خانه / خبر ها / پولهایمان را از بانکهای سوئیس بیرون بکشید

پولهایمان را از بانکهای سوئیس بیرون بکشید

کارگروه جدیدی تشکیل شده که در صدد است: پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای: سوئیس و دیگر کشورها را به ایران باز گرداند. این کار گروه که متشکل از افراد خبره وکالت، و امور حقوقی است در حال تهیه فراخوان است تا: مبرزترین حقوقدانان را برای: استیفای حقوق این ملت بزرگ جمع آوری، و با همت زیاد نسبت به راههای باز گرداندن: کلیه ثروت های برباد رفته اقدام نماید. این کارگروه در ۸ محور برای استیفای: حقوق از دست رفته ایران، اقدام به تهیه کیفرخواست نموده است، و از بقیه وکلای میهن دوست و ایرانی! هم برای این کار دعوت می نماید. اولین محور همانطور که اشاره شد، پول های نقد در بانکهای خارجی است، که عمدتا از سوی ایرانیان وطن فروش، به خارج برده شده و آن را در بانکهای سوئیس گذاشته اند، تا با پولشویی مانع بازگرداندن شوند. میزان این حسابها بالغ بر ۸۰تریلیون دلار است که: طی صد سال اخیر از ایران خارج شده است. محور دوم بهای نفت ایران است: که به بهانه های مختلف، حتی یک دلار به خزانه واریز نشده است.۱۲۰سال تاریخ فروش نفت ایران، به چهار دوره تقسیم می شود: دوره اول که قراداد ناکس دارسی است، اصلا پول نفت به ایران داده نمی شد: زیرا امتیاز آن، قبلا خریداری گردیده و: کلا متعلق به او بود. در دوره دوم شرکتهای انگلیسی بودند، آنها نیز مبلغی بابت فروش نفت به ایران نمی دادند! که منجر به ملی شدن نفت شد. در دوران مصدق نیز با تحریم فروش، نفت های صادراتی را مصادره کرده، رایگان می بردند. در دوره سوم که آمریکا پای اصلی بود، هیچ دلاری به ایران نداد! بلکه بجای پول نفت، قراردادهای سلاح بسته، و آن را هم تحویل نداد! دوره چهارم از انقلاب اسلامی، با تحریم مواجه بود و تا کنون، هیچ کشور هیچ پولی به ایران نداده! چون سویفت برقرار نبوده. محور سوم آثار باستانی ایران: از قبیل ۱۱هزار لوح هخامنشی در امریکا، هزاران قطعه سنگ از تخت جمشید، و دیگر مکان های ایران است که: دارایی موزه های خارج را تشکیل می دهد! و از سارقان این آثار، خریداری شده است. محور چهارم عتیقه جات و زیر خاکی و گنجینه های طلا و نقره ایران است، که اغلب توسط فرانسه از دوران: ادوارد برون، شناسایی و به خارج منتقل شده. محور پنجم طلاها و مسکوکات با ارزش ایران، که غالبا همراه مقامات خائن و فراری، از کشور خارج و در بانکهای سوئیس، به عنوان امین دزدان! نگهداری می شود. محور ششم نقدینگی های اختلاس و دزدی شده، که در ایران محکوم به بازگرداندن هستند، ولی با استفاده از عدم وجود پیمان استرداد مجرمین! در بانکهای آمریکا و کانادا و دیگر کشورهای جهان، وسیله ای برای ثروتمند شدن آنها است. محور هفتم دارایی های غیر منقول ممالک محروسه، که در خارج است ولی شناسایی نشده! و در اختیار بیگانگان می باشد. و بالاخره اموالی که با حکم دادگاههای داخلی امریکا و اروپا، از ایران مصادره شده، و باید برگردانده شود. البته این کارگروه ممکن است: به موارد بیشتری در طول بررسی برخورد نماید: که از ان نخواهد گذشت: مانند کتب و یا دانشمندان ایرانی، که بدون پرداخت کپی رایت از انها استفاده می شود. یا دانشمندانی که با زور و اجبار در کشورهای مختلف، دزدیده و مخفی یا ممنوع الخروج هستند. البته بسیاری از این دارایی ها، بدون کوچکترین مانعی متعلق به ایران است. ولی مسئولین ساده لوح، آن را نمی پذیرند و یا جرات برگرداندن آن را ندارند. زیرا غالب انها تحصیلکرده خارج هستند، و در هنگام تحصیل تعهداتی داده اند که: مجبورند به آن عمل کنند. قشر عظیمی از انها وکلا هستند! که اصلا ایران را وطن خود نمی دانند. بلکه قانون خارجی ها را مبنای عمل می دانند.

Withdraw our money from Swiss banks

A new working group has been formed to return Iran’s blocked money in banks in Switzerland and other countries to Iran. This work of a group consisting of experts in law and legal affairs is preparing a call to: Gather the most eminent jurists for: Ensuring the rights of this great nation, and with great effort to find ways to restore: All wasted wealth. N. This working group has prepared an indictment in 8 areas to assert: Iran’s lost rights, and from other patriotic and Iranian lawyers! Also invites for this work. The first axis, as mentioned, is cash in foreign banks, which are mainly taken out of the homeland by Iranians and left in Swiss banks to prevent money laundering. The amount of these accounts is over $ 80 trillion: It has left Iran in the last hundred years. The second axis is the price of Iranian oil: that under various pretexts, not even a single dollar has been deposited in the treasury. The ۱۲۰-year history of Iranian oil sales is divided into four periods: Was: because the privilege had already been purchased and: it all belonged to him. In the second period, there were British companies; they also did not pay for the sale of oil to Iran! Which led to the nationalization of oil. Under Mossadegh, sales embargoes were confiscated and exported for free. In the third period, when the United States was the mainstay, it did not give any dollars to Iran! Instead of oil money, he signed arms contracts and did not deliver it! The fourth period of the Islamic Revolution was faced with sanctions and so far, no country has given any money to Iran! Because Swift was not established. The third axis of Iranian antiquities: such as 11,000 Achaemenid tablets in the United States, thousands of pieces of stone from Persepolis, and other places in Iran that: constitute the property of foreign museums! And has been purchased from the thieves of these works. The fourth axis is the antiquities and subterranean and gold and silver treasures of Iran, which have often been identified and transported abroad by France since the time of Edward Brun. The fifth axis of Iran’s precious gold and coins, often with traitorous and fugitive officials, abroad and in Swiss banks, as the trustworthy thieves! Stored. The sixth axis of embezzled and stolen liquidity, which are doomed to be returned in Iran, but using the lack of a contract to extradite criminals! In the banks of the United States, Canada, and the rest of the world, it is a means to an end. The seventh axis is the real estate of forbidden countries, which is abroad but has not been identified! And is in the possession of aliens. Finally, property confiscated from Iran by US and European domestic courts must be returned. Of course, this working group may: encounter more cases during the review: which will not be missed: such as books or Iranian scientists, which are used without paying copyright. Or scientists who are forcibly abducted in various countries and secretly or banned from leaving. Of course, many of these assets belong to Iran without the slightest obstacle. But the naive officials do not accept it or dare to return it. Because most of them are educated abroad, and while studying they have made obligations that: they have to fulfill. A large number of them are lawyers! They do not consider Iran as their homeland at all. Rather, they consider foreign law as the basis of action.

سحب أموالنا من البنوک السویسریه

تم تشکیل مجموعه عمل جدیده لإعاده الأموال الإیرانیه المحجوبه إلى البنوک فی سویسرا ودول أخرى. هذا العمل الذی قام به فریق مکون من خبراء فی القانون والشؤون القانونیه یعد دعوه إلى: جمع أبرز الفقهاء من أجل: ضمان حقوق هذه الأمه العظیمه ، وبذل جهد کبیر لإیجاد سبل لاستعاده: کل الثروات الضائعه. ن. أعدت مجموعه العمل هذه لائحه اتهام فی ۸ مجالات للتأکید: حقوق إیران المفقوده ، ومن محامین وطنیین وإیرانیین آخرین! کما یدعو لهذا العمل. المحور الأول ، کما ذکرنا ، هو النقد فی البنوک الأجنبیه ، الذی یخرجه الإیرانیون بشکل أساسی من الوطن ویترک فی البنوک السویسریه لمنع غسیل الأموال. حجم هذه الحسابات یزید عن ۸۰ تریلیون دولار: لقد غادرت إیران فی المائه عام الماضیه. المحور الثانی هو سعر النفط الإیرانی: لأسباب مختلفه ، لم یودع حتى دولار واحد فی الخزانه.تاریخ ۱۲۰ عامًا من مبیعات النفط الإیرانی ینقسم إلى أربع فترات: الفتره الأولى ، وهی عقد نوکس دارسی ، لا تمنح أموال النفط لإیران على الإطلاق. کان: لأن نقاطه قد تم شراؤها و: کلها تخصه. فی الفتره الثانیه کانت هناک شرکات بریطانیه کما أنها لم تدفع ثمن بیع النفط لإیران! الأمر الذی أدى إلى تأمیم النفط. فی عهد مصدق ، تمت مصادره عقوبات البیع وتصدیرها مجانًا. فی المرحله الثالثه ، عندما کانت الولایات المتحده هی الدعامه الأساسیه ، لم تقدم أی دولارات لإیران! بدلا من أموال النفط وقع صفقات سلاح ولم یسلمها! الفتره الرابعه من الثوره الإسلامیه واجهت عقوبات وحتى الآن لم تقدم أی دوله أموالاً لإیران! لأن Swift لم یتم تأسیسه. المحور الثالث للآثار الإیرانیه: مثل ۱۱۰۰۰ لوح أخمینی فی الولایات المتحده ، وآلاف القطع الحجریه من برسیبولیس ، وأماکن أخرى فی إیران: ملک متاحف أجنبیه! وقد تم شراؤها من لصوص هذه الأعمال. المحور الرابع هو الآثار والکنوز الجوفیه والذهبیه والفضیه لإیران ، والتی غالبًا ما تم تحدیدها ونقلها إلى الخارج من قبل فرنسا منذ عهد إدوارد برون. المحور الخامس للذهب والعملات النفیسه فی إیران ، غالبًا مع المسؤولین الخونه والهاربین ، فی الخارج وفی البنوک السویسریه ، مثل اللصوص الجدیرین بالثقه! مخزن. المحور السادس للسیوله المختلسه والمسروقه ، محکوم علیهما بإعادتهما فی إیران ، لکن باستخدام عدم وجود عقد لتسلیم المجرمین! فی ضفاف الولایات المتحده وکندا وبقیه العالم ، إنها وسیله لتحقیق غایه. المحور السابع عقارات الدول المحرمه وهو فی الخارج لکن لم یتم التعرف علیه! وهو فی حوزه الأجانب. أخیرًا ، یجب إعاده الممتلکات التی صودرت من إیران من قبل المحاکم المحلیه الأمریکیه والأوروبیه. بالطبع ، قد تواجه مجموعه العمل هذه: المزید من الحالات أثناء المراجعه: والتی لن تفوتها: مثل الکتب أو العلماء الإیرانیین ، والتی تُستخدم دون دفع حقوق التألیف والنشر. أو العلماء الذین اختطفوا قسرا فی دول مختلفه وسرا أو منعوا من المغادره. بالطبع ، العدید من هذه الأصول تنتمی إلى إیران دون أدنى عقبه. لکن المسؤولین الساذجین لا یقبلونه ولا یجرؤون على إعادته. لأن معظمهم تلقوا تعلیمهم فی الخارج ، وأثناء الدراسه وضعوا التزامات: علیهم الوفاء بها. عدد کبیر منهم محامون! إنهم لا یعتبرون إیران وطنهم على الإطلاق. بدلاً من ذلک ، یعتبرون القانون الأجنبی أساس العمل.

Ondoa pesa zetu kutoka benki za Uswizi

Kikundi kipya cha kufanya kazi kimeundwa ili kurudisha pesa zilizozuiwa za Irani katika benki za Uswizi na nchi zingine kwenda Iran. Kazi hii ya kikundi kilicho na wataalam wa sheria na maswala ya sheria inaandaa mwito wa: Kukusanya wanasheria mashuhuri kwa: Kuhakikisha haki za taifa hili kubwa, na kwa juhudi kubwa kutafuta njia za kurejesha: Utajiri wote uliopotea. N. Kikundi hiki kinachofanya kazi kimeandaa mashtaka katika maeneo 8 ya kurekebisha: haki zilizopotea za Irani, na kutoka kwa mawakili wengine wazalendo na Irani! Mialiko pia kwa kazi hii. Mhimili wa kwanza, kama ilivyotajwa, ni pesa katika benki za kigeni, ambazo hutolewa nje ya nchi na Wairani na kushoto katika benki za Uswizi kuzuia utapeli wa pesa. Kiasi cha akaunti hizi ni zaidi ya dola trilioni 80: Imeiacha Iran katika miaka mia moja iliyopita. Mhimili wa pili ni bei ya mafuta ya Irani: kwamba kwa visingizio anuwai, hata dola moja haijawekwa kwenye hazina.Historia ya miaka 120 ya mauzo ya mafuta ya Irani imegawanywa katika vipindi vinne: Ilikuwa: kwa sababu haki hiyo tayari ilikuwa imenunuliwa na: yote ilikuwa mali yake. Katika kipindi cha pili, kulikuwa na kampuni za Uingereza, pia hawakulipa uuzaji wa mafuta kwa Irani! Ambayo ilisababisha kutaifishwa kwa mafuta. Chini ya Mossadegh, vikwazo vya mauzo vilichukuliwa na kusafirishwa bure. Katika kipindi cha tatu, wakati Merika ilikuwa tegemeo, haikutoa dola yoyote kwa Irani! Badala ya pesa ya mafuta, alisaini mikataba ya silaha, na hakuleta! Kipindi cha nne cha Mapinduzi ya Kiislamu kilikabiliwa na vikwazo na hadi sasa, hakuna nchi iliyotoa fedha yoyote kwa Iran! Kwa sababu Swift haikuanzishwa. Mhimili wa tatu wa mambo ya kale ya Irani: kama vile vidonge ۱۱,۰۰۰ vya Achaemenid huko Merika, maelfu ya vipande vya mawe kutoka Persepolis, na maeneo mengine nchini Irani ambayo: ni mali ya majumba ya kumbukumbu ya kigeni! Na imenunuliwa kutoka kwa wezi wa kazi hizi. Mhimili wa nne ni vitu vya kale na chini ya ardhi na hazina za dhahabu na fedha za Irani, ambazo mara nyingi zimetambuliwa na kusafirishwa kwenda nje na Ufaransa tangu wakati wa Edward Brun. Mhimili wa tano wa dhahabu na sarafu za thamani za Iran, mara nyingi na maafisa wasaliti na wakimbizi, nje ya nchi na katika benki za Uswizi, kama wezi wa kuaminika! Imehifadhiwa. Mhimili wa sita wa ukwasi wa wizi na wizi, ambao umepotea kurudishwa nchini Irani, lakini kwa kutumia ukosefu wa mkataba wa kurudisha wahalifu! Katika benki za Merika, Canada, na ulimwengu wote, ni njia ya kukomesha. Mhimili wa saba ni mali isiyohamishika ya nchi zilizokatazwa, ambazo ziko nje ya nchi lakini haijatambuliwa! Na iko katika milki ya wageni. Mwishowe, mali zilizochukuliwa kutoka Iran na korti za ndani za Amerika na Uropa lazima zirudishwe. Kwa kweli, kikundi hiki kinachofanya kazi kinaweza: kukutana na kesi zaidi wakati wa ukaguzi: ambazo hazitakosekana: kama vitabu au wanasayansi wa Irani, ambao hutumiwa bila kulipa hakimiliki. Au wanasayansi ambao wametekwa nyara kwa nguvu katika nchi anuwai na kwa siri au wamepigwa marufuku kuondoka. Kwa kweli, mali nyingi hizi ni mali ya Irani bila kikwazo kidogo. Lakini maafisa wajinga hawaikubali au hawathubutu kuirudisha. Kwa sababu wengi wao wamesoma nje ya nchi, na wakati wa kusoma wamefanya majukumu ambayo: lazima watimize. Idadi kubwa yao ni wanasheria! Hawazingatii Iran kama nchi yao hata kidogo. Badala yake, wanachukulia sheria za kigeni kama msingi wa hatua.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

People sitting and independent Lithuania

بلبلی برگ گلی بر منقارداشت

💚🌱یا ربَّ الحسین🌱💚 ◾گویند روزی ناصر الدین شاه تمام ادیبان را جمع کرد و گفت …