خانه / عکس ها / این صدای آمریکای آزاد است، صدای ما را از تهران می شنوید!
برای تاسیس این رسانه نیازمند کمک های شماهستیم
برای تاسیس این رسانه نیازمند کمک های شماهستیم

این صدای آمریکای آزاد است، صدای ما را از تهران می شنوید!

مردم معترض آمریکا مجسمه جورج واشنگتن، بنیانگذار ایالات متحده را خرد کردند. فیلم/ واشنگتن سقوط کرد!

برای راه اندازی صدای آمریکای آزاد در تهران نیاز به کمک های مالی می باشد ضمنا گروهی بنام گروه اقدام علیه آمریکا در حال تاسیس است

درباره‌ی ماهین نیوز

تا زمانی که همه دست روی دست گذاشتند تا آقاجانمان بیاید تنهایی آبادش کند شما قومطالوت نباش که به حضرت داود گفتند تو با خدایت برو با دشمن جنگ کن اگر پیروز شدی ما هم میاییم ستاد باز سازی بقیع شریف تلفن 02136878594همراه09120836492اختصاصی09012690824 و 09190883546

حتما ببینید

فراوانی ارزاق

دانش آموز عزیز

سید عماد حسینی ماهینی ورود شما را به پایه یازدهم در دبیرستان و هنرستان علم …