خانه / خبر ها / کاپیتولاسیون یعنی این

کاپیتولاسیون یعنی این

فردی که تبلیغ استفاده از: ادرار شتر، برای مقابله با کرونا می کرد، با اینکه خودش هم آن را میل کرد تا: علمی بودن گفتارش را ثابت کند. اما با این حال دستگیر شد! و مطب او هم تعطیل گردید. اما در ان سو یک چشم آبی مورنگی!گفت: مواد ضد عفونی به خودتان تزریق کنید، تا از کرونا در امان باشید. خودش هم تزریق نکرد تا ثابت کند، بعد هم گفت من شوخی کردم! با اینکه باعث مرگ تعداد زیادی هم شد، ولی نه تنها او را دستگیر نکردند، بلکه هنوز هم در شغل خودش باقی است! تا لاطائلات بیشتری بگوید. چرا دوگانه برخورد می شود؟ این کاپیتولاسیون نیست؟ در مسائیل سیاسی و نظامی هم اینطور است: در سال هزاران نفر را در داخل، به بهانه اقدام به ترور یا انفجار دستگیر، و به عنوان باغی و یاغی اعدام می کنند! ولی همان مرد موقشنگه خودش اعتراف کرد که: دستور ترور شهید سلیمانی و همراهان را شخصا صادر کرده، نه تنها دستگیر و اعدام نشد! حتی برای دوباره انتخاب شدن هم تبلیغات را شروع کرد. اگر حکم تروریست و آمر و عامل آن، اعدام است چرا دادگاه تشکیل نمی شود؟ چرا رای به اعدام او صادر نمی شود. چرا کسی به عنوان اجرای حکم، به آمریکا فرستاده نمیشود؟ اگر کاپیتولاسیون نیست، پس چیست. متاسفانه حقوقدانان ما حتی نمی دانند که: آمریکا هواپیمای مسافربری ایران را ساقط کرده! و لذا شکایتی مطرح نیست!اگر یک ایرانی را در امریکا گیر بیاورند، حتی برای جرم های نکرده! دادگاه تشکیل می دهند و بدون دلیل، او را زندانی می کنند. اموال ایران را از سالهای دور، مصادره و تملک می کنند.  اما  برخی برجام پرستها، حتی تحریم را دور بمییزنند، می گویند ما باید تابع قانون آمریکا باشیم. یا: در حالیکه استفاده از ماسک ضرر های زیادی دارد، اما برای واردات ماسک و مصرف ان، مردم را مجبور می کنند که از ماسک و دستکش وارداتی استفاده کنند. مردم در اثر مصرف ماسک دچار خفگی می شوند! زیرا اکسیژن به بدن نمی رسد، و همان دی اکسید دفع شده، همیشه استفاده می شود. در حالیکه جراحان هم، فقط چند دقیقه ای که در اتاق عمل هستند، ماسک می زنند. و اولین کاری که بعد از عمل جراحی می کنند، ماسک را بر می دارند، تا نفس تازه کنند، با اینکه ماسک آنها ال نود است. ماسک همچنین نمی تواند مانع عبور  و مرور: ویروس که ابعاد میکرونی دارند بشود. اما باعث ایجاد اعتماد کاذب می شود. وشخص تصور می کند: از دسترس ویروس خارج شده است. ماسک همان پوشیه(نقاب مقنعه) ایرانی است، که هنوز در جنوب ایران استفاده می شود، و همین پزشکان با آن مبارزه کردند! و روسری و پوشیه را از سر  پرستاران و بیماران دور برداشتند.این کاپیتولاسیون علیم حتی دامن خدا را هم گرفته! با اینکه بیشترین آمار شیوع بیماری در بیمارستان هااست، ولی انها را باز نگهمیدارند، مردم را هم به مراجعه دعوت می کنند! چون برایشان سود آور است. ولی از مساجد که تا حالا هیچ گزارش واگیری نداشته، می ترسند و آن را بسته نگهمیدارند. تا دیروز با افتخار می گفتند علم حکم می کند: چیزی را که نمی بینیم و نمی شناسیم، قبول نکنیم ولی امروز همان ها می گویند: ویروس کرونا را نمی بینیم و نمی شناسیم! ولی باید قبول کنیم. پیشنهادمی شود همه سخنگوها ی ستادکرونا، مخصوصا ستاد تهران بزرگ، یکبار مصاحبه های خود را مرور کنند! خودشان از اظهارات قبلی شان شرمنده می شوند. همه چیز متناقض و متضاد است. از احتمالات آینده! مردم را می ترسانند، تا کالاهای انها را بخرند. ولی طب سنتی و داروهای گیاهی را، مورد هجمه قرار داده و طب سنتی را، دروغگو و غیر مجاز معرفی می کنند. شستن دستها همان وضو است که نمی گویند.

Scientific capitulation!

The person who advertised the use of: camel urine to deal with corona, although he himself wanted it to: prove the scientific nature of his speech. But he was arrested anyway! And his office was closed. But on the other hand, a blue-eyed man said, “Inject the disinfectant into yourself, to be safe from corona.” He didn’t inject himself to prove it, and then he said I was joking! Although he caused many deaths, not only was he not arrested, but he is still in his job! To say more details. Why is there a double standard? Isn’t this capitulation? The same is true of political and military issues: thousands of people a year are arrested on the pretext of assassination or explosion, and executed as gardeners and rebels! However, the same man admitted that he had personally ordered the assassination of Martyr Soleimani and his companions, not only was he not arrested or executed! He even started advertising to get re-elected. If the sentence of a terrorist and its perpetrator and perpetrator is death, why isn’t a court formed? Why isn’t his death sentence handed down? Why is no one sent to the United States as a executioner? If it’s not capitulation, then what is? Unfortunately, our lawyers do not even know that: The United States has shot down an Iranian passenger plane! And so there is no complaint! If an Iranian is trapped in the United States, he has not even committed crimes! They set up a court and imprisoned him for no reason. Iranian property has been confiscated for many years. But some Burjam worshipers, even avoiding sanctions, say we must abide by American law. Or: While using a mask is very harmful, people are forced to use imported masks and gloves to import and use masks. People get suffocated by wearing masks! Because oxygen does not reach the body, the same excreted dioxide is always used. Surgeons, however, wear masks for just a few minutes in the operating room. And the first thing they do after surgery is to remove the mask to freshen their breath, even though their mask is L90. The mask also can’t block traffic: viruses that are micron-sized. But it creates false trust. And the person thinks: out of reach of the virus. The mask is the same Iranian mask (masked mask) that is still used in southern Iran, and these same doctors fought it! And they removed the headscarf and the veil from the heads of nurses and patients. This capitulation of Alim has even taken the skirt of God! Although the highest prevalence of the disease is in hospitals, they are not invited, and people are invited to visit! Because it is profitable for them. But they are afraid of mosques that have not received any reports of contamination so far, and they do not understand it. Until yesterday, they were proud to say that science rules: we should not accept what we do not see and do not know, but today they say: we do not see and do not know the coronavirus! But we have to accept. It is recommended that all spokespersons of the staff of the staff, especially the staff of Greater Tehran, review their interviews once! They themselves are ashamed of their previous statements. Everything is contradictory. From future possibilities! They scare people to buy their goods. But traditional medicine and herbal medicines are being attacked, and traditional medicine is being presented as lying and unauthorized. Washing hands is the same as ablution that is not said.

استسلام علمی!

الشخص الذی أعلن عن استخدام: بول الإبل للتعامل مع الإکلیل ، على الرغم من أنه یرید هو نفسه: إثبات الطبیعه العلمیه لخطابه. ولکن تم القبض علیه على أی حال! وتم إغلاق مکتبه. ولکن من ناحیه أخرى ، قال رجل ذو عیون زرقاء ، “قم بحقن المطهر فی نفسک ، لتکون فی مأمن من الهاله”. لم یضخ نفسه لإثبات ذلک ، ثم قال إننی أمزح! على الرغم من أنه تسبب فی العدید من الوفیات ، لم یتم اعتقاله فقط ، ولکنه لا یزال فی وظیفته! لقول المزید من التفاصیل. لماذا یوجد معیار مزدوج؟ ألیس هذا الاستسلام؟ وینطبق الشیء نفسه على القضایا السیاسیه والعسکریه: یتم اعتقال آلاف الأشخاص کل عام بحجه الاغتیال أو الانفجار ، ویتم إعدامهم کبستانیین ومتمردین! ومع ذلک ، اعترف الرجل نفسه بأنه أصدر بنفسه أمرًا باغتیال الشهید سلیمانی ورفاقه ، لم یتم اعتقاله فقط ولم یتم إعدامه! حتى أنه بدأ الإعلان لإعاده انتخابه. إذا کانت عقوبه إرهابی ومرتکبها ومرتکبها هی الموت ، فلماذا لم یتم تشکیل محکمه؟ لماذا لم یصدر حکم الإعدام؟ لماذا لا یتم إرسال أحد إلى الولایات المتحده کجلاد؟ إذا لم یکن الاستسلام ، فما هو؟ لسوء الحظ ، لا یعرف محامونا ذلک: لقد أسقطت الولایات المتحده طائره رکاب إیرانیه! وبالتالی لیس هناک شکوى! إذا حوصر إیرانی فی الولایات المتحده ، فإنه لم یرتکب حتى جرائم! أقاموا محکمه وسجنوه بدون سبب. تم مصادره الممتلکات الإیرانیه لسنوات عدیده. لکن بعض المصلین فی برجام ، حتى مع تجنب العقوبات ، یقولون إنه یجب علینا الالتزام بالقانون الأمریکی. أو: أثناء استخدام القناع ضار للغایه ، یضطر الناس إلى استخدام الأقنعه والقفازات المستورده لاستیراد القناع واستخدامه. اختنق الناس بارتداء الأقنعه! لأن الأکسجین لا یصل إلى الجسم ، یتم دائمًا استخدام نفس ثانی أکسید الإفراز. ومع ذلک ، یرتدی الجراحون أقنعه لبضع دقائق فقط فی غرفه العملیات. وأول شیء یفعلونه بعد الجراحه هو إزاله القناع لتنشیط أنفاسهم ، على الرغم من أن القناع هو L90. لا یمکن للقناع أیضًا حظر حرکه المرور: الفیروسات بحجم المیکرون. لکنها تخلق ثقه زائفه. ویفکر الشخص: بعیدًا عن متناول الفیروس. القناع هو نفس القناع الإیرانی (القناع المقنع) الذی لا یزال یستخدم فی جنوب إیران ، وقد حاربه نفس الأطباء! وأزالوا الحجاب والحجاب عن رؤوس الممرضات والمرضى ، حتى استسلام العلیم أخذ تنوره الله! على الرغم من أن أعلى انتشار للمرض موجود فی المستشفیات ، إلا أنهم غیر مدعوین ، والناس مدعوون للزیاره! لأنها مربحه لهم. لکنهم خائفون من المساجد التی لم تتلق أی تقاریر عن تلوث حتى الآن ، ولا یفهمونها. حتى یوم أمس ، قالوا بفخر أن العلم یحکم: لا یجب أن نقبل ما لا نراه ولا نعرفه ، ولکن الیوم یقولون: لا نرى ولا نعرف الفیروس التاجی! لکن علینا أن نقبل. یوصى بأن یراجع جمیع المتحدثین باسم طاقم الموظفین ، وخاصه موظفی طهران الکبرى ، مقابلاتهم مره واحده! هم أنفسهم یخجلون من تصریحاتهم السابقه. کل شیء متناقض. من الاحتمالات المستقبلیه! یخیفون الناس لشراء سلعهم. لکن الطب التقلیدی والأدویه العشبیه تتعرض للهجوم ، ویتم تقدیم الطب التقلیدی على أنه کذب وغیر مصرح به. غسل الیدین هو نفس الوضوء الذی لا یقال.

Գիտական ​​կապիտուլյացիա:

Այն մարդը, ով գովազդում էր օգտագործումը. Ուղտերի մեզի զբաղվել կորոնայով, չնայած ինքն էլ ուզում էր դա. Ապացուցել իր խոսքի գիտական ​​բնույթը: Բայց նա ձերբակալվեց ամեն դեպքում: Եվ նրա գրասենյակը փակվեց: Բայց մի կողմից կապույտ աչքերով մարդ կա: Նա չի ներարկել իրեն ապացուցելու համար, և հետո նա ասաց, որ կատակում եմ: Չնայած նրան, որ նա մահվան պատճառ է դարձել, ոչ միայն նրան չեն ձերբակալել, այլև նա դեռ գտնվում է իր գործի մեջ: Լրացուցիչ մանրամասներ ասելու համար: Ինչու կա երկակի ստանդարտ: Սա կապիտուլյացիա չէ: Նույնը վերաբերում է քաղաքական և ռազմական խնդիրներին. Տարին հազարավոր մարդիկ ձերբակալվում են սպանության կամ պայթյունի պատրվակով, և մահապատժի են ենթարկվում որպես այգեպաներ և ապստամբներ: Այնուամենայնիվ, նույն մարդը խոստովանեց, որ ինքն անձամբ հրահանգել էր սպանել նահատակ Սոլեյմանիի և նրա ուղեկիցների սպանությունը, ոչ միայն նրան չեն ձերբակալել կամ մահապատժի ենթարկել: Նա նույնիսկ սկսեց գովազդել վերընտրվելու համար: Եթե ​​ահաբեկչի, նրա հանցագործի և հանցագործի պատիժը մահ է, ինչու՞ չի ձևավորվել դատարան: Ինչու չի մահապատժի դատապարտվել Ինչու ոչ ոք չի ուղարկվում Միացյալ Նահանգներ որպես դահիճ: Եթե ​​դա կապիտուլյացիա չէ, ապա ի՞նչ է: Դժբախտաբար, մեր փաստաբանները դա նույնիսկ չգիտեն. Միացյալ Նահանգները գնդակոծել են իրանական ուղևորատար ինքնաթիռը: Եվ ուրեմն, ոչ մի բողոք չկա, եթե իրանցին ծուղակում է Միացյալ Նահանգներում, նա նույնիսկ հանցագործություններ չի գործել: Նրանք ստեղծեցին դատարան և նրան առանց որևէ պատճառաբանության բանտարկեցին: Իրանական ունեցվածքը տարիներ շարունակ բռնագրավվում է: Բայց Բուրջամի որոշ երկրպագուներ, նույնիսկ խուսափելով պատժամիջոցներից, ասում են, որ մենք պետք է հետևենք ամերիկյան օրենքներին: Կամ., Մինչդեռ դիմակ օգտագործելը շատ վնասակար է, մարդիկ ստիպված են դիմակներ և ձեռնոցներ օգտագործել `դիմակներ ներմուծելու և օգտագործելու համար: Մարդիկ շնչահեղձ են լինում դիմակներ կրելուց: Քանի որ թթվածինը չի հասնում մարմնին, նույն արտանետվող երկօքսիդը միշտ օգտագործվում է: Վիրաբույժները, սակայն, վիրաբուժական սենյակում ընդամենը մի քանի րոպե դիմակներ են հագնում: Եվ առաջին բանը, որ նրանք կատարում են վիրահատությունից հետո, դիմակը հեռացնելն է ՝ նրանց շունչը թարմացնելու համար, չնայած նրանց դիմակը L90- ն է: Դիմակը նույնպես չի կարող արգելափակել երթևեկությունը. Վիրուսներ, որոնք մանրածախ են: Բայց դա ստեղծում է կեղծ վստահություն: Եվ մարդը կարծում է. Վիրուսից հեռու չէ: Դիմակը նույն իրանական դիմակն է (դիմակավորված դիմակ), որը մինչ այժմ օգտագործվում է Իրանի հարավում, և հենց այդ նույն բժիշկներն էին պայքարում դրա դեմ: Եվ նրանք գլխաշորն ու վարագույրը հանեցին բուժքույրերի և հիվանդների գլուխներից: Ալիմի այս կապիտուլյացիան նույնիսկ Աստծո փեշն էր վերցրել: Չնայած հիվանդության ամենատարածված տարածվածությունը հիվանդանոցներում է, նրանք չեն հրավիրվում, և մարդիկ հրավիրվում են այցելել: Քանի որ դա նրանց համար ձեռնտու է: Բայց նրանք վախենում են մզկիթներից, որոնք մինչ օրս չեն ստացել աղտոտման մասին որևէ հաղորդում, և նրանք դա չեն հասկանում: Մինչև երեկո նրանք հպարտությամբ ասում էին, որ գիտությունը կանոն է. Մենք չպետք է ընդունենք այն, ինչ չենք տեսնում և չգիտենք, բայց այսօր ասում են. Մենք չենք տեսնում և չգիտենք կորոնավիրուսը: Բայց մենք պետք է ընդունենք: Առաջարկվում է, որ Աշխատակազմի աշխատակազմի բոլոր խոսնակները, հատկապես Մեծ Թեհրանի աշխատակիցները, մեկ անգամ վերանայեն իրենց հարցազրույցները: Նրանք իրենք ամաչում են իրենց նախորդ հայտարարություններից: Ամեն ինչ հակասական է: Ապագա հնարավորություններից: Նրանք վախեցնում են մարդկանց գնել իրենց ապրանքները: Բայց ավանդական բժշկությունը և բուսական դեղամիջոցները հարձակվում են, և ավանդական բժշկությունը ներկայացվում է որպես ստախոս և չթույլատրված: Ձեռքերը լվանալը նույնն է, ինչ ablution- ը, որը չի ասվում

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

زن کشی اصلاحاتی ها

زن کشی اصلاحاتی ها

این روزها تاج‌زاده و معیصونه ابتکار گیر دادن به عکس میزراخانی که ختما بدون حجاب …