خانه / دسته‌بندی نشده / بهره بانکی مرکز پولشویی

بهره بانکی مرکز پولشویی

بهره بانکی برخلاف آنچه آن را انقباض پولی می نامند، وسیله ارتشا و اختلاس و پولشویی است. فقط مهارت بانکی ها، در انتخاب کلماتی است که مردم متوجه نشوند! در حالیکه منظور از انقباض یا انضباط مالی، جمع کردن پول از دست مردم، و فرستادن آن به آن ور آب است. واین به زبان دیگر همان: اختلاس و ارتشا و پولشویی است. دلایل مستند این کار آن است که: هیچ اختلاس و ارتشا و پولشویی، بدون پایه اصلی بانکی نیست! اما چرا پولشویی؟ قوانین ضد پولشویی مقرر می دارد که: منشا واریز به حساب ها باید مشخص باشد. یعنی ناشی از کارهای قاچاق و دزدی و سرقت و امثال آن نباشد. معلوم شود کسی که در بانک پول می گذارد، آن را از عرق جبین و کد یمین بدست آورده. اما تعیین نرخ سود برای آن، یعنی صرف نظر از این. پولهای مردم را که جمع کنید، دیگر کاری به کثیف بودن یا تمیز بودن آن نباید داشته باشید! والا هیچکس پول نمی گذارد: زیرا ترس است از اینکه فردا پولشویی محسوب و مصادره شود. لذا بانکهای سوئیس و آمریکا می گویند: اسرار مشتری محرمانه است. لذا82تریلیون دلار ایران همینجوری در دست آنهاست. البته اینها همانهایی هستند که: به ما می گویند شفافیت! یعنی باید همه بدانند: پول مال کیست و از کجا آمده. ولی وقتی آمریکا شرط می کند: با صدهزار دلار موجودی بانکی، گرین کارت می دهد. طبیعی است که نمی تواند بپرسد: این صدهزار دلار را از کجا آورده ای! مرکز پولشویی در ایران هم، سالها در اتاق فکر خود این موضوع را بررسی کرد! تا اینکه دیروز بالاخره مصوبه داد: که نرخ بهره از 12درصد تا الی بینهایت هست. 12درصد برای سپرده های معمولی، برای یکساله 16درصد و5ساله الخ. معلوم است از کسی که پول برای پس انداز می اورد، استقبال می کنند نه اینکه: سنگی جلوی پای او بیاندازند که: از کجا اورده ای؟ لذا همه کسانی که از را قاچاق و دزدی، سرقت و اختلاس پولی به دست آورده اند، برای افتتاح سپرده به بانک مراجعه می کنند. تا اگر روزی اثبات شد دزدی کرده اند، از سود سپرده اصل مال را برگردانند. در واردات هم به همین شکل است. طرف ارز وارداتی را به بانک می سپارد، و بهره آن را به دلار می گیرد. بعد اگر سمبه پر زور بود و گفتند: چرا کالا وارد نمی کنی؟ می رود در بازار حراجیها و اسقاطی ها، با بهره این پول خرید می کند و می گوید: این هم کالا.  صادر کنندگان از این هم بدتر ند. پول صادراتی را از قبل می گیرند(پیش فروش می کنند)، جایزه صادراتی را هم از دولت می گذارند روش، و در بانکها سپرده گذاری می کنند، سود آن را می گیرند و خرج می کنند. اگر هم گفتند که چرا ارز صادراتی را بر نگردانده اید؟ از بازار داخلی تهیه و در اقساط، آن را واریز می کنند. لذا بیش از 80تریلیون دلار ایران روی هوا است، و مردم دلار را باید 25تومان بخرند. وقتی بهره پولی، از سوی خدا اعلان جنگ محسوب می شود، به همین خاطر است. کل اقتصاد دنیا را به هم می ریزد. و مردم را دچار سردرگمی، عصبانیت و کفران نعمت می کند. بهره وام در بین افراد ساده لوح، که قصد دزدی هم ندارند، باعث جذب نقدینگی آنها شده، و وقتی همه نقدینگی در یکجا جمع شد، فقط می ماند نقشه ای که یکباره، همه آنها را صاحب شوند! این نقشه ها ممکن است سرقت باشد! یا اختلاس. سرقت را معمولا فقیر فقرا که: جایی برای قایم کردن پول ندارند، انجام می دهند و جنبه داخلی دارد، و کاربردی تر است! اما اختلاس را باسوادها که آن ور آب، بانکهای سوئیس و سیتی بانک را دارند. انجام می دهند، که بدبختانه فقط ده درصد به خودشان می رسد. از قدیم هم گفته اند: چو دزدی با چراغ اید، گزیده تر برد کالا.

Money laundering center bank interest

Bank interest, contrary to what is called monetary contraction, is a means of bribery, embezzlement and money laundering. Only the skill of the banks is in choosing words that people do not understand! While contraction or financial discipline means collecting money from people, and sending it across the water. In other words, it is embezzlement, bribery and money laundering. The documented reasons for this are: No embezzlement, bribery or money laundering, without the main banking base! But why money laundering? Anti-money laundering laws stipulate that: The origin of the deposit to the accounts must be known. That is, it should not be caused by smuggling, theft, theft and the like. It turns out that the person who puts money in the bank got it from the sweat of his brow and the code of Yamin. But determining the interest rate for it means that regardless of this. Once you collect people’s money, you no longer have to worry about it being dirty or clean! Well, no one invests money: because they are afraid of being laundered and confiscated tomorrow. That’s why Swiss and American banks say customer secrets are confidential. Therefore, 82 trillion Iranian dollars are in their hands like this. Of course, these are the ones who: tell us transparency! That means everyone should know: who owns the money and where it came from. But when the United States bets: with a hundred thousand dollars bank balance, it gives a green card. Naturally, he can not ask: where did you get this hundred thousand dollars! The Money Laundering Center in Iran also studied this issue in its think tank for years! Until yesterday he finally decided: that the interest rate is from 12% to infinity. 12% for ordinary deposits, 16% for one year and 5% for 5 years. It is clear that they welcome someone who brings money to save, not to throw a stone at his feet: Where did you get it? Therefore, all those who have obtained money from smuggling, theft, embezzlement and embezzlement, go to the bank to open a deposit. If one day it is proven that they stole, they will return the original property from the deposit interest. The same is true for imports. The party entrusts the imported currency to the bank, and takes the interest in dollars. Then, if Sambeh was strong and they said: Why don’t you import goods? He goes to the auction market and scraps, buys with the interest of this money and says: this is also a commodity. Exporters are even worse. They take the export money in advance (sell it in advance), pass the export bonus from the government, and deposit it in the banks, take the profit and spend it. If so, why did you not return the export currency? They are prepared from the domestic market and deposited in installments. Therefore, more than 80 trillion Iranian dollars are on the air, and people must buy dollars for 25 tomans. That is why money interest is considered a declaration of war by God. It destroys the whole economy of the world. And it afflicts people with confusion, anger, and disbelief. Loan interest among naive people, who do not even intend to steal, has attracted their liquidity, and when all the liquidity is gathered together, there is only a plan to own them all at once! These maps may be stolen! Or embezzlement. Theft is usually done by the poor, who have no place to waste money, and it has an internal aspect, and it is more practical! But the embezzlement is done by the literate, the Swiss banks and the Citibank. They do, which unfortunately only reaches ten percent. It has been said for a long time: If you steal with a lamp, you will be more selective about the goods.

الفوائد المصرفية لمركز غسل الأموال

الفائدة المصرفية ، خلافا لما يسمى الانكماش النقدي ، هي وسيلة للرشوة والاختلاس وغسيل الأموال. فقط مهارة البنوك هي في اختيار الكلمات التي لا يفهمها الناس! بينما يعني الانكماش أو الانضباط المالي جمع الأموال من الناس وإرسالها عبر المياه. وبعبارة أخرى ، هو الاختلاس والرشوة وغسل الأموال. والأسباب الموثقة لذلك هي: لا اختلاس أو رشوة أو غسيل أموال ، بدون القاعدة المصرفية الرئيسية! ولكن لماذا غسل الأموال؟ تنص قوانين مكافحة غسيل الأموال على ما يلي: يجب أن يعرف أصل الإيداع في الحسابات. أي أنه لا ينبغي أن يكون سببه التهريب والسرقة والسرقة وما شابه. اتضح أن الشخص الذي وضع المال في البنك حصل عليه من عرق جبينه ورمز يامين. لكن تحديد سعر الفائدة لذلك يعني أنه بغض النظر عن ذلك. بمجرد قيامك بجمع أموال الناس ، لا داعي للقلق بشأن كونها قذرة أو نظيفة! حسنًا ، لا يستثمر أحد المال: لأنهم يخشون من غسلهم ومصادرتهم غدًا. لهذا السبب تقول البنوك السويسرية والأمريكية أن أسرار العملاء سرية. لذلك ، فإن 82 تريليون دولار إيراني في أيديهم مثل هذا. بالطبع ، هؤلاء هم: أخبرنا بالشفافية! وهذا يعني أن الجميع يجب أن يعرفوا: من يملك المال ومن أين أتى. ولكن عندما تراهن الولايات المتحدة: مع رصيد مصرفي بمئة ألف دولار ، فإنها تعطي بطاقة خضراء. بطبيعة الحال ، لا يستطيع أن يسأل: من أين لك هذا المئات من الدولارات! كما درس مركز غسيل الأموال في إيران هذه القضية في مركزه الفكري لسنوات! حتى الأمس قرر أخيراً: أن سعر الفائدة من 12٪ إلى ما لا نهاية. 12٪ للودائع العادية و 16٪ لسنة واحدة و 5٪ لمدة 5 سنوات. من الواضح أنهم يرحبون بشخص يجلب المال للادخار ، وليس: يرمون حجرًا على قدميه: من أين حصلت عليه؟ لذلك ، كل من حصل على أموال من التهريب والسرقة والاختلاس والاختلاس ، يذهب إلى البنك لفتح وديعة. إذا ثبت في يوم من الأيام أنهم سرقوا ، فسوف يعيدون العقار الأصلي من فائدة الإيداع. وينطبق الشيء نفسه على الواردات. يعهد الطرف بالعملة المستوردة إلى البنك ويأخذ الفائدة بالدولار. ثم إذا كان سامبه قوياً وقالوا: لماذا لا تستوردون البضائع؟ يذهب إلى سوق المزاد ويقضي عليه ، يشتري باهتمام هذه الأموال ويقول: هذه سلعة أيضًا. إن المصدرين أسوأ. يأخذون أموال التصدير مقدمًا (يبيعونها مقدمًا) ، ويمررون مكافأة التصدير من الحكومة ، ويودعونها في البنوك ، ويأخذون الأرباح وينفقونها. إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا لم تعيد عملة التصدير؟ يتم تحضيرها من السوق المحلية وإيداعها على أقساط. لذلك ، هناك أكثر من 80 تريليون دولار إيراني على الهواء ، ويجب على الناس شراء دولارات مقابل 25 تومان. هذا هو السبب في أن مصلحة المال تعتبر إعلان حرب من قبل الله. إنه يدمر الاقتصاد العالمي بأسره. ويبارك الناس بالارتباك والغضب والكفر. اجتذبت فائدة القرض بين الساذجين ، الذين لا ينوون السرقة ، سيولتهم ، وعندما يتم جمع كل السيولة معًا ، يبقى مجرد خطة لامتلاكهم جميعًا في وقت واحد! قد سرقت هذه الخرائط! أو اختلاس. عادة ما يتم السرقة من قبل الفقراء ، الذين ليس لديهم مكان لإضاعة المال ، ولها جانب داخلي ، وهي عملية أكثر! لكن الاختلاس يتم من قبل المتعلمين والمصارف السويسرية وسيتي بنك. إنهم يفعلون ذلك ، والذي للأسف يصل إلى عشرة بالمائة فقط. لقد قيل لفترة طويلة: إذا سرقت بمصباح ، فستكون أكثر انتقائية في أخذ البضائع.

Bankzinsen des Geldwäschezentrums

Bankzinsen sind im Gegensatz zur sogenannten Geldkontraktion ein Mittel zur Bestechung, Unterschlagung und Geldwäsche. Nur die Fähigkeit der Banken besteht darin, Wörter auszuwählen, die die Leute nicht verstehen! Während Kontraktion oder finanzielle Disziplin bedeutet, Geld von Menschen zu sammeln und über das Wasser zu schicken. Mit anderen Worten, es ist Unterschlagung, Bestechung und Geldwäsche. Die dokumentierten Gründe dafür sind: Keine Unterschlagung, Bestechung oder Geldwäsche ohne die Hauptbankbasis! Aber warum Geldwäsche? Die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche sehen Folgendes vor: Die Herkunft der Einzahlung auf die Konten muss bekannt sein. Das heißt, es sollte nicht durch Schmuggel, Diebstahl, Diebstahl und dergleichen verursacht werden. Es stellt sich heraus, dass die Person, die Geld auf die Bank legt, es aus dem Schweiß seiner Stirn und dem Code von Yamin bekam. Eine Gewinnrate dafür festzulegen bedeutet jedoch, unabhängig davon. Sobald Sie das Geld der Leute gesammelt haben, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass es schmutzig oder sauber ist! Nun, niemand investiert Geld: weil er Angst hat, morgen gewaschen und beschlagnahmt zu werden. Deshalb sagen Schweizer und amerikanische Banken, dass Kundengeheimnisse vertraulich sind. Daher sind 82 Billionen iranische Dollar so in ihren Händen. Natürlich sind dies diejenigen, die: uns Transparenz sagen! Das heißt, jeder sollte wissen: Wem gehört das Geld und woher kommt es? Aber wenn die Vereinigten Staaten wetten: Mit einem Bankguthaben von hunderttausend Dollar gibt es eine Green Card. Natürlich kann er nicht fragen: Woher hast du diese hunderttausend Dollar? Das Geldwäschezentrum im Iran hat dieses Thema auch jahrelang in seiner Denkfabrik untersucht! Bis gestern hat er schließlich entschieden: Der Zinssatz liegt zwischen 12% und unendlich. 12% für normale Einlagen, 16% für ein Jahr und 5% für 5 Jahre. Es ist klar, dass sie jemanden willkommen heißen, der Geld zum Sparen bringt, nicht: Sie werfen ihm einen Stein zu Füßen: Woher hast du ihn? Daher gehen alle, die Geld durch Schmuggel, Diebstahl, Unterschlagung und Unterschlagung erhalten haben, zur Bank, um eine Kaution zu eröffnen. Wenn eines Tages nachgewiesen wird, dass sie gestohlen haben, geben sie das ursprüngliche Eigentum von den Hinterlegungszinsen zurück. Gleiches gilt für Importe. Die Partei vertraut die importierte Währung der Bank an und nimmt die Zinsen in Dollar entgegen. Dann, wenn Sambeh stark war und sie sagten: Warum importierst du keine Waren? Er geht zum Auktionsmarkt und verschrottet, kauft mit den Zinsen dieses Geldes und sagt: Dies ist auch eine Ware. Die Exporteure sind noch schlimmer. Sie nehmen das Exportgeld im Voraus (verkaufen es im Voraus), geben den Exportbonus von der Regierung ab und hinterlegen es bei den Banken, nehmen den Gewinn und geben es aus. Wenn ja, warum haben Sie die Exportwährung nicht zurückgegeben? Sie werden vom Inlandsmarkt hergestellt und in Raten hinterlegt. Daher sind mehr als 80 Billionen iranische Dollar in der Luft, und die Menschen müssen Dollar für 25 Tomans kaufen. Deshalb gelten Geldzinsen als Kriegserklärung Gottes. Es zerstört die gesamte Wirtschaft der Welt. Und es macht den Menschen Verwirrung, Wut und Unglauben. Das Darlehensinteresse unter naiven Menschen, die nicht einmal die Absicht haben zu stehlen, hat ihre Liquidität angezogen, und wenn die gesamte Liquidität gesammelt ist, gibt es nur einen Plan, sie alle auf einmal zu besitzen! Diese Karten können gestohlen werden! Oder Unterschlagung. Raub wird normalerweise von den Armen begangen, die keinen Platz haben, um Geld zu verschwenden, und er hat einen internen Aspekt und ist praktischer! Die Unterschlagung erfolgt jedoch durch die Literaten, die Schweizer Banken und die Citibank. Sie tun es, was leider nur zehn Prozent erreicht. Es wurde schon lange gesagt: Wenn Sie mit einer Lampe stehlen, werden Sie selektiver mit der Ware umgehen. e,���ಋ:

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

ایران باید رئیس سازمان ملل شود

عملیات پیش دستانه!

 باید مانع عملیات پیش دستانه شد! واکسن روسی ضد کرونا اعلام شد، قبل از اینکه …