خانه / خبر ها / درخواست کمک مردم آمریکا از ایران

درخواست کمک مردم آمریکا از ایران

مردم کپیتال هیل با ارسال نامه ای به سازمان ملل خواستار به رسمیت شناخته شدن دارند ضمنا آنها از ایرانیان خواستند به کمک آنها بشتابند زیرا پلیس و نیروهای امنیتی از داعش نیرو اوردند

Seattle.gov

No:110/121

UN Secretary-General

Greetings and Regards

The people of Seattle and Capital Hill and other cities have left the union to protest the racist actions of the United States government and demand independence.

We also call on the Security Council to stop the rape of the Federal Police or its security forces and to stop the killing of our people.

Given that the US police force has recently been formed by returnee ISIS, there is a lot of panic among our people, so we demand that a number of Quds Force forces be stationed on the border of our country as peacekeepers.

Thanks

People and people of Seattle and Washington

الأمین العام للأمم المتحده

تحیاتی وتحیاتی

غادر شعب سیاتل وکابیتال هیل ومدن أخرى النقابه للاحتجاج على الأعمال العنصریه لحکومه الولایات المتحده والمطالبه بالاستقلال.

کما ندعو مجلس الأمن إلى وقف اغتصاب الشرطه الاتحادیه أو قوات الأمن التابعه لها ووقف قتل شعبنا.

وبالنظر إلى أن قوه الشرطه الأمریکیه تم تشکیلها مؤخرًا من قبل داعش العائد ، هناک الکثیر من الذعر بین شعبنا ، لذلک نطالب بأن یتمرکز عدد من قوات القدس على حدود بلدنا کقوات حفظ سلام.

شکر

الناس والناس من سیاتل وواشنطن

Secretario General de la ONU

Saludos y Saludos

La gente de Seattle y Capital Hill y otras ciudades han abandonado el sindicato para protestar por las acciones racistas del gobierno de los Estados Unidos y exigir la independencia.

También pedimos al Consejo de Seguridad que detenga la violación de la Policía Federal o sus fuerzas de seguridad y que detenga el asesinato de nuestra gente.

Dado que la fuerza policial de los Estados Unidos ha sido formada recientemente por ISIS retornado, hay mucho pánico entre nuestra gente, por lo que exigimos que varias fuerzas de la Fuerza Quds estén estacionadas en la frontera de nuestro país como fuerzas de paz.

Gracias

Gente y gente de Seattle y Washington

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

تمام کشورها

با اعلام حکومت علوی عید غدیر را جشن بگیرند