خانه / خبر ها / مهاجر فرستی یا کادر سازی؟

مهاجر فرستی یا کادر سازی؟

مهاجر فرستی یا کادر سازی؟

یکی از بزرگترین مزیت های ایران اسلامی، مهاجر فرستی و کادر سازی: برای مدیریت جهانی است، که در طول تاریخ وجود داشته است. این امر باعث شده تا ایدئولوژی، فرهنگ و مدیریت ایرانی در تمام جهان بدرخشد. از گذشته دور که ایرانی ها، بصورت گله ای به اروپا و آمریکا و شرق دور رفته اند، تا امروز که هنوز هم درب سفارت خانه های: اروپا و امریکا و اسیایی پر است از: ایرانیان درخواست کننده ویزا. امروز همه قدرت های جهان، خضوع خود را در برابر ایران نشان می دهند. نوشتن نامه ایران به شورای امنیت نشان می دهد: شورای امنیت راه خود را تا امروز گم کرده بود، امروز تصمیم دارد بنا بر خواست ایران، مقابل پدرخوانده خود یعنی امریکا بایستد! قانون مهاجرت جدید آمریکا هم، که به امضا ترامپ هم رسید نشان می دهد: ایران منشا ثروت و قدرت برای امریکا و اروپا بوده. زیرا مدتی که ترامپ دیوانگی کرد، و جلوی مهاجرت ایرانی ها را گرفت، اوضاع اقتصادی و مدیریتی ان به هم ریخت. طبق این قانون که قبلا هم اجرا می شد، فقط ایرانیانی حق دارند به آمریکا، اروپا و حتی ترکیه! بروند که: تمکن مالی داشته باشند. شاید بیشترین مهاجرایرانی، به سمت ترکیه باشد که شرط آن فقط: داشتن حداقل ۱۰۰دلار در جیب است. یعنی ویزا نمی خواهند، بلکه می خواهند که ثروت برای آنها برده شود. هر ایرانی میتواند با: پرداخت صد هزار دلار به حساب خود در امریکا، گرین کارت بگیرد! سالانه یک میلیون ایران با پرداخت هزینه های هنگفت، در اروپا و دیگر کشورهای جهان اقامت دریافت می کنند. بیشترین مدیران جهانی هم از این دوتابعیتی ها هستند. این نشان می دهد که منشا ثروت و قدرت همه کشورهای جهان، وجود ایرانی ها در انجا است. مدتها به بهانه فرار مغزها، از ایران می خواستند از کادر سازی، و مهاجر فرستی دست بردارد! اکنون نیز از روی یاس، مهاجرت ایرانی ها را فرار مغز ها می نامند! تا آنها تحریک شوند و بیشتر مهاجرت کنند: و اقامت بگیرند. لیبرالیزم یا امپریالیزم و حتی عقاید اقتصادی: و سیاسی غرب و شرق را، ایرانی ها نوشته اند و در ایجاد آن موثر بودند. نامه دو ایرانی! الهام بخش منتسکیو می شود تا: روح القوانین را بنویسد که اساس و پایه حقوقی و قانونی جهان است. نیچه با نوشتن (این چنین گفت زرتشت) عقاید زرتشتیان ، مانویان و مزدکیان را ستایش می کند. و سیستم کمونیزم و امپریالیزم را تئوریزه می کنند. برخلاف تصور غرب زدگان ایرانی، سوداگران در اقتصاد بشر، رونوشت بازرگانی از ایران است. الهام آنها از جاده ابریشم، باعث شد تا شرکتهای چند ملیتی داشته باشند. ریشه عقاید گوته و داروین را باید در نوشته های: ابن سینا و شعر های عمر خیام و حافظ دانست. شاعران ایرانی همچون فردوسی، در شرق دور و سعدی در غرب دور، آشناتر از خود ایران هستند. شوق و ذوق آنها باعث شد تا ایرانی ها هم، گوشه چشمی به این شعرا داشته باشند. آنها چون زبان فارسی نمی دانند، معمولا در جلسات خود از یک نقال، یا آشنا به زبان فارسی دعوت می کردند: تا شعر حافظ و سعدی را برایشان بخواند، و یا داستانهای فردوسی را نقل کند. این بود که نقالی در ایران هم بازار یافت! آنها به اسطوره سازی از این نویسندگان، به تئاتر روی اورده، سینما را ساختند. ایران بعد از هزار سال به تصور غربی بودن، آن را یاد گرفته و ادامه دادند. علی باباو چهل دزد بغداد اولین کارتون پویانمایی جهانی است. کتاب موش و گربه عبید زاکانی، به تام و جری جان می دهد. و اکنون نیز بهترین کتاب های فارسی را! در کتابخانه های امریکایی و اروپای غرب، یا مسکو و پکن شرق پیدا می کنید. تا جاییکه می گویند : شما ایرانی ها نمی توانید: از گنج خود محافظت کنید!

Immigration or staffing?

One of the greatest advantages of Islamic Iran is immigration and staffing: for global management, which has existed throughout history. This has made Iranian ideology, culture and management shine all over the world. From the distant past, when Iranians flocked to Europe, the United States, and the East, to the present day, when the doors of European, American, and Asian embassies are still full of Iranians applying for visas. Today, all world powers are showing their submission to Iran. Writing Iran’s letter to the Security Council shows: The Security Council had lost its way until today, today it decides to stand against its godfather, the United States, at Iran’s request! The new US immigration law, also signed by Trump, shows: Iran has been a source of wealth and power for the United States and Europe. Because while Trump went insane, and stopped Iranian immigration, the economic and managerial situation deteriorated. According to this law, which was implemented before, only Iranians have the right to the United States, Europe and even Turkey! Go to: Have financial means. Probably the most immigrants are to Turkey, whose only condition is to have at least $ 100 in their pocket. That is, they do not want visas, but they want wealth to be taken away from them. Every Iranian can get a green card by: paying one hundred thousand dollars to his account in America! One million Iranians annually receive residency in Europe and other countries of the world at great expense. Most global managers are also of these dual nationalities. This shows that the source of wealth and power of all countries of the world is the presence of Iranians there. For a long time, under the pretext of brain drain, they wanted Iran to stop staffing and emigration! Even now, out of desperation, the migration of Iranians is called brain drain! To excite them and migrate more: and settle. Liberalism or imperialism and even the economic and political ideas of the West and the East were written by the Iranians and were influential in their creation. Letter from two Iranians! Inspired by Montesquieu to write: The Spirit of Laws, which is the legal basis of the world. Nietzsche praises the beliefs of Zoroastrians, Manichaeans and Mazdakians by writing (so said Zarathustra). And theorize the system of communism and imperialism. Contrary to the perception of the westernized Iranians, traders in the human economy are commercial copies of Iran. Their inspiration from the Silk Road led them to start multinational corporations. The roots of Goethe and Darwin’s ideas should be considered in the writings of Ibn Sina and the poems of Omar Khayyam and Hafez. Iranian poets like Ferdowsi in the Far East and Saadi in the Far West are more familiar than Iran itself. Their enthusiasm and taste caused the Iranians to turn a blind eye to these poets. Because they do not know Persian, they usually invited a narrator, either familiar with Persian, to their meetings: to read the poems of Hafez and Saadi to them, or to quote Ferdowsi’s stories. It was that the narrator also found a market in Iran! They turned to theater to create myths from these writers and made cinema. Iran, after a thousand years, imagined to be Western, learned it and continued. Alibaba’s Forty Thieves of Baghdad is the world’s first animated cartoon. Obaid Zakani’s book The Mouse and the Cat gives Tom and Jerry life. And now the best Persian books! You can find it in American and Western European libraries, or in Moscow and Beijing East. As far as they say: You Iranians cannot: protect your treasure!

الهجره أم التوظیف؟

تعتبر الهجره والتوظیف من أعظم مزایا إیران الإسلامیه: للإداره العالمیه ، والتی کانت موجوده عبر التاریخ. لقد جعل هذا الفکر والثقافه والإداره الإیرانیه تتألق فی جمیع أنحاء العالم. من الماضی البعید ، عندما توافد الإیرانیون على أوروبا والولایات المتحده والشرق ، إلى الوقت الحاضر ، عندما کانت أبواب السفارات فی أوروبا والولایات المتحده وآسیا لا تزال ملیئه بالإیرانیین المتقدمین للحصول على تأشیرات. الیوم ، تظهر جمیع القوى العالمیه استسلامها لإیران. تدل کتابه رساله إیران إلى مجلس الأمن: مجلس الأمن ضل طریقه حتى الیوم ، والیوم یقرر الوقوف ضد عرّابه ، الولایات المتحده ، بناء على طلب إیران! یُظهر قانون الهجره الأمریکی الجدید ، الذی وقعه ترامب أیضًا ، أن إیران کانت مصدرًا للثروه والقوه للولایات المتحده وأوروبا. لأنه بینما أصیب ترامب بالجنون ، وأوقف الهجره الإیرانیه ، تدهور الوضع الاقتصادی والإداری. وفق هذا القانون الذی تم تطبیقه من قبل ، فإن الإیرانیین فقط لهم الحق فی أمریکا وأوروبا وحتى ترکیا! اذهب إلى: لدیک موارد مالیه. من المحتمل أن یکون معظم المهاجرین إلى ترکیا ، بشرطهم الوحید هو أن یکون لدیهم ۱۰۰ دولار على الأقل فی جیبهم. أی أنهم لا یریدون الحصول على تأشیرات ، لکنهم یریدون انتزاع الثروه منهم. یستطیع کل إیرانی الحصول على البطاقه الخضراء من خلال: دفع مائه ألف دولار لحسابه فی أمریکا! یحصل ملیون إیرانی على الإقامه سنویًا فی أوروبا ودول أخرى فی العالم بتکلفه باهظه. معظم المدیرین العالمیین هم أیضًا من هذه الجنسیات المزدوجه. وهذا یدل على أن مصدر الثروه والسلطه لجمیع دول العالم هو وجود الإیرانیین هناک. لفتره طویله ، بحجه هجره الأدمغه ، أرادوا أن توقف إیران عن بناء الکوادر وإرسال المهاجرین! حتى الآن ، بدافع الیأس ، فإن هجره الإیرانیین تسمى هجره الأدمغه! لیثیرهم ویهجروا أکثر: ویستقروا. اللیبرالیه أو الإمبریالیه وحتى الأفکار الاقتصادیه والسیاسیه للغرب والشرق کتبها الإیرانیون وکانوا مؤثرین فی إنشائهم. رساله من إیرانیین اثنین! مستوحاه من مونتسکیو لکتابه: روح القوانین ، التی هی الأساس القانونی للعالم. نیتشه یمتدح معتقدات الزرادشتیین والمانویین والمزداکیین بالکتابه (هکذا قال زرادشت). وینظّر نظام الشیوعیه والإمبریالیه. على عکس تصور الإیرانیین الغربیین ، فإن التجار فی الاقتصاد البشری هم نسخ تجاریه من إیران. أدى إلهامهم من طریق الحریر إلى إنشاء شرکات متعدده الجنسیات. یجب مراعاه جذور أفکار جوته وداروین فی کتابات ابن سینا ​​وقصائد عمر الخیام وحافظ. الشعراء الإیرانیون مثل الفردوسی فی الشرق الأقصى والسعدی فی الغرب الأقصى مألوفون أکثر من إیران نفسها. حماسهم وذوقهم جعل الإیرانیین یغضون الطرف عن هؤلاء الشعراء. ولأنهم لا یعرفون اللغه الفارسیه ، فعاده ما دعوا الراوی ، سواء کان على درایه بالفارسیه ، لحضور اجتماعاتهم: لقراءه قصائد حافظ والسعدی علیهم ، أو اقتباس قصص الفردوسی. کان أن الراوی وجد أیضًا سوقًا فی إیران! لجأوا إلى المسرح لخلق أساطیر من هؤلاء الکتاب وبناء دور السینما. إیران ، بعد ألف عام من تخیل نفسها على أنها غربیه ، تعلمت واستمرت. فیلم الرسوم المتحرکه الأربعون لصوص بغداد من علی بابا هو أول رسوم متحرکه فی العالم. کتاب عبید زکانی الفأر والقطه یعطی توم وجیری الحیاه. والآن أفضل الکتب الفارسیه! یمکنک العثور علیها فی مکتبات أمریکا وأوروبا الغربیه ، أو فی موسکو وبکین الشرقیه. بقدر ما یقولون: أنتم الإیرانیین لا تقدرون: احموا کنزکم!

¿Inmigración o personal?

Una de las mayores ventajas del Irán islámico es la inmigración y la dotación de personal: para la gestión global, que ha existido a lo largo de la historia. Esto ha hecho brillar la ideología, la cultura y la gestión iraníes en todo el mundo. Desde el pasado lejano, cuando los iraníes acudieron en masa a Europa, Estados Unidos y Oriente, hasta el presente, cuando las puertas de las embajadas de Europa, Estados Unidos y Asia todavía están llenas de iraníes que solicitan visas. Hoy, todas las potencias mundiales están mostrando su sumisión a Irán. Escribir la carta de Irán al Consejo de Seguridad muestra: El Consejo de Seguridad había perdido el rumbo hasta hoy, ¡hoy decide enfrentarse a su padrino, Estados Unidos, a petición de Irán! La nueva ley de inmigración estadounidense, también firmada por Trump, muestra: Irán ha sido una fuente de riqueza y poder para Estados Unidos y Europa. Porque mientras Trump se volvió loco y detuvo la inmigración iraní, la situación económica y administrativa se deterioró. Según esta ley, que se implementó antes, ¡solo los iraníes tienen derecho a los Estados Unidos, Europa e incluso Turquía! Vaya a: Tener medios económicos. Probablemente la mayoría de los inmigrantes iraníes se encuentran en Turquía, cuya única condición es tener al menos $ 100 en el bolsillo. Es decir, no quieren visas, pero quieren que les quiten la riqueza. Todo iraní puede obtener una tarjeta verde: ¡pagando cien mil dólares en su cuenta en Estados Unidos! Un millón de iraníes reciben anualmente la residencia en Europa y otros países del mundo a un alto costo. La mayoría de los gerentes globales también tienen estas dos nacionalidades. Esto muestra que la fuente de riqueza y poder de todos los países del mundo es la presencia de iraníes allí. Durante mucho tiempo, con el pretexto de la fuga de cerebros, ¡querían que Irán dejara de contratar personal y de emigrar! Incluso ahora, por desesperación, ¡la migración de iraníes se llama fuga de cerebros! Para emocionarlos y migrar más: y asentarse. El liberalismo o el imperialismo e incluso las ideas económicas y políticas de Occidente y Oriente fueron escritas por los iraníes y fueron influyentes en su creación. ¡Carta de dos iraníes! Montesquieu se inspiró para escribir: El espíritu de las leyes, que es la base jurídica del mundo. Nietzsche elogia las creencias de los zoroastrianos, maniqueos y mazdakianos por escrito (así dijo Zaratustra). Y teorizar el sistema del comunismo y el imperialismo. Contrariamente a la percepción de los iraníes occidentalizados, los comerciantes de la economía humana son copias comerciales de Irán. Su inspiración de la Ruta de la Seda llevó a la creación de corporaciones multinacionales. Las raíces de las ideas de Goethe y Darwin deben considerarse en los escritos de Ibn Sina y los poemas de Omar Khayyam y Hafez. Los poetas iraníes como Ferdowsi en el Lejano Oriente y Saadi en el Lejano Oeste son más familiares que el propio Irán. Su entusiasmo y gusto hicieron que los iraníes hicieran la vista gorda ante estos poetas. Como no sabían persa, solían invitar a un narrador, ya sea familiarizado con el persa, a sus reuniones: para leerles los poemas de Hafez y Saadi o para citar las historias de Ferdowsi. ¡Fue que el narrador también encontró un mercado en Irán! Recurrieron al teatro para crear mitos a partir de estos escritores y construir cines. Irán, después de mil años, se imaginó occidental, lo aprendió y continuó. Cuarenta ladrones de Bagdad de Alibaba es la primera caricatura animada del mundo. El libro de Obaid Zakani, El ratón y el gato, da vida a Tom y Jerry. ¡Y ahora los mejores libros persas! Puede encontrarlo en las bibliotecas de Estados Unidos y Europa occidental, o en Moscú y Beijing Este. Por lo que dicen: Ustedes los iraníes no pueden: ¡protejan su tesoro!

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

چه کسانی از گرانی  ناراحتند   

چرا گرانی ؟

هرکس از گرانی ناراحت است از خود شروع کند!زیرا علمل اصلی گرانی همین خودی ها …