خانه / مذهبی / شیفت ارادی ثروت

شیفت ارادی ثروت

شیفت ارادی ثروت(تعادل یا تساوی؟)

روز عید فطر نماد شیفت ارادی ثروت، از طبقات برخوردار به طبقات کم برخوردار است. این مانور در شب عید فطر بر انسان ها واجب می شود، تا طریقه مساوات و کمک های نقدی به همه بشریت را تجربه کنند. زیرا اگر جامعه را نرمال فرض کنیم. 65درصد مردم زندگی متوسط : حول محور میانگین دارد مثلا اگر میانگین جهانی سبد هزینه های روزانه یک نفر 10دلار باشد، 65درصد مردم بین 7تا 13دلار درآمد خواهند داشت. اما 95درصد مردم، بین 4تا 16دلار خواهند بود یعنی شکاف طبقاتی بین این افراد روزانه 12دلار است. 99درصد مردم بین 1تا 19دلار (3زد)خواهند بود. و اختلاف درآمدی انها 18دلار می شود. 1درصد باقی مانده به دو قسمت می شود! نیم درصد بالای نمودار، بسیار بسیار ثروتمند و نیم درصد در پایین نمودار، بسیار بسیار فقیر که به صفر میل می کند. بطوریکه در نمودار پاراتو که از معادله( ایکس به علاوه ایگرگ مساوی صد) استفاده می شود، نیم درصد مردم برابر 99.5درصد ثروت خواهند داشت. یا همان شعار معروف یک درصدی ها، که 99درصد ثروت دنیا را در دست دارند و یا گفته خود پاراتو: 20درصد جامعه، 80درصد ثروت را مالک هستند. بنابر این طرف راست یا بالای منحنی باید: به میزان بهرمندی از منحنی نسبت به بخشش مال خود، به همتراز در طرف چپ یا پایین منحنی، کمک کنند تا هردو به مقدار متوسط نزدیک تر شوند. حضرت علی ع که ثروتمند ترین فرد جهان بود، تمام دارایی خود را وقف می کرد، یا شبانه به درب منزل فقرا می برد، تا به افراد انتهای چپ جدول کمک کند. و زندگی شخصی خود را، با پایین ترین افراد یکی می کرد: نان خشک و نمک غذای ایشان بود. در حالیکه فرزندش امام حسن ع، در همان زمان مهمانسرای بزرگی داشت که: درب آن به روی همه باز بود. براساس آیات قران این کمک، حق افراد مستمند است که در اموال ثروتمندان قرار داده شده، لذا به بهانه توانمند سازی و غیره، نباید باشد. زیرا شخص به دلیل میزان استعداد فکری و قدرت بدنی، در این منحنی جای گرفته اند. در اشتغال هم می شود از این مدل استفاده کرد: کسانی دهها یا صد ها شغل دارند! و به اصطلاح وقت سرخاراندن ندارند، در واقع شغل دیگران را تصاحب کرده اند، و باید به آنها برگردانند.  و انتظار نداشته باشند که مانند آنها، کار را پیش ببرند! بلکه به شکرانه نعمت عقل اقتصادی بیشتر، کار را انجام دهند، ولی نام دیگران را در لیست حقوق قراردهند. با این کار تعادل اشتغال، به تساوی اشتغال می رسد: زیرا تعادل همان منحنی نرمال است، و لی تساوی منحنی تخت(مستطیلی) است. فرق علوم انسانی و اسلامی همین است. براساس علوم انسانی داروینیستی و ماکیاولیستی، فقرا باید بمیرند! زیرا ضعیف هستند، پیرمردان و نوزادان هم باید بمیرند، چون نمی توانند تولید ثروت کنند. معلولین و فقرا هم که مصرف کننده هستند. اما از نظر علوم اسلامی، حق نوزادان بر والدین است که: غذا و مسکن و آموزش فرزندان را تامین کنند. (صحیفه مبارکه امام سجادع) بر اولاد بزرگ هم فرض است که از والدین خود، به بهترین وجهی، بدون دریافت وجه!  نگهداری کنند.(حق معلوم) در کرونا هم مشخص شد که: اقتصاد بازار آزاد تمام خانه های سالمندان را کنار گذاشت. حتی تقسیم غذای رایگان را، در اتوبانها قرار داد که فقط آنهاییکه وسیله دارند، بتوانند بگیرند که بعدا با ثبت شماره خودرو، بر مالیات آنها اضافه شود. اما در ایران همه بسیج شدند، تا کل ماه رمضان را کمک مومنانه کنند. مانند تمام مومنان جهان، روز عید فطر هم، با کمک نقدی این فاصله طبقاتی را پر خواهند کرد. اگر شیطان نبود(سلطه سرمایه داری) همه مردم دنیا، در تساوی کامل زندگی می کردند.

Voluntary shift of wealth (balance or equality?)

Eid al-Fitr symbolizes the voluntary shift of wealth from the lower classes to the lower classes. This maneuver becomes obligatory on human beings on the night of Eid al-Fitr, so that they can experience the path of equality and cash assistance to all humanity. Because if we consider society normal. 65% of people have an average life expectancy: around the average, for example, if a person’s global average daily expenditure portfolio is $ 10, 65% of people will earn between $ 7 and $ 13. But 95% of people will be between $ 4 and $ 16, which means that the class gap between these people is $ 12 a day. 99% of people will be between $ 1 and $ 19. And their income difference is $ 18. The remaining 1% is divided into two parts! The top half of the chart is very, very rich, and the bottom half is very, very poor, which tends to be zero. In the Parato chart, which uses the equation (X plus 100 equals), half of the population will be 99.5 percent rich. Or the famous slogan of one percent, who control 99 percent of the world’s wealth, or Parato himself: 20 percent of society owns 80 percent of wealth. So the right or top side of the curve should help: Align the curve more than the left or bottom of the curve to get closer to the average value. Imam Ali, the richest man in the world, donated all his possessions, or took them to the poor man’s house at night to help the people at the far left of the table. And he combined his personal life with the lowest ones: dry bread and salt were his food. While his son Imam Hassan (AS) had a large guest house at the same time: the door was open to everyone. According to the verses of the Qur’an, this help is the right of the poor, which is placed on the property of the rich, so it should not be under the pretext of empowerment and so on. Because the person is in this curve because of the amount of intellectual talent and physical strength. This model can also be used in employment: some people have dozens or hundreds of jobs! And they don’t have time to be so-called outcasts. And don’t expect them to do the same! Rather, they should do it thanks to the blessings of more economic reason, but put the names of others on the payroll. In this way, the equilibrium of employment equals employment: because equilibrium is the same as the normal curve, and Lee is equal to the flat (rectangular) curve. This is the difference between the humanities and Islamic sciences. According to Darwinist and Machiavellian humanities, the poor must die! Because they are weak, old men and babies must also die, because they cannot produce wealth. The disabled and the poor are also consumers. But from the point of view of Islamic sciences, it is the right of infants to provide their parents with food, shelter and education. (Sahifa Mobarakeh of Imam Sajjad) It is also assumed on the eldest children that from their parents, in the best way, without receiving money! In Corona, it became clear that the free market economy had abandoned all nursing homes. He even put the distribution of free food on the highways so that only those who have the equipment can get it, which will be added to their taxes later by registering the car number. But in Iran, everyone mobilized to faithfully donate the entire month of Ramadan. Like all believers in the world, Eid al-Fitr will fill this class gap with cash. If it weren’t for the devil (capitalist domination), all the people of the world would live in complete equality.

التحول الطوعي للثروة (التوازن أم المساواة؟)

عيد الفطر يرمز إلى الانتقال الطوعي للثروة من الطبقات الدنيا إلى الطبقات الدنيا. تصبح هذه المناورة واجبة على البشر ليلة عيد الفطر ، حتى يتمكنوا من تجربة طريق المساواة والمساعدة النقدية للبشرية جمعاء. لأنه إذا اعتبرنا المجتمع طبيعياً. 65 ٪ من الناس لديهم متوسط ​​العمر المتوقع: حول المتوسط ​​، على سبيل المثال ، إذا كان متوسط ​​متوسط ​​الإنفاق اليومي للشخص يبلغ 10 دولارات أمريكية ، فإن 65 ٪ من الأشخاص سيكسبون ما بين 7 دولارات و 13 دولارًا. لكن 95٪ من الناس سيكونون بين 4 و 16 دولارًا ، مما يعني أن الفجوة الطبقية بين هؤلاء الأشخاص تبلغ 12 دولارًا في اليوم. سيكون 99٪ من الأشخاص بين دولار واحد و 19 دولارًا. وفرق دخلهم 18 دولار. وتنقسم نسبة 1٪ المتبقية إلى قسمين! النصف العلوي من الرسم البياني غني جدًا جدًا ، والنصف السفلي ضعيف جدًا جدًا ، ويميل إلى أن يكون صفرًا. في مخطط باراتو، الذي يستخدم المعادلة (X زائد 100 يساوي) ، سيكون نصف السكان أغنياء بنسبة 99.5 في المائة. أو شعار واحد بالمائة شهير ، الذي يسيطر على 99 بالمائة من ثروة العالم ، أو Parato نفسه: 20 بالمائة من المجتمع يمتلك 80 بالمائة من الثروة. لذا يجب أن يساعد الجانب الأيمن أو العلوي من المنحنى: محاذاة المنحنى أكثر من اليسار أو أسفل المنحنى للاقتراب من متوسط ​​القيمة. كرس الإمام علي ، أغنى رجل في العالم ، جميع ممتلكاته ، أو أخذها إلى منزل الرجل الفقير ليلاً لمساعدة الناس في أقصى يسار الطاولة. ودمج حياته الشخصية مع الدنيا: الخبز الجاف والملح كان طعامه. بينما كان لابنه الإمام حسن (ع) بيت ضيافة كبير في نفس الوقت: كان الباب مفتوحًا للجميع. وبحسب آيات القرآن ، فإن هذه المساعدة هي حق الفقراء ، التي تقع على ممتلكات الأغنياء ، فلا ينبغي أن تكون تحت ذريعة التمكين وما إلى ذلك. لأن الشخص في هذا المنحنى بسبب كمية المواهب الفكرية والقوة البدنية. يمكن استخدام هذا النموذج أيضًا في التوظيف: بعض الناس لديهم عشرات أو مئات الوظائف! وليس لديهم الوقت ليصبحوا منبوذين ، في الواقع ، لقد استولوا على وظائف الآخرين ، وعليهم إعادتهم. ولا تتوقع منهم أن يفعلوا نفس الشيء! بدلاً من ذلك ، يجب أن يفعلوا ذلك بفضل بركات سبب اقتصادي أكثر ، لكنهم يضعون أسماء الآخرين على جدول الرواتب. بهذه الطريقة ، فإن توازن العمالة يساوي العمالة: لأن التوازن هو نفس المنحنى الطبيعي ، و Lee يساوي المنحنى المسطح (المستطيل). هذا هو الفرق بين العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية. وفقا للعلوم الإنسانية الداروينية والمكيافيلية ، يجب أن يموت الفقراء! لأنهم ضعفاء ، يجب أن يموت الرجال والعجائز ، لأنهم لا يستطيعون إنتاج الثروة. المعاقون والفقراء هم أيضا مستهلكون. ولكن من وجهة نظر العلوم الإسلامية ، من حق الرضّع تزويد والديهم بالغذاء والمأوى والتعليمن الإمام سجاد) ويفترض أيضًا على الأطفال الأكبر سنًا أنه من آبائهم ، بأفضل طريقة ، دون تلقي المال! في كورونا ، أصبح من الواضح أن اقتصاد السوق الحر قد تخلى عن جميع دور رعاية المسنين. حتى أنه وضع توزيع الطعام المجاني على الطرق السريعة بحيث لا يتمكن من الحصول عليه إلا أولئك الذين لديهم المعدات ، والتي سيتم إضافتها إلى ضرائبهم لاحقًا عن طريق تسجيل رقم السيارة. ولكن في إيران ، حشد الجميع للتبرع بإخلاص لشهر رمضان بأكمله. مثل جميع المؤمنين في العالم ، فإن عيد الفطر سيملأ هذه الفجوة الطبقية بالنقود. لولا الشيطان (الهيمنة الرأسمالية) ، لكان جميع الناس في العالم يعيشون على قدم المساواة.

Εθελοντική μετατόπιση του πλούτου (ισορροπία ή ισότητα;)

Το Eid al-Fitr συμβολίζει την εθελοντική μετατόπιση του πλούτου από τις χαμηλότερες στις χαμηλότερες. Αυτός ο ελιγμός καθίσταται υποχρεωτικός για τα ανθρώπινα όντα τη νύχτα του Eid al-Fitr, έτσι ώστε να μπορούν να βιώσουν το μονοπάτι της ισότητας και της χρηματικής βοήθειας σε όλη την ανθρωπότητα. Γιατί αν θεωρούμε την κοινωνία φυσιολογική. Το 65% των ανθρώπων έχει μέσο προσδόκιμο ζωής: περίπου το μέσο όρο, για παράδειγμα, εάν το παγκόσμιο μέσο χαρτοφυλάκιο μέσων ημερήσιων δαπανών ενός ατόμου είναι 10 $, το 65% των ατόμων θα κερδίσει μεταξύ 7 και 13 $. Αλλά το 95% των ανθρώπων θα είναι μεταξύ 4 $ και 16 $, πράγμα που σημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ αυτών των ανθρώπων είναι 12 $ την ημέρα. Το 99% των ατόμων θα είναι μεταξύ 1 $ και 19 $. Και η διαφορά εισοδήματος είναι 18 $. Το υπόλοιπο 1% χωρίζεται σε δύο μέρη! Το πάνω μισό του γραφήματος είναι πολύ, πολύ πλούσιο και το κάτω μισό είναι πολύ, πολύ φτωχό, το οποίο τείνει να είναι μηδέν. Στο γράφημα Parato, το οποίο χρησιμοποιεί την εξίσωση (X συν 100 ισούται με), ο μισός πληθυσμός θα είναι 99,5% πλούσιος. Ή το περίφημο σύνθημα ενός τοις εκατό, που ελέγχει το 99 τοις εκατό του παγκόσμιου πλούτου, ή ο ίδιος ο Parato: το 20 τοις εκατό της κοινωνίας κατέχει το 80 τοις εκατό του πλούτου. Έτσι, η δεξιά ή η άνω πλευρά της καμπύλης θα πρέπει να βοηθήσει: Ευθυγραμμίστε την καμπύλη περισσότερο από το αριστερό ή το κάτω μέρος της καμπύλης για να πλησιάσετε τη μέση τιμή. Ο Ιμάμ Αλί, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, δωρίζει όλα τα υπάρχοντά του ή τα πήγε στο σπίτι του φτωχού το βράδυ για να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην άκρη αριστερά του τραπεζιού. Και συνδύασε την προσωπική του ζωή με τα χαμηλότερα: το ξηρό ψωμί και το αλάτι ήταν το φαγητό του. Ενώ ο γιος του Ιμάμ Χασάν (AS) είχε έναν μεγάλο ξενώνα ταυτόχρονα: η πόρτα ήταν ανοιχτή σε όλους. Σύμφωνα με τους στίχους του Κορανίου, αυτή η βοήθεια είναι το δικαίωμα των φτωχών, το οποίο τοποθετείται στην ιδιοκτησία των πλουσίων, οπότε δεν πρέπει να είναι υπό το πρόσχημα της ενδυνάμωσης και ούτω καθεξής. Επειδή το άτομο βρίσκεται σε αυτήν την καμπύλη λόγω του ποσού του πνευματικού ταλέντου και της σωματικής δύναμης. Αυτό το μοντέλο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην απασχόληση: μερικοί άνθρωποι έχουν δεκάδες ή εκατοντάδες θέσεις εργασίας! Και δεν έχουν χρόνο να γίνουν οι λεγόμενοι απαρχαιωμένοι, στην πραγματικότητα, έχουν αναλάβει τις δουλειές άλλων ανθρώπων και πρέπει να τους επιστρέψουν. Και μην περιμένετε να κάνουν το ίδιο! Αντίθετα, πρέπει να το κάνουν χάρη στις ευλογίες ενός πιο οικονομικού λόγου, αλλά να βάλουν τα ονόματα των άλλων στη μισθοδοσία. Με αυτόν τον τρόπο, η ισορροπία της απασχόλησης ισούται με την απασχόληση: επειδή η ισορροπία είναι η ίδια με την κανονική καμπύλη και ο Lee είναι ίσος με την επίπεδη (ορθογώνια) καμπύλη. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των ανθρωπιστικών και των ισλαμικών επιστημών. Σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές επιστήμες του Δαρβινίου και του Μακιαβελίου, οι φτωχοί πρέπει να πεθάνουν! Επειδή είναι αδύναμα, οι γέροι και τα μωρά πρέπει επίσης να πεθάνουν, επειδή δεν μπορούν να παράγουν πλούτο. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι φτωχοί είναι επίσης καταναλωτές. Όμως, από την άποψη των ισλαμικών επιστημών, είναι δικαίωμα των βρεφών να παρέχουν στους γονείς τους τροφή, στέγη και εκπαίδευση. (Sahifa Mobarakeh του Imam Sajjad) Θεωρείται επίσης στα μεγαλύτερα παιδιά ότι από τους γονείς τους, με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς να λαμβάνουν χρήματα! Στην Κορώνα, κατέστη σαφές ότι η οικονομία της ελεύθερης αγοράς είχε εγκαταλείψει όλα τα γηροκομεία. Έβαλε ακόμη και τη διανομή δωρεάν φαγητού στους αυτοκινητόδρομους, έτσι ώστε μόνο εκείνοι που διαθέτουν τον εξοπλισμό να μπορούν να το πάρουν, κάτι που θα προστεθεί στους φόρους τους αργότερα καταχωρίζοντας τον αριθμό του αυτοκινήτου. Αλλά στο Ιράν, όλοι κινητοποιήθηκαν για να δωρίσουν πιστά ολόκληρο τον μήνα του Ραμαζανιού. Όπως όλοι οι πιστοί στον κόσμο, το Eid al-Fitr θα καλύψει αυτό το κενό στην τάξη με μετρητά. Εάν δεν ήταν για τον διάβολο (καπιταλιστική κυριαρχία), όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα ζούσαν σε πλήρη ισότητα.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز پایگاه خبری ماهین نیوز به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری تحلیلی خبری اطلاع رسانیسیاسی فرهنگی اقتصادی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp face booke soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516,28

حتما ببینید

بازگشایی درب حرم‌های مطهر ایران به روی عاشقان

کرونا پرستان نتوانستند ایمان مردم را زایل کنند

صحن‌های مطهر حرم امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، شاهچراغ(ع) و حضرت عبدالعظیم(ع) و همچنین درب‌های مسجد …

پاسخی بگذارید