خانه / مذهبی / اقتصاد قالبی!

اقتصاد قالبی!

تفکر قالبی مشکل اصلی این روزهای جهان است. تفکری که از انقلاب صنعتی آغاز می شود: اینکه همه باید یک جور فکر کنند! راه حل ها هم باید یکنواخت باشد. اما مشکل اصلی باقی است. مثل موضوع برده داری. در قرن بیست و یکم، عصر فضا و انفجار اطلاعات هستیم! ولی تحولات آمریکا نشان می دهد: هنوز در زمان برده داری به سر می بریم! رئیس جمهور فرانسه،  با تمام اعتقادش از تروریسم پلیسی حاکم برفرانسه دفاع می کند، و از اینکه مجسمه: نماد های برده داری بر زمین بیافتد، تنش می لرزد! مردم آمریکا بعد ششصد سال یکه تازی، فقط امروز توانسته اند مجسمه جرج واشنگتن را سرنگون کنند. کسی که 607برده داشت، و به واسطه همین برده ها، در رای آوردن پیروز بود. هر روز ویدئو تازه تری از برخورد فاشیستی پلیس آمریکا، افشا می شود پلیسی که: افتخارش آزادی و می خواست دنیا را هم دمکراتیزه کند! شعارش لیبرالیستی و فریاد حقوق بشرش، گوش فلک را کر کرده بود. هنوز هم خیلی ها تعجب می کنند! مگر نژاد پرستی وجود دارد؟ مگر در آمریکا مردان اطو کشیده و کراوات قرمز! می توانند اینهمه خشن باشند، که ارتش را وادار به مقابله با مردم خود بکنند؟  ذلیل فکرانی در ایران هم، هنوز به دنبال التماس هستند. می خواهند از مرده امپریالیزم! اثر انگشت بگیرند تا وارث همه نکبت های ان باشند، تابلو بدهی آمریکا نشان می دهد: این گدای شیک پوش بیش از 28تریلیون دلار بدهکار است. اما افتخار تفکر قالبی همین است که: با این بدهی سنگین، باز هم اقای دنیا هست. در فارسی می گویند: پزعالی با جیب خالی. متاسفانه یقه سفید های ایرانی هم، دچار این تفکر قالبی هستند. هنوز ایران را کشورهای عقب مانده، جهان سومی و فقیر می دانند. در صحبت های خود از کشورهای پیشرفته می گویند! بدهی 28تریلیون دلاری آمریکا و 80تریلیون دلاری اروپا را، افسانه می دانند. می خواهند ما نیز به همان راه برویم. در حالیکه ثروت ایران، به تنهایی برابر تمام کشورهای آمریکایی و اروپایی است. هر شهرستان ایران، یک کشور اروپایی یا یک ایالت آمریکایی است. اروپا به نداشته هایش افتخار می کند، ولی اینها به ثروت های نفت و گاز و طلا و پتروشیمی ایران هم افتخار نمی کنند. نمی دانند سرتا پای ثروت امریکا و اروپا،  فقط غارت و دزدی از ایران بوده. غارت نفت ایران طی 110سال، همه در جیب آنها است. البته وزارت خارجه، فقط به کره جنوبی گیر داده. درحالیکه روزانه 6میلیون بشکه نفت ایران، در این 110 سال به قیمت پایه 100تریلیون دلار میشود، که برابر بدهی کل اروپا و آمریکا است. لذا همه متفکران اقتصادی و سیاسی نیاز دارند: که قالب ها را بشکنند!  حالا که بت های برده داری، یکی بعد از دیگری شکسته می شود، بت فکری خودشان را هم بشکنند. برخلاف تصور آنها، که از فقر مردم می گویند. مردم بسیار ثروتمند هستند: خداوند معادن زیادی بصورت رایگان، برای انها داده: زمین های کشاورزی جنگلها و مراتع فراوان است. ولی تنها مانع اینهمه ثروت، تفکر قالبی است. جنگلها را حفاظت می کنند! یعنی درخت ارزش بیشتری از انسان دارد. انسان از گرسنگی بمیرد، ولی فلامینگوها باید سالم به مقصد برسند. معادن را انحصاری می کنند تا هیچکس استفاده نکند. زمین ها و رودخانه ها را از دست مردم می گیرند. اگر این ستم نباشد، زمین با همین منابع قعلی می تواند: پذیرای چهار برابرجمعیت هم باشد، هنوز منابع دریایی دست نخورده است. اما تفکر قالبی می گوید: منابع محدود است و نیاز ما نامحدود.از زمان آدام اسمیت تغییر نکرده! هرچه آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل نوشته، کینز هم همان را تایید کرده و بلکه بر ان افزوده!

Template economics!

Mold thinking is the main problem these days in the world. The thought that begins with the Industrial Revolution: that everyone should think the same way! Solutions must be uniform. But the main problem remains. Like the subject of slavery. In the 21st century, we are the age of space and information explosion! But developments in the United States show that we are still in the age of slavery! The French president, with all his conviction, defends the police terrorism that rules France, and is shocked that the statue: the symbols of slavery, will fall to the ground! Six hundred years later, the American people have only been able to overthrow the statue of George Washington. The one who had 607 slaves, and because of these slaves, won the vote. Every day, a newer video of the fascist treatment of the American police is revealed, a police officer who: His honor is freedom and he wanted to democratize the world! His liberal rhetoric and his cry for human rights had deafened the sky. Still many are surprised! Is there racism? But in America, men are ironed and red ties! Can they be so violent that they force the army to confront their people? Humiliated people in Iran are still begging. They want the dead of imperialism! Take the fingerprint to inherit all its misfortunes, the US Debt Collection shows: This fashionable beggar owes more than $ 28 trillion. But the pride of stereotypes is this: with this heavy debt, there is still Mr. World. In Persian, they say: Pazali with an empty pocket. Unfortunately, Iranian white-collar workers also suffer from this stereotype. Iran is still considered a backward country, a third world and poor. In their speeches, they talk about developed countries! The debt of US $ 28 trillion and Europe’s $ 80 trillion is considered a myth. They want us to go the same way. While Iran’s wealth alone is equal to all American and European countries. Every city in Iran is a European country or an American state. Europe is proud of what it does not have, but they are not proud of Iran’s oil, gas, gold and petrochemical wealth. They don’t know that all the wealth of the United States and Europe has been looted and stolen from Iran. Iran’s oil looting has been in their pockets for 110 years. Of course, the State Department is only stuck in South Korea. While 6 million barrels of Iranian oil per day, in these 110 years, the base price will be $ 100 trillion, which is equal to the total debt of Europe and the United States. Therefore, all economic and political thinkers need to break the stereotypes! Now that the idols of slavery are broken one after another, let them break their own idols. Contrary to popular belief, they speak of the poverty of the people. The people are very rich: God has given them many mines for free: the agricultural lands of the forests and pastures are abundant. But the only obstacle to all this wealth is stereotypes. They protect the forests! That is, the tree is more valuable than man. Humans die of starvation, but flamingos must reach their destination safely. Mines are monopolized so that no one can use them. They take lands and rivers from the people. If it weren’t for this oppression, the earth could, with the same resources: accept four times the population, the marine resources are still intact. But stereotypes say that resources are limited and our needs are unlimited. Since Adam Smith’s time has not changed! Whatever Adam Smith wrote in the book Wealth of Nations, Keynes confirmed and added to it!

قالب الاقتصاد!

التفكير العفن هو المشكلة الرئيسية هذه الأيام في العالم. الفكرة التي تبدأ بالثورة الصناعية: يجب على الجميع أن يفكروا بنفس الطريقة! يجب أن تكون الحلول موحدة. لكن المشكلة الرئيسية لا تزال قائمة. مثل موضوع العبودية. في القرن الحادي والعشرين ، نحن عصر الفضاء وانفجار المعلومات! لكن التطورات في الولايات المتحدة تظهر أننا ما زلنا في عصر العبودية! الرئيس الفرنسي ، بكل قناعته ، يدافع عن إرهاب الشرطة الذي يحكم فرنسا ، ويصدم من أن التمثال: رموز العبودية ، سيسقط على الأرض! بعد ستمائة سنة ، لم يتمكن الشعب الأمريكي إلا من إسقاط تمثال جورج واشنطن. الشخص الذي كان لديه 607 من العبيد ، وبسبب هؤلاء العبيد ، فاز في التصويت. كل يوم ، يتم الكشف عن شريط فيديو جديد عن المعاملة الفاشية للشرطة الأمريكية. إن خطابه الليبرالي وصراخه من أجل حقوق الإنسان قد أصاب السماء بالصمود. لا يزال يفاجأ الكثير! هل هناك عنصرية؟ لكن في أمريكا ، الرجال مكويون وربطات عنق حمراء! هل يمكن أن يكونوا عنيفين لدرجة أنهم يجبرون الجيش على مواجهة شعبهم؟ لا يزال المتذلون في إيران يتسولون. إنهم يريدون موت الإمبريالية! خذ بصماتك لترث كل مصائبها ، تظهر مجموعة الديون الأمريكية: هذا المتسول العصري مدين بأكثر من 28 تريليون دولار. لكن فخر الصور النمطية هو هذا: مع هذا الدين الثقيل ، لا يزال هناك السيد العالم. في الفارسية يقولون: بازالي مع جيب فارغ. لسوء الحظ ، يعاني العمال الإيرانيون من ذوي الياقات البيضاء أيضًا من هذه الصورة النمطية. لا تزال إيران تعتبر دولة متخلفة وعالم ثالث وفقير. في خطاباتهم يتحدثون عن الدول المتقدمة! يعتبر الدين البالغ 28 تريليون دولار وأوروبا 80 تريليون دولار أسطورة. يريدون منا أن نسير بنفس الطريقة. في حين أن ثروة إيران وحدها تساوي جميع الدول الأمريكية والأوروبية. كل مدينة في إيران هي دولة أوروبية أو دولة أمريكية. إن أوروبا فخورة بما ليس لديها ، لكنها ليست فخورة بثروة إيران من النفط والغاز والذهب والبتروكيماويات. إنهم لا يعرفون أن كل ثروات الولايات المتحدة وأوروبا قد نهبت وسرقت من إيران. ظل نهب النفط الإيراني في جيوبهم منذ 110 أعوام. بالطبع ، وزارة الخارجية عالقة فقط في كوريا الجنوبية. في حين أن 6 ملايين برميل من النفط الإيراني يوميًا ، في هذه السنوات الـ 110 ، سيكون السعر الأساسي 100 تريليون دولار ، وهو ما يعادل إجمالي ديون أوروبا والولايات المتحدة. لذلك ، يحتاج كل المفكرين الاقتصاديين والسياسيين إلى كسر الصور النمطية! الآن بعد أن تم كسر أصنام العبودية الواحدة تلو الأخرى ، دعهم يكسرون أصنامهم. خلافا للاعتقاد الشائع ، يتحدثون عن فقر الناس. الناس أغنياء جدا: أعطاهم الله الكثير من المناجم مجانا: الأراضي الزراعية من الغابات والمراعي وفيرة. لكن العائق الوحيد أمام كل هذه الثروة هو الصور النمطية. يحمون الغابات! أي أن الشجرة أكثر قيمة من الإنسان. يموت البشر من الجوع ، ولكن يجب أن تصل طيور النحام إلى وجهتها بأمان. تحتكر الألغام بحيث لا يستطيع أحد استخدامها. يأخذون الأراضي والأنهار من الناس. لو لم يكن هذا الاضطهاد ، لكانت الأرض أكثر اكتظاظًا بالسكان بأربعة أضعاف بنفس الموارد: لا تزال لديها موارد بحرية سليمة. لكن الصور النمطية تقول أن الموارد محدودة وأن احتياجاتنا غير محدودة ، لأن وقت آدم سميث لم يتغير! مهما كتب آدم سميث في كتاب ثروة الأمم ، أكد كينز وأضافه إليه!

Şablon ekonomisi!

Küf düşünme bugünlerde önemli bir sorundur. Sanayi Devrimi ile başlayan düşünce: herkesin aynı şekilde düşünmesi gerekir! Çözümler aynı olmalıdır. Ancak asıl sorun devam ediyor. Kölelik konusu gibi. 21. yüzyılda, uzay ve bilgi patlaması çağıyız! Ancak ABD’deki gelişmeler hâlâ kölelik çağında olduğumuzu gösteriyor! Fransız cumhurbaşkanı, tüm inançlarıyla birlikte, heykelin hüküm sürdüğü: kölelik sembolleri yere düşeceği için Fransız polis terörizmini savunuyor! Altı yüz yıl sonra, Amerikan halkı sadece George Washington heykelini devirebildi. 607 kölesi olan ve bu köleler yüzünden oyu kazandı. Her gün, Amerikan polisinin faşist muamelesinin daha yeni bir videosu ortaya çıkıyor: Bir polis memuru: Şerefi özgürlüktür ve dünyayı demokratikleştirmek istiyor! Liberal söylemi ve insan hakları çığlığı gökyüzünü sağır etmişti. Hala birçoğu şaşırıyor! Irkçılık var mı? Ama Amerika’da erkekler ütülenir ve kırmızı bağları vardır! Orduyu halkıyla yüzleşmeye zorlayacak kadar şiddetli olabilirler mi? İran’da aşağılanmış insanlar hala yalvarıyor. Emperyalizmin ölümünü istiyorlar! ABD Borç Toplama tüm talihsizlikleri miras almak için bir parmak izi gösterir: Bu moda dilenci 28 trilyon dolardan fazla borçlu. Ama klişelerin gururu şudur: bu ağır borçla hala Bay World var. Farsça derler: Boş cepli Pazali. Ne yazık ki, İranlı beyaz yakalı işçiler de bu klişeden muzdarip. İran hala geri kalmış bir ülke, üçüncü bir dünya ve yoksul olarak görülüyor. Konuşmalarında gelişmiş ülkeler hakkında konuşuyorlar! 28 trilyon dolar ve Avrupa’nın 80 trilyon dolar borcu bir efsane olarak kabul ediliyor. Aynı şekilde gitmemizi istiyorlar. İran’ın serveti tek başına bütün Amerika ve Avrupa ülkelerine eşittir. İran’daki her şehir bir Avrupa ülkesi veya bir Amerikan devletidir. Avrupa sahip olmadığı şeyle gurur duyuyor, ancak İran’ın petrol, gaz, altın ve petrokimya servetiyle gurur duymuyorlar. ABD ve Avrupa’nın tüm zenginliğinin İran’dan yağmalanıp çalındığını bilmiyorlar. İran’ın yağ yağması 110 yıldır cebinde. Tabii ki, Dışişleri Bakanlığı sadece Güney Kore’de kaldı. Günde 6 milyon varil İran petrolü bulunurken, bu 110 yılda taban fiyat 100 trilyon dolar olacak ve bu da Avrupa ve ABD’nin toplam borcuna eşit olacak. Bu nedenle, tüm ekonomik ve politik düşünürlerin stereotipleri kırması gerekiyor! Artık kölelik putları birbiri ardına kırıldığına, kendi putlarını kırmalarına izin verin. Popüler inanışın aksine, halkın yoksulluğundan bahsediyorlar. İnsanlar çok zengin: Tanrı onlara ücretsiz olarak birçok maden verdi: ormanların ve meraların tarım arazileri bol. Ancak tüm bu zenginliklerin önündeki tek engel kalıp yargılar. Ormanları koruyorlar! Yani, ağaç insandan daha değerlidir. İnsanlar açlıktan ölür, ancak flamingolar hedeflerine güvenli bir şekilde ulaşmalıdır. Madenler tekelleştirildi, böylece kimse onları kullanamaz. İnsanlardan toprak ve nehir alırlar. Eğer bu baskı olmasaydı, dünya aynı kaynaklarla: nüfusun dört katını kabul edebilirdi, deniz kaynakları hâlâ sağlamdı. Ama klişeler, kaynakların sınırlı olduğunu ve ihtiyaçlarımızın sınırsız olduğunu söylüyorlar, çünkü Adam Smith’in zamanı değişmedi! Adam Smith, Wealth of Nations kitabında ne yazarsa yazsın, Keynes bunu doğruladı ve ekledi!

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

آمدم ای شاه پناهم بده

آمدم ای شاه پناهم بده

مدیریت ریسک اجتماعی ✍ بسم الله الرحمن الرحیم 🌸 مرحوم حبیب‌الله‌ چایچیان(حسان) درباره‌ی ماجرای سرودن …