خانه / فرهنگی / لزوم راه اندازی رسانه برای امریکای آزاد
برای تاسیس این رسانه نیازمند کمک های شماهستیم
برای تاسیس این رسانه نیازمند کمک های شماهستیم

لزوم راه اندازی رسانه برای امریکای آزاد

کاپیتولاسیون بطور مرموزی در ایران ریشه دوانیده، بطوریکه هنوز کسی جرات شکایت:علیه جنایات آمریکا را ندارد. کشتار جمعی اروپا برعلیه ایران، بی پاسخ مانده و هواپیمای ساقط شده، بدون شاکی است و حجاج شهید شده، هم بی نتیجه از دریافت دیه هستند. وقتی در سال ۱۳۴۲ امام خمینی برعلیه کاپیتولاسیون قیام کرد، خیلی ها تصور کردند که موضوع حل شده است. اما اینطور نبود، طبق قانون کاپیتولاسیون، آمریکایی ها هر جنایتی در خارج از آمریکا، یا برعلیه ایرانی مرتکب شوند، کسی حق شکایت از انها ندارد، دادگاهها هم صلاحیت رسیدگی ندارند. اگر خیلی مهم باشد، باید پرونده به آمریکا ارسال شود تا: در انجا به قانون شهووندی آمریکایی رسیدگی کنند. بسیاری از جنایت های انان در قانون آمریکا اصلا جرم نیست: داشتن سلاح، تجاوز به عنف، کشتن سیاهپوستان و شرقی ها، اصلا جرم حساب نمی شود. لذا می بینیم آمریکا، هواپیمای مسافربری ایران را می زند، ۲۲۹ نفر مسافر آن را شهید می کند. ولی به عامل این جنایت جایزه می دهند. پس کاپیتولاسیون یعنی بجای مجازات، تشویق در کار است. در این سو هم، کسی جز گریه و زاری کاری نمی کند. در همه طول این ۶۰سال، و شاید ۹۰سال فقط یک نفر از امریکایی ها انتقام گرفت! آنهم وحید افراخته بود. چنان بلایی به سرش اوردند که دوست و دشمن، او را تف و لعنت کرد. در بقیه جاها جز التماس کار دیگری نشده است. بطور مثال ترامپ دستور شهید کردن سردار سلیمانی را داد، خودش هم به آن اعتراف کرد، ولی کوچکترین پرونده ای برعلیه او تشکیل نشد. اصلا قوه قضائیه خود در اندازه! اعتراض به ترامپ نمی بیند. این نشان می دهد که قوه قضائیه، زیر سایه آمریکا( بدون اینکه بداند) هنوز: پیرو ساکت قانون کاپیتولاسیون است. والا باید حکم قصاص برای ترامپ صادر می کرد، جوخه اعدام را به سراغ او می فرستاد. قران در این خصوص می فرماید: که مقابله به مثل کنید(فاعتدوا به مثل مااعتدا علیکم) اما کاپیتولاسیون، قوی تر از آیات قرانی عمل می کند، و هیچ مجتهدی هم این را رد نکرده است. هواپیمای اکراینی، با نصب ادوات جاسوسی مامور بمباران ۵۲نقطه فرهنگی بود، ولی بجای شکایت از امریکا، چند سرباز و یک فرمانده را دستگیر کردند که: چرا این تیراندازی شده است. فقط اینها نیست، سند ۲۰۳۰و دیگر اسناد محرمانه، در حال اجرا است. با تمام تاکیدات رهبری برای جمعیت پیران، هنوز برنامه تنظیم خانواده فعال است! در ساخت مسکن ۲۵متری! یا پرداخت هزینه معیشتی( دو فرزند کافی است) اجرا می شود. در مسائل فرهنگی هم به همین شکل است: سالها است که رادیوهای بیگانه، و رسانه های معاند، شایعه پراکنی می کنند. اگر همین کار را یک ایرانی بکند، او را اعدام می کنند! ولی یکبار نشده برای مدیران این رسانه ها، یا مجریان و یا بنگاههای سخن پراکنی: انگلیس و آمریکا شکایتی تنظیم شود. یا مقابله به مثل شود. چرا صدای آمریکای آزاد، یا اروپای ضد برده داری ایجاد نمی شود؟ در حالیکه مردم اروپا و آمریکا هم، احتیاج به کمک دارند. آنها بیش از هرچیزی، ظلم پلیس را احساس می کنند. اصلا وجود پلیس در امریکا به چه معنی است؟ یعنی مردم آمریکا و اروپا وحشی هستند؟ فرهنگ و تمدنی که می گویند، کجای این برنامه است؟ مردم اروپا و آمریکا با تحصیلات بالا و سواد رسانه ای، آیا نمی توانند امنیت خودشان را تامین کنند؟ حتما باید پلیس بالای سرشان باشد؟ دوربین های میلیونی حتی توالت آنها را هم چک کنند؟ لذا باید رسانه ای با مرکزیت قم یا تهران باشد، که به مردم کمک کند تا: آنها از زیر یوغ پلیس آزاد شوند و شرایط لعنتی را عوض کنند. آنها باید بتوانند بر علیه نژاد پرستی و بیعدالتی برخیزند

Necessity of launching: Media for Free America

Capitulation is mysteriously rooted in Iran, so much so that no one still dares to complain: against American crimes. The massacre of Europeans against Iran has gone unanswered, and the downed plane is without a plaintiff, and the martyred pilgrims are also ineffective in receiving blood money. When Imam Khomeini rose up against the capitulation in 1942, many thought that the issue had been resolved. But that was not the case. Under the Capitulation Act, Americans commit any crime outside the United States, or against Iranians, no one has the right to sue them, and the courts have no jurisdiction. If it is very important, the case should be sent to the United States so that they can investigate the American lust law there. Many of their crimes under US law are not crimes at all: having weapons, raping, killing blacks and Easterners is not a crime at all. Therefore, we see that the United States is shooting down an Iranian passenger plane, killing 229 passengers. But the perpetrator of this crime is rewarded. So capitulation means encouraging work instead of punishment. On the other hand, no one does anything but cry. In all these 60 years, and maybe 90 years, only one American has taken revenge! Vahid was also upset. Such a calamity befell him that his friend and foe cursed him. Elsewhere, there is nothing but begging. For example, Trump ordered the martyrdom of Sardar Soleimani, and he himself confessed to it, but no small case was filed against him. Don’t judge yourself by your size! He sees no objection to Trump. This shows that the judiciary, under the shadow of the United States (without knowing it), is still silently following the law of capitulation. Vala should have issued a retribution sentence for Trump, sending the death squad to him. In this regard, the Qur’an states: “Resist the retaliation (), but capitulation is stronger than the Qur’anic verses, and no mujtahid has rejected it.” The Ukrainian plane was responsible for bombing ۵۲ cultural sites by installing spy equipment, but instead of complaining about the United States, they arrested several soldiers and a commander: Why was this shooting? Not only that, the 2030 document and other confidential documents are in effect. With all the leadership emphasis for the elderly population, the family planning program is still active! In the construction of 25-meter housing! Or livelihood payments (two children are enough). The same is true of cultural issues: for years, foreign radios and the opposition media have been spreading rumors. If an Iranian does the same, he will be executed! But not once has a complaint been filed against the directors of these media outlets, or the executives or the speaking firms: Britain and the United States. Or retaliate. Why not make a voice for a free America, or an anti-slavery Europe? While the people of Europe and the United States need help. More than anything else, they feel the oppression of the police. What does it mean to have a police force in the United States? You mean, like, people in America and Europe are wild? Where is the culture and civilization that they say? Can’t Europeans and Americans with higher education and media literacy secure themselves? Must the police be above them? Millions of cameras even check their toilets? Therefore, there should be a media outlet centered on Qom or Tehran, which should help the people to: be released from the clutches of the police and change the damn conditions. They must be able to stand up against racism and injustice

ضروره الإطلاق: Media for Free America

الاستسلام ذو جذور غامضه فی إیران ، لدرجه أنه لا یزال أحد یجرؤ على الشکوى: ضد الجرائم الأمریکیه. مذبحه الأوروبیین ضد إیران ذهبت دون إجابه ، والطائره التی أسقطت من دون مدّعی ، والحجاج الشهداء غیر فعالین فی تلقی الدم. عندما انتفض الإمام الخمینی ضد الاستسلام فی عام ۱۹۴۲ ، اعتقد الکثیرون أن القضیه قد تم حلها. ولکن لم یکن الأمر کذلک ، فبموجب قانون الاستسلام ، یرتکب الأمریکیون أی جریمه خارج الولایات المتحده ، أو ضد الإیرانیین ، ولا یحق لأحد مقاضتهم ، ولیس للمحاکم اختصاص. إذا کان الأمر مهمًا جدًا ، فیجب إرسال القضیه إلى الولایات المتحده حتى یتمکنوا من التحقیق فی قانون الشهوه الأمریکیه هناک. إن العدید من جرائمهم بموجب القانون الأمریکی لیست جریمه على الإطلاق: إن امتلاک سلاح والاغتصاب وقتل السود والشرقیین لیس جریمه على الإطلاق. لذلک نرى أن الولایات المتحده تسقط طائره رکاب إیرانیه وتقتل ۲۲۹ راکبا. لکن مرتکب هذه الجریمه یکافأ. لذا فإن الاستسلام یعنی تشجیع العمل بدلاً من العقاب. من ناحیه أخرى ، لا أحد یفعل أی شیء سوى البکاء. فی کل ۶۰ سنه ، وربما ۹۰ سنه ، انتقم أمریکی واحد فقط! کان وحید أیضا منزعجا. هذه المصیبه أصابته بأن لعنه صدیقه وعدوه. فی مکان آخر ، لا یوجد شیء سوى التسول. على سبیل المثال ، أمر ترامب باستشهاد سردار سلیمانی ، وهو نفسه اعترف بذلک ، ولکن لم یتم تقدیم أی قضیه صغیره ضده. لا تحکم على نفسک بحجمک! لا یرى أی اعتراض على ترامب. وهذا یدل على أن القضاء ، فی ظل الولایات المتحده (دون علمه) ، لا یزال یتبع بصمت قانون الاستسلام. کان یجب على فالا أن یصدر حکماً جزاءیاً على ترامب ، وإرسال فرقه الموت إلیه. وفی هذا الصدد یقول القرآن: “قاوموا الانتقام () ، ولکن الاستسلام أقوى من الآیات القرآنیه ، ولم یرفضه أی مجاهد”. کانت الطائره الأوکرانیه مسؤوله عن قصف ۵۲ موقعًا ثقافیًا عن طریق ترکیب أجهزه تجسس ، ولکن بدلاً من الشکوى من الولایات المتحده ، اعتقلوا عده جنود وقائد: لماذا تم إطلاق النار هذا؟ لیس ذلک فحسب ، فإن وثیقه ۲۰۳۰ وغیرها من الوثائق السریه ساریه المفعول. مع ترکیز القیاده على کبار السن ، لا یزال برنامج تنظیم الأسره نشطًا! فی بناء مساکن ۲۵ متر! أو مدفوعات لکسب الرزق (طفلان یکفیان). وینطبق الشیء نفسه على القضایا الثقافیه: منذ سنوات ، نشرت الإذاعات الأجنبیه ووسائل الإعلام المعارضه الشائعات. إذا فعل الإیرانی نفس الشیء ، فسیُعدم! ولکن لم یتم تقدیم شکوى مره واحده ضد مدیری هذه المنافذ الإعلامیه ، أو المدیرین التنفیذیین أو الشرکات الناطقه: بریطانیا والولایات المتحده. أو الانتقام. لماذا لا یُسمع صوت أمریکا ، أو أوروبا المعادیه للرق؟ بینما یحتاج شعوب أوروبا والولایات المتحده إلى المساعده. أکثر من أی شیء آخر ، یشعرون بقمع الشرطه. ماذا یعنی وجود قوه شرطه فی الولایات المتحده؟ تقصد ، مثل الناس فی أمریکا وأوروبا متوحشون؟ أین الثقافه والحضاره التی یقولون؟ ألا یمکن للأوروبیین والأمریکیین الحاصلین على تعلیم عال ومعرفه إعلامیه تأمین أنفسهم؟ هل یجب أن تکون الشرطه فوقهم؟ حتى ملایین الکامیرات تفحص مراحیضها؟ لذلک ، یجب أن یکون هناک منفذ إعلامی یتمحور حول مدینه قم أو طهران ، مما یساعد الناس على: الإفراج عن قبضه الشرطه وتغییر الظروف اللعینه. یجب أن یکونوا قادرین على الوقوف ضد العنصریه والظلم

Noodsaaklikheid van bekendstelling: Media for Free America

Kapitulasie is geheimsinnig gewortel in Iran, soveel dat niemand nog durf kla: teen Amerikaanse misdade nie. Die bloedbad van die Europeërs teen Iran het onbeantwoord gebly, en die afgeleë vliegtuig is sonder ‘n eiser, en die martelare pelgrims is ook ondoeltreffend om bloedgeld te ontvang. Toe Imam Khomeini in 1942 teen die kapituasie opstaan, het baie gedink dat die probleem opgelos is. Maar dit was nie die geval nie. Volgens die Kapitulasiewet pleeg Amerikaners enige misdaad buite die Verenigde State of teen Iraniërs, niemand het die reg om hulle te dagvaar nie, en die howe het geen jurisdiksie nie. As dit baie belangrik is, moet die saak na die Verenigde State gestuur word sodat hulle die Amerikaanse welluswetgewing daar kan ondersoek. Baie van hul misdade onder die Amerikaanse wetgewing is glad nie misdade nie: wapens hê, verkrag, swartes en Oosterse mense doodmaak is glad nie ‘n misdaad nie. Daarom sien ons dat die Verenigde State ‘n Iraanse passasiersvliegtuig afskiet en 229 passasiers doodmaak. Maar die dader van hierdie misdaad word beloon. Dus beteken kapitulasie werk aan te moedig in plaas van straf. Aan die ander kant doen niemand anders as om te huil nie. In al hierdie 60 jaar, en miskien 90 jaar, het net een Amerikaner wraak geneem! Vahid was ook ontsteld. So ‘n ramp het hom tref dat sy vriend en vyand hom gevloek het. Elders is daar niks anders as om te bedel nie. Trump het byvoorbeeld die martelaarskap van Sardar Soleimani beveel, en hy het self daarvoor erken, maar nie die geringste saak is teen hom aanhangig gemaak nie. Moenie jouself volgens jou maat beoordeel nie! Hy sien geen beswaar teen Trump nie. Dit toon dat die regstelsel, in die skadu van die Verenigde State (sonder om dit te weet), steeds die wetsorde van kapitulasie stilweg volg. Vala moes ‘n vergeldingsvonnis vir Trump uitgereik het en die doodsgroep na hom gestuur het. In hierdie verband sê die Koran: “Weerstaan ​​die weerwraak (), maar kapitulasie is sterker as die verse van die Koran, en geen mujtahid het dit verwerp nie.” Die Oekraïense vliegtuig was verantwoordelik vir die bombardering van 52 kulturele terreine deur spioenasie-toerusting te installeer, maar in plaas daarvan om oor die Verenigde State te kla, het hulle verskeie soldate en ‘n bevelvoerder gearresteer: Waarom was hierdie skietery? Nie net dit nie, die 2030-dokument en ander vertroulike dokumente is van krag. Met al die leierskaps beklemtoning vir die ouer bevolking, is die gesinsbeplanningsprogram nog steeds aktief! In die konstruksie van 25-meter behuising! Of betalings vir lewensonderhoud (twee kinders is genoeg). Dieselfde geld ook vir kulturele aangeleenthede: buitelandse radio’s en die opposisie-media versprei al jare gerugte. As ‘n Iraniër dieselfde doen, sal hy tereggestel word! Maar nie een keer is ‘n klag ingedien teen die direkteure van hierdie media, of die uitvoerende beamptes of die sprekende firmas nie: Brittanje en die Verenigde State. Of weerwraak maak. Waarom nie ‘n stem vir ‘n vrye Amerika, of ‘n anti-slawerny Europa nie? Terwyl die mense van Europa en die Verenigde State hulp nodig het. Hulle voel meer as enigiets anders die polisie se onderdrukking. Wat beteken dit om ‘n polisiemag in die Verenigde State te hê? Bedoel u, soos mense in Amerika en Europa wild is? Waar is die kultuur en beskawing wat hulle sê? Kan Europeërs en Amerikaners met hoër onderwys en mediageletterdheid nie hulself beveilig nie? Moet die polisie bo hulle wees? Miljoene kameras kyk selfs na hul toilette? Daarom moet daar ‘n media-afsetpunt wees wat op Qom of Tehran gesentreer is, wat die mense moet help om: vrygestel te word van die polisie se kloue en die verdoemende toestande te verander. Hulle moet teen rassisme en onreg kan opstaan

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

پسر احمدشاه‌ مسعود لباس رزم می‌پوشد

زخمهای کهنه یا زخم کاری؟

زخم کهنه به مسایل و مشکلاتی گفته می شود که از قدیم وجود داشته و …