خانه / دسته‌بندی نشده / تغییر ماهیت وماموریت ارتشهای جهان

تغییر ماهیت وماموریت ارتشهای جهان

ارتش های جهان بجای مقابله با همنوعان به ماموریت های کمک به همنوعان اعزام می‌شوند

تغییر ماموریت ارتش های جهان

کرونا یک موضوع جدید را مطرح کرد: و آن اینکه ارتش ها بجای همنوع کشی، به کمک همنوع بروند. سلاحهای خود را بر زمین بگذارند، و  غذا و دارو و  لوازم بهداشتی در دست گرفته، به نجات انسانها فکر کنند. بجای انکه به نابودی بشریت یا دشمنان فرضی فکر کنند، به دوستی آنان بیاندیشند و همانطور که امام علی ع فرمود قلب خود را مالامال از دوستی مردم کنند. چه آنها یا هم کیش هستند یا همنوع! ابتدای خلقت هم، همه یکی بود! و آنهم حضرت آدم ع، که 70میلیارد نوع بشر در صلب اوجای داشت. ولی وقتی پای به دنیای دنی گذاشت، اصلاب او در مقابل هم قرار گرفتند، یکی در اندیشه قتل دیگری برخاست، تا همه چیز را فقط برای خود داشته باشد. قابیل بابیل هابیل را کشت! و این منشا قدرت طلبی، انحصار طلبی و زیاده خواهی انسان بود. انسانهای بعدی با درک این دو دستگی، به فکر حفاظت از جان خود افتادند! پیامبران الهی آمدند تا به این دودستگی خاتمه دهند! راه حل آنها مبارزه با طبیعت، بجای مبارزه با همنوع بود! حضرت آدم ع ، کشاورزی یاد داد، حضرت داود نرم کردن آهن و زره ساختن، حضرت ادریس درس دادن! موسی چوپانی و عیسی طبابت. برای حضرت ابراهیم از بهشت برایشان قوچ فرستاده شد، تا مردم بفهمند که برای بقا و ادامه حیات، نباید با یکدیگر درگیر شوند، بلکه به طبیعت مسلط شوند. زیرا که خداوند فرمود: من همه دنیا را برای انسان خلق کردم، و انسان را از بهر خودم! پس راه انحصار طلبی و زیاده خواهی، از طریق افزایش ثروت از طبیعت است، نه دزدیدن ثروت همنوع!  در واقع انحصار طلب اصلی خداست، ما را فقط برای خود می خواهد، ذره ای شرک را قبول ندارد، زیرا با غیرت و غیور هست. انحصار طلبی بشر را هم دوست دارد، اما در طریقی که گفته! و آن خلاقیت بشری به نیابت از خالق است. که جهان خلقت را توسعه دهند و فرمانروایی خدایی را اطاعت کنند. اما بسیاری این را نشنیدند. یا شنیدند و نفهمیدند، یا فهمیدند و خود را به نفهمی زدند و گروهی که خیلی بدتر بودند فهویدند و آنها را از محتوا خالی کردند.(یحرفون الکلم من بعد ما عقلوه) و این بود که ستیزه جویی ادامه یافت و زا آنجا که مرغ همسایه غاز است هرکس فکر می کرد اموال دیگران باارزش تر است و باید آن را تصاحب کند. جنگ ها آغاز شد و ارتش ها بوجود آمد. اما در ذات خود تضاد آشکاری داشت. می گفت جنگ برای صلح است. ولذا ارتش ها هرچه بیشتر شد! امروزه 210ارتش رسمی! در دنیای کنونی داریم. و اگر اتش سری یا قبیله ای یا حزبی و گروهی را به آن اضافه کنیم به عدد 7میلیارد جمعیت جهان می رسیم! و هر فرد به تنهایی فنون دفاع از خود، را یاد می گرفته و به تنهایی مبارزه می کردند. اما کرونا آمد! این بار طبیعت قدرت خود را نشان داد. ارتش نادیدنی با قدرت حضور در همه جا، و میرندگی بالا. همه بخود آمدند. فهمیدند نجات هرکس به نجات جان دیگران بستگی دارد، لذا ارتش ها از انفرادی به جمعی، بعد هم به جهانی رسید. تنها یک ارتش در جهان امروز رسمی است: ارتش مقابله با کرونا، که نه زرد و سفید می شناسد، نه سرخ و سیاه. در مقابل، ارتش آمریکا هنوز دنبال جنگ است، ماموریت های کلاسیک و سنتی و قرون وسطایی خود را دارد، هزاران کیلومتر از مرزهای خود دور شده، تا دیگران را تهدید کند، یا دائما بترساند. مبارزه با آن، همت تفنگداران آمریکایی را می طلبد، با فرار از ارتش تروریستی، آنها را مجبور به انحلال کنند. زیرا در آن صورت ایالات آمریکا نیز مستقل می شوند. و میتوانند با پیوستن به ارتش جهانی ضد کرونا، و با استمداد از نیروهای غیر وابسته، راه را برای حکومت واحد جهانی بدون ارتش و سلاح، آماده کنند.

Changing the mission of the armies of the world

Corona raised a new issue: that the armies should go to the aid of the same instead of the same. Put their weapons on the ground, and take food, medicine, and sanitary supplies, and think about saving people. Instead of thinking about the destruction of humanity or hypothetical enemies, they should think about their friendship and, as Imam Ali (as) said, fill their hearts with the friendship of the people. Whether they are Kish or similar! At the beginning of creation, everyone was one! And that is Adam, who had 70 billion human beings at the top. But when he set foot in Danny’s world, his companions confronted him, one thinking of killing the other, so that he would have everything for himself. Cain killed Babylon Abel! And that was the source of human power, monopoly, and extravagance. The next human beings, realizing these two divisions, thought of protecting their lives! The divine prophets came to end this dichotomy! Their solution was to fight against nature, instead of fighting the same kind! Hazrat Adam (AS) taught agriculture, Hazrat Davood softened iron and armor, Hazrat Idris taught! Moses the shepherd and Jesus the healer. For Abraham, a ram was sent to them from heaven, so that people would understand that in order to survive and survive, they must not clash with each other, but dominate nature. Because God said: I created the whole world for man, and man for himself! So the path to monopoly and extravagance is through increasing wealth from nature, not stealing wealth of the same kind! In fact, it is the main monopoly of God, it wants us only for itself, it does not accept any particle of polytheism, because it is zealous and zealous. He also loves human monopoly, but in the way he said! And that is human creativity on behalf of the Creator. To develop the world of creation and to obey the rule of God. But many did not hear this. Either they heard and they didn’t understand, or they understood and misunderstood themselves, and a group that was much worse understood them and emptied them of their content. It’s a goose. Everyone thought that other people’s property was more valuable and should be taken over. Wars broke out and armies were formed. But it was inherently contradictory. He said the war was for peace. Therefore, the armies became more and more! Today 210 official armies! We have in today’s world. And if we add a secret fire or a tribal or a party and a group to it, we will reach 7 billion people in the world! And each individual learned the techniques of self-defense and fought alone. But Corona came! This time nature showed its power. An unseen army with the power to be everywhere, and high mortality. Everyone came to their senses. They realized that saving everyone depended on saving the lives of others, so the armies went from individual to collective, and then to the world. There is only one official army in the world today: the Corona Army, which knows neither yellow nor white, nor red and black. In contrast, the US military is still pursuing war, with its classic, medieval, medieval missions, thousands of miles away, to threaten others, or to constantly intimidate. The fight against it requires the efforts of American Marines, who are forced to flee the terrorist army and be forced to disband. Because then the United States will become independent. And they can join the anti-Corona World Army and, with the help of independent forces, pave the way for a unified world government without armies and weapons.

تغيير مهمة جيوش العالم

أثار كورونا قضية جديدة: أن الجيوش يجب أن تذهب لمساعدة نفسها بدلاً من نفسها. ضعوا أسلحتهم على الأرض ، خذوا الطعام والدواء واللوازم الصحية ، وفكروا في إنقاذ الناس. بدلاً من التفكير في تدمير البشرية أو الأعداء الافتراضيين ، يجب أن يفكروا في صداقتهم ، وكما قال الإمام علي (عليه السلام) ، يملأون قلوبهم بصداقة الشعب. سواء كانوا كيش أو ما شابه! في بداية الخلق ، كان الجميع واحدًا! وهذا هو آدم الذي كان على رأسه 70 مليار إنسان. ولكن عندما تطأ قدمه في عالم داني ، واجهه رفاقه ، أحدهم يفكر في قتل الآخر ، حتى يكون لديه كل شيء لنفسه. قايين قتل بابل هابيل! وكان ذلك مصدر القوة البشرية والاحتكار والتبذير. البشر القادمون ، مدركين هذين التقسيمين ، فكروا في حماية حياتهم! جاء الأنبياء الإلهيون لإنهاء هذا الانقسام! كان حلهم هو محاربة الطبيعة ، بدلاً من محاربة نفس النوع! حضرت حضرة آدم (ع) الزراعة ، وخفف حضرة داود الحديد والدروع ، وتدرس حضرة إدريس! موسى الراعي ويسوع الشافي. بالنسبة لإبراهيم ، تم إرسال كبش لهم من السماء ، حتى يفهم الناس أنه من أجل البقاء والبقاء على قيد الحياة ، لا يجب أن يتصادموا مع بعضهم البعض ، ولكن يسيطرون على الطبيعة. لأن الله قال: خلقت العالم كله للإنسان ، والإنسان لنفسه! لذا فإن الطريق إلى الاحتكار والتبذير هو من خلال زيادة الثروة من الطبيعة ، وليس سرقة الثروة من نفس النوع! في الواقع ، إنها الاحتكار الرئيسي لله ، فهي تريدنا فقط لنفسها ، ولا تقبل أي جزء من الشرك ، لأنها غيرة وغيرة. كما أنه يحب الاحتكار البشري ، ولكن بالطريقة التي قالها! وهذا هو الإبداع البشري نيابة عن الخالق. لتطوير عالم الخلق وطاعة حكم الله. لكن الكثيرين لم يسمعوا ذلك. إما أنهم سمعوا ولم يفهموا ، أو فهموا أنفسهم وأساءوا فهمها ، وفهمتهم مجموعة كانت أسوأ بكثير وأفرغتهم من محتواهم. إنه أوزة ، اعتقد الجميع أن ممتلكات الآخرين كانت أكثر قيمة ويجب الاستيلاء عليها. اندلعت الحروب وتشكلت الجيوش. لكنها كانت متناقضة بطبيعتها. قال إن الحرب كانت من أجل السلام. لذلك ، أصبحت الجيوش أكثر وأكثر! اليوم 210 جيوش رسمية! لدينا في عالم اليوم. وإذا أضفنا حريقًا سريًا أو قبليًا أو حزبًا وجماعة ، سنصل إلى 7 مليار شخص في العالم! وتعلم كل فرد تقنيات الدفاع عن النفس وحارب وحده. ولكن جاء كورونا! أظهرت الطبيعة هذه المرة قوتها. جيش غير مرئي لديه القدرة على التواجد في كل مكان ، وارتفاع معدل الوفيات. جاء الجميع إلى رشدهم. أدركوا أن إنقاذ الجميع يعتمد على إنقاذ حياة الآخرين ، لذلك انتقلت الجيوش من فرد إلى جماعي ، ثم إلى العالم. هناك جيش رسمي واحد فقط في العالم اليوم: جيش كورونا ، الذي لا يعرف الأصفر ولا الأبيض ، ولا الأحمر والأسود. على النقيض من ذلك ، لا يزال الجيش الأمريكي يتابع الحرب ، بمهامه الكلاسيكية ، في العصور الوسطى ، في العصور الوسطى ، على بعد آلاف الأميال ، لتهديد الآخرين ، أو للترهيب باستمرار. تتطلب مكافحته جهود المارينز الأمريكيين ، الذين يضطرون إلى الفرار من الجيش الإرهابي ويضطرون إلى الحل. لأنه عندها ستصبح الولايات المتحدة مستقلة. ويمكنهم الانضمام إلى الجيش العالمي المناهض لكورونا ، وبمساعدة قوات عدم الانحياز ، يمهدون الطريق لحكومة عالمية موحدة بدون جيوش وأسلحة.

Mudando a missão dos exércitos do mundo

Corona levantou uma nova questão: que os exércitos deveriam ajudar os mesmos em vez dos mesmos. Coloque suas armas no chão, pegue comida, remédios e suprimentos sanitários e pense em salvar as pessoas. Em vez de pensar na destruição da humanidade ou em inimigos hipotéticos, eles deveriam pensar em sua amizade e, como disse o imã Ali (as), encher seus corações com a amizade do povo. Quer sejam Kish ou similares! No início da criação, todos eram um! E esse é Adam, que tinha 70 bilhões de seres humanos no topo. Mas quando ele pôs os pés no mundo de Danny, seus companheiros o confrontaram, um pensando em matar o outro, para que ele tivesse tudo para si. Caim matou Babilônia Abel! E essa era a fonte do poder humano, monopólio e extravagância. Os próximos seres humanos, percebendo essas duas divisões, pensaram em proteger suas vidas! Os profetas divinos chegaram ao fim dessa dicotomia! A solução deles foi lutar contra a natureza, em vez de combater o mesmo tipo! Hazrat Adam (AS) ensinou agricultura, Hazrat Davood amoleceu ferro e armaduras, Hazrat Idris ensinou! Moisés, o pastor, e Jesus, o curador. Para Abraão, um carneiro lhes foi enviado do céu, para que as pessoas entendessem que, para sobreviver e sobreviver, elas não devem colidir umas com as outras, mas dominar a natureza. Porque Deus disse: Eu criei o mundo inteiro para o homem, e o homem para si! Portanto, o caminho para o monopólio e a extravagância é através do aumento da riqueza da natureza, não roubando riquezas do mesmo tipo! De fato, é o principal monopólio de Deus, nos quer apenas para si, não aceita nenhuma partícula de politeísmo, porque é zeloso e zeloso. Ele também ama o monopólio humano, mas da maneira que ele disse! E isso é criatividade humana em nome do Criador. Desenvolver o mundo da criação e obedecer ao governo de Deus. Mas muitos não ouviram isso. Ou eles ouviram e não entenderam, ou entenderam e entenderam mal a si mesmos, e um grupo que era muito pior os entendeu e os esvaziou de conteúdo (Yahrofun al-Kalam Man, então somos racionais). Todo mundo achava que a propriedade de outras pessoas era mais valiosa e deveria ser adquirida. Guerras eclodiram e exércitos foram formados. Mas era inerentemente contraditório. Ele disse que a guerra era pela paz. Portanto, os exércitos se tornaram cada vez mais! Hoje 210 exércitos oficiais! Nós temos no mundo de hoje. E se adicionarmos um incêndio secreto ou um tribal ou um partido e um grupo a ele, alcançaremos 7 bilhões de pessoas no mundo! E cada indivíduo aprendeu as técnicas de autodefesa e lutou sozinho. Mas Corona veio! Desta vez, a natureza mostrou seu poder. Um exército invisível com o poder de estar em toda parte e alta mortalidade. Todo mundo voltou a si. Eles perceberam que salvar a todos dependia de salvar a vida de outros, então os exércitos passaram de indivíduo para coletivo e depois para o mundo. Atualmente, existe apenas um exército oficial no mundo: o Exército Corona, que não conhece amarelo nem branco, nem vermelho e preto. Em contraste, as forças armadas americanas ainda estão em guerra, com suas missões clássicas, medievais e medievais, a milhares de quilômetros de distância, para ameaçar outras pessoas ou intimidar constantemente. A luta contra isso exige os esforços dos fuzileiros navais americanos, que são forçados a fugir do exército terrorista e a se separar. Porque então os Estados Unidos se tornarão independentes. E eles podem se juntar ao Exército Mundial anti-Corona e, com a ajuda de forças independentes, pavimentar o caminho para um governo mundial unificado, sem exércitos e armas.

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز پایگاه خبری ماهین نیوز به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری تحلیلی خبری اطلاع رسانیسیاسی فرهنگی اقتصادی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp face booke soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516,28

حتما ببینید

مردم زیاد به خدا نزدیک نشوند!

مردم زیاد به خدا نزدیک نشوند!

برگزاری برنامه‌های شب قدر با رعایت دستورالعمل‌ها فاصله گذاری با خدا! معاون وزیر بهداشت: تدابیری …