خانه / خبر ها / تغییر ماهیت وماموریت ارتشهای جهان

تغییر ماهیت وماموریت ارتشهای جهان

ارتش های جهان بجای مقابله با همنوعان به ماموریت های کمک به همنوعان اعزام می‌شوند

تغییر ماموریت ارتش های جهان

کرونا یک موضوع جدید را مطرح کرد: و آن اینکه ارتش ها بجای همنوع کشی، به کمک همنوع بروند. سلاحهای خود را بر زمین بگذارند، و  غذا و دارو و  لوازم بهداشتی در دست گرفته، به نجات انسانها فکر کنند. بجای انکه به نابودی بشریت یا دشمنان فرضی فکر کنند، به دوستی آنان بیاندیشند و همانطور که امام علی ع فرمود قلب خود را مالامال از دوستی مردم کنند. چه آنها یا هم کیش هستند یا همنوع! ابتدای خلقت هم، همه یکی بود! و آنهم حضرت آدم ع، که ۷۰میلیارد نوع بشر در صلب اوجای داشت. ولی وقتی پای به دنیای دنی گذاشت، اصلاب او در مقابل هم قرار گرفتند، یکی در اندیشه قتل دیگری برخاست، تا همه چیز را فقط برای خود داشته باشد. قابیل بابیل هابیل را کشت! و این منشا قدرت طلبی، انحصار طلبی و زیاده خواهی انسان بود. انسانهای بعدی با درک این دو دستگی، به فکر حفاظت از جان خود افتادند! پیامبران الهی آمدند تا به این دودستگی خاتمه دهند! راه حل آنها مبارزه با طبیعت، بجای مبارزه با همنوع بود! حضرت آدم ع ، کشاورزی یاد داد، حضرت داود نرم کردن آهن و زره ساختن، حضرت ادریس درس دادن! موسی چوپانی و عیسی طبابت. برای حضرت ابراهیم از بهشت برایشان قوچ فرستاده شد، تا مردم بفهمند که برای بقا و ادامه حیات، نباید با یکدیگر درگیر شوند، بلکه به طبیعت مسلط شوند. زیرا که خداوند فرمود: من همه دنیا را برای انسان خلق کردم، و انسان را از بهر خودم! پس راه انحصار طلبی و زیاده خواهی، از طریق افزایش ثروت از طبیعت است، نه دزدیدن ثروت همنوع!  در واقع انحصار طلب اصلی خداست، ما را فقط برای خود می خواهد، ذره ای شرک را قبول ندارد، زیرا با غیرت و غیور هست. انحصار طلبی بشر را هم دوست دارد، اما در طریقی که گفته! و آن خلاقیت بشری به نیابت از خالق است. که جهان خلقت را توسعه دهند و فرمانروایی خدایی را اطاعت کنند. اما بسیاری این را نشنیدند. یا شنیدند و نفهمیدند، یا فهمیدند و خود را به نفهمی زدند و گروهی که خیلی بدتر بودند فهویدند و آنها را از محتوا خالی کردند.(یحرفون الکلم من بعد ما عقلوه) و این بود که ستیزه جویی ادامه یافت و زا آنجا که مرغ همسایه غاز است هرکس فکر می کرد اموال دیگران باارزش تر است و باید آن را تصاحب کند. جنگ ها آغاز شد و ارتش ها بوجود آمد. اما در ذات خود تضاد آشکاری داشت. می گفت جنگ برای صلح است. ولذا ارتش ها هرچه بیشتر شد! امروزه ۲۱۰ارتش رسمی! در دنیای کنونی داریم. و اگر اتش سری یا قبیله ای یا حزبی و گروهی را به آن اضافه کنیم به عدد ۷میلیارد جمعیت جهان می رسیم! و هر فرد به تنهایی فنون دفاع از خود، را یاد می گرفته و به تنهایی مبارزه می کردند. اما کرونا آمد! این بار طبیعت قدرت خود را نشان داد. ارتش نادیدنی با قدرت حضور در همه جا، و میرندگی بالا. همه بخود آمدند. فهمیدند نجات هرکس به نجات جان دیگران بستگی دارد، لذا ارتش ها از انفرادی به جمعی، بعد هم به جهانی رسید. تنها یک ارتش در جهان امروز رسمی است: ارتش مقابله با کرونا، که نه زرد و سفید می شناسد، نه سرخ و سیاه. در مقابل، ارتش آمریکا هنوز دنبال جنگ است، ماموریت های کلاسیک و سنتی و قرون وسطایی خود را دارد، هزاران کیلومتر از مرزهای خود دور شده، تا دیگران را تهدید کند، یا دائما بترساند. مبارزه با آن، همت تفنگداران آمریکایی را می طلبد، با فرار از ارتش تروریستی، آنها را مجبور به انحلال کنند. زیرا در آن صورت ایالات آمریکا نیز مستقل می شوند. و میتوانند با پیوستن به ارتش جهانی ضد کرونا، و با استمداد از نیروهای غیر وابسته، راه را برای حکومت واحد جهانی بدون ارتش و سلاح، آماده کنند.

Changing the mission of the armies of the world

Corona raised a new issue: that the armies should go to the aid of the same instead of the same. Put their weapons on the ground, and take food, medicine, and sanitary supplies, and think about saving people. Instead of thinking about the destruction of humanity or hypothetical enemies, they should think about their friendship and, as Imam Ali (as) said, fill their hearts with the friendship of the people. Whether they are Kish or similar! At the beginning of creation, everyone was one! And that is Adam, who had 70 billion human beings at the top. But when he set foot in Danny’s world, his companions confronted him, one thinking of killing the other, so that he would have everything for himself. Cain killed Babylon Abel! And that was the source of human power, monopoly, and extravagance. The next human beings, realizing these two divisions, thought of protecting their lives! The divine prophets came to end this dichotomy! Their solution was to fight against nature, instead of fighting the same kind! Hazrat Adam (AS) taught agriculture, Hazrat Davood softened iron and armor, Hazrat Idris taught! Moses the shepherd and Jesus the healer. For Abraham, a ram was sent to them from heaven, so that people would understand that in order to survive and survive, they must not clash with each other, but dominate nature. Because God said: I created the whole world for man, and man for himself! So the path to monopoly and extravagance is through increasing wealth from nature, not stealing wealth of the same kind! In fact, it is the main monopoly of God, it wants us only for itself, it does not accept any particle of polytheism, because it is zealous and zealous. He also loves human monopoly, but in the way he said! And that is human creativity on behalf of the Creator. To develop the world of creation and to obey the rule of God. But many did not hear this. Either they heard and they didn’t understand, or they understood and misunderstood themselves, and a group that was much worse understood them and emptied them of their content. It’s a goose. Everyone thought that other people’s property was more valuable and should be taken over. Wars broke out and armies were formed. But it was inherently contradictory. He said the war was for peace. Therefore, the armies became more and more! Today 210 official armies! We have in today’s world. And if we add a secret fire or a tribal or a party and a group to it, we will reach 7 billion people in the world! And each individual learned the techniques of self-defense and fought alone. But Corona came! This time nature showed its power. An unseen army with the power to be everywhere, and high mortality. Everyone came to their senses. They realized that saving everyone depended on saving the lives of others, so the armies went from individual to collective, and then to the world. There is only one official army in the world today: the Corona Army, which knows neither yellow nor white, nor red and black. In contrast, the US military is still pursuing war, with its classic, medieval, medieval missions, thousands of miles away, to threaten others, or to constantly intimidate. The fight against it requires the efforts of American Marines, who are forced to flee the terrorist army and be forced to disband. Because then the United States will become independent. And they can join the anti-Corona World Army and, with the help of independent forces, pave the way for a unified world government without armies and weapons.

تغییر مهمه جیوش العالم

أثار کورونا قضیه جدیده: أن الجیوش یجب أن تذهب لمساعده نفسها بدلاً من نفسها. ضعوا أسلحتهم على الأرض ، خذوا الطعام والدواء واللوازم الصحیه ، وفکروا فی إنقاذ الناس. بدلاً من التفکیر فی تدمیر البشریه أو الأعداء الافتراضیین ، یجب أن یفکروا فی صداقتهم ، وکما قال الإمام علی (علیه السلام) ، یملأون قلوبهم بصداقه الشعب. سواء کانوا کیش أو ما شابه! فی بدایه الخلق ، کان الجمیع واحدًا! وهذا هو آدم الذی کان على رأسه ۷۰ ملیار إنسان. ولکن عندما تطأ قدمه فی عالم دانی ، واجهه رفاقه ، أحدهم یفکر فی قتل الآخر ، حتى یکون لدیه کل شیء لنفسه. قایین قتل بابل هابیل! وکان ذلک مصدر القوه البشریه والاحتکار والتبذیر. البشر القادمون ، مدرکین هذین التقسیمین ، فکروا فی حمایه حیاتهم! جاء الأنبیاء الإلهیون لإنهاء هذا الانقسام! کان حلهم هو محاربه الطبیعه ، بدلاً من محاربه نفس النوع! حضرت حضره آدم (ع) الزراعه ، وخفف حضره داود الحدید والدروع ، وتدرس حضره إدریس! موسى الراعی ویسوع الشافی. بالنسبه لإبراهیم ، تم إرسال کبش لهم من السماء ، حتى یفهم الناس أنه من أجل البقاء والبقاء على قید الحیاه ، لا یجب أن یتصادموا مع بعضهم البعض ، ولکن یسیطرون على الطبیعه. لأن الله قال: خلقت العالم کله للإنسان ، والإنسان لنفسه! لذا فإن الطریق إلى الاحتکار والتبذیر هو من خلال زیاده الثروه من الطبیعه ، ولیس سرقه الثروه من نفس النوع! فی الواقع ، إنها الاحتکار الرئیسی لله ، فهی تریدنا فقط لنفسها ، ولا تقبل أی جزء من الشرک ، لأنها غیره وغیره. کما أنه یحب الاحتکار البشری ، ولکن بالطریقه التی قالها! وهذا هو الإبداع البشری نیابه عن الخالق. لتطویر عالم الخلق وطاعه حکم الله. لکن الکثیرین لم یسمعوا ذلک. إما أنهم سمعوا ولم یفهموا ، أو فهموا أنفسهم وأساءوا فهمها ، وفهمتهم مجموعه کانت أسوأ بکثیر وأفرغتهم من محتواهم. إنه أوزه ، اعتقد الجمیع أن ممتلکات الآخرین کانت أکثر قیمه ویجب الاستیلاء علیها. اندلعت الحروب وتشکلت الجیوش. لکنها کانت متناقضه بطبیعتها. قال إن الحرب کانت من أجل السلام. لذلک ، أصبحت الجیوش أکثر وأکثر! الیوم ۲۱۰ جیوش رسمیه! لدینا فی عالم الیوم. وإذا أضفنا حریقًا سریًا أو قبلیًا أو حزبًا وجماعه ، سنصل إلى ۷ ملیار شخص فی العالم! وتعلم کل فرد تقنیات الدفاع عن النفس وحارب وحده. ولکن جاء کورونا! أظهرت الطبیعه هذه المره قوتها. جیش غیر مرئی لدیه القدره على التواجد فی کل مکان ، وارتفاع معدل الوفیات. جاء الجمیع إلى رشدهم. أدرکوا أن إنقاذ الجمیع یعتمد على إنقاذ حیاه الآخرین ، لذلک انتقلت الجیوش من فرد إلى جماعی ، ثم إلى العالم. هناک جیش رسمی واحد فقط فی العالم الیوم: جیش کورونا ، الذی لا یعرف الأصفر ولا الأبیض ، ولا الأحمر والأسود. على النقیض من ذلک ، لا یزال الجیش الأمریکی یتابع الحرب ، بمهامه الکلاسیکیه ، فی العصور الوسطى ، فی العصور الوسطى ، على بعد آلاف الأمیال ، لتهدید الآخرین ، أو للترهیب باستمرار. تتطلب مکافحته جهود المارینز الأمریکیین ، الذین یضطرون إلى الفرار من الجیش الإرهابی ویضطرون إلى الحل. لأنه عندها ستصبح الولایات المتحده مستقله. ویمکنهم الانضمام إلى الجیش العالمی المناهض لکورونا ، وبمساعده قوات عدم الانحیاز ، یمهدون الطریق لحکومه عالمیه موحده بدون جیوش وأسلحه.

Mudando a missão dos exércitos do mundo

Corona levantou uma nova questão: que os exércitos deveriam ajudar os mesmos em vez dos mesmos. Coloque suas armas no chão, pegue comida, remédios e suprimentos sanitários e pense em salvar as pessoas. Em vez de pensar na destruição da humanidade ou em inimigos hipotéticos, eles deveriam pensar em sua amizade e, como disse o imã Ali (as), encher seus corações com a amizade do povo. Quer sejam Kish ou similares! No início da criação, todos eram um! E esse é Adam, que tinha 70 bilhões de seres humanos no topo. Mas quando ele pôs os pés no mundo de Danny, seus companheiros o confrontaram, um pensando em matar o outro, para que ele tivesse tudo para si. Caim matou Babilônia Abel! E essa era a fonte do poder humano, monopólio e extravagância. Os próximos seres humanos, percebendo essas duas divisões, pensaram em proteger suas vidas! Os profetas divinos chegaram ao fim dessa dicotomia! A solução deles foi lutar contra a natureza, em vez de combater o mesmo tipo! Hazrat Adam (AS) ensinou agricultura, Hazrat Davood amoleceu ferro e armaduras, Hazrat Idris ensinou! Moisés, o pastor, e Jesus, o curador. Para Abraão, um carneiro lhes foi enviado do céu, para que as pessoas entendessem que, para sobreviver e sobreviver, elas não devem colidir umas com as outras, mas dominar a natureza. Porque Deus disse: Eu criei o mundo inteiro para o homem, e o homem para si! Portanto, o caminho para o monopólio e a extravagância é através do aumento da riqueza da natureza, não roubando riquezas do mesmo tipo! De fato, é o principal monopólio de Deus, nos quer apenas para si, não aceita nenhuma partícula de politeísmo, porque é zeloso e zeloso. Ele também ama o monopólio humano, mas da maneira que ele disse! E isso é criatividade humana em nome do Criador. Desenvolver o mundo da criação e obedecer ao governo de Deus. Mas muitos não ouviram isso. Ou eles ouviram e não entenderam, ou entenderam e entenderam mal a si mesmos, e um grupo que era muito pior os entendeu e os esvaziou de conteúdo (Yahrofun al-Kalam Man, então somos racionais). Todo mundo achava que a propriedade de outras pessoas era mais valiosa e deveria ser adquirida. Guerras eclodiram e exércitos foram formados. Mas era inerentemente contraditório. Ele disse que a guerra era pela paz. Portanto, os exércitos se tornaram cada vez mais! Hoje 210 exércitos oficiais! Nós temos no mundo de hoje. E se adicionarmos um incêndio secreto ou um tribal ou um partido e um grupo a ele, alcançaremos 7 bilhões de pessoas no mundo! E cada indivíduo aprendeu as técnicas de autodefesa e lutou sozinho. Mas Corona veio! Desta vez, a natureza mostrou seu poder. Um exército invisível com o poder de estar em toda parte e alta mortalidade. Todo mundo voltou a si. Eles perceberam que salvar a todos dependia de salvar a vida de outros, então os exércitos passaram de indivíduo para coletivo e depois para o mundo. Atualmente, existe apenas um exército oficial no mundo: o Exército Corona, que não conhece amarelo nem branco, nem vermelho e preto. Em contraste, as forças armadas americanas ainda estão em guerra, com suas missões clássicas, medievais e medievais, a milhares de quilômetros de distância, para ameaçar outras pessoas ou intimidar constantemente. A luta contra isso exige os esforços dos fuzileiros navais americanos, que são forçados a fugir do exército terrorista e a se separar. Porque então os Estados Unidos se tornarão independentes. E eles podem se juntar ao Exército Mundial anti-Corona e, com a ajuda de forças independentes, pavimentar o caminho para um governo mundial unificado, sem exércitos e armas.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

زن کشی اصلاحاتی ها

زن کشی اصلاحاتی ها

این روزها تاج‌زاده و معیصونه ابتکار گیر دادن به عکس میزراخانی که ختما بدون حجاب …