خانه / سیاسی / استحدام برای آمریکا و انگلیس

استحدام برای آمریکا و انگلیس

معلوم شد که دانشگاه امیرکبیر، محل گزینش سفارت انگلیس، و دانشگاه شریف، محل استخدام امریکایی ها است. این هسته های گزینش، امروز دستور العمل جدیدی صادر کردند! شرط قبول رزومه برای ورود به امریکا و اروپا، یا پناهندگی در آن، شرکت در تظاهرات ضد امنیتی و دستگیر شدن! توسط نیروی ویژه، یا حداقل درگیری با انها و تهیه فیلم و ارسال ان  است. سفیر انگلیس که شخصا بر دانشگاه امیر کبیر نظارت دارد، با فیلمبرداری از تظاهرات و تجزیه و تحلیل آن، برای دانشجویان ویزای ورود به انگلیس صادر می کند! در دانشگاههای دیگر هم سفیر کانادا، آلمان و یا سوئیس جای امریکا را نشان می دهند! خبرنگار ما که در تظاهرات ۲۲دی حضور داشت، مشاهده کرد که علاوه بر تماس سفیر با برخی دانشجویان،که به آنها تراول، دلار و پوند می داد، تا در بین دانشجویان توزیع کنند، به انها اطمینان می داد که در صدور ویزا، سریعا  عمل می کند و آنها را خارج نماید. همه اینها برای این بود که: آمریکا برای مقابله با حمله موشکی ایران، چند سناریو طراحی کرده بود: اولین سناریو حمله به ۵۲مرکز فرهنگی بود، که بعد به مراکز مهم تغییر یافت. سناریوی دوم پشتیبانی عملیات ستون پنجم، در ارتش و سپاه بود. آنها می خواستند با به پرواز در اوردن بی ۵۲ و: دیگر پرنده ها رمز شروع عملیات را، به برخی از هواپیماهای داخلی بدهند، که فقط یک هواپیما قبول کرد! و آن هم ساقط شد. سناریو سوم تخریب همان مراکز، به دست مردم! که منظورشان از مردم، مزدوران آمریکایی و انگلیسی بود، که بعد از سه روز به بهانه جان باختگان اقدام شد. دانشجونماهای دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه صنعتی، در واقع هدف تخریب بیت رهبری و ریاست جمهوری را داشتند، که با حضور به موقع یگان ویژه، قبل از رسیدن به محدوده متفرق شدند. لذا این گروه سرباز های ستون پنجم آمریکا بودند. چون دستشان به تخریب بیت رهبری نرسید، شعار برعلیه رهبری  دادند. قوه قضائیه بداند که آنها سازماندهی شده، و دارای اهداف استراتژیک بودند. البته ممکن است اظهار بی اطلاعی کنند، و یا از پوشش عزاداری برای جانباختگان استفاده کنند! ولی باید دانست که شعار های ساختار شکن دادن، عکس شهید سلیمانی را پاره کردن، از روی بی اطلاعی نبوده! ضمن اینکه وزارت اطلاعات می تواند: با پیگیری خط و ربط های سفیر انگلیس در دانشگاهها، و سفیر کانادا در دانشگاه شریف، این باند مخوف را شناسایی کند. گرچه امید نمی رود! زیرا وزارت اطلاعات هم مثل وزارت خارجه است. وقتی وزارت خارجه در اخراج سفیر انگلیس تعلل می کند(با اینکه نمایندگان مجلس او را موظف به این کار کرده بودند) و این امر باعث می شود تا انگلیس، پیشدستی کرده و سفیر ایران را احضار کند، انتظاری از وزارت اطلاعات هم نمی رود! مخصوصا اینکه اخیرا ۹۰نفر مورد تایید این وزارت، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند! والا پیدا کردن سازمان مخوف: فرار دادن ایرانیان به کشورهای مختلف، راحت است: وقتی جعفر پناهی در کنار سفیر انگلیس دستگیر می شود، این سازماندهی فراری دادن هنرمندان را مشخص می کند! معلوم می شود سرپل همه هنرمندان، مانند مهناز افشار و .. این شخص بوده. یا ورزشکارانی چون کیمیا علیزاده، وقتی به راحتی پناهندگی می گیرند، نشان می دهد که سازمان مخوفی، مدتها برای جذب آنها کار کرده و همه چیز را مهیا نموده است: مثل کانونهای آموزش زبان انگلیسی، با اینکه مرکز فرار مغزها، و ترغیب انها به دریافت پناهندگی هست. ولی چون خیلی قدرتمند هستند! حتی مجلس نتوانست حریف انها شود. والا باید آموزش یک زبان خارجی، انهم زبان عربی را تصویب می شد.

‬‎

Manning for America and Britain

Amir Kabir University, the British Embassy, ​​and Sharif University, turned out to be Americans. These selection cores issued a new recipe today! Resume acceptance to enter America or Europe, or seek asylum, participate in anti-security demonstrations and get arrested! By the Special Forces, or at least engaging with them and making a film and sending it. The British ambassador, who personally oversees Amir Kabir University, issues visas to students by filming the demonstration and analyzing it! At other universities, the Canadian, German or Swiss ambassadors represent the US! Our reporter, who was present at the January 22 demonstration, observed that in addition to contacting the ambassador with some students, who gave them travels, dollars, and pounds to distribute to students, he assured them that they would act quickly on visa issuance. And take them out. All this was because: The US had designed several scenarios to counter the Iranian missile attack: the first scenario was an attack on 52 cultural centers, which later changed to major centers. The second scenario was to support Operation Fifth Column, in the Army and the Corps. They wanted to fly some of the domestic aircraft by flying the B-52 and: Other birds, which only accepted one aircraft! And it was overthrown. The third scenario is the destruction of the same centers, by the hands of the people! That meant the people, the American and British mercenaries, who acted after three days on the pretext of being killed. The undergraduates of Amirkabir University and the University of Technology, in fact, aimed at destroying the leadership and presidency bits, which were dispersed with the presence of a special unit in time before reaching the area. So this group was American Fifth Column Soldiers. Because their hands failed to destroy the leadership, they chanted slogans against the leadership. The judiciary should know that they are organized, and that they have strategic goals. Of course, they may be ignorant, or use mourning cover for the devotees! But it should be noted that the slogans of breaking the structure, tearing the photo of Martyr Soleimani, were not unknowingly! Meanwhile, the Ministry of Intelligence can: Identify this dreaded gang by following the line and links of the British ambassador to universities, and the Canadian ambassador to Sharif University. Although hope does not go away! Because the Ministry of Intelligence is the same as the State Department. When the Foreign Office delays the expulsion of the British Ambassador (though parliamentarians were obliged to do so) and this causes Britain to outsmart and summon the Iranian Ambassador, there is no expectation from the Ministry of Intelligence! Especially since recently 90 people approved by the Ministry have been disqualified by the Guardian Council! Finding the Gruesome Organization: It’s easy for Iranians to flee to different countries: When Jafar Panahi is arrested alongside the British ambassador, this organization is about escaping artists! It turns out that all the artists, such as Mahnaz Afshar and this person, were known. Or athletes such as Kimia Alizadeh, when easily asylum seekers, show that the fearsome organization has long been working to attract them and provide everything: such as English language training centers, though the brain drain center, and persuade them to Getting asylum. But because they are so powerful! Even the parliament could not be their opponent. At first a foreign language education would have to be adopted, including Arabic.

مانینغ لأمریکا وبریطانیا

تبین أن جامعه الأمیر کبیر ، والسفاره البریطانیه ، وجامعه شریف ، من الأمریکیین. أصدرت هذه النوى اختیار وصفه جدیده الیوم! استئناف القبول لدخول أمریکا أو أوروبا ، أو طلب اللجوء ، والمشارکه فی المظاهرات المناهضه للأمن والقبض! من قبل القوات الخاصه ، أو على الأقل الانخراط معهم وصنع فیلم وإرساله. السفیر البریطانی ، الذی یشرف شخصیاً على جامعه أمیر کبیر ، یصدر تأشیرات للطلاب بتصویر المظاهره وتحلیلها! فی الجامعات الأخرى ، یمثل السفراء الکندیون أو الألمان أو السویسریون الولایات المتحده! لاحظ مراسلنا ، الذی کان حاضراً فی مظاهره ۲۲ ینایر / کانون الثانی ، أنه بالإضافه إلى الاتصال بالسفیر مع بعض الطلاب ، الذین قدموا لهم الرحلات والدولار والجنیه لتوزیعها على الطلاب ، أکد لهم أنهم سیتصرفون بسرعه عند إصدار التأشیره. و أخرجهم. کل هذا کان لأن: الولایات المتحده صممت عده سیناریوهات لمواجهه الهجوم الصاروخی الإیرانی: السیناریو الأول کان الهجوم على ۵۲ مرکزًا ثقافیًا ، والذی تحول فیما بعد إلى مراکز رئیسیه. السیناریو الثانی کان لدعم عملیه العمود الخامس ، فی الجیش وفیلق السلام. لقد أرادوا أن یطیروا بعض الطائرات المحلیه عن طریق الطیران من طراز B-52 و: الطیور الأخرى ، التی قبلت طائره واحده فقط! وأطیح به. السیناریو الثالث هو تدمیر نفس المراکز ، بأیدی الناس! هذا یعنی الناس ، المرتزقه الأمریکیون والبریطانیون ، الذین ماتوا بعد ثلاثه أیام. کان الطلاب الجامعیین فی جامعه الأمیر کبیر وجامعه التکنولوجیا ، فی الواقع ، یهدفان إلى تدمیر معاهدات القیاده والرئاسه ، التی تفرقت مع وجود وحده خاصه قبل الوصول إلى المنطقه. لذلک کانت هذه المجموعه جنود العمود الخامس الأمریکی. لأن أیدیهم فشلت فی تدمیر القیاده ، ورددوا شعارات ضد القیاده. یجب أن یعلم القضاء أنهم منظمون وأن لدیهم أهدافًا استراتیجیه. بالطبع ، قد یکونون جاهلین ، أو یستخدمون غطاء الحداد للمتحمسین! ولکن تجدر الإشاره إلى أن شعارات کسر الهیکل ، وتمزیق صوره الشهید سلیمانی ، لم تکن تدری! وفی الوقت نفسه ، یمکن لوزاره الاستخبارات: تحدید هذه العصابه المخیفه باتباع خط اتصال السفیر البریطانی فی الجامعات والسفیر الکندی فی جامعه شریف. رغم أن الأمل لا یزول! لأن وزاره الاستخبارات هی نفسها وزاره الخارجیه. عندما تؤخر وزاره الخارجیه طرد السفیر البریطانی (على الرغم من أن البرلمانیین ملزمون بذلک) وهذا ما یجعل بریطانیا تغلب وتستدعی السفیر الإیرانی ، فلا یوجد أی توقع من وزاره الاستخبارات! خاصه وأن مؤخرًا ۹۰ شخصًا تمت الموافقه علیهم من قبل الوزاره قد تم استبعادهم من قبل مجلس صیانه الدستور! العثور على المنظمه البشعه: من السهل الفرار من الإیرانیین إلى بلدان مختلفه: عندما یتم اعتقال جعفر باناهی إلى جانب السفیر البریطانی ، فإن هذه المنظمه تدور حول الهروب من الفنانین! اتضح أن جمیع الفنانین ، مثل مهناز أفشار وهذا الشخص ، کانوا معروفین. أو الریاضیین مثل : عندما یکون طالبو اللجوء بسهوله ، یظهرون أن المنظمه المخیفه تعمل منذ فتره طویله لجذبهم وتقدیم کل شیء: مثل مراکز التدریب على اللغه الإنجلیزیه ، على الرغم من مرکز هجره العقول ، وإقناعهم ب الحصول على اللجوء. ولکن لأنها قویه جدا! حتى البرلمان لا یمکن أن یکون خصمهم. فی البدایه ، یجب اعتماد تعلیم اللغه الأجنبیه ، بما فی ذلک اللغه العربیه.

Manning pour l’Amérique et la Grande-Bretagne

L’université Amir Kabir, l’ambassade britannique et l’université Sharif se sont avérées être américaines. Ces cœurs de sélection ont publié une nouvelle recette aujourd’hui! Reprenez votre acceptation pour entrer en Amérique ou en Europe, ou demander l’asile, participer à des manifestations anti-sécurité et être arrêté! Par les Forces Spéciales, ou du moins s’engager avec elles et faire un film et l’envoyer. L’ambassadeur britannique, qui supervise personnellement l’Université Amir Kabir, délivre des visas aux étudiants en filmant la démonstration et en l’analysant! Dans d’autres universités, les ambassadeurs canadiens, allemands ou suisses représentent les États-Unis! Notre journaliste, qui était présent lors de la manifestation du 22 janvier, a observé qu’en plus de contacter l’ambassadeur avec certains étudiants, qui leur ont donné des voyages, des dollars et des livres à distribuer aux étudiants, il leur a assuré qu’ils agiraient rapidement lors de la délivrance des visas. Et sortez-les. Tout cela était dû au fait que: les États-Unis avaient conçu plusieurs scénarios pour contrer l’attaque de missiles iraniens: le premier scénario était une attaque contre 52 centres culturels, qui sont ensuite devenus des centres majeurs. Le deuxième scénario consistait à soutenir l’opération cinquième colonne, dans l’armée et le corps. Ils voulaient piloter certains des avions nationaux en pilotant le B-52 et: D’autres oiseaux, qui n’ont accepté qu’un seul avion! Et il a été renversé. Le troisième scénario est la destruction des mêmes centres, par les mains du peuple! Cela signifiait le peuple, les mercenaires américains et britanniques, qui ont agi après trois jours sous prétexte d’être tués. Les étudiants de premier cycle de l’Université Amir Kabir et de l’Université de technologie, en fait, visaient à détruire les éléments de direction et de présidence, qui ont été dispersés avec la présence d’une unité spéciale avant d’atteindre la zone. Ce groupe était donc des soldats américains de la cinquième colonne. Parce que leurs mains n’ont pas réussi à détruire les dirigeants, ils ont scandé des slogans contre les dirigeants. Le pouvoir judiciaire doit savoir qu’ils sont organisés et qu’ils ont des objectifs stratégiques. Bien sûr, ils peuvent être ignorants ou utiliser une couverture de deuil pour les fidèles! Mais il faut noter que les slogans de rupture de la structure, de déchirure de la photo du Martyr Soleimani, n’étaient pas inconscients! Pendant ce temps, le ministère du Renseignement peut: Identifier ce gang redouté en suivant la ligne de contact de l’ambassadeur britannique auprès des universités et de l’ambassadeur canadien à l’Université Sharif. Bien que l’espoir ne disparaisse pas! Parce que le ministère du renseignement est le même que le département d’État. Lorsque le ministère des Affaires étrangères retarde l’expulsion de l’ambassadeur britannique (bien que les parlementaires y soient obligés) et que la Grande-Bretagne devienne plus maligne et convoque l’ambassadeur iranien, il n’y a aucune attente du ministère des Renseignements! D’autant plus que récemment ۹۰ personnes agréées par le Ministère ont été disqualifiées par le Conseil des Gardiens! Trouver l’organisation horrible: Il est facile de fuir les Iraniens vers différents pays: lorsque Jafar Panahi est arrêté aux côtés de l’ambassadeur britannique, cette organisation vise à échapper aux artistes! Il s’avère que tous les artistes, comme Mahnaz Afshar et cette personne, étaient connus. Ou des athlètes tels que Kimia Alizadeh, lorsqu’ils sont facilement demandeurs d’asile, montrent que la redoutable organisation travaille depuis longtemps pour les attirer et tout fournir: comme les centres de formation en anglais, bien que le centre de fuite des cerveaux, et les persuader de Obtenir l’asile. Mais parce qu’ils sont si puissants! Même le Parlement ne pouvait pas être leur adversaire. Dans un premier temps, un enseignement des langues étrangères devrait être adopté, y compris l’arabe. cM0 1fA0 1a0ʹ A0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1io0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1�ʹ ۱fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0˹ ۰ ۱fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1i�˹ a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 ̹ ۱a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a0�̹ A0 1a00 1fA0 1a00 1io0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1͹ ۱fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0�͹ ۰ ۱fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1io0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fι a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 �ι ۱a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1io0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cMϹ A0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1a00 1fA0 1cM0 1fA0�

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

la República Islámica de Nicaragua

Pueblo independiente de la República Islámica de Nicaragua

۶۶/۱۱۰/۲۰۲۰/۱۵۶ Honorable presidente de las Naciones Unidas Saludos y saludos “Nosotros, el pueblo de Nicaragua, …