خانه / خبر ها / مسیر آرامش در بازار خودرو!

مسیر آرامش در بازار خودرو!

یک گروهی هستند که از سازمان سیا، سلطنت طلب ها و منافقین و امثال آن، پول می گیرند تا بازار را خراب کنند. آنها با هم تصمیم می گیرند که: هر روز در کدام بخش بازار وارد شوند. تا چندی پیش در بازار بورس فعالیت می کردند، ولی با اخطار وزیر اقتصاد در مورد پولهای کثیف، راه خود را به سوی بازار  مسکن و خودرو کج کردند. لذا بازار خودرو ساکت نمی شود، مگر اینکه قوه قضائیه وارد شده، چند تا از خریداران و بنکدارن بزرگ آن را محاکمه و اعدام نماید. البته این هم کافی نیست، باید منشا پولهای انها شناسایی، مصادره و به بیت المال داده شود. تا دوباره به جریان نیافتد. این پول ها که به ان پول داغ یا سرگردان هم گفته می شود، باید از بازار خارج شود، آنگاه بتوان راجع به عرضه و تقاضا، تولید و غیره صحبت کرد. چون آنها نیازی به تقاضا ندارند، بازار سازی می کنند. یعنی قیمت را بالا می برند، چون پول دارند ولو فروشنده ای نباشد(بازار راکد باشد). لذا تا موقعیکه این پولهای داغ هستند، هر روز یک گوشه ای از بازار، به آتش کشیده می شود. ضرر آن البته به مردم ما نمی رسد! ولی به مردم دنیا ضرر می زند. زیرا این پولها، سرریز مالیات آنها است. دولت های انها برای اینکه مانع تشکیل جمهوری اسلامی، در کشور خودشان بشوند، مجبورند خرج کنند! تا جمهوری اسلامی را در نطفه شکست بدهند.۸۲تریلیون دلار بدهی آمریکا، ۶۰تریلیون دلار بدهی اروپا، فقط برای همین است! ترامپ اعتراف کرد که ۷تریلیون دلار در: عراق خرج کرد ولی چیزی عاید شان نشد. هدف این ۷تریلیون دلار مبارزه با: جمهوری اسلامی بود، نه مبارزه با مردم عراق! الکاطمی مامور ادامه همین سیاست است: تا امریکا را در عراق نگهدارد. زیرا از یکسو حرف رهبری ایران، روی زمین می ماند که فرمود: باید آمریکا از منطقه خارج شود. از سوی دیگر افراطیون کرد، قتل عام بیشتری از شیعیان می کنند، و حملات بالاتری را از خاک عراق، به ایران سازمان می دهند. از جهت دیگر نفت خود و سوریه را، رایگان به آمریکا می بخشند.پس ۷تریلیون دلار، اکنون به ده تریلیون دلار رسیده است! افغانستان هم به این شکل است. این پولها که در عراق، یا افغانستان خرج نمی شود. بلکه وارد ایران می کنند. به همین جهت نقدینگی در ایران، بطور سرسام آوری بالا می رود. یعنی جریان وجوه ایجاد شده، مالیات مردم آمریکا را به ایران منتقل می کنند. لذا باید این منشا شناسایی، و مسیر مسدود، و همه پولهای داغ مصادره، و به خزانه دولت واریز شود. یا در اختیار ولی فقیه باشد. برای معلوم نشدن این منشا، آن را در بورس سرمایه گذاری کردند! به همین جهت در حالیکه همه جهان، با ریزش بورس مواجه بود، ایران بالای دومیلیون شاخص زد. بعد که ماهین نیوز جریان پولهای کثیف را افشا کرد، به سوی مسکن و خودرو سرازیر شدند. در مسکن چون غیر منقول است، دولت توانست سریعا اقداماتی را بکند، و به حد اشباع برساند. ولی در خودرو چنین نیست، سیالیت یا منقول بودن خودرو، باعث می شود تا انبار های ان کمتر شناسایی شوند. یا سریعا جابجا شوند. لذا باید خریداران خودرو، در این چند ماه بررسی شوند. حتی انهاییکه یک واحد خودرو خریداری کرده اند! زیرا که از کدملی انها استفاده شده است. و مالک اصلی خودرو، همان باند های فساد و نفاق هستند. آنها راه بجایی نمی برند، زیرا هرچه گرانی شود، به نفع مردم است! چون دارای ثروت بیشتری می شوند. هر مالک خودرو یا ساختمان، یک شبه صاحب صدها میلیون تومان دارایی شدند. اما نقش رسانه ها در مهم جلوه دادن آن،  برجسته است مخصوصا صدا و سیما که: از منظر هواداری نظام و دلسوزی، آن را بزرگنمایی کرده، جامعه را به آشوب می کشد

The path of calm in the car market!

They are a group that takes money from the CIA, monarchists and hypocrites and the like to ruin the market. Together, they decide which market segment to enter each day. Until recently, they operated in the stock market, but with the warning of the Minister of Economy about dirty money, they made their way to the housing and car markets. Therefore, the car market will not be silenced, unless the judiciary enters and prosecutes and executes some of its big buyers and bankers. Of course, this is not enough, the source of their money must be identified, confiscated and given to the treasury. So that it does not flow again. This money, also known as hot or stray money, must be taken out of the market, then we can talk about supply and demand, production, and so on. Because they do not need demand, they build markets. That is, they raise the price, because they have money even if there is no seller (the market is stagnant). So as long as this money is hot, a corner of the market is on fire every day. Of course, it does not harm our people! But it hurts the people of the world. Because this money is their tax overflow. Their governments have to spend to prevent the formation of the Islamic Republic in their own country! To defeat the Islamic Republic in its infancy. $ 82 trillion US debt, $ 60 trillion European debt, that’s all! Trump admitted to spending $ 7 trillion in Iraq, but to no avail. The purpose of these 7 trillion dollars was to fight: the Islamic Republic, not the Iraqi people! Al-Katemi is committed to continuing this policy: to keep the United States in Iraq. Because, on the one hand, the words of the Iranian leadership remain on the ground, which said: The United States must leave the region. Kurdish extremists, on the other hand, carry out more massacres of Shiites, and organize higher attacks on Iran from Iraqi territory. On the other hand, they give their oil and Syria to the United States for free. So $ 7 trillion has now reached $ 10 trillion! Afghanistan is like that. This money is not spent in Iraq or Afghanistan. Rather, they enter Iran. That is why liquidity in Iran is skyrocketing. That is, the flow of funds generated transfers the taxes of the American people to Iran. Therefore, this source must be identified, and the route blocked, and all hot money confiscated, and deposited in the state treasury. Or at the disposal of the Supreme Leader. In order not to find out this origin, they invested it in the stock market! Therefore, while the whole world was facing a stock market collapse, Iran hit over two million indexes. After Mahin News exposed the flow of dirty money, they rushed to the house and car. In housing, because it is immovable, the government was able to take immediate action, bringing it to saturation. But this is not the case in the car, the fluidity or portability of the car makes its warehouses less recognizable. Or move quickly. Therefore, car buyers should be checked in these few months. Even those who have bought a car unit! Because their national code has been used. And the main owners of the car are the same gangs of corruption and hypocrisy. They do not go anywhere, because whatever becomes expensive is in the interest of the people! Because they have more wealth. Every owner of a car or building became the owner of hundreds of millions of Tomans overnight. But the role of the media in making it important is prominent, especially the radio and television, which: from the point of view of support for the system and compassion, magnifies it and causes chaos in society.

طریق الهدوء فی سوق السیارات!

إنهم مجموعه تأخذ المال من وکاله المخابرات المرکزیه والملکیین والمنافقین وما شابه لتدمیر السوق. یقررون معًا أی جزء من السوق یدخلون إلیه کل یوم. حتى وقت قریب ، کانوا یعملون فی البورصه ، ولکن مع تحذیر وزیر الاقتصاد من الأموال القذره ، شقوا طریقهم إلى أسواق الإسکان والسیارات. لذلک ، لن یتم إسکات سوق السیارات ، ما لم یدخل القضاء ویحاکم وینفذ بعض کبار المشترین والمصرفیین فیه. طبعا هذا لا یکفی ، یجب تحدید مصدر أموالهم ومصادرتها وتسلیمها للخزینه. حتى لا تتدفق مره أخرى. یجب إخراج هذه الأموال ، المعروفه أیضًا باسم الأموال الساخنه أو الضاله ، من السوق ، ثم یمکننا التحدث عن العرض والطلب والإنتاج وما إلى ذلک. لأنهم لا یحتاجون إلى طلب ، فهم یبنون الأسواق. أی أنهم یرفعون السعر لأن لدیهم المال حتى لو لم یکن هناک بائع (السوق راکد). وطالما أن هذه الأموال ساخنه ، فإن أحد أرکان السوق مشتعل بالنار کل یوم. بالطبع لا یضر شعبنا! لکنه یؤذی شعوب العالم. لأن هذا المال هو الفائض الضریبی. حکوماتهم یجب أن تنفق لمنع تشکیل الجمهوریه الإسلامیه فی بلادهم! لهزیمه الجمهوریه الإسلامیه فی مهدها. ۸۲ تریلیون دولار من الدیون الأمریکیه ، ۶۰ تریلیون دولار فی الدیون الأوروبیه ، هذا کل شیء! اعترف ترامب بإنفاق ۷ تریلیونات دولار فی العراق ، لکن دون جدوى. والغرض من هذه الـ ۷ تریلیونات دولار هو محاربه الجمهوریه الإسلامیه ولیس الشعب العراقی! والکاظمی ملتزم بمواصله هذه السیاسه: إبقاء الولایات المتحده فی العراق. لأنه من ناحیه ، بقیت أقوال القیاده الإیرانیه على الأرض ، التی قالت: على الولایات المتحده أن تغادر المنطقه. من ناحیه أخرى ، یرتکب المتطرفون الأکراد المزید من المجازر بحق الشیعه ، وینظمون هجمات أکبر على إیران من الأراضی العراقیه. من ناحیه أخرى ، یقدمون نفطهم وسوریا إلى الولایات المتحده مجانًا ، لذا فإن ۷ تریلیون دولار قد وصلت الآن إلى ۱۰ تریلیون دولار! أفغانستان هکذا. هذه الأموال لا تنفق فی العراق أو أفغانستان. بدلا من ذلک ، یدخلون إیران. نتیجه لذلک ، فإن السیوله فی إیران آخذه فی الارتفاع. أی أن تدفق الأموال المتولده یحول ضرائب الشعب الأمریکی إلى إیران. لذلک یجب تحدید هذا المصدر ، وقطع الطریق ، ومصادره جمیع الأموال الساخنه ، وإیداعها فی خزینه الدوله. أو تحت تصرف المرشد الأعلى. ولکی لا یکتشفوا هذا الأصل استثمروه فی البورصه! لذلک ، بینما کان العالم کله یواجه انهیار البورصه ، وصلت إیران إلى أکثر من ملیونی مؤشر. بعد أن کشفت ماهین نیوز عن تدفق الأموال القذره ، هرعوا إلى المنزل والسیاره. فی مجال الإسکان ، لأنه غیر منقول ، تمکنت الحکومه من اتخاذ إجراءات فوریه ، مما جعلها تصل إلى مرحله التشبع. ولکن لیس هذا هو الحال فی السیاره ، فإن سیوله السیاره أو قابلیتها للنقل تجعل مستودعاتها أقل قابلیه للتمییز. أو تحرک بسرعه. لذلک ، یجب فحص مشتری السیارات فی هذه الأشهر القلیله. حتى أولئک الذین اشتروا وحده سیارات! لأنه تم استخدام کودهم الوطنی. وأصحاب السیاره الرئیسیون هم عصابات الفساد والنفاق. إنهم لا یذهبون إلى أی مکان ، لأن کل ما یصبح باهظ الثمن فی مصلحه الناس! لأن لدیهم ثروه أکبر. أصبح کل مالک سیاره أو مبنى مالکًا لمئات الملایین من تومانات بین عشیه وضحاها. لکن دور الإعلام فی جعله مهمًا بارزًا ، وخاصه الإذاعه والتلفزیون ، اللذان: من وجهه نظر دعم النظام والرحمه ، یضخّمه ویسبب الفوضى فی المجتمع.

Riya aramiyê di sûka otomobîlan de!

Ew komek in ku ji CIA, monarşîst û munafiq û wekî wan pere digirin da ku sûkê xera bikin. Bi hev re, ew biryar didin ku kîjan beşa sûkê her roj bikeve. Heya vê paşiyê, wan li borsayê kar dikir, lê bi hişyariya Wezîrê Aboriyê ya di derheqê dravê qirêj de, ew ketin bazara xanî û otomobîlan. Ji ber vê yekê, heya ku daraz nekeve û hin kiriyar û bankavanên wê yên mezin darizîne û darve neke, dê sûka gerîdeyê neyê bêdeng kirin. Bê guman, ev ne bes e, divê çavkaniya dravê wan were destnîşankirin, desteserkirin û were dayîn xezîneyê. Da ku carek din neherike. Ev drav, ku wekî diravê germ an bêserûber jî tê zanîn, divê ji sûkê were derxistin, wê hingê em dikarin qala dabîn û daxwazê, hilberînê, û hwd. Ji ber ku ew ne hewceyê daxwazê ​​ne, ew bazaran ava dikin. Ango, ew bihayê zêde dikin, ji ber ku pereyê wan heye heke firoşekek tune be jî (bazar rawest e). Ji ber vê yekê heya ku ev pere germ e, her roj quncikek sûkê dişewite. Bê guman, ew zirarê nade gelê me! Lê ew zirarê dide mirovên cîhanê. Ji ber ku ev drav zêdebûna baca wan e. Hikûmetên wan neçar dimînin ku pêşî li pêkhatina Komara Islamicslamî li welatê xwe bigirin! Ji bo têkbirina Komara Islamicslamî di zaroktiya xwe de. 82 trîlyon $ deynê Dewletên Yekbûyî, ۶۰ trîlyon $ deynê Ewropî, ew hemî! Trump mikur hat ku 7 trîlyon dolar li spendingraqê xerc kiriye, lê bê encam bû. Armanca van 7 trîlyon dolar şer bû: Komara Islamicslamî, ne gelên raq! Al-Katemi dilsoz e ku vê siyaseta xwe bidomîne: Dewletên Yekbûyî li keepraqê bimîne. Ji ber ku, ji aliyekê ve, gotinên serokatiya Iranianranê li erdê dimînin, ku digotin: Divê Dewletên Yekbûyî dev ji herêmê berde. Ji aliyek din, tundrêyên Kurd, bêtir komkujiyên Shiiiiyan pêk tînin, û ji axa attacksraqê êrîşên bilindtir li ser Iranranê rêxistin dikin. Ji aliyek din ve, ew nefta xwe û Sûriye belaş didin Dewletên Yekbûyî.Ji ber vê yekê ۷ trîlyon $ anha gihaştiye 10 trîlyon $! Afganistan wisa ye. Ev drav li Iraq û Afganistanê nayê xerckirin. Belê, ew dikevin Iranranê. Wekî encamek, li Iranranê liquidity ber bi ezman ve diçe. Ango, herikîna fonên çêkirî bacên gelê Amerîkî vediguhêzîne Iranranê. Ji ber vê yekê, divê ev çavkanî were nas kirin, û rê were girtin, û hemî dravê germ were desteser kirin, û li xezîneya dewletê were razandin. An jî di destê Rêberê Bilind de ye. Ji bo ku ev jêderk neyê dîtin, wan ew li borsayê veberhênan! Ji ber vê yekê, dema ku hemû cîhan bi hilweşîna borsayê re rû bi rû bû, Iranranê li du mîlyon endeksan xist. Piştî ku Mahin News herikîna perên qirêj eşkere kir, ew bazdan ser mal û otomobîlê. Di xaniyan de, ji ber ku ew neguhêzbar e, hukûmetê dikaribû tavilê bikeve tevgerê, wê bîne têrbûnê. Lê ev di tirimbêlê de ne wusa ye, herikbarbûn an veguhastina tirimbêlê depoyên wê kêmtir têne nas kirin. An jî zû hereket bikin. Ji ber vê yekê, divê kiriyarên otomobîlan di van çend mehan de werin kontrol kirin. Yên ku yekîneyek gerîdeyê kirî jî! Ji ber ku koda wan a neteweyî hatiye bikar anîn. Xwediyên sereke yên gerîdeyê heman çeteyên fesad û durû ne. Ew naçin derekê, ji ber ku çi dibe bila bibe di berjewendiya mirovan de ye! Ji ber ku dewlemendiya wan zêdetir e. Her xwediyê gerîdeyek an avahiyekê di şevekê de bû xwediyê sed mîlyonan Toman. Lê rola medyayê di girîngkirina wê de berbiçav e, nemaze radyo û televîzyon, ku: ji aliyê piştgiriya pergalê û dilovanî, wê mezin dike û dibe sedema kaosê di civakê de.

اثرات معکوس دامن زدن به افزایش قیمت از سوی صدا و سیما

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

People sitting and independent Lithuania

بلبلی برگ گلی بر منقارداشت

💚🌱یا ربَّ الحسین🌱💚 ◾گویند روزی ناصر الدین شاه تمام ادیبان را جمع کرد و گفت …