خانه / اقتصادی / کدام استاندارد؟ استاندارد باید بومی و به روز باشد

کدام استاندارد؟ استاندارد باید بومی و به روز باشد

کدام استاندارد؟ استاندارد باید بومی و به روز باشد نه آنکه خودرو آب سوز را تایید نکند چون اسناد آن را ندارد!

چه استانداردی!

لزوم تحول کلی در موسسه استاندارد سالها است که مطرح است، ولی آنها قبول نمی کنند. و در مقابل اسناد بالادستی و چشم انداز و سیاستهای کلی و قانون مصوب هم مقاومت می کنند! می گویند ما حکم نمک را داریم، هرجا انحراف از استاندارد باشد، آنجا را استاندارد می کنیم! اما نمی دانند هرچه بگندد نمکش می زنند! وای به روزی که بگندد نمک. راه انحراف زدایی از سازمان یا موسسه استاندارد هم باز است. باید متحول و به روز باشد، در چارچوب قانون جمهوری اسلامی و مقررات شرعی باشد. همه اسناد یا اهداف کلی و برنامه های آن سالها است که: دست نخورده. باقی مانده با اینکه بارها از نظر قانونی، تغییاتی داشته ولی مسیر خود را که ارتجاع است، ادامه می دهد. به همین دلیل اختراعات و اکتشافات نمی توانند: استاندارد لازم  و گواهی ان را دریافت کنند! لذا راهی خارج می شوند. مثلا اتومبیل آب سوز! که تحول بنیادین برای حفظ محیط زیست، رهایی از آلودگی هوا است، از نظر آن سازمان مردود است. زیرا اسناد مربوطه را ندارد. بدیهی است که هر چیز نویی استاندارد ندارد. زیرا استاندارد محصول تکرارپذیری است. لذا اختراعات جدید باید استاندارد های خود را، با اولین اختراع به ثبت برساند. یعنی آب سوز شدن این خودرو، باید به همین شکل ثبت شود، و پایه کارهای بعدی قرار بگیرد. اما همانطور که می بینیم، تحولی در موسسه یا سازمان نشده! حتی استانداردهای قدیمی هم کاملا مدون نیستند. لذا راه اختراع و اکتشاف بسته است. مگر اینکه اخذ مجوز استاندارد برای کالاهای جدید، لزومی نداشته باشد. البته ماهیت کاری برای خود الزاماتی دارد، ولی مجریان هم مجرب نیستند! آنها نه تنها حاضر به پذیرش ریسک در این موارد نیستند، بلکه برای استانداردهای سنتی  و تاریخ گذشته هم وسواس دارند. به همین دلیل بسیاری از تولید کنندگان، ترجیح می دهند به خارج بروند! یا در زیر زمین ها فعالیت کنند. ریسک پذیر بودن مسئولان آن، به معنی باز شدن راه پیشرفت کشور است. و ثبت اختراعات و اکتشافات، راهی جز این ندارد. زیرا چیزی که برای اولین بار اختراع می شود، هنوز آزمایش نشده. آزمون و خطا و یا تسامح، در این خصوص باید جایز باشد. یعنی شخصی که مواد تراریخته تولید می کند، به سرعت میتواند قیمت ها را پایین بیاورد. زیرا با دستکاری ژن ها میتواند به فراوانی آن کمک کند. اما وقتی در مقابل آن مقاومت می شود، ناچار کشاورزی و صنعت در حد سنتی باقی می ماند، تا بتواند جوابگوی استانداردهای تاریخ گذشته باشد. البته ممکن است کشاورزی تراریخته مورد توجه نباشد و گفته شود که: مضراتی دارد! ولی همه اینها شایعه یا تبلیغات وارد کنندگان است. زیرا وارد کنندگان مدعی هستند: کالاهای استاندارد جهانی وارد می کنند! اما همانطور که مردم می دانند هیچ کالای استانداردی وارد نمی کنند. بلکه از حراجیها بصورت فله می خرند، و قاچاقی وارد می کنند. فقط برای اخذ مجوز، تعدادی استاندارد شده را به دفتر موسسه تحویل می دهند. تازه بر فرض استاندارد بودن آنها، برای محل مصرف دیگری است. و با محل مصرف جدید، یعنی ایران تفاوت دارد. مانند میوه جات جدید. که مثلا برگ الوورا را برای پوست! تجویز می کنند، یا میوه! کاکتوس و امثال آن. پیامبر اسلام می فرماید: هرجا سفر کردید از پیاز همان منطقه بخورید. به همین جهت آلودگی هوا، برای مردم تهران مشکلی ندارد، زیرا آنها سالهاست با این موضوع بزرگ شده اند، بدن آنها به آن مقاوم شده و یا سازگاری پیدا کرده. ولی شهرستانی ها که می ایند، بیمار می شوند: تنگی نفس می گیرند. یا آنکه جدیدا بوی نامطبوع! را نمایه کرده اند. بوی نامطبوع، فقط برای مشام های جدید قابل تشخیص است!

What a standard!

There has been a need for an overall change in the standard enterprise for years, but they do not agree. And they resist the upstream documents, the outlook, the general policies and the law! They say we have the salt rule, wherever it is standard deviation, we standardize it! But they do not know what they say they are salting! Woe to the day that salt breaks. The standard deviation from the standard organization is also open. It must be up-to-date, within the framework of Islamic Republic law and religious law. All documents or general purposes and plans for those years are: intact. The remnant, though legally changed many times, continues its path of reaction. That’s why inventions and discoveries can’t: get the required standard and certification! So they go out of their way. For example, water-burning cars! That fundamental change to protect the environment is to get rid of air pollution is, for that organization, rejected. Because it does not have the relevant documents. Obviously not everything is standard. Because the standard is the product of reproducibility. Therefore, new inventions must register their standards with the first inventions. That is to say, this car should be water-logged, and be the basis for future work. But as we can see, there is no change in institution or organization! Even the old standards are not fully codified. So the way of invention and exploration is closed. Unless standard licensing for new goods is required. Of course, the nature of work has its own requirements, but the performers are not experienced! Not only are they reluctant to take risks, they are also obsessed with traditional standards and past history. That’s why many manufacturers prefer to go abroad! Or work underground. Being responsible for its officials means opening the way for the country’s progress. And patents and discoveries have no other way. Because something first invented has not yet been tested. Trial and error or tolerance should be permitted in this regard. That is, the person who produces the transgenic material can quickly lower prices. Because manipulating genes can help with its abundance. But when it withstands it, agriculture and industry will inevitably remain traditional to meet the standards of the past. Of course, transgenic farming may not be the case, and it can be said: it has its downsides! But all this is rumors or propaganda by importers. Because importers claim: they import world standard goods! But as people know they don’t import any standard goods. They buy in bulk from the auction, and smuggle in. Just to get a license, they deliver a standardized number to the office of the institute. Just assuming they are standard, it’s for another use. And it differs from the new one, Iran. Like fresh fruits. For example, Alvora leaves for the skin! Prescribe, or fruit! Cactus and the like. The Prophet of Islam says: Eat onion wherever you travel. Therefore, air pollution is not a problem for the people of Tehran because they have grown up with it for many years, their bodies have become resistant or adapted to it. But the townspeople who see it are getting sick: they are short of breath. Or new smell! Have been indexed. Unpleasant smell, only recognizable for new eyes!

يا له من معيار!

كانت هناك حاجة إلى تغيير شامل في المؤسسة القياسية لسنوات ، لكنها لا توافق. وهم يقاومون وثائق المنبع والتوقعات والسياسات العامة والقانون! يقولون لدينا قاعدة الملح ، أينما كان الانحراف المعياري ، ونحن توحيد ذلك! لكنهم لا يعرفون ما يقولون أنهم يملحون! ويل لليوم الذي يكسر فيه الملح. الانحراف المعياري عن المؤسسة القياسية مفتوح أيضًا. يجب أن يكون محدثًا ، في إطار قانون الجمهورية الإسلامية والقانون الديني. جميع الوثائق أو الأغراض والخطط العامة لتلك السنوات هي: سليمة. بقايا ، على الرغم من تغييرها قانونيا عدة مرات ، تواصل طريق رد الفعل. لهذا السبب لا تستطيع الاختراعات والاكتشافات: الحصول على المعايير والشهادات المطلوبة! لذلك يذهبون عن طريقهم. على سبيل المثال ، سيارات تحترق المياه! هذا التغيير الأساسي لحماية البيئة هو التخلص من تلوث الهواء ، بالنسبة لتلك المنظمة ، مرفوض. لأنه لا يحتوي على الوثائق ذات الصلة. من الواضح أن ليس كل شيء قياسي. لأن المعيار هو نتاج استنساخ. لذلك ، يجب أن تسجل الاختراعات الجديدة معاييرها مع الاختراعات الأولى. وهذا يعني أن هذه السيارة يجب أن تكون مملوءة بالماء وأن تكون الأساس للعمل في المستقبل. ولكن كما نرى ، لا يوجد تغيير في المؤسسة أو المنظمة! حتى المعايير القديمة ليست مصنفة بالكامل. وبالتالي فإن طريقة الاختراع والاستكشاف مغلقة. ما لم يكن الترخيص القياسي للسلع الجديدة مطلوبًا. بطبيعة الحال ، فإن طبيعة العمل لها متطلباتها الخاصة ، لكن فناني الأداء غير متمرسين! لا يحجمون عن المخاطرة فحسب ، بل إنهم مهووسون أيضًا بالمعايير التقليدية والتاريخ الماضي. لهذا السبب يفضل العديد من المصنعين الذهاب إلى الخارج! أو العمل تحت الأرض. أن تكون مسؤولاً عن مسؤوليها يعني فتح الطريق أمام تقدم البلاد. وليس لبراءات الاختراع والاكتشافات طريقة أخرى. لأن شيئا اخترع لأول مرة لم يتم اختباره. يجب السماح بالتجربة والخطأ أو التسامح في هذا الصدد. أي أن الشخص الذي ينتج المادة المحورة جينيا يمكنه أن يخفض الأسعار بسرعة. لأن معالجة الجينات يمكن أن تساعد في وفرة. ولكن عندما تقاوم ذلك ، فإن الزراعة والصناعة ستظل حتما تقليدية للوفاء بمعايير الماضي. بالطبع ، قد لا تكون الزراعة المحورة جينيا هي الحالة ، ويمكن القول: إن لها سلبيات! لكن كل هذا شائعات أو دعاية من قبل المستوردين. لأن المستوردين يدعون: أنهم يستوردون البضائع القياسية العالمية! ولكن كما يعلم الناس أنهم لا يستوردون أي سلع قياسية. يشترون بكميات كبيرة من المزاد ، وتهريب في. فقط للحصول على ترخيص ، يقومون بتسليم رقم موحد إلى مكتب المعهد. فقط بافتراض أنها معيارية ، إنه لاستخدام آخر. وهو يختلف عن الجديد ، إيران. مثل الفواكه الطازجة. على سبيل المثال ، يترك الفورا للبشرة! يصف ، أو الفاكهة! الصبار وما شابه ذلك. يقول رسول الإسلام: أكل البصل أينما تسافر. لذلك ، فإن تلوث الهواء لا يمثل مشكلة لشعب طهران لأنهم كبروا معه لسنوات عديدة ، وأصبحت أجسامهم مقاومة أو تكيفت معه. لكن سكان البلدة الذين يرون ذلك يمرضون: هم قليلو التنفس. أو رائحة جديدة! تم فهرستها. رائحة كريهة ، يمكن التعرف عليها فقط للعيون الجديدة!

Quelle norme!

Il y avait un besoin pour un changement global dans l’entreprise standard depuis des années, mais ils ne sont pas d’accord. Et ils résistent aux documents en amont, aux perspectives, aux politiques générales et à la loi! Ils disent que nous avons la règle du sel, où que ce soit l’écart type, nous la normalisons! Mais ils ne savent pas ce qu’ils disent saler! Malheur au jour où le sel se brise. L’écart type par rapport à l’organisation standard est également ouvert. Il doit être à jour, dans le cadre du droit de la République islamique et du droit religieux. Tous les documents ou objectifs généraux et plans pour ces années sont: intact. Le reste, bien que légalement changé plusieurs fois, continue son chemin de réaction. C’est pourquoi les inventions et les découvertes ne peuvent pas: obtenir la norme et la certification requises! Alors ils se mettent en quatre. Par exemple, les voitures qui brûlent de l’eau! Ce changement fondamental visant à protéger l’environnement consiste à éliminer la pollution de l’air. Cette organisation est rejetée. Parce qu’il n’a pas les documents pertinents. Évidemment, tout n’est pas standard. Parce que la norme est le produit de la reproductibilité. Par conséquent, les nouvelles inventions doivent enregistrer leurs normes avec les premières inventions. C’est-à-dire que cette voiture devrait être gorgée d’eau et constituer la base des travaux futurs. Mais comme on peut le constater, il n’ya pas de changement d’institution ou d’organisation! Même les anciennes normes ne sont pas entièrement codifiées. La voie de l’invention et de l’exploration est donc fermée. Sauf si une licence standard pour les nouveaux produits est requise. Bien sûr, la nature du travail a ses propres exigences, mais les interprètes ne sont pas expérimentés! Non seulement ils sont réticents à prendre des risques, mais ils sont aussi obsédés par les normes traditionnelles et par l’histoire. C’est pourquoi de nombreux fabricants préfèrent aller à l’étranger! Ou travaillez sous terre. Etre responsable de ses officiels, c’est ouvrir la voie au progrès du pays. Et les brevets et les découvertes n’ont pas d’autre moyen. Parce que quelque chose d’inventé n’a pas encore été testé. Des essais et des erreurs ou des tolérances devraient être autorisés à cet égard. En d’autres termes, la personne qui produit le matériel transgénique peut rapidement faire baisser les prix. Parce que manipuler des gènes peut aider avec son abondance. Mais quand il y résiste, l’agriculture et l’industrie resteront inévitablement aux normes du passé. Bien entendu, l’agriculture transgénique peut ne pas présenter d’intérêt et on peut le dire: elle a ses inconvénients! Mais tout cela n’est que rumeurs ou propagande de la part des importateurs. Parce que les importateurs prétendent: ils importent des produits standard du monde! Mais comme les gens le savent, ils n’importent aucun produit standard. Ils achètent en vrac aux enchères et passent en fraude. Juste pour obtenir une licence, ils fournissent un numéro normalisé au bureau de l’institut. En supposant qu’ils soient standard, c’est pour un autre usage. Et cela diffère du nouveau, l’Iran. Comme des fruits frais. Par exemple, Alvora laisse pour la peau! Prescrire ou un fruit! Cactus et similaires. Le prophète de l’Islam dit: Mangez de l’oignon partout où vous voyagez. Par conséquent, la pollution atmosphérique ne pose pas de problème à la population de Téhéran, car elle a grandi pendant de nombreuses années et son corps est devenu résistant ou s’y est adapté. Mais les citadins qui le voient tombent malades: ils sont à bout de souffle. Ou nouvelle odeur! Ont été indexés. Odeur désagréable, reconnaissable que par de nouveaux yeux!

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز پایگاه خبری ماهین نیوز به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری تحلیلی خبری اطلاع رسانیسیاسی فرهنگی اقتصادی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 09120836492 همراه , ,telgram watsapp face booke soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516,28

حتما ببینید

واردات اساسی که بین مردم توزیع نمی شود

واردات اساسی که بین مردم توزیع نمی شود و روی کشتی ها مانده تا برگردد!

تنوع در مبادی تامین کالاهای اساسی، دستور کار شرکت بازرگانی دولتی/ انتقال مبادی تامین کالاها …