج والإنجاب. وینطبق الشیء نفسه على الکورونا ، إذا کانت النصیحه الصحیه هی غسل یدیک ، فهذا یفعله الجمیع! یغسل المسلمون أیدیهم ووجههم تسع مرات على الأقل فی الیوم (ثلاث مرات للصلاه ، وثلاث مرات للأکل ، وثلاث مرات بعد التغوط) ما هذه النصیحه التی یقدمونها؟ یقصدون: الناس لم یغسلوا أیدیهم بعد !! الآن علیهم أن یفعلوا ذلک بناء على أوامرهم. فی ذلک الوقت فی إیران المقر الوطنی لکورونا الکل مقلد أعمى لهؤلاء. ثم یتظاهرون بأنهم خبراء ویأمرون الناس. ینصح الجراحون بإخفائهم لبضع دقائق کإجراء وقائی! الآن یقولون: یجب أن یضرب الجمیع دائما ، حتى الأطفال! یعد استمرار استخدام القناع أمرًا خطیرًا لکل من الرضع والأطفال ، وکذلک على کبار السن. لانه یسبب اضرارا جسیمه للرئتین وهو ما سمی لاحقا بالکورونا! أی أنهم یصابون بالکورونا بأیدیهم! حتى یموت المزید من الناس ، ویکون برنامج التحکم فی عددهم صحیحًا. یطیع الآخرون وأعینهم وآذانهم مغلقه. هذا یتکرر لیس فقط فی مجال الصحه العالمیه ، ولکن فی کثیر من الحالات: على سبیل المثال ، فی الاقتصاد الإیرانی ، لا ینبغی استخدام مبادئ الاقتصاد اللیبرالی أو الاشتراکی على الإطلاق ، فهذا یعطی النتیجه المعاکسه! لأنها تعنی: الإسلام لیس لدیه خطه للاقتصاد ، ویجب أن یقترض من أنظمه أخرى. هذا هو السبب فی إرباک جمیع الاقتصادیین. بمعنى آخر ، فی هذه الأربعین سنه کل شیء کان مخالفًا لآرائهم ، لکنهم لا یخجلون! ویکررون نفس الکلمات. إنهم لا یتخلون عن جهلهم: مثل المثلیین ، یعتبرونه تقدمًا! فی حین أنها نکسه: قبل قرون کان لدى أهل لوط نفس خطه المثلیه الجنسیه ودمرهم الله. لقد تخلوا أیضًا عن الاقتصاد الإسلامی وتشبثوا باقتصادیات القرنین التاسع عشر والعشرین. ولسوء الحظ فإن الإذاعه والتلفزیون انسجاما مع الشبکات المنشقه یکرران ویطوران وینشران ما قالته. قضیه واحده هی تخفیض قیمه المال! یکون. بل على العکس یقولون: زیاده قیمه الأصول. على سبیل المثال ، تکلف براید مائه تومان ، مما یعنی أنها تقترب من السعر العالمی. إذا أصبح البنزین ۳۰۰۰۰ لتر ، فإنه لا یزال ثلث السعر العالمی. یستیقظ الأشخاص الذین ینامون لیلاً فی الصباح: لدیهم ملایین الثروات. هل هذا بدلا من الشکر؟ الإعلام الفضائی بحجه الوهم: فقدان شخص ثالث محتمل! (ربما لا أحد) کما تقول الإذاعه والتلفزیون والصحافه المحلیه ما هو أسوأ حتى لا تتخلف عن الرکب. مئتان لعنه علیهم أن یفرح الرومی .. شخص ذکر الطاقه النوویه قبل ۷۰۰ عام فی قصیدته.

Nachahmer oder Experte?

Rumi sagt: Die Menschen wurden von ihrer Nachahmung umgehauen, oh zweihundert Flüche, sei auf diese Nachahmung! Er wusste immer noch nicht, dass diese Nachahmer nicht nur alles ruinierten! Sie stellen sich auch als Experten und Referenzen vor. Jeder, der die Weltgesundheitsorganisation nachahmt, ist tatsächlich derjenige, der alles verschwendet. Zweihundert Flüche sind auf sie gerichtet, weil die Weltgesundheitsorganisation: Anti-Menschen- und Anti-Islam-Programme hat. Ihrer Ansicht nach ist die Ehe nur Homosexualität und die Art der religiösen Ehe unter dem Vorwand medizinischen Fachwissens! Sie lehnen es vollständig ab. Ihrer Ansicht nach muss die Weltbevölkerung sterben, um zu schrumpfen, weil es für sie schwierig ist, so viele zu verwalten. Deshalb haben sie ein höfliches Programm namens 2030 gegeben, um die Bevölkerung und die Menschen dazu zu bringen, sich auf Homosexualität anstatt auf Ehe und Fortpflanzung einzulassen. Das gleiche gilt für die Korona, wenn der Gesundheitsrat lautet, sich die Hände zu waschen, was jeder tut! Muslime waschen sich mindestens neun Mal am Tag die Hände und das Gesicht. (Dreimal zum Gebet, dreimal zum Essen, dreimal nach dem Stuhlgang.) Welchen Rat geben sie? Sie meinen also: Die Leute haben ihre Hände noch nicht gewaschen !! Jetzt müssen sie es auf ihren Befehl tun. Zu dieser Zeit ist im Iran, dem nationalen Hauptquartier von Corona, jeder ein blinder Nachahmer davon. Dann geben sie vor, Experten zu sein und Menschen zu ordnen. Für Chirurgen wird vorsichtshalber eine Maskierung von nur wenigen Minuten empfohlen! Jetzt sagen sie: Jeder sollte immer schlagen, auch Kinder! Die fortgesetzte Verwendung der Maske ist sowohl für Säuglinge und Kinder als auch für ältere Menschen gefährlich. Weil es schwere Lungenschäden verursacht, die später als Korona bezeichnet werden! Das heißt, sie infizieren Menschen mit Korona mit ihren eigenen Händen! Bis mehr Menschen sterben und ihr Bevölkerungskontrollprogramm richtig ist. Andere gehorchen mit geschlossenen Augen und Ohren. Dies wiederholt sich nicht nur im Bereich der globalen Gesundheit, sondern in vielen Fällen: In der iranischen Wirtschaft sollten beispielsweise die Prinzipien der liberalen oder sozialistischen Wirtschaft überhaupt nicht angewendet werden, es ergibt sich das gegenteilige Ergebnis! Weil es bedeutet: Der Islam hat keinen Plan für die Wirtschaft und muss Kredite von anderen Systemen aufnehmen. Deshalb sind alle Ökonomen verwirrt. Mit anderen Worten, in diesen vierzig Jahren war alles gegen ihre Meinung, aber sie schämen sich nicht! Und sie wiederholen die gleichen Worte. Sie geben ihre Unwissenheit nicht auf: Wie Homosexuelle betrachten sie es als Fortschritt! Während es ein Rückschlag ist: Vor Jahrhunderten hatten die Menschen in Lot den gleichen homosexuellen Plan und Gott zerstörte sie. Auch sie haben die islamische Wirtschaft aufgegeben und an der Wirtschaft des 19. und 20. Jahrhunderts festgehalten. Leider wiederholen, entwickeln und verbreiten Radio und Fernsehen im Einklang mit den Dissidentennetzen das, was sie gesagt haben. Ein Problem ist die Abwertung des Geldes! Ist. Im Gegenteil, sie sollten sagen: Wertsteigerung von Vermögenswerten. Zum Beispiel kostet Pride einhundert Tomans, was bedeutet, dass er sich dem internationalen Preis nähert. Wenn Benzin 30.000 Liter wird, ist es immer noch ein Drittel des Weltmarktpreises. Menschen, die nachts schlafen, wachen morgens auf: Sie haben Millionen von Reichtum. Ist das statt danke? Ausländische Medien unter dem Vorwand der Illusion: eine mögliche dritte Person fehlt! (Vielleicht hat niemand) Alle: Sie fügen diesem Mehrwert Schlamm hinzu. Radio und Fernsehen sowie die heimische Presse sagen ebenfalls Schlimmeres, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Zweihundert Flüche sind auf sie gerichtet, um Rumi glücklich zu machen. Jemand, der vor 700 Jahren in seinem Gedicht die Kernenergie erwähnte.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

People sitting and independent Lithuania

بلبلی برگ گلی بر منقارداشت

💚🌱یا ربَّ الحسین🌱💚 ◾گویند روزی ناصر الدین شاه تمام ادیبان را جمع کرد و گفت …

پاسخی بگذارید