خانه / خبر ها / ریشه فساد در کجاست؟

ریشه فساد در کجاست؟

اندیشه پاک مانند برگه سفید است، حتی یک نقطه میتواند آن را لکه دار کند. لذا فساد در بین افراد مومن و متقی، معنی می دهد والا اگر همه فاسد باشند، آن وقت برعکس می شود! کسی که درستکار است در عذاب می افتد. لذا همانطور که رهبر انقلاب فرمود: در برابر ۴میلیون کارمند مومن و پرکار، وجود چند نفر فاسد نباید طوری باشد که: از فساد سیستماتیک سخن گفته شود. از نظر مردم هم تفاوت می کند. مصرف مواد مخدر یا خرید و فروش آن، در همه کشورها به یک میزان فساد تلقی نمی شود. در ایران مردم چون همه پاک هستند، دیدن یک صحنه ناهنجار، ولو به حدس و گمان آنها را آزار می دهد. وقتی می بینند در پارک، کسی مواد خرید و فروش می کند، چون تا حالا ندیدند فکر می کنند: این پارک مرکز خرید و فروش مواد است! یک کارمند بانک دزدی کند، فوری نتیجه می گیرند که کلیه بانکی ها دزد هستند. اگر خوب دقت کنیم، بحث ار فساد یا دزدی، همه شنیداری یا رسانه های اجتماعی است! کسی به چشم خود نمی بیند! رسانه های اجتماعی هم که: یک فیلم یا خبری را پخش می کنند، بعد معلوم می شود قضاوت نادرست بوده. همین ذهنیت باعث شده که در ایران، پرونده های فساد زیادی تشکیل، و اکثر دچار اطاله دادرسی باشند! زیرا در ابتدا شاکی براساس تصورات، فکر می کرده بر سر او کلاه گذاشته، یا از او دزدی کرده اند. ولی وقتی به دادگاه می رسد، ادله بسیار سطحی و غیر قابل قبول دیده می شود. و لذا تا تهیه ادله، دادگاه ادامه می یابد. اکثرا هم نمی توانند: دلالی قابل قبول تهیه کنند، چون دزدی یا کلاهبردای انجام نشده، بلکه شاکی تصور کرده! وقتی رسانه های اجتماعی تبلیغ می کنند: سیستم فاسد است، پس این شخص هم فاسد است. قانون هم در اینجا نقش مهمی دارد. مثلا رباخواری در اسلام جرم است ولی، در یهودیت یا لیبرالیزم جرم حساب نمی شود. لذا در ایران همه بانکها جرم مرتکب می شوند، اما در کشورهای دیگر افتخار می آفرینند. مشروبخواری در ایران و اسلام، جرم است و فساد محسوب می شود، ولی پمپیو با وزیر چک آبجو می نوشد، فیلم آن را هم با افتخار پخش می کند. زنا کردن در اسلام حرام است، در حالیکه در غرب یا شرق لیبرال، یک افتخار محسوب می شود! سریال های ترکیه ای که برای ایرانیان می سازند، پر است از خیانت های زن به شوهر، که می خواهد قباحت آن را از بین ببرد. در حالیکه مردم ترکیه مانند: مردان ایرانی غیرت دارند، و از این کار بعنوان فساد و فحشا یاد می کنند. البته برخی ها تحت تاثیر این سریال ها، به خیانت آلوده می شوند ولی همان ها، اگر کسی با همسرشان مرتبط شود، ناراحت می شوند! فیلم فارسی های سابق، طوری درست کرده بودند که حجاب دختران بد جلوه داده شود، و دوستی آنها خوب باشد! ولی قران می فرماید با کسی که: دوست دختر بوده ازدواج نکنید! زیرا مزه گناه را چشیده، لذا نمی تواند خود را کنترل کند.( ولا متخذی اخدان) اما از سال ۱۹۶۸ که اولین فیلم سکسی ساخته شد، رسم بود که در سینماها سطل جداگانه ای می گذاشتند! تا مردان اگر با دیدن فیلم، دچار خود ارضایی شدند، سینما را کثیف نکنند! اینها از نظر اسلام فساد است. ولی غیر اسلامی ها حتی با ان مبارزه می کنند! یعنی نه تنها بد نمی دانند، بلکه سعی می کنند اسلام را هم تغییر دهند. مسائل مالی، سیاسی و فرهنگی هم، وقتی هدف جنسی نامشروع پیدا می کند، فساد محسوب می شود. مثلا شخص دزدی می کند، تا ویلا بخرد و زنبارگی خود را انجام دهد. لذا دزدی برایش مقدس می شود. او را به هدفش نزدیک می کند. کلا همه فعالیت های زنان و مردان، برای جنس مخالف است. که اگر کنترل شده باشد، شرعی است، ولی اگر در چارچوب شرع نباشد، فساد محسوب می گردد.

Where is the root of corruption?

Pure thought is like a white sheet; even a dot can stain it. Therefore, corruption among pious and pious people means that if everyone is corrupt, then the opposite will happen! He who is righteous will suffer. Therefore, as the Supreme Leader of the Revolution said: in the face of 4 million faithful and hard-working employees, the existence of a few corrupt people should not be such that: systematic corruption is spoken of. It also differs from people. Drug use or trafficking is not considered equal in all countries. In Iran, because people are all clean, seeing an awkward scene, even if it is speculation, bothers them. When they see someone in the park, they buy and sell drugs, because they have not seen it before, they think: this park is a center for buying and selling drugs! If a bank employee steals, they immediately conclude that all banks are thieves. If we are careful, the issue of corruption or theft is all audio or social media! No one sees with his own eyes! Social media, which: broadcast a movie or news, later turns out to be a wrong judgment. This mentality has led to many corruption cases in Iran, and most of them are delayed! Because at first the plaintiff, based on imagination, thought he had been fooled or robbed. But when it comes to court, the evidence is very superficial and unacceptable. Therefore, the trial continues until the evidence is prepared. Most of them cannot: Provide an acceptable broker, because the theft or fraud was not done, but the plaintiff imagined! When social media advertises: The system is corrupt, so is this person. The law also plays an important role here. For example, usury is a crime in Islam, but it is not a crime in Judaism or liberalism. Therefore, in Iran, all banks commit crimes, but in other countries, they create pride. Alcoholism is a crime in Iran and Islam and is considered corruption, but Pompeo drinks beer with the Czech minister and proudly broadcasts the film. Adultery is forbidden in Islam, while in the liberal West or East, it is an honor! The Turkish serials they make for Iranians are full of betrayals of women by their husbands, who want to destroy its ugliness. While the Turkish people, like the Iranian men, are zealous, and they refer to this as corruption and prostitution. Of course, some people are infected with infidelity under the influence of these serials, but they are upset if someone is related to their spouse! Former Persian films were made to make girls’ hijab look bad, and their friendship to be good! But the Qur’an says do not marry someone who: is a girlfriend! Because he has tasted sin, so he cannot control himself. So that men do not soil the cinema if they become complacent after watching the movie! These are corruption according to Islam. But non-Muslims even fight it! That is, not only do they not know badly, but they also try to change Islam. Financial, political and cultural issues are also considered corruption when they reach an illegitimate sexual target. For example, a person steals to buy a villa and do his homework. Therefore, stealing becomes sacred to him. It brings him closer to his goal. In general, all activities of men and women are for the opposite sex. If it is controlled, it is sharia, but if it is not within the framework of sharia, it is considered corruption.

این اصل الفساد؟

الفکر الخالص مثل ورقه بیضاء ، حتى النقطه یمکن أن تلطخها. لذلک فإن الفساد بین الأتقیاء والأتقیاء یعنی أنه إذا کان الجمیع فاسدین ، فعندها سینقلب! البار سوف یتألم. لذلک ، کما قال المرشد الأعلى للثوره: فی مواجهه ۴ ملایین موظف مؤمن ومجتهد ، لا ینبغی أن یکون وجود القلیل من الفاسدین على هذا النحو: یتم الحدیث عن الفساد المنظم. کما أنها تختلف عن الناس. لا یعتبر استخدام المخدرات أو الاتجار بها على قدم المساواه فی جمیع البلدان. فی إیران ، لأن الناس کلهم ​​طاهرون ، فإن رؤیه مشهد محرج ، حتى لو کانت تکهنات ، یزعجهم. عندما یرون شخصًا ما فی الحدیقه ، یشترون ویبیعون المخدرات ، لأنهم لم یروها من قبل ، یعتقدون: هذه الحدیقه هی مرکز لبیع وشراء المخدرات! یسرق موظف البنک ببطء ، واستنتج على الفور أن جمیع البنوک لصوص. إذا کنا حریصین ، فإن موضوع الفساد أو السرقه هو کله سمعی أو وسائل التواصل الاجتماعی! لا أحد یرى بأم عینیه! وسائل التواصل الاجتماعی التی: تبث فیلمًا أو خبرًا ، تبین لاحقًا أنها حکم خاطئ. هذه العقلیه أدت إلى العدید من قضایا الفساد فی إیران ، ومعظمها یتأخر! لأنه فی البدایه ظن المدعی ، بناءً على الخیال ، أنه قد تم خداعه أو سرقته. ولکن عندما یتعلق الأمر بالمحکمه ، فإن الأدله سطحیه للغایه وغیر مقبوله. لذلک ، تستمر المحاکمه حتى یتم إعداد الأدله. معظمهم لا یستطیع: تقدیم وسیط مقبول ، لأن السرقه أو الاحتیال لم تتم ، لکن المدعی یتخیله! عندما تعلن وسائل التواصل الاجتماعی: النظام فاسد وکذلک هذا الشخص. یلعب القانون أیضًا دورًا مهمًا هنا. على سبیل المثال ، الربا جریمه فی الإسلام ، لکنها لیست جریمه فی الیهودیه أو اللیبرالیه. لذلک ، فی إیران ، کل البنوک ترتکب جرائم ، لکنها فی الدول الأخرى تخلق الفخر. یعتبر إدمان الکحول جریمه فی إیران والإسلام ویعتبر فسادًا ، لکن بومبیو یشرب الجعه مع الوزیر التشیکی ویوزع الفیلم بفخر. الزنا حرام فی الإسلام ، أما فی الغرب أو الشرق فهو شرف! المسلسلات الترکیه التی یصنعونها للإیرانیین ملیئه بخیانه امرأه لزوجها الذی یرید تدمیر قبحها. بینما الشعب الترکی ، مثل الرجال الإیرانیین ، متحمس ، ویطلقون علیه اسم الفساد والدعاره. طبعا بعض الناس یصابون بالخیانه الزوجیه تحت تأثیر هذه المسلسلات ولکنهم مستاؤون إذا کان أحدهم مرتبط بزوجهم! صُنعت أفلام فارسیه سابقه لجعل حجاب الفتیات یبدو سیئًا ، ولتکون صداقتهن جیده! لکن القرآن یقول لا تتزوج من: هی صدیقه! لأنه ذاق الخطیئه فلا یقدر على ضبط نفسه. حتى لا یلوث الرجال السینما إذا شعروا بالرضا بعد مشاهده الفیلم! هذه فساد فی الإسلام. لکن حتى غیر المسلمین یحاربونها! أی أنهم لا یعرفون الشر فحسب ، بل یحاولون أیضًا تغییر الإسلام. تعتبر القضایا المالیه والسیاسیه والثقافیه أیضًا فسادًا عندما یکون لها غرض جنسی غیر مشروع. على سبیل المثال ، یسرق شخص ما لشراء فیلا ویقوم بواجبه. لذلک تصبح السرقه مقدسه عنده. إنه یجعله أقرب إلى هدفه. بشکل عام ، جمیع أنشطه الرجال والنساء هی للجنس الآخر. إذا کانت خاضعه للسیطره فهی الشریعه ، أما إذا لم تکن فی إطار الشریعه فهی فساد.

Yolsuzluğun kökeni nerede?

Saf düşünce beyaz bir çarşaf gibidir, bir nokta bile onu lekeleyebilir. Bu nedenle, dindar ve dindar insanlar arasındaki yolsuzluk, herkes yozlaşmışsa tersi olacağı anlamına gelir! Doğru olan acı çekecektir. Bu nedenle, Devrimin Yüce Liderinin dediği gibi: 4 milyon sadık ve çalışkan çalışan karşısında, birkaç yozlaşmış insanın varlığı, sistematik yolsuzluktan bahsedilecek şekilde olmamalıdır. İnsanlardan da farklıdır. Uyuşturucu kullanımı veya kaçakçılığı tüm ülkelerde eşit kabul edilmemektedir. İran’da insanların hepsi temiz olduğu için, spekülasyon olsa bile tuhaf bir manzara görmek onları rahatsız ediyor. Parkta birini gördüklerinde uyuşturucu alıp satarlar, çünkü daha önce görmedikleri için, şöyle düşünürler: Bu park uyuşturucu alıp satmak için bir merkez! Bir banka çalışanı yavaş yavaş çalar, hemen tüm bankaların hırsız olduğu sonucuna varırlar. Dikkatli olursak, yolsuzluk veya hırsızlık konusu tamamen sesli veya sosyal medyadır! Kimse kendi gözleriyle görmez! Bir film veya haber yayınlayan sosyal medya, daha sonra yanlış bir yargıya dönüşür. Bu zihniyet İran’da birçok yolsuzluk vakasına yol açtı ve çoğu ertelendi! Çünkü ilk başta davacı, hayal gücüne dayanarak kandırıldığını veya soyulduğunu düşündü. Ancak mahkemeye gelince, kanıtlar çok yüzeysel ve kabul edilemez. Bu nedenle yargılama, deliller hazırlanana kadar devam eder. Birçoğu şunları yapamaz: Kabul edilebilir bir komisyoncu sağlayamaz, çünkü hırsızlık veya dolandırıcılık yapılmadı, ancak davacı hayal etti! Sosyal medya reklam verdiğinde: Sistem yozlaşmış, bu kişi de. Hukuk burada da önemli bir rol oynamaktadır. Mesela tefecilik İslam’da suçtur ama Yahudilikte veya liberalizmde suç değildir. Bu nedenle İran’da tüm bankalar suç işler, ancak diğer ülkelerde gurur yaratırlar. Alkolizm İran’da ve İslam’da bir suçtur ve yolsuzluk olarak kabul edilir, ancak Pompeo Çek bakanla bira içer ve filmi gururla dağıtır. Zina İslam’da yasakken, liberal Batı’da veya Doğu’da bir onurdur! İranlılar için yaptıkları Türk dizileri, çirkinliğini yok etmek isteyen bir kadının kocasına ihanetiyle doludur. Türk halkı da İranlı erkekler gibi gayretli olsalar da buna yolsuzluk ve fuhuş diyorlar. Elbette bu dizilerin etkisi altında bazı insanlar sadakatsizlikle enfekte oluyor, ancak birileri eşleriyle akraba olursa üzülüyorlar! Eski Farsça filmler, kızların başörtüsünün kötü görünmesi ve arkadaşlıklarının iyi olması için yapılmıştı! Ama Kuran, kız arkadaş olan biriyle evlenme diyor! Çünkü günahın tadına baktığı için kendini kontrol edemez. Böylece erkekler filmi izledikten sonra kayıtsız kalırlarsa sinemayı kirletmezler! Bunlar İslam’a göre bozgundur. Ama gayrimüslimler bile onunla savaşıyor! Yani sadece kötü bilmiyorlar, aynı zamanda İslam’ı değiştirmeye çalışıyorlar. Mali, siyasi ve kültürel konular da gayri meşru bir cinsel hedefe ulaştıklarında yolsuzluk olarak kabul edilir. Örneğin, bir kişi bir villa satın almak ve ödevini yapmak için çalıyor. Bu nedenle hırsızlık onun için kutsal olur. Onu amacına yaklaştırır. Genel olarak, erkeklerin ve kadınların tüm faaliyetleri karşı cins içindir. Kontrol edilirse şeriattır ama şeriat çerçevesinde değilse yolsuzluk kabul edilir. ۰۲BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

چه کسانی از گرانی  ناراحتند   

چرا گرانی ؟

هرکس از گرانی ناراحت است از خود شروع کند!زیرا علمل اصلی گرانی همین خودی ها …