خانه / دسته‌بندی نشده / وزارت تبلیغات اسلامی و رسانه های خارجی

وزارت تبلیغات اسلامی و رسانه های خارجی

طرح ایجاد وزارت تبلیغات اسلامی و رسانه های خارجی

تبلیغات اسلامی خارجی ایران را، سازمان تبلیغات اسلامی و ارتباطات و برون مرزی صدا و سیما انجام می دهند. اما لازم است با توجه به اهداف بلند انقلاب اسلامی، و رسالت جهانی ان، این ارگانها در هم ادغام و یک وزارت خانه تشکیل دهند. هدف از این طرح، ایجاد همبستگی بین مردم جهان، و جهت دهی به کشورها و ایالت های مختلف است. تا مردم مظلوم دنیا، بی پناه نباشند و دولت هم در چارچوب دیپلماسی غرب نوشته، محصور نشود. موضوعات این رسانه ها،  تهیه برنامه های دیداری و شنیداری و مکتوب و مجازی، به زبانهای زنده دنیا است، تا صدای اسلام با زبان خود مردم به آنها برسد. البته برای اینکه دخالت در دیگر کشورها محسوب نشود، برنامه ها جنبه ارشادی داشته، و احکام دین را بیان می کند. ولی با این حال نباید مروج بی مسئولیتی، در قبال تظلم خواهی باشند.  امکانات و تجربیات نشریات ندای ماهین، اقتصاد مقاومتی و تجارت جهانی، خبرگزاری ماهین نیوز و هفته نامه ماهین در اختیار طرح است. تشکیلات پیشنهادی دارای سه ارکان اصلی: هیات امنا، مدیرعامل و هیات علمی می باشد. هیات امنا از نمایندگان صدا و سیما، سازمان ارتباطات و سازمان تبلیغات، وزارت خارجه و وزارت اطلاعات تشکیل می شود. وابستگی این تشکیلات، بصورت وزارت مصوب خواهد بود، ولی قبل از ان بصورت نهاد یا بنیاد خصوصی، زیر نظر آهیات امنا انجام وظیفه خواهد کرد. منابع مالی آن هم، از سوی دولت ردیف بودجه خواهد داشت. یا میتواند از سوی سازمان تبلیغات سرمایه گذاری شود. دریافت کمک های مالی، درآمد آگهی ها  و امثال آنهم در دستور کار میتواند باشد. برنامه های آن به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  تهیه، و به تصویب هیات امنا، یا سازمان تبلیغات خواهد رسید. پیشنهاد برای برنامه کوتاه مدت: راه اندازی رادیو صدای آمریکای آزاد، اروپای آزاد و امثال آن، به زبان فارسی و انگلیسی روزانه 8ساعت از 16الی 24 امکانات اولیه مورد نیاز نیروی انسانی: مدیر مسئول، گوینده، نویسنده و سه نفر نیروی خدماتی است. از نظر امکانات هم:اتاق اداری با تجهیزات کامل و استودیوی خبر، ریل مخابراتی. که بودجه مورد نیاز هزینه های اداری:صد میلیون تومان در ماه باضافه هزینه ریلی سیصد میلیون تومان. پیش بینی می شود. برنامه میان مدت: راه اندازی تلویزیون سیمای آمریکای آزاد، تلویزون اروپای اسلامی و یا اقیانوسیه و آفریقا، به زبان فارسی و انگلیسی با کارکرد روزانه8 ساعت از 16تا 24 براین کار امکانات مورد نیاز عبارتند از : اتاق فکر. گوینده، نویسنده، خبرنگار، نیروی خدماتی 4نفر. استودیو خبر ، دوربین و لوازم اداری و ریل که بودجه مورد نیاز اداری این بخش:هزینه اداری 200 و ریل 300 جمعا 500میلیون تومان در هر ماه می شود. برنامه بلند مدت: راه اندازی  و تهیه برنامه، تولید محتوای شنیداری ، دیداری ، فضای مجازی و مکتوب به صورت تمام وقت، برای همه ایالت های آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آفریقا است. زبان های فارسی انگلیسی فرانسوی اسپانیای وپرتغالی سرخپوستی میتوانند برای این کار منظور شوند. امکانات مورد نیاز ساختمان 5طبقه ، 50نفر نیروی متخصص و عادی مختلف، استودیوها، ریل های ماهواره ای که بودجه مورد نیاز:هزینه های اداری و خدماتی 200میلیارد تومان در سال و هزینه خدمات ریلی خارج از کشور یک میلیون یورو. طرح توسعه: برنامه های توسعه برای حضور در اروپا و آسیای دور و اقیانوسیه با حداقل 150زبان مختلف قابل بررسی است تادر نهایت با تشکیل وزارت یا سازمان ملل اسلامی، با زمینه سازی یک حکومت واحد جهانی، ذهنها آماده گردد

Plan to establish the Ministry of Islamic Propaganda and foreign media

Iran’s foreign Islamic propaganda is carried out by the Islamic Propaganda Organization and the Communications and Overseas of the Radio and Television. But given the lofty goals of the Islamic Revolution, and its global mission, it is necessary for these bodies to merge and form a ministry. The aim of this plan is to create solidarity among the people of the world, and to orient to different countries and states. So that the oppressed people of the world are not helpless and the government is not confined within the framework of Western diplomacy. The subjects of these media are the preparation of audio-visual programs, written and virtual, in the living languages ​​of the world, so that the voice of Islam can reach them in the language of the people. Of course, in order not to be considered interference in other countries, the programs have a guiding aspect, and express the rules of religion. However, they should not be the promoters of irresponsibility in the face of oppression. The facilities and experiences of Nedaye Mahin publications, Resistance Economy and World Trade, Mahin News Agency and Mahin Weekly are at the disposal of the project. The proposed organization has three main pillars: the Board of Trustees, the CEO and the faculty. The Board of Trustees consists of representatives of the Radio and Television, the Communications and Advertising Agency, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Intelligence. The affiliation of this organization will be approved by the Ministry, but before that it will function as a private institution or foundation, under the supervision of the Board of Trustees. Its financial resources will be budgeted by the government. Or it can be invested by an advertising agency. Receiving financial aid, advertising revenue and the like can be on the agenda. Its plans will be short-term, medium-term and long-term, and will be approved by the Board of Trustees, or the Advertising Agency. Proposal for a short-term program: Launching the Voice of America, Free Europe and the like radio, in Persian and English, 8 hours a day from 16 to 24 basic facilities required for human resources: responsible manager, speaker, writer and three service personnel. In terms of facilities: office room with full equipment and news studio, telecommunications rails. The required budget for administrative expenses: one hundred million tomans per month in addition to the railway cost of three hundred million Tomans. It is anticipated. Mid-term program: Launching Free America TV, Islamic Europe or Oceania and Africa TV, in Persian and English with 8 hours a day from 16 to 24. The required facilities for this work are: Thinking room. Speaker, writer, reporter, service force 4 people. News studio, camera and office supplies and rails, which require the administrative budget of this section: 200 office costs and 300 rails, a total of 500 million Tomans per month. Long-term plan: Launching and preparing the program, producing audio, visual, cyberspace and written content on a full-time basis, for all US states, members of the European Union, and the countries bordering the Persian Gulf and Africa. Persian, English, French, Spanish and Portuguese languages ​​can be used for this purpose. Required facilities for a 5-storey building, 50 different specialized and ordinary personnel, studios, satellite rails with the required budget: administrative and service costs of 200 billion Tomans per year and the cost of rail services abroad of one million Euros. Development Plan: Development plans to be present in Europe and Far Asia and the Pacific can be reviewed in at least 150 different languages, and finally, with the formation of the Ministry or the United Nations, the minds should be prepared by establishing a single world government.

خطة إنشاء وزارة الدعاية الإسلامية ووسائل الإعلام الأجنبية

يتم تنفيذ الدعاية الإسلامية الأجنبية في إيران من قبل منظمة الدعاية الإسلامية والاتصالات والإذاعة في الخارج. ولكن بالنظر إلى الأهداف النبيلة للثورة الإسلامية ومهمتها العالمية ، من الضروري أن تدمج هذه الهيئات وتشكل وزارة. الهدف من هذه الخطة هو خلق التضامن بين شعوب العالم وتوجيهه إلى دول ودول مختلفة. حتى لا يكون الناس المضطهدون في العالم عاجزين ولا تكون الحكومة محصورة في إطار الدبلوماسية الغربية. مواضيع هذه الوسائط هي إعداد برامج سمعية وبصرية مكتوبة وافتراضية باللغات الحية في العالم ، بحيث يصل صوت الإسلام إليها بلغة الناس. بالطبع ، لكي لا يتم اعتبار التدخل تدخلاً في دول أخرى ، فإن البرامج لها جانب إرشادي ، وتعبر عن قواعد الدين. ومع ذلك ، لا ينبغي أن يكونوا مروجين للمسؤولية في مواجهة الظلم. مرافق وخبرات منشورات Nedaye Mahin و Resistance Economy and World Trade و Mahin News Agency و Mahin Weekly تحت تصرف المشروع. للمنظمة المقترحة ثلاث ركائز رئيسية: مجلس الأمناء ، والرئيس التنفيذي وأعضاء هيئة التدريس. يتألف مجلس الأمناء من ممثلين عن الإذاعة والتليفزيون ووكالة الاتصالات والإعلان ووزارة الخارجية ووزارة المخابرات. ستتم المصادقة على انتساب هذه المنظمة من قبل الوزارة ، ولكن قبل ذلك ستعمل كمؤسسة أو مؤسسة خاصة ، تحت إشراف مجلس الأمناء. وستخصص الحكومة مواردها المالية. أو يمكن استثمارها من قبل وكالة إعلانية. يمكن الحصول على المساعدة المالية وعائدات الإعلانات وما شابه ذلك على جدول الأعمال. وستكون خططها قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل ، وسيوافق عليها مجلس الأمناء أو وكالة الإعلان. اقتراح لبرنامج قصير المدى: إطلاق صوت أمريكا وأوروبا الحرة والإذاعة المماثلة ، بالفارسية والإنجليزية ، 8 ساعات في اليوم من 16 إلى 24 مرفقًا أساسيًا مطلوبًا للموارد البشرية: المدير المسؤول والمتحدث والكاتب وثلاثة من موظفي الخدمة. من حيث التسهيلات: غرفة مكتب مزودة بمعدات كاملة واستوديو أخبار ، سكك اتصالات. الميزانية المطلوبة للنفقات الإدارية: مائة مليون تومان في الشهر بالإضافة إلى تكلفة السكك الحديدية ثلاثمائة مليون تومان. فمن المتوقع. برنامج منتصف المدة: إطلاق قناة Free America TV ، أوروبا الإسلامية أو أوقيانوسيا وإفريقيا TV ، بالفارسية والإنجليزية لمدة 8 ساعات يوميًا من 16 إلى 24 عامًا. التسهيلات المطلوبة لهذا العمل هي: غرفة التفكير. رئيس ، كاتب ، مراسل ، قوة خدمة 4 أشخاص. استوديو الأخبار وكاميرا ومستلزمات المكاتب والقضبان ، والتي تتطلب الميزانية الإدارية لهذا القسم: 200 مكتب تكاليف و 300 ريال ، ما مجموعه 500 مليون تومان في الشهر. الخطة طويلة المدى: إطلاق البرنامج وإعداده وإنتاج محتوى صوتي ومرئي وسيبراني ومحتوى مكتوب على أساس التفرغ لجميع الدول الأمريكية وأعضاء الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة للخليج العربي وأفريقيا. يمكن استخدام اللغات الفارسية والإنجليزية والإسبانية والإسبانية والبرتغالية لهذا الغرض. التسهيلات المطلوبة لمبنى مكون من 5 طوابق ، و 50 موظفًا متخصصًا وعامًا مختلفًا ، واستوديوهات ، وقضبان ساتلية بالميزانية المطلوبة: تكاليف إدارية وخدمية تبلغ 200 مليار تومان سنويًا وتكلفة خدمات السكك الحديدية في الخارج بمليون يورو. خطة التنمية: يمكن مراجعة خطط التنمية التي سيتم تقديمها في أوروبا وآسيا الباسفيك على الأقل بـ 150 لغة مختلفة.

İslam Təbliğatı Nazirliyinin və xarici medianın yaradılmasını planlaşdırın

İranın xarici İslam təbliğatı İslam Təbliğat Təşkilatı və Rabitə və Xarici Yayımlar tərəfindən həyata keçirilir. Lakin İslam İnqilabının yüksək məqsədlərini və qlobal missiyasını nəzərə alaraq bu qurumların birləşməsi və bir nazirlik yaratması lazımdır. Bu planın məqsədi dünya xalqları arasında həmrəylik yaratmaq və fərqli ölkələrə və dövlətlərə istiqamət verməkdir. Dünyanın məzlum xalqı aciz qalmasın və hökumət Qərb diplomatiyası çərçivəsində məhdudlaşmasın. Bu medianın mövzusu, dünyanın canlı dillərində yazılı və virtual səsli vizual proqramların hazırlanmasıdır ki, İslamın səsi insanların dilində onlara çatsın. Əlbətdə ki, digər ölkələrə müdaxilə sayılmamaq üçün proqramlarda bir rəhbər yönüm var və dinin hökmləri ifadə olunur. Ancaq zülm qarşısında məsuliyyətsizliyin tərəfdarı olmamalıdırlar. Nedaye Mahin nəşrləri, Müqavimət İqtisadiyyatı və Dünya Ticarət, Mahin Xəbər Agentliyi və Mahin Həftəlik nəşrlərin imkanları və təcrübələri layihənin sərəncamındadır. Təklif olunan təşkilatın üç əsas sütunu var: Qəyyumlar Şurası, CEO və fakültə. Qəyyumlar Şurası Radio və Televiziya, Rabitə və Reklam Agentliyi, Xarici İşlər Nazirliyi və Kəşfiyyat Nazirliyinin nümayəndələrindən ibarətdir. Bu təşkilatın mənsubiyyəti Nazirlik tərəfindən təsdiqlənəcək, lakin bundan əvvəl Qəyyumlar Şurasının nəzarəti altında özəl bir qurum və ya fond kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Onun maliyyə mənbələri hökumət tərəfindən büdcəyə alınacaqdır. Və ya bir reklam agentliyi tərəfindən investisiya edilə bilər. Maliyyə yardımı, reklam gəliri və bu kimi məsələlər gündəmdə ola bilər. Onun planları qısamüddətli, orta müddətli və uzunmüddətli olacaq və Qəyyumlar Şurası və ya Reklam Agentliyi tərəfindən təsdiqlənəcəkdir. Qısamüddətli proqram üçün təklif: Amerikanın Səsi, Azad Avropa və bənzər bir radio, fars və ingilis dillərində gündə 8 saat, insan resursları üçün tələb olunan 16-dan 24-ə qədər əsas imkanlar: məsul menecer, natiq, yazıçı və üç xidmət heyəti. Obyektlər baxımından: tam avadanlıqla təchiz olunmuş ofis otağı və xəbər studiyası, telekommunikasiya relsləri. İnzibati xərclər üçün tələb olunan büdcə: dəmir yolu dəyəri üç yüz milyon toman əlavə olaraq ayda yüz milyon toman. Gözləniləndir. Orta müddətli proqram: 16-dan 24-dək gündə 8 saat olmaqla Azad Amerika TV, İslam Avropa və Okeaniya və Afrika TV-nin fars və ingilis dillərində yayımlanması. Bu iş üçün zəruri imkanlar: Düşüncə otağı. Natiq, yazıçı, reportyor, xidmət qüvvəsi 4 nəfərdir. Bu bölmənin inzibati büdcəsini tələb edən xəbər studiyası, kamera və ofis ləvazimatları və relslər: 200 ofis xərcləri və 300 rels, ayda cəmi 500 milyon toman. Uzunmüddətli plan: ABŞ-ın bütün əyalətləri, Avropa İttifaqının üzvləri və Fars körfəzi və Afrika ilə həmsərhəd olan ölkələr üçün tam zamanlı olaraq audio, vizual, kiber fəza və yazılı məzmun istehsal edən proqramı işə salmaq və hazırlamaq. Bunun üçün fars, ingilis, fransız, ispan və portuqal dillərindən istifadə edilə bilər. Lazımi büdcə ilə 5 mərtəbəli bir bina, 50 fərqli ixtisaslaşmış və adi personal, studiyalar, peyk relsləri üçün tələb olunan qurğular: inzibati və xidmət xərcləri ildə 200 milyard Tomans və xaricdəki dəmiryol xidmətlərinin dəyəri bir milyon avro. İnkişaf Planı: Avropa və Uzaq Asiya və Sakit Okeanda mövcud olmağı planlaşdıran inkişaf planları ən azı 150 fərqli dildə nəzərdən keçirilə bilər və nəhayət, Nazirliyin və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaradılması ilə vahid dünya hökumətinin yaradılması ilə ağıllar hazırlanmalıdır.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

ایران باید رئیس سازمان ملل شود

عملیات پیش دستانه!

 باید مانع عملیات پیش دستانه شد! واکسن روسی ضد کرونا اعلام شد، قبل از اینکه …