خانه / اقتصادی / ثبات بازاریا تعادل بازار

ثبات بازاریا تعادل بازار

ثبات بازار یا تعادل بازار؟

در اقتصاد سکولاریستی فریب مردم حرف اول را می زند، چه با تبلیغات دروغین و چه با توجیه های شاخدار، چه با دروغهای بزرگ! مثل بانک مرکزی که وظیفه اش ثبات است ولی تعادل را انتخاب می کند: یعنی نابودی ارزش پول ملی. یا وقتی کسی سیگار نمی خرد، چون لازم ندارد، چنان تبلیغات می کنند که از نان شب برای آنها واجب تر می شود. تا حالا هیچکس از نخوردن آدامس، یا نوشابه نمرده اما تبلیغات و دروغها چنان اثر گذاشته، با اینکه مردم می دانند مضر است، ولی می خورند و می میرند! اگر نان و گندم نداشتند، مهم نیست! مهم این است که یک سیگار برلب! نوشابه در دست داشته، و فک متحرک با آدامس.از مشروبات و مواد مخدر هم باید گذشت. اقتصاد سکولار اعم از لیبرالیستی (اقتصاد آزاد) و سوسیالیستی(اقتصاد دولتی) کاری می کند که: برای خرید کالاهای حرام و قاچاق و مضر به بدن، بالاترین قیمت ها هم پرداخت شود. به قول یکی از عارفان که به فرزندش گفت: پسرم برای جهنم رفتن باید پول خرج کنی! ولی بهشت خدا مجانی است: نماز خواند یا روزه گرفتن، دعاکردن هزینه ای ندارد، اما روسپی بازی و شرابخواری بالاترین قیمت ها را دارد. فرق بین اقتصاد اسلامی با غیر اسلامی هم در همین است. اقتصاد اسلامی می گوید: نعمت ها فراوان است، روزی شما از غیب می رسد، نگران نباشید، از نعمت های رایگان خدا استفاده کنید! تقریبا مفت و مجانی در زندگی بخورید و بخوابید و تفریح کنید. اما اقتصاد غیر اسلامی می گوید: منابع محدود است و آنتظارات نامحدود، لذا باید برای بدست آوردن آن جنگید، و دیگران را از رسیدن به آن محروم کرد. متاسفانه باید گفت همه اینها بد است، ولی بدتر انکه سکولارهای ایرانی! با ادعای اینکه فرقی بین اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد نیست! همه این جنگولک بازی ها را، بنام اسلام جازده اند. یعنی در حریم جمهوری اسلامی، با اضافه کردن یک کلمه به دنبال بانکها، آن را بانک اسلامی نامیده اند! و بالاترین رباخواری تاریخ را بنام بانکداری اسلامی انجام می دهند. علاوه بر بهره و جریمه دیرکرد، اقلامی را وارد محاسبات می کنند، که وام گیرنده ها به دریوزگی می افتند. هیچ کارخانه یا کارگاهی نیست که وام گرفته باشد، ولی مصادره نشده باشد. یا مدیرانش در زندان نباشند. زیرا بنام اسلام وام جعاله می دهند، کار خانه را مصادره می کنند. در حالیکه هرنوع عقود اسلامی، شرکت در سود و زیان است. اما بانکها با محاسبات علوم غریبه و اعداد جفر! آنقدر جریمه و بهره و بر دوش کارخانه تحمیل می کنند، تا راضی به مصادره شوند. بانک مرکزی هم که وظیفه افزایش قدرت پول ملی را دارد، در 60سال دوران خود، ارزش ریال را در برابر دلار 170هزاربار کمتر رسانده است. حالا می گوید که می خواهیم تعادل در بازار حفظ شود! یعنی هرچه عرضه کمتر شود، تقاضا بیشتر، نقطه تعادل بالاتر رود. در پوشش لفاظی ها و دروغ پردازی ها، نابودی ارزش پول ملی را، تعادل بازر می نامد. اما وقتی دلار پایین می آید، صحبت از ثبات بازار مالی می کند! ابزار های لازم یعنی تزریق پول ملی، برای بالا نگهداشتن نرخ دلار را انجام می دهد! و به نرخ نیمایی از مردم خریداری می کند. اگر بخواهند نرخ دلار را کاهش بدهند و از تضعیف پول ملی جلوگیری کنند، راه بسیار ساده است. ولی قصد آنها کمک به اقتصاد: لیبرالی آمریکا و حفظ ارزش پول خزانه داری آمریکاست، نه ایران: 95درصد دلار ها در دست دولت است، یکبار بجای تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، آن را در بازار فردوسی پخش کنند. ولی انها به بهانه کالاهای اساسی (دروغ و توجیه) دلارها را جمع می کنند. تا قیمت ها بالا رود، و آن ها را به خزانه داری آمریکا(تحریم) تحویل می دهند.

Market stability or market equilibrium?

In a secular economy, deception comes first, whether through false propaganda or horrific justifications, or through big lies! Like the central bank, whose job is to be stable but to choose the balance: to destroy the value of the national currency. Or when someone doesn’t buy cigarettes because they don’t need to, they advertise so much that it becomes more important to them than bread at night. So far, no one has died from chewing gum or soft drinks, but advertising and lies have had such an effect that even though people know it’s harmful, they eat and die! It doesn’t matter if they didn’t have bread and wheat! The important thing is to smoke a cigarette! He has a soda in his hand, and a moving jaw with chewing gum. Alcohol and drugs should also be avoided. The secular economy, including liberal (free economy) and socialist (state economy), does something that: to buy haram goods and smuggling and harmful to the body, the highest prices to be paid. In the words of one of the mystics who said to his son: My son, you have to spend money to go to hell! But God’s paradise is free: praying or fasting does not cost money, but prostitution and drinking have the highest prices. This is the difference between Islamic and non-Islamic economics. Islamic Economics says: Blessings are abundant, one day you will reach the unseen, do not worry, use the free blessings of God! Eat, sleep, and have fun for free. But non-Islamic economics says resources are limited and unlimited expectations, so you have to fight to get it, and deprive others of it. Unfortunately, all this is bad, but worse, the Iranian secularists! Claiming that there is no difference between Islamic economics and economics! All of these jungle games are called Islam. In other words, in the territory of the Islamic Republic, by adding a word to the banks, they have called it the Islamic Bank! And they do the highest usury in history called Islamic banking. In addition to late interest and penalties, items are included in the calculations, which the borrowers fall into. There is no factory or workshop that has been borrowed but not confiscated. Or his managers are not in prison. Because in the name of Islam, they give fake loans and confiscate the work of the house. While any Islamic contract is a participation in profit and loss. But banks with calculations of alien sciences and Jeffrey’s numbers! They impose so many fines and interest on the factory that they are satisfied with the confiscation. The central bank, which is tasked with increasing the strength of the national currency, has devalued the rial against the dollar by $ 170,000 in its 60 years. Now he says we want to keep the balance in the market! That is, the lower the supply, the higher the demand, the higher the equilibrium point. In rhetoric and lies, he calls the destruction of the value of the national currency the balance of the market. But when the dollar goes down, it speaks to the stability of the financial market! It does the necessary tools, namely injecting national currency, to keep the dollar high! And it buys people at half price. If they want to reduce the dollar rate and prevent the weakening of the national currency, the way is very simple. But their intention is to help the economy: US liberalism and the preservation of the value of US treasury money, not Iran: 95% of the dollars are in the hands of the government, once instead of allocating currency to imported goods, they distribute it in Ferdowsi market. But they are collecting dollars under the pretext of basic goods (lies and justifications). Until prices rise, they will be handed over to the US Treasury (sanctions).

استقرار السوق أم توازن السوق؟

في الاقتصاد العلماني ، يأتي الخداع أولاً ، سواء من خلال الدعاية الكاذبة أو المبررات المروعة ، أو من خلال الأكاذيب الكبيرة! مثل البنك المركزي الذي تتمثل وظيفته في الاستقرار ولكن اختيار التوازن: لتدمير قيمة العملة الوطنية. أو عندما لا يشتري شخص السجائر لأنه لا يحتاج إليها ، يعلن عن الكثير لدرجة أنه يصبح أكثر أهمية بالنسبة له من الخبز في الليل. حتى الآن ، لم يمت أحد من مضغ العلكة أو المشروبات الغازية ، لكن الإعلان والأكاذيب كان لها تأثير لدرجة أنه على الرغم من أن الناس يعرفون أنها ضارة ، فإنهم يأكلون ويموتون! لا يهم إذا لم يكن لديهم خبز وقمح! الشيء المهم هو تدخين سيجارة! لديه صودا في يده وفك متحرك مع علكة ، كما يجب تجنب الكحول والمخدرات. الاقتصاد العلماني ، بما في ذلك الليبرالي (الاقتصاد الحر) والاشتراكي (اقتصاد الدولة) ، يفعل شيئًا: شراء سلع حرام وتهريب ومضر بالجسد ، يجب دفع أعلى الأسعار. على حد قول أحد المتصوفة الذي قال لابنه: يا بني ، عليك إنفاق المال للذهاب إلى الجحيم! لكن جنة الله مجانية: الصلاة أو الصوم لا تكلف مالا ، ولكن الدعارة والشرب لها أعلى الأسعار. هذا هو الفرق بين الاقتصاد الإسلامي وغير الإسلامي. يقول الاقتصاد الإسلامي: بركات وفيرة ، ذات يوم ستصل إلى الغيب ، لا تقلق ، استخدم بركات الله الحرة! تناول الطعام والنوم واستمتع بوقتك مجانًا. لكن الاقتصاديات غير الإسلامية تقول إن الموارد محدودة وغير محدودة ، لذلك عليك أن تقاتل من أجل الحصول عليها ، وتحرم الآخرين منها. للأسف ، كل هذا سيء ، لكن الأسوأ ، العلمانيون الإيرانيون! مدعيا أنه لا فرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد! جميع ألعاب الغابة هذه تسمى الإسلام. وبعبارة أخرى ، في إقليم الجمهورية الإسلامية ، بإضافة كلمة إلى البنوك ، أطلقوا عليها اسم البنك الإسلامي! ويفعلون أعلى الربا في التاريخ يسمى المصرفية الإسلامية. بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات المتأخرة ، يتم تضمين البنود في الحسابات التي يقع فيها المقترضون. لا يوجد مصنع أو ورشة عمل تم استعارتها ولكن لم تتم مصادرتها. أو مديريه ليسوا في السجن. لأنهم ، باسم الإسلام ، يقدمون قروضًا مزورة ويصادرون عمل المنزل. بينما أي عقد إسلامي هو مشاركة في الربح والخسارة. لكن البنوك مع حسابات العلوم الغريبة وأرقام جيفري! إنهم يفرضون الكثير من الغرامات والاهتمام على المصنع لدرجة أنهم راضون عن المصادرة. قام البنك المركزي ، المكلف بزيادة قوة العملة الوطنية ، بتخفيض قيمة الريال مقابل الدولار بمقدار 170 ألف دولار في 60 عاما. الآن يقول إننا نريد الحفاظ على التوازن في السوق! أي أنه كلما انخفض العرض ، كلما زاد الطلب ، زادت نقطة التوازن. في الخطاب والأكاذيب ، يسمي تدمير قيمة العملة الوطنية توازن السوق. ولكن عندما ينخفض ​​الدولار ، فإنه يتحدث عن استقرار السوق المالية! إنها تقوم بالأدوات اللازمة ، أي ضخ العملة الوطنية ، للحفاظ على ارتفاع الدولار! وتشتري الناس بنصف الثمن. إذا كانوا يريدون خفض سعر الدولار ومنع ضعف العملة الوطنية ، فإن الطريق بسيط للغاية. لكن هدفهم هو مساعدة الاقتصاد: الليبرالية الأمريكية والحفاظ على قيمة أموال الخزانة الأمريكية ، وليس إيران: 95٪ من الدولارات في أيدي الحكومة ، مرة واحدة بدلاً من تخصيص العملة للسلع المستوردة ، يقومون بتوزيعها في سوق الفردوسي. لكنهم يجمعون الدولارات بحجة السلع الأساسية (الأكاذيب والمبررات). حتى ارتفاع الأسعار ، سيتم تسليمها إلى الخزانة الأمريكية (العقوبات).

¿Estabilidad del mercado o equilibrio del mercado?

En una economía secular, el engaño es lo primero, ya sea a través de propaganda falsa o justificaciones horribles, ¡o mediante grandes mentiras! Al igual que el banco central, cuyo trabajo es ser estable pero elegir el equilibrio: destruir el valor de la moneda nacional. O cuando alguien no compra cigarrillos porque no lo necesita, anuncian tanto que se vuelve más importante para ellos que el pan de noche. Hasta ahora, nadie ha muerto por mascar chicle o refrescos, pero la publicidad y las mentiras han tenido tal efecto que, aunque las personas saben que es dañino, ¡comen y mueren! ¡No importa si no tenían pan y trigo! ¡Lo importante es fumar un cigarrillo! Tiene un refresco en la mano y una mandíbula en movimiento con goma de mascar. También se debe evitar el alcohol y las drogas. La economía secular, incluida la liberal (economía libre) y la socialista (economía estatal), hace algo que: para comprar bienes haram y contrabando y perjudicial para el cuerpo, los precios más altos que se pagan. En palabras de uno de los místicos que le dijo a su hijo: ¡Hijo mío, tienes que gastar dinero para ir al infierno! Pero el paraíso de Dios es gratis: rezar o ayunar no cuesta dinero, pero la prostitución y la bebida tienen los precios más altos. Esta es la diferencia entre la economía islámica y no islámica. La economía islámica dice: las bendiciones son abundantes, un día alcanzarás lo invisible, no te preocupes, ¡usa las bendiciones gratuitas de Dios! Come, duerme y diviértete gratis. Pero la economía no islámica dice que los recursos son limitados y que hay expectativas ilimitadas, por lo que debes luchar para obtenerlo y privar a otros de él. Desafortunadamente, todo esto es malo, pero peor, ¡los laicistas iraníes! ¡Afirmando que no hay diferencia entre la economía islámica y la economía! Todos estos juegos de la jungla se llaman Islam. En otras palabras, en el territorio de la República Islámica, al agregar una palabra a los bancos, ¡lo han llamado Banco Islámico! Y hacen la mayor usura en la historia llamada banca islámica. Además del interés tardío y las multas, los ítems se incluyen en los cálculos, en los cuales se encuentran los prestatarios. No hay una fábrica o taller que haya sido prestado pero no confiscado. O sus gerentes no están en prisión. Porque en nombre del Islam, dan préstamos falsos y confiscan el trabajo de la casa. Si bien cualquier contrato islámico es una participación en ganancias y pérdidas. ¡Pero bancos con cálculos de ciencias alienígenas y los números de Jeffrey! Imponen tantas multas e intereses a la fábrica que están satisfechos con la confiscación. El banco central, que tiene la tarea de aumentar la fortaleza de la moneda nacional, ha devaluado el rial frente al dólar en $ 170,000 en sus 60 años. ¡Ahora dice que queremos mantener el equilibrio en el mercado! Es decir, cuanto menor es la oferta, mayor es la demanda, mayor es el punto de equilibrio. En retórica y mentiras, llama a la destrucción del valor de la moneda nacional el equilibrio del mercado. ¡Pero cuando el dólar baja, habla de la estabilidad del mercado financiero! ¡Hace las herramientas necesarias, a saber, inyectar moneda nacional, para mantener el dólar alto! Y compra personas a mitad de precio. Si quieren reducir la tasa del dólar y evitar el debilitamiento de la moneda nacional, el camino es muy simple. Pero su intención es ayudar a la economía: el liberalismo estadounidense y la preservación del valor del dinero del tesoro estadounidense, no Irán: el 95% de los dólares están en manos del gobierno, una vez que en lugar de asignar moneda a los bienes importados, la distribuyen en el mercado de Ferdowsi. Pero están recaudando dólares con el pretexto de bienes básicos (mentiras y justificaciones). Hasta que los precios suban, serán entregados al Tesoro de los Estados Unidos (sanciones). 5

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز پایگاه خبری ماهین نیوز به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری تحلیلی خبری اطلاع رسانیسیاسی فرهنگی اقتصادی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp face booke soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516,28

حتما ببینید

معترضان فرانسوی برای شصت‌وچهارمین هفته به تظاهرات پرداختند

پژوهش های سکولار توطئه لیبرال فاشیست ها

پژوهش های سکولار توطئه لیبرال فاشیست ها باقرزاده که خود را دکتر معرفی می کند، …