خانه / خبر ها / پولهای کثیف یا نقدینگی سرگردان؟

پولهای کثیف یا نقدینگی سرگردان؟

بسیاری از نامگذاری های جدید، با محتوای قبلی کاملا ناسازگار و برعکس است. مثلا دموکراسی در فلسفه یونان! یعنی حکومت مردم بر مردم، ولی دموکراسی جدید می گوید: حکومت احزاب یا یقه سفید ها بر مردم. لذا از نظر عملکردی تنها کشوری که دموکراسی وجود دارد، فقط جمهوری اسلامی ایران است: زیرا رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، مستقیما از سوی مردم انتخاب می شوند: احزاب هیچ نقشی ندارند، درواقع حزبی وجود ندارد. جمهوریت در فلسفه یونان باستان، مخالفت با پادشاهی و الیگارشی و امثال آن است! ولی در این زمان  انگلستان، عربستان و ژاپن فنلاند و سوئیس و .. که:همگی پادشاهی و الیگارشی هستند به عنوان: جمهوری شناخته شده، که بهترین دموکراسی را دارند، و با جمهوری اسلامی ایران که قوی ترین: جمهوریت را دارد، دشمنی می کنند. تعریف ما از انسان های اولیه هم به همین شکل است! در کتب کلاسیک، انسان های اولیه به کسانی گفته می شود که: با هر گونه پیشرفت مخالف هستند. الان کشورهای پیشرفته! به کشورهایی اطلاق می شود، که روند تحولات جهان را که به سوی جمهوری اسلامی است، قبول نمی کنند و با هر گونه پیشرفت جمهوری اسلامی، مخالفت می کنند. در مورد پولهای کثیف و پولشویی هم قانون چیزی می گوید ولی غربی ها دقیقا عکس موضوع را برداشت می کنند. پول کثیف پولی است که منشا آن معلوم نباشد! از دزدی و سرقت و رانت و اختلاس و .. به دست آمده باشد. که اصطلاح فقهی آن کسب اموال، از طرق نامشروع است. اما غربی ها می گویند: پولی که به مبارزان فلسطینی، برای مبارزه با اسرائیل اشغالگر می دهند، کثیف است. یا پولی که به حزب الله و یمن و داده می شود. در حالیکه پولهایی که به حزب الله، مردم یمن یا حماس و جهاد داده می شود، دارای منشا مشخصی است. همه می دانند از کجا است و چه مبلغ هست. اما می گویند نباید داده شود! مثل تعریفی که از تروریسم می دهند! در کتب کلاسیک تروریست به کسی می گویند: که با زور اسلحه کسی را بکشد. ولی در سازمان ملل! جایزه صلح می دهند به کسی که: دستور ترور ژنرال سلیمانی و همراهانش را صادر کرد. چون ترامپ این کار را کرده، پس پولهایش هم تروریست پرور است. یعنی پول کثیف است. حتی اگر برج خود در کانادا را هم بفروشد، به هرکسی بدهد، جز نیت ترور نیست! ولی خودشان می گویند: این ها کمک مالی است. حتی اگر برای انتخابات هم باشد، آنها در واقع ازکسی حمایت می کنند که: مردم خود را می کشد! دستور می دهد هر معترضی را در خیابان، با فشردن گلو با زانو خفه کنند. تنها جاییکه دموکراسی و جمهوریت، به معنی کلاسیک برقرار است، آنجا را هم مورد هجوم قرار می دهد. اخیرا بودجه کلانی عربستان، به آمریکا داده که او بتواند عادی سازی روابط با اسرائیل پیش ببرد. لابی صهیونیست ها هم قول داده اند! فقط در صورت حفظ اسرائیل، به او کمک مالی خواهند کرد. همه کمک ها به علاوه کمک مستقیم امارات، همگی برای براندازی جمهوری اسلامی ایران، به داخل کشور تزریق شده است. آنها تصور می کنند که گرانی ها، باعث سقوط جمهوری اسلامی می شود. لذا پولها را در دلار و طلا و خودرو و ملک وارد کردند. بدون حساب خرید می کنند، تا قیمت ها را بالا ببرند. لذا تنش موجود در بازار ایران، بخاطر پولهای کثیف امارات است. اما قوه قضائیه درصدد است تا منشا این پولها را، کشف و ضبط کند تا اخلال در بازار تمام شود. ولی از ان سو مردم هم از گرانی ناراحت نیستند! به تبلیغات صدا و سیما که فالور ۱۳۰شبکه فارسی زبان است، نگاه نکنید! مردم هرچیزی را دارند یا می خرند، فقط در آرزوی گران شدن، و به قصد گران فروختن می خرند.

Dirty money: or stray liquidity?

Many new names are completely inconsistent with the previous content and vice versa. For example, democracy in Greek philosophy! It means the rule of the people over the people, but the new democracy says: the rule of the parties or the white collar over the people. Therefore, functionally, the only country where there is democracy is only the Islamic Republic of Iran: because the president and members of parliament are directly elected by the people: the parties have no role, in fact there is no party. Republic in ancient Greek philosophy is opposition to monarchy and oligarchy and the like! But at this time, Britain, Saudi Arabia, Japan, Finland, Switzerland, etc., which are all monarchies and oligarchs, are known as the republic that has the best democracy, and is hostile to the Islamic Republic of Iran, which has the strongest republic. کردن. Our definition of early humans is the same! In classical books, primitive humans are said to be opposed to any progress. Now developed countries! Refers to countries that do not accept the trend of world developments towards the Islamic Republic and oppose any progress of the Islamic Republic. The law says something about dirty money and money laundering, but Westerners take the exact opposite. Dirty money is money whose origin is unknown! Obtained from theft, robbery, rent, embezzlement, etc. The jurisprudential term is the acquisition of property through illegitimate means. But Westerners say the money they give to Palestinian militants to fight the occupying Israel is dirty. Or the money that is given to Hezbollah and Yemen. While the money given to Hezbollah, the Yemeni people or Hamas and jihad has a specific source. Everyone knows where it comes from and how much it’s. But they say it should not be given! Like their definition of terrorism! In the classic books, a terrorist is told to kill someone by force of arms. But in the United Nations! A peace prize is given to the person who: ordered the assassination of General Soleimani and his entourage. Because Trump did it, so his money is for terrorists. That is, money is dirty. Even if he sells his tower in Canada and gives it to anyone, it is nothing but an assassination attempt! But they themselves say: these are financial aid. Even if it is for the elections, they are actually supporting someone who: kills his people! He orders every protester on the street to be strangled by squeezing his throat with his knee. It only attacks where democracy and republic, in the classical sense, exist. Recently, Saudi Arabia has given a large budget to the United States so that it can normalize relations with Israel. The Zionist lobby has also promised! They will only help Israel if it is saved. All aid, in addition to direct aid from the UAE, has all been injected into the country to overthrow the Islamic Republic of Iran. They think that inflation will cause the fall of the Islamic Republic. So they imported money in dollars and gold and cars and real estate. They buy without an account, to raise prices. Therefore, the tension in the Iranian market is due to the dirty money of the UAE. But the judiciary is trying to find and confiscate the source of this money in order to end the market disruption. But on the other hand, people are not upset about the price! Do not look at the advertisements of Radio and TV, which is the follower of 130 Persian language channels! People own or buy everything, just wanting to get more expensive, and buying with the intention of selling more expensive.

الأموال القذره أو السیوله الضاله؟

العدید من الأسماء الجدیده غیر متوافقه تمامًا مع المحتوى السابق والعکس صحیح. على سبیل المثال ، الدیمقراطیه فی الفلسفه الیونانیه! یعنی حکم الشعب على الشعب ، لکن الدیمقراطیه الجدیده تقول: حکم الأحزاب أو ذوی الیاقات البیضاء على الشعب. لذلک ، من الناحیه الوظیفیه ، الدوله الوحیده التی توجد فیها دیمقراطیه هی جمهوریه إیران الإسلامیه فقط: لأن الرئیس وأعضاء البرلمان یتم انتخابهم مباشره من قبل الشعب: لا دور للأحزاب ، فی الواقع لا یوجد حزب. الجمهوریه فی الفلسفه الیونانیه القدیمه هی معارضه الملکیه والأولیغارشیه وما شابه! لکن فی هذا الوقت ، تُعرف بریطانیا والسعودیه والیابان وفنلندا وسویسرا وغیرها ، وکلها ممالک وأولیغارشیه ، بالجمهوریات ، التی لدیها أفضل الدیمقراطیات ، وهی معادیه لجمهوریه إیران الإسلامیه ، التی لدیها أقوى الجمهوریات. کردن. تعریفنا للبشر الأوائل هو نفسه! فی الکتب الکلاسیکیه ، یُقال أن البشر الأوائل: یعارضون أی تقدم. الآن الدول المتقدمه! یشیر إلى الدول التی لا تقبل توجهات التطورات العالمیه تجاه الجمهوریه الإسلامیه وتعارض أی تقدم للجمهوریه الإسلامیه. یقول القانون شیئًا عن الأموال القذره وغسیل الأموال ، لکن الغربیین یأخذون عکس ذلک تمامًا. المال القذر هو المال الذی لا یعرف أصله! تم الحصول علیها من السرقه والسطو والإیجار والاختلاس ونحو ذلک. واللفظ الفقهی هو اقتناء المال بوسائل غیر مشروعه. لکن الغربیین یقولون إن الأموال التی یقدمونها للنشطاء الفلسطینیین لمحاربه إسرائیل المحتله قذره. أو الأموال التی تُعطى لحزب الله والیمن. بینما الأموال الممنوحه لـ “حزب الله” أو الشعب الیمنی أو “حماس” والجهاد لها مصدر محدد. یعلم الجمیع من أین یأتی ومقدارها. لکنهم یقولون إنه لا ینبغی إعطاؤه! مثل تعریفهم للإرهاب! فی الکتب الکلاسیکیه ، یُطلب من الإرهابی أن یقتل شخصًا بقوه السلاح. لکن فی الأمم المتحده! تُمنح جائزه السلام للشخص الذی: أمر باغتیال الجنرال سلیمانی وحاشیته. لأن ترامب فعل ذلک ، لذا فإن أمواله للإرهابیین. هذا هو ، المال قذر. حتى لو باع برجه فی کندا وأعطاها لأحد ، فما هو إلا محاوله اغتیال! لکنهم هم أنفسهم یقولون: هذه مساعدات مالیه. حتى لو کان ذلک من أجل الانتخابات ، فهم فی الواقع یدعمون شخصًا: یقتل شعبه! یأمر بخنق کل متظاهر فی الشارع بالضغط على رقبته برکبته. إنه یهاجم فقط حیثما توجد الدیمقراطیه والجمهوریه بالمعنى الکلاسیکی. فی الآونه الأخیره ، منحت السعودیه میزانیه کبیره للولایات المتحده حتى تتمکن من تطبیع العلاقات مع إسرائیل. کما وعد اللوبی الصهیونی! سوف یساعدون إسرائیل فقط إذا تم إنقاذها. تم ضخ جمیع المساعدات ، بالإضافه إلى المساعدات المباشره من الإمارات العربیه المتحده ، فی البلاد للإطاحه بجمهوریه إیران الإسلامیه. یعتقدون أن التضخم سیؤدی إلى سقوط الجمهوریه الإسلامیه. لذلک استوردوا الأموال بالدولار والذهب والسیارات والعقارات. یشترون بدون حساب لرفع الأسعار. لذلک فإن التوتر فی السوق الإیرانیه یرجع إلى أموال الإمارات القذره. لکن القضاء یحاول إیجاد ومصادره مصدر هذه الأموال لإنهاء اضطراب السوق. لکن من ناحیه أخرى ، لا ینزعج الناس من السعر! لا تنظر إلى إعلانات الإذاعه والتلفزیون التی تتابع ۱۳۰ قناه فارسیه! یمتلک الناس کل شیء أو یشترونه ، فقط یریدون أن یصبحوا أغلى ثمناً ، ویشتریون بنیه البیع بسعر أعلى.

Brudne pieniądze czy zbłąkana płynność?

Wiele nowych nazw jest całkowicie niezgodnych z poprzednią zawartością i na odwrót. Na przykład demokracja w filozofii greckiej! Oznacza panowanie ludu nad ludem, ale nowa demokracja mówi: rządy partii lub białych kołnierzyków nad ludem. Dlatego też funkcjonalnie jedynym krajem, w którym istnieje demokracja, jest tylko Islamska Republika Iranu: ponieważ prezydent i parlamentarzyści są wybierani bezpośrednio przez lud: partie nie odgrywają żadnej roli, w rzeczywistości nie ma partii. Rzeczpospolita w filozofii starożytnej Grecji to sprzeciw wobec monarchii, oligarchii i tym podobnych! Ale w tej chwili Wielka Brytania, Arabia Saudyjska, Japonia, Finlandia, Szwajcaria itd., Które są monarchiami i oligarchami, są znane jako republika, która ma najlepszą demokrację i jest wrogo nastawiona do Islamskiej Republiki Iranu, która ma najsilniejszą republikę. کردن. Nasza definicja wczesnych ludzi jest taka sama! W klasycznych książkach mówi się, że prymitywni ludzie są przeciwni wszelkim postępom. Kraje teraz rozwinięte! Odnosi się do krajów, które nie akceptują tendencji światowego rozwoju w kierunku Republiki Islamskiej i sprzeciwiają się wszelkim postępom Republiki Islamskiej. Prawo mówi coś o brudnych pieniądzach i praniu brudnych pieniędzy, ale ludzie z Zachodu są dokładnie odwrotni. Brudne pieniądze to pieniądze, których pochodzenie jest nieznane! Uzyskane z kradzieży, rabunku, czynszu, defraudacji itp. Termin prawniczy to nabywanie majątku w sposób bezprawny. Ale ludzie Zachodu mówią, że pieniądze, które dają palestyńskim bojownikom na walkę z okupującym Izraelem, są brudne. Albo pieniądze, które są przekazywane Hezbollahowi i Jemenowi. Chociaż pieniądze przekazane Hezbollahowi, Jemeńczykom czy Hamasowi i dżihadowi mają szczególne źródło. Każdy wie, skąd się bierze i ile to kosztuje. Ale mówią, że nie należy tego dawać! Jak ich definicja terroryzmu! W klasycznych książkach terrorysta ma zabić kogoś siłą broni. Ale w ONZ! Nagroda pokojowa zostaje przyznana osobie, która: wydała rozkaz zabójstwa generała Soleimaniego i jego świty. Ponieważ zrobił to Trump, więc jego pieniądze są dla terrorystów. Oznacza to, że pieniądze są brudne. Nawet jeśli sprzeda swoją wieżę w Kanadzie i przekaże ją komukolwiek, będzie to tylko próba zamachu! Ale sami mówią: to jest pomoc finansowa. Nawet jeśli chodzi o wybory, tak naprawdę wspierają kogoś, kto: zabija swój lud! Nakazuje udusić każdego protestującego na ulicy, ściskając jego gardło kolanem. Atakuje tylko tam, gdzie istnieje demokracja i republika w klasycznym sensie. Niedawno Arabia Saudyjska przekazała Stanom Zjednoczonym duży budżet na normalizację stosunków z Izraelem. Lobby syjonistyczne również obiecało! Pomogą Izraelowi tylko wtedy, gdy zostanie zbawiony. Wszelka pomoc, oprócz bezpośredniej pomocy ze strony Zjednoczonych Emiratów Arabskich, została przekazana temu krajowi w celu obalenia Islamskiej Republiki Iranu. Myślą, że inflacja spowoduje upadek Republiki Islamskiej. Więc importowali pieniądze w dolarach, złocie, samochodach i nieruchomościach. Kupują bez konta, aby podnieść ceny. Dlatego napięcie na rynku irańskim jest spowodowane brudnymi pieniędzmi ZEA. Jednak sądownictwo próbuje odkryć i skonfiskować źródło tych pieniędzy, aby położyć kres zakłóceniom na rynku. Ale z drugiej strony ludzie nie przejmują się ceną! Nie patrzcie na reklamy Radia i Telewizji, która jest naśladowcą ۱۳۰ kanałów w języku perskim! Ludzie są

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

People sitting and independent Lithuania

بلبلی برگ گلی بر منقارداشت

💚🌱یا ربَّ الحسین🌱💚 ◾گویند روزی ناصر الدین شاه تمام ادیبان را جمع کرد و گفت …

پاسخی بگذارید