پنجشنبه , ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه / عکس ها / Secretary General of the Islamic United Nations
Islamic United Nations
Islamic United Nations

Secretary General of the Islamic United Nations

new country: Indiana
new country: Indiana

In the name of God

۶۶/۱۱۰/۲۰۲۰/۱

Dear people of the new country: Indiana in the heart of America

At your request: For the independence of your country, and for the liberation from the new US colonialism, you are hereby informed that: The matter was raised at the first meeting of the Supreme Council: the Islamic United Nations and agreed to your request. So you can have a presidential election for yourself, like an independent country. Replace the People’s Police Force with the Federal Police, and use the National Army. If any country, including the United States, attacks you as an aggressor, fight him.

May God help you and keep you

Secretary General of the Islamic United Nations

Ahmad Hosseini

درباره‌ی ماهین نیوز

حزب ایران بزرگ معتقد است تا موقعی که کشورهای دیگر را نگرفتیم آنها به توطئه بر علیه ایران ادامه خواهند داد زیرا که مردم آنجا آمادگی قبول جمهوری اسلامی را دارند ولی دولت ها مایل نیستند لذا هر کاری می کنند تا نظر مردم خودشان را برگردانند و این ظلم است که آنها را در مقابل دولتهای زور گو تنها بگذاریم23633 تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

مریم خلیل زاده هنرمند ناشناخته

پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست خانم دکتر مریم خلیل زاده …