خانه / خبر ها / پیشرفت های پزشکی! آی زکی!

پیشرفت های پزشکی! آی زکی!

پیشرفت های پزشکی! آی زکی!

دوقرن سکوت ایرانیان در مقابل غرب، باعث شد که آنها خدا را هم بنده نباشند! غرور علمی چنان آنها را گرفته بود، که گویا دنیا را با دست خودشان خلق کردند. هیچ بنی بشری را قبول نداشتند! با اینکه همه چیز خود را از ایران دزدیده بودند، ولی همه جا به ایران پشت پا می زدند، و این افتاده در سکوت را بیشتر ساکت می کردند. آنقدر گفتند که قلب ساخته اند، کلیه می سازند و مغز را کپی برداری کرده اند! که جایی برای خدا باقی نگذاشتند. همه پیامبران را به مسخره گرفتند، به بهانه آزادی بیان کاریکاتور آنها را کشیدند. ولی خدا با یک موجود بسیار ریز، همه آنها را خوار و ذلیل کرد. سازمان بهداشت جهانی سر گیجه گرفت. هر روز فتوایی می داد، و فردا آن را تکذیب می کرد. یکی از نشانه های دروغگویان همین است: فراموش کار می شوند. هر دستور جدیدی می داد، مخالف دستور قبلی بود! ولی فراموش کرده بود که قبلا چه دستوری داده. کافی است یک نفر بیانیه های سازمان بهداشت جهانی را، از روز اول تا امروز کنارهم بگذارد. سردرگمی و بی تخصصی در ان موج می زند. پزشکان سکولار از ان بدتر! فقط گوش خود را به این یاوه های متناقض دادند که: تا کنون میلیون ها نفر کشته داده است. برای اعدام یک قاچاقچی مواد مخدر ناراحت می شوند! ولی برای کشته شدن یک میلیون نفر، اصلا ناراحت نیستند و هیچ عذر خواهی هم نمی کنند. و به دستورات متناقض خود ادامه می دهند. در ایران وضع بدتر است! زیرا مقلدان را به عنوان مرجع به رهبری معرفی کرده اند. همه اعضای ستاد ملی کرونا در ایران، مقلد کامل سازمان بهداشت جهانی هستند. یعنی از خود نظری ندارند، ولی نظر می دهند! علم پزشکی به کجا می رود؟ همه آنها مانند سیاستمداران غربی، فقط تقلید می کنند. آنهم نه از متخصص یا دانشمندان، بلکه از یک مشت ثروتمندان مافیایی. آنها می گویند که کرونا نباید واکسن داشته باشد! و اینها ادامه می دهند. در حالیکه همه کشورها، واکسن ساخته اند و آزمایش ها را انجام داده اند. چرا پزشکی به چنین ذلتی افتاده؟ زیرا سوگند پزشکی را تغییر دادند، و بجای قسم به کتاب و سنت، چیز دیگری نوشتند. لذا همه پزشکان بجای پرداختن به حرفه پزشکی، نماینده مجلس شدند! یا وزیر و بساز بفروش و بورس باز و امثال آن. هیچ چیز در جای خود نیست، شایسته سالاری جای خود را به مافیا بازی داده است. تنها راه نجات از این بازی های خطرناک، توبه کردن است. همه با نماز خواندن میتوانند توبه کنند، و با شیعه شدن راه را باز کنند. حتی ترامپ اگر شیعه شود، میتواند به ایران بیاید و با مقامات ایران صحبت کند، و در انتخابات برنده شود. وقتی انسان از خواب بیدار می شود، اولین کار این است که بداند: چه برنامه ای را باید دنیال کند؟ که به نتیجه برسد: یعنی روز جدید خود را هدر ندهد. این است که در نماز صبح، از خدا می خواهیم ما را به راه راست هدایت کند: که نزدیکترین راه به نتیجه است. اگر در بین راه دوباره دچار شک شدیم، نماز ظهر به کمک ما می اید. وقتی کسی نماز می خواند، چون ارتباط مستقیم با خدا می گیرد، در ذهن او نور (جرقه) روشن می شود، مطالبی به ذهنش القا می شود که: راه درست را به او می گوید. بله خدا در همین نزدیکی ها است. حرف همه را می شنود، و جواب همه را می دهد. اصلا تعیین وقت نماز یعنی: ایجاد وقت ملاقات. بانگ اذان، گویی زنگ تلفن خداست، که به صدا در می اید و همه را، دعوت به کابین تلفن(مسجد) می کند. آنانکه فهمیدند و بازگشتند، رستگار می شوند ولی انان که نفهمیدند، یا نخواستند بفهمند در همان جهل مرکب می مانند! شک چون خوره زندگی آنان را از بین می برد، همه کوشش های انان، با یک حرکتی مانند سیل در ژاپن، از بین  می رود.  

What medical advances?

Two centuries of silence of Iranians in front of the West, made them not be servants of God! Scientific pride had taken hold of them so much that they seemed to have created the world with their own hands. They did not accept any human being! Although they had stolen everything from Iran, they turned their backs on Iran everywhere, further silencing this silence. They said so much that they made hearts, made kidneys and copied brains! That left no room for God. They ridiculed all the prophets, cartooned them under the pretext of freedom of expression. But God, with a very small creature, humiliated them all. The World Health Organization was confused. He issued a fatwa every day, and denied it the next day. This is one of the signs of liars: they are forgotten. Every new order he gave was against the previous order! But he had forgotten what he had given the order before. It is enough for one person to put aside the statements of the World Health Organization, from the first day until today. There is confusion and lack of expertise. Secular doctors worse than that! They just listened to this contradictory nonsense: it has killed millions of people so far. They are upset for the execution of a drug trafficker! But they are not upset at all for the killing of one million people and they do not apologize at all. And continue their contradictory orders. The situation is worse in Iran! Because imitators have been introduced as a reference to the leadership. All members of the National Corona Headquarters in Iran are complete imitators of the World Health Organization. That is, they do not have an opinion of themselves, but they do give an opinion! Where is medical science going? All of them, like Western politicians, just imitate. Not from experts or scientists, but from a handful of mafia rich. They say Corona should not be vaccinated! And they continue. While all countries have developed vaccines and performed tests. Why is medicine so humiliated? Because they changed their medical oath, and wrote something else instead of swearing by the book and tradition. Therefore, instead of practicing medicine, all doctors became members of parliament! Or minister and build and sell and open stock exchanges and the like. Nothing is in place, meritocracy has given way to the Mafia. The only way to escape these dangerous games is to repent. Everyone can repent by praying, and open the way by becoming a Shiite. Even if Trump becomes a Shiite, he can come to Iran and talk to Iranian officials, and win the election. When a person wakes up, the first thing to do is to know: what plan should he pursue? To conclude: it means not to waste your new day. That is, in the Morning Prayer, we ask God to guide us to the right path: which is the closest path to the result. If we have doubts again on the way, the noon prayer will help us. When a person prays, because he has a direct connection with God, a light (spark) lights up in his mind, something is instilled in his mind that: tells him the right way. Yes, God is nearby. He hears everyone, and answers everyone. Basically, determining the time of prayer means: creating an appointment. The call to prayer is like the ringing of the telephone of God, which sounds and invites everyone to the telephone booth (mosque). Those who understand and return will be saved, but those who did not understand, or did not want to understand, remain in the same compound ignorance! Doubt destroys their lives; all their efforts are destroyed by a flood-like movement in Japan.

ما التطورات الطبیه؟

قرنان من صمت الإیرانیین أمام الغرب جعلهم لا یکونون عبادًا لله! استحوذ علیهم الفخر العلمی لدرجه أنهم بدوا وکأنهم خلقوا العالم بأیدیهم. لم یقبلوا أی إنسان! على الرغم من أنهم سرقوا کل شیء من إیران ، إلا أنهم أداروا ظهورهم لإیران فی کل مکان ، مما زاد من إسکات هذا الصمت. قالوا الکثیر حتى صنعوا القلوب وصنعوا الکلى وقلدوا الأدمغه! هذا لم یترک مجالا لله. لقد سخروا من جمیع الأنبیاء ، ورسموهم بحجه حریه التعبیر. لکن الله ، بمخلوق صغیر جدًا ، أذلهم جمیعًا. منظمه الصحه العالمیه کانت مرتبکه. کان یصدر فتوى کل یوم وینفیها فی الیوم التالی. وهذه من علامات الکاذبین: إنهم منسیون. کل طلب جدید قدمه کان ضد الأمر السابق! لکنه نسی ما کان قد أصدر الأمر به من قبل. یکفی شخص واحد أن ینحى جانبا تصریحات منظمه الصحه العالمیه ، من الیوم الأول وحتى الیوم. هناک ارتباک ونقص فی الخبره. الأطباء العلمانیون أسوأ! لقد استمعوا للتو إلى هذه الهراء المتناقض: لقد قتل ملایین الأشخاص حتى الآن. إنهم مستاؤون من إعدام تاجر مخدرات! لکنهم غیر مستاءین إطلاقاً لمقتل ملیون شخص ولا یعتذرون إطلاقاً. ویواصلون أوامرهم المتناقضه. الوضع أسوأ فی إیران! لأن المقلدین تم تقدیمهم کمرجع للقیاده. جمیع أعضاء المقر الوطنی لمواجهه کورونا فی إیران هم مقلدون تمامًا لمنظمه الصحه العالمیه. أی لیس لدیهم رأی فی أنفسهم ، لکنهم یعطون رأیًا! إلى أین تتجه العلوم الطبیه؟ کلهم ، مثل السیاسیین الغربیین ، مجرد تقلید. لیس من الخبراء أو العلماء ، ولکن من حفنه من أغنیاء المافیا. یقولون لا یجب تطعیم کورونا! ویستمرون. فی حین طورت جمیع الدول اللقاحات وأجرت الاختبارات. لماذا الطب مذل جدا؟ لأنهم غیروا قسمهم الطبی ، وکتبوا شیئًا آخر بدلاً من القسم بالکتاب والتقلید. لذلک ، بدلاً من ممارسه الطب ، أصبح جمیع الأطباء أعضاء فی البرلمان! أو وزیر وبناء وبیع وفتح بورصات ونحوها. لا شیء فی مکانه ، لقد أفسحت الجداره الطریق للمافیا. الطریقه الوحیده للهروب من هذه الألعاب الخطیره هی التوبه. یمکن للجمیع أن یتوبوا بالصلاه ویفتحوا الطریق لیصبحوا شیعیاً. حتى لو أصبح ترامب شیعیاً ، یمکنه القدوم إلى إیران والتحدث إلى المسؤولین الإیرانیین والفوز بالانتخابات. عندما یستیقظ الشخص ، فإن أول شیء یجب فعله هو معرفه: ما هی الخطه التی یجب أن یتبعها؟ فی الختام: هذا یعنی ألا تضیع یومک الجدید. أی فی صلاه الفجر نسأل الله أن یرشدنا إلى الطریق الصحیح: وهو أقرب طریق إلى النتیجه. إذا کان لدینا شک مره أخرى فی الطریق ، فإن صلاه الظهر ستساعدنا. عندما یصلی شخص ما ، لأنه على صله مباشره بالله ، یضیء نور (شراره) فی عقله ، ویغرس شیء فی ذهنه: یخبره بالطریقه الصحیحه. نعم ، الله قریب. یسمع الجمیع ویجیب على الجمیع. فی الأساس ، تحدید وقت الصلاه یعنی: تحدید موعد. الأذان مثل رنین هاتف الله الذی یصدر ویدعو الجمیع إلى کابینه الهاتف (المسجد). أولئک الذین یفهمون ویعودون سیخلصون ، لکن أولئک الذین لم یفهموا أو لم یرغبوا فی الفهم یظلون فی نفس الجهل المرکب! الشک یدمر حیاتهم ، کل جهودهم دمرت بسبب حرکه تشبه الفیضانات فی الیابان.

どんな医学的進歩?

西洋の前のイラン人の۲世紀の沈黙は、彼らを神のしもべにしなかった!科学的な誇りが彼らを非常に多く捕らえ、彼ら自身の手で世界を創造したように見えた。彼らは人間を受け入れませんでした!彼らはイランからすべてを盗んだが、どこにでもイランに背を向けて、さらに堕落を沈黙させた。彼らはたくさんのことを言って、心臓を作り、腎臓を作り、脳を模倣しました!それは神に余地を残しませんでした。彼らはすべての預言者をあざけり、表現の自由を口実に彼らを漫画化した。しかし、神は非常に小さな生き物で、彼ら全員に屈辱を与えました。世界保健機関は混乱しました。彼は毎日ファトワを出し、翌日それを否定した。これは嘘つきの兆候の۱つです。彼らは忘れられています。彼が出したすべての新しい注文は、前の注文に対するものでした!しかし、彼は以前に命令を与えたことを忘れていました。初日から今日まで、一人が世界保健機関の声明を脇に置くだけで十分です。混乱と専門知識の欠如があります。世俗的な医者はそれよりも悪い!彼らはこれらの矛盾したナンセンスを聞いただけです。これまでに何百万人もの人々が亡くなりました。彼らは麻薬密売人の実行に動揺しています!しかし、۱۰۰万人の殺害にまったく動揺しておらず、謝罪もしていません。そして、彼らの矛盾した命令を続けます。イランの状況はさらに悪い!模倣者がリーダーシップへの参照として紹介されているからです。イランの国立コロナ本部のすべてのメンバーは、世界保健機関の完全な模倣者です。つまり、彼らは自分自身の意見を持っていませんが、意見を与えます!医学はどこへ行くのですか?西洋の政治家のように、彼ら全員がただ真似するだけです。専門家や科学者からではなく、少数のマフィアに富んでいます。彼らはコロナはワクチン接種されるべきではないと言っています!そして彼らは続けます。すべての国がワクチンを開発し、テストを行ってきましたが。なぜ薬はそんなに屈辱的なのですか?彼らは彼らの医療の誓いを変え、本と伝統に誓う代わりに何か他のものを書いたからです。したがって、医学を実践する代わりに、すべての医師が国会議員になりました!または、証券取引所などを建設し、販売し、オープンします。何も整っていない、実力主義はマフィアに道を譲った。これらの危険なゲームから脱出するための唯一の方法は悔い改めることです。誰もが祈ることで悔い改め、シーア派になることで道を開くことができます。トランプ氏がシーア派になったとしても、イランに来てイランの当局者と話し、選挙で勝利することができる。人が目を覚ましたとき、最初にすべきことは知ることです:彼はどんな計画を追求すべきですか?結論としては、それはあなたの新しい一日を無駄にしないことを意味します。つまり、朝の祈りの中で、私たちは神に正しい道に導くように頼みます。それは結果に最も近い道です。途中でまた疑問があれば、正午の祈りが助けになるでしょう。人が祈るとき、彼は神と直接的なつながりがあるので、彼の心に光(火花)が点灯します。何かが彼の心に植え付けられています。はい、神は近くにいます。彼はみんなの声を聞いて、みんなに答えます。基本的に、祈りの時間を決定することは、約束を作ることを意味します。祈りの呼びかけは、神の電話が鳴っているようなもので、鳴り響き、皆を電話ボックス(モスク)に誘います。理解して戻ってきた人々は救われますが、理解しなかった、または理解したくない人々は、同じ複合的な無知のままです!疑いは彼らの生命を破壊し、彼らの努力はすべて日本の洪水のような動きによって破壊されます。

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

انسان شناختی تجربه زیسته زنان

انسان شناختی تجربه زیسته زنان

در پژوهشکده مردم شناسی صورت گرفت : مطالعه انسان شناختی تجربه زیسته زنان از زلزله …