خانه / اقتصادی / پژوهش های سکولار توطئه لیبرال فاشیست ها

پژوهش های سکولار توطئه لیبرال فاشیست ها

پژوهش های سکولار توطئه لیبرال فاشیست ها

باقرزاده که خود را دکتر معرفی می کند، در صحن علنی مجلس امروز، اقتصاد سکولار را به رخ مجلسی ها کشید، به نام مرکز پژوهشهای مجلس، از نمایندگان خواست همچنان: ایران را کشور جهان سومی بدانند که: ناچار است از کشورهای پیشرفته درس یاد بگیرد! هدف او معرفی کشتار مردم آمریکا به دست پلیس جانی فدرال، سقوط سیصد ساله اقتصاد کرونایی انگلیس، کشتار پیر مردان و پیرزنان به بهانه کرونا در فرانسه: بعنوان پیشرفت است؟ معلوم می شود: هنوز در قرن نوزدهم سیر می کند! و به مغز خود اجازه ورود اطلاعات روز را نداده است. حالا با این پیش فرضهای عهد عتیق، می خواهد برای فردای درخشان ایران هم برنامه بدهد. اعتراض به قانون اساسی هم دارد که: چرا مجلس را چهارساله کرده! هیچ یک از قوانین بالا دستی نظام، از جمله چشم انداز و سیاست های ابلاغی را هم مطالعه ای نکرده. فقط از روی نوشته های آدام اسمیت، قمپز در می کند که دکترا دارد و پست سازمانی هم، پژوهشگر یا احیانا ریاست پژوهشگاه مجلس است. وقتی می گوییم علوم انسانی اسلامی و غیر اسلامی، یعنی همین! پژوهشگر اسلامی در متن جامعه زندگی می کند، حقیقت را از نردیک لمس، وآن را پیشداوری نمی کند. ولی پژوهشگر سکولار، چشم خود را به پیشداوری های کتب کلاسیک قرون وسطی، دوخته و غیر از ان چیزی نمی بیند. دعوت می کند چرخ را دوباره اختراع کنیم! برای اختراع آن هم درست به همان راهی برویم، که پیشینیان رفته اند. درواقع پژوهشگر سکولار، دچار دگماتیزم متقابل شده یعنی: همانطور که انگیزیسیون در قرون وسطی حاکم بوده، حالا سکولار ها، انگیزیسیون جدیدی بنام خودشان دارند. زیرا پژوهش آنان برمبنای دین ستیزی است. اگر دین ستیزی را از انها بگیریم، بی هویت میشوند. همه مفاهیم کلاسیک و علمی انان، وقتی معنی می دهد که بتوانند در مقابل دین مطرح شود. البته دین را بنام خرافات معرفی کرده اند، تا مبنای قابل توجیهی برای ستیزه جویی داشته باشند. از نظر آنها دین: اقتصاد ندارد، علم را قبول ندارد، برنامه ریزی را نمی پذیرد و.. در حالیکه دین از سوی کسی آمده، که آنها را خلق کرده. دین بروشور راهنمای عملکردی: دستگاهی بنام انسان است. کسی که این دستگاه را ساخته، برچسب راهنمای ان را هم داده. اما سکولارها برای تخطئه خود می گویند: این دستگاه خود بخود ساخته شده! راهنمایی هم لازم ندارد، و ما با آزمون و خطا آن را پیدا می کنیم. بعنوان نمونه:آمریکا اکنون در آتش نژاد پرستی می سوزد. همه بودجه های دولتی برای تقویت ارتش و: گارد مسلح و پلیس ضد شورش به کار می رود، لذا 40میلیون بیکار و 40میلیون بی خانمان و 80میلیون کودک و زن گرسنه، با مشکلات اولیه زندگی دست به گریبان هستند. اما پژوهشگران سکولار، مانند عروسک کوکی دائما می گویند: کشورهای پیشرفته خوشبختند. آنها بیمه دارند، مستمری دارند بیمه بیکاری می دهند، کسربودجه هم اصلا ندارند! برای ابد هم برنامه رفاهی شان کامل است. این اختلاف بین واقعیت و تخیل این محققان، ناشی از نفهمی آنان نیست، بلکه خود را به نفهمی زده اند! یعنی جز پیش فرض دیکته شده سکولاریسم را، به ذهن خود راه نمی دهند. در ایران هم 42 سال است که اقتصاد ایران برپا است. کالاهای اساسی سه برابر مصرف کشور موجود است. فقط 4میلیون تن در گمرکات است. در انبار شهری هم، برای یکسال ذخیره موجود است. محتکران و گرانفروشان هم برای خود ذخیره دارند. مقداری بسیار زیاد تر در حال سفارش است، برابر تمام نیاز مردم در حال حمل است که: دموراژ تحمیلی انها برابر بودجه فرانسه است. ولی بازگو نمی کنند.

Secular Liberal Fascist Conspiracy Research

Baqerzadeh, who introduces himself as a doctor, in today’s open court of the parliament, showed the secular economy to the parliamentarians. In the name of the Parliamentary Research Center, he asked the deputies to continue: Get it! His goal is to introduce the killing of the American people by the federal Johnny Police, the 300-year fall of the British Corona economy, the killing of old men and old women under the pretext of Corona in France: Is it progress? It turns out: it’s still in the nineteenth century! And it doesn’t allow your brain to enter the information of the day. Now, with these old-fashioned assumptions, he wants to plan for Iran’s bright future. He also protests against the constitution: why did he make the parliament four years old! It has not studied any of the upstream laws of the system, including vision and communicative policies. It is only through the writings of Adam Smith that Qumps finds out that he has a doctorate and that the organizational position is that of a researcher or possibly the director of a parliamentary research institute. When we say Islamic and non-Islamic humanities, we mean this! The Islamic scholar lives in the context of society, touching the truth from the nearest touch, and does not prejudge it. But the secular researcher has his eyes fixed on the prejudices of the classical books of the Middle Ages and sees nothing else. Invites us to reinvent the wheel! To invent it, let’s go the same way as our predecessors. In fact, the secular researcher has undergone a reciprocal dogmatism, that is, just as the medieval motif ruled, the secularists now have a new motif called their own. Because their research is based on anti-religion. If we take anti-religionism from them, they become anonymous. All their classical and scientific concepts make sense when they can be raised against religion. Of course, religion has been called superstition in order to have a justifiable basis for militancy. In their view, religion: it has no economy, it does not accept science, it does not accept planning, and so on, while religion comes from someone who created them. Religious Brochure Functional Guide: A device called a human. The person who made this device also gave it a guide label. But the secularists say for their own wrongdoing: This machine is made by itself! There is no need for guidance, and we find it with trial and error. For example, the United States is now burning with racism. All government budgets are being used to strengthen the army and the armed guards and riot police, so 40 million unemployed and 40 million homeless and 80 million children and hungry women are facing the basic problems of life. But secular researchers, like cookie dolls, constantly say that developed countries are happy. They have insurance, they have a pension, they provide unemployment insurance, they don’t have a deficit at all! Forever, their welfare program is complete. This difference between the reality and the imagination of these researchers is not due to their misunderstanding, but to their misunderstanding! That is, they do not allow secularism to come to their minds except the presumed dictation. In Iran, the Iranian economy has been stable for 42 years. Basic goods are three times the country’s consumption. Only 4 million tons are in customs. There is also storage in the city warehouse for a year. The greedy and the expensive are also reserved for themselves. Much more is being ordered, equal to all the needs of the people being transported: their imposed demo is equal to the French budget. But they don’t tell.

بحوث المؤامرة الفاشية الليبرالية العلمانية

عرض باقرزاده ، الذي قدم نفسه كطبيب ، في محكمة اليوم المفتوحة للبرلمان ، الاقتصاد العلماني للبرلمانيين ، وباسم مركز البحوث البرلمانية ، طلب من النواب الاستمرار: احصل عليه! هدفه هو تقديم قتل الشعب الأمريكي على يد الشرطة الفيدرالية ، وسقوط اقتصاد كورونا البريطاني لمدة 300 عام ، وقتل الرجال المسنين والنساء المسنات بحجة كورونا في فرنسا: هل هو تقدم؟ اتضح: إنه لا يزال في القرن التاسع عشر! ولا يسمح لعقلك بإدخال معلومات اليوم. الآن ، مع هذه الافتراضات القديمة ، يريد التخطيط لمستقبل إيران المشرق. كما يحتج على الدستور: لماذا جعل البرلمان عمره أربع سنوات! لم تدرس أيًا من قوانين المنبع للنظام ، بما في ذلك الرؤية والسياسات التواصلية. فقط من خلال كتابات آدم سميث يكتشف قومبس أن لديه دكتوراه وأن الموقف التنظيمي هو موقف الباحث أو ربما مدير معهد البحوث البرلمانية. عندما نقول العلوم الإنسانية الإسلامية وغير الإسلامية ، فإننا نعني هذا! يعيش العالم الإسلامي في سياق المجتمع ، ولمس الحقيقة من أقرب لمسة ولا يحكم عليها. لكن الباحث العلماني يضع عينيه على الأحكام المسبقة للكتب الكلاسيكية في العصور الوسطى ولا يرى أي شيء آخر. يدعونا إلى إعادة اختراع العجلة! لاختراعه ، دعنا نسير بنفس الطريقة مثل أسلافنا. في الواقع ، لقد خضعت الباحثة العلمانية لعقيدة متبادلة ، أي ، كما حكمت فكرة العصور الوسطى ، أصبح لدى العلمانيين الآن شكل جديد يسمى خاصتهم. لأن بحثهم مبني على مناهضة الدين. إذا أخذنا معاداة الدين منهم ، يصبحون مجهولين. جميع مفاهيمهم الكلاسيكية والعلمية منطقية عندما يمكن رفعها ضد الدين. بالطبع ، أطلق على الدين اسم الخرافة من أجل الحصول على أساس مبرر للتشدد. من وجهة نظرهم ، الدين: لا اقتصاد ، لا يقبل العلم ، لا يقبل التخطيط ، وما إلى ذلك ، في حين يأتي الدين من شخص خلقهم. الدليل الوظيفي للكتيب الديني: جهاز يسمى إنسان. الشخص الذي صنع هذا الجهاز أعطاه أيضًا ملصق دليل. لكن العلمانيين يقولون عن أخطائهم: إن هذه الآلة مصنوعة من تلقاء نفسها! ليست هناك حاجة للتوجيه ونجده مع التجربة والخطأ. على سبيل المثال ، الولايات المتحدة تحترق الآن بالعنصرية. يتم استخدام جميع الميزانيات الحكومية لتعزيز الجيش والحراس المسلحين وشرطة مكافحة الشغب ، لذلك يواجه 40 مليون عاطل عن العمل و 40 مليون مشرد و 80 مليون طفل وامرأة يعانون من الجوع مشاكل الحياة الأساسية. لكن الباحثين العلمانيين ، مثل دمى الكعك ، يقولون باستمرار إن البلدان المتقدمة سعيدة. لديهم تأمين ، ولديهم معاش ، ويوفرون تأمين البطالة ، وليس لديهم عجز على الإطلاق! إلى الأبد ، اكتمل برنامج رفاههم. هذا الاختلاف بين الواقع وخيال هؤلاء الباحثين ليس بسبب سوء فهمهم ، بل بسبب سوء فهمهم! أي أنهم لا يسمحون للعلمانية بالخروج إلى أذهانهم باستثناء الإملاء المفترض. في إيران ، ظل الاقتصاد الإيراني مستقرا منذ 42 عاما. السلع الأساسية هي ثلاثة أضعاف استهلاك البلاد. فقط 4 مليون طن في الجمارك. هناك أيضًا مخزن في مستودع المدينة لمدة عام. قلقة بشأن الهيبيين الجدد والاحترار العالمي ، سأقول لك. يتم طلب المزيد ، وهو ما يساوي جميع احتياجات الأشخاص الذين يتم نقلهم: إن ديماغوجتهم المفروضة تساوي الميزانية الفرنسية. لكنهم لا يقولون.

Recherche sur le complot fasciste libéral laïque

Baqerzadeh, qui se présente comme médecin, lors de la séance publique d’aujourd’hui, a montré l’économie laïque aux parlementaires, au nom du Centre de recherche parlementaire, et a demandé aux députés de continuer: l’Iran devrait être considéré comme un pays du tiers monde. Tu piges! Son objectif est d’introduire le meurtre du peuple américain par la police fédérale de Johnny, la chute de 300 ans de l’économie britannique de Corona, le meurtre de vieillards et de vieilles femmes sous prétexte de Corona en France: est-ce un progrès? Il s’avère que c’est encore au XIXe siècle! Et cela ne permet pas à votre cerveau d’entrer les informations du jour. Maintenant, avec ces hypothèses démodées, il veut planifier le brillant avenir de l’Iran. Il proteste également contre la constitution: pourquoi a-t-il fait quatre ans au Parlement! Il n’a étudié aucune des lois en amont du système, y compris la vision et les politiques de communication. Ce n’est qu’à travers les écrits d’Adam Smith que Gempez se rend compte qu’il a un doctorat et que la position organisationnelle est celle d’un chercheur ou peut-être du directeur de l’Institut de recherche parlementaire. Quand nous disons humanités islamiques et non islamiques, nous voulons dire cela! Le savant islamique vit dans le contexte de la société, touchant la vérité du contact le plus proche, et ne la préjuge pas. Mais le chercheur laïque a les yeux rivés sur les préjugés des livres classiques du Moyen Âge et ne voit rien d’autre. Nous invite à réinventer la roue! Pour l’inventer, allons dans le même sens que nos prédécesseurs. En fait, le chercheur laïque a subi un dogmatisme réciproque, c’est-à-dire que, tout comme la monarchie médiévale l’a ordonné, les laïcs ont maintenant une nouvelle motivation qui leur est propre. Parce que leurs recherches sont basées sur l’anti-religion. Si nous leur retirons l’anti-religionisme, ils deviennent anonymes. Tous leurs concepts classiques et scientifiques ont du sens lorsqu’ils peuvent être élevés contre la religion. Bien sûr, la religion a été appelée superstition afin d’avoir une base justifiable pour le militantisme. Pour eux, la religion: elle n’a pas d’économie, elle n’accepte pas la science, elle n’accepte pas la planification, etc., alors que la religion vient de quelqu’un qui les a créés. Brochure religieuse Guide fonctionnel: Un appareil appelé humain. La personne qui a fabriqué cet appareil lui a également donné une étiquette de guide. Mais les laïcs disent pour leurs propres méfaits: cette machine est faite par elle-même! Il n’y a pas besoin de conseils, et nous le trouvons avec essais et erreurs. Par exemple, les États-Unis brûlent maintenant de racisme. Tous les budgets du gouvernement sont utilisés pour renforcer l’armée et les gardes armés et la police antiémeutes, de sorte que 40 millions de chômeurs et 40 millions de sans-abri et 80 millions d’enfants et de femmes affamées sont confrontés aux problèmes fondamentaux de la vie. Mais les chercheurs laïcs, comme les poupées biscuits, disent constamment que les pays développés sont heureux. Ils ont une assurance, ils ont une pension, ils fournissent une assurance chômage, ils n’ont pas de déficit du tout! Pour toujours, leur programme de bien-être est terminé. Cette différence entre la réalité et l’imagination de ces chercheurs n’est pas due à leur malentendu, mais à leur malentendu! Autrement dit, ils ne permettent pas à la laïcité de leur venir à l’esprit, sauf la dictée présumée. En Iran, l’économie iranienne est stable depuis 42 ans. Les produits de base représentent trois fois la consommation du pays. Seuls 4 millions de tonnes sont en douane. Il y a aussi un stockage dans l’entrepôt de la ville pendant un an. Les néo-hippies concernés et leur réchauffement climatique, je vais vous le dire. Beaucoup plus est commandé, égal à tous les besoins des personnes transportées: leur démo imposée est égale au budget français. Mais ils ne le disent pas.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز پایگاه خبری ماهین نیوز به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری تحلیلی خبری اطلاع رسانیسیاسی فرهنگی اقتصادی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp face booke soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516,28

حتما ببینید

برای تاسیس این رسانه نیازمند کمک های شماهستیم

گرانی برای ایران ارزانی برای جهان

فداکاری ایرانیان در طول تاریخ، نشان بزرگی و عظمت آنها بوده است. کورش بعنوان اولین …