خانه / سیاسی / نسل دومی ها در جهان

نسل دومی ها در جهان

بسیاری عادت کردند که برای ایران، نسل سوم و چهارم و پنجم! درست کنند. یعنی طول عمر نسل ها را به ده سال تقلیل داده اند. در حالیکه عمر متوسط یا: امید به زندگی در ایرانیان ۷۵سال است. در تاریخ ابن خلدون هم سی سال محاسبه شده، یعنی ما هنوز به نسل دوم نرسیدیم، چه رسد به نسل پنجم! و اشتباه دیگری که دارند، فکر می کنند دنیا ثابت است و در همان دهه۱۹۶۰ یعنی: قبل از انقلاب اسلامی باقی مانده، و هیچ نسلی عوض نکرده! اما به اطلاع شان برسانید که: آنجا هم نسل عوض شده. و بجز حاکمان اروپا و آمریکا، که همگی از نسل قبلی هستند، بقیه در فضای جمهوری اسلامی جهانی نفس کشیده اند. و حرف بزرگتر های خود را نمی فهمند. مثلا پمیو می گوید: لبنانی ها و عراقی ها، می خواهند کشورشان را از ایران پس بگیرند. برای آنها این معنی دارد، ولی نسل های بعدی اصلا نمی فهمند یعنی چه! چون از موقعیکه متولد شده یا درک وفهم پیدا کردند، ایران دائما به لبنان و عراق، مانند ملت خودش کمک می کره و در همه زمینه ها، تفاوتی نمی گذاشته است. چیزی بنام جدایی غرب آسیا با ایران ندیدند. فقط گاهگاهی نتانیاهو یا آل سعود رفتند، و از ایران به غرب شکایت کردند. آنهم شکایت عاجزانه، یعنی می گفتند جلوی ایران را شما بگیرید! ما نمی توانیم. آل سعود که پولهای کلانی هم میداد، تا آمریکا را بعنوان برادر بزگتر، به جنگ ایران بفرستد. نتانیاهو هم درست برعکس زمان سابق عمل می کند، یعنی اینکه در گذشته، آمریکا به عربستان و اسرائیل و مصر کمک مالی می کرد! ولی الان نتانیاهو باج می دهد. به همین خاطر دولت او درحال نابودی است، چون بودجه ندارد. نه از عربستان می تواند پول بگیرد، ونه از امریکا! بلکه برعکس، برای بقای دولت خود به انها باج هم می دهد. این چیزی است که نسل جدید می بیند: زیرا هرچه دیده عربستان توسری خور، و اسرائیل منت کش است. درعرصه میدانی، پیرو پاتال ها، جنگ سه روزه را دیدند، و برای همین از اسرائیل می ترسند. اما جوانها جنگ ۳۳ روزه ۲۲روزه و ۱۱روزه را دیدند. میدانندهرچه از قدرت و برتری اسرائیل حرف بزنند، دروغی بیش نیست. مردم یمن به همین دلیل است مقاومت می کنند! چرا که میدانند آل سعود، نه پولی دارد و نه قدرتی. منت کشی های او از امریکا هم، برایش بسیار پرهزینه، و قادر به تامین آن نیست. در حال حاضر در نظر نسل جدید جهان، یمن حاکم عربستان، و آل سعود به عنوان یک دولت متمرد است. تا می خواهد مخالفتی با الحوثی ها بکند، فوری سرکوب می شود. از نظر نسل جدید فلسطین، اسرائیل یک مستاجر پر رو است. با اینکه بارها سرکوب شده، ولی دست از تجزیه طلبی برنمی دارد، و خانه های فلسطینی ها را ترک نمی کند. مثل آمریکا نسبت به ایران. نسل جدید هرچه دیده، شکست آمریکا بوده است. انها هیروشیما و ترومن و روزولت را ندیدند، هرچه دیدند ترامپ دیوانه و بوش گاوباز و اوبامای بی اختیار بوده. هرچه می بینند اسیر شدن تفنگداران دریایی به دست ایران، و بی پاسخ ماندن آن است. سقوط پهباد پیشرفته آمریکا، وساکت شدن آمریکا است. اما پیرمردهایی چون مسئولین و دولت پیر: ایران یا امریکا هنوز فکر می کنند: اینها استثنا است و واقعیت همان بمباران شیمیایی و اتمی ژاپن است. به همین جهت حتی ضد انقلاب نیز زمین گیر شده است. هرچه از قدرت آمریکا و انگلیس می گوید، تا ایرانی ها را بترساند، فایده ندارد. هرچه از ضعف یا سقوط دولت ایران حرف می زند، بی فایده است. چهل سال است که می گویند: فردا به ایران می رویم! پسر پهلوی در آخرین سخنرانی خود می گوید ما به ایران می رویم، تا مردم بارای خود ما را انتخاب کنند! آنها نمی دانند که مردم ایران، هر سال انتخابات دارند.

The second generation in the world

Many have become accustomed that for Iran, the third, fourth and fifth generation! To make. That is, the life span of generations has been reduced to ten years. While the average life expectancy or life expectancy in Iranians is ۷۵ years. Thirty years in the history of Ibn Khaldun, that is, we have not yet reached the second generation, let alone the fifth generation! And another mistake they make is that the world is fixed, and in the 1960s, that it remained before the Islamic Revolution, and that no generation has changed! But let them know: There too the generation has changed. And with the exception of the European and American rulers, all of whom are of previous generations, the rest have breathed into the atmosphere of the Islamic Republic. And they don’t understand the words of their elders. “For example, the Lebanese and Iraqis want to take their country back from Iran,” Pemio said. It makes sense to them, but future generations don’t understand what that means! Since Iran was born or understood, Iran has been constantly assisting Lebanon and Iraq, like its own nation, and has made no difference in every respect. They saw nothing called West Asia’s separation with Iran. Only occasionally did Netanyahu or Al Saud go, complaining about Iran to the West. They also complained that they were blocking Iran! we can not. Al-Saud, who also made big money to send the US as an older brother to the Iran war. Netanyahu is doing just the opposite of its former times, meaning that in the past, the United States has donated to Saudi Arabia, Israel and Egypt! But now Netanyahu is paying the ransom. That’s why his government is being destroyed because he has no budget. Can’t get money from Saudi Arabia, not from America! On the contrary, it gives them ransom for the survival of their government. This is what the new generation is seeing: because all that Saudi Arabia has seen, is Israel, and Israel. In the field, the Patrols saw the three-day war, and so they feared Israel. But the youth saw the 33-day 22-day and 11-day war. Knowing what Israel’s power and supremacy speak of is a lie. This is why the Yemeni people are resisting! Because they know that Al Saud has neither money nor power. His transfers from the United States, too, are too costly for him to afford. At present, the new generation of the world, Yemen is the ruler of Saudi Arabia and Al Saud as a united government. Until he wants to oppose the Houthis, he is immediately suppressed. For the new generation of Palestinians, Israel is a tenant. Although repressed many times, it does not abandon secession, and does not leave Palestinian homes. Like the US to Iran. What the new generation has seen has been America’s failure. They didn’t see Hiroshima, Truman and Roosevelt, all they saw was Trump and Mad Bull Bush and Obama incompetent. What they see is the seizure of the Marines by the hands of Iran, and its failure to respond. The collapse of America’s advanced drone is the backbone of America. But old men like officials and the old government: Iran or America still think: these are the exceptions, and the reality is the Japanese chemical and nuclear bombing. That is why even the counter-revolution is stuck. Whatever he says about the power of the United States and Britain to frighten the Iranians, to no avail. Anything that speaks of the weakness or collapse of the Iranian government is useless. They have been saying for 40 years: tomorrow we are going to Iran! Pahlavi’s son says in his latest speech that we are going to Iran, so that the people can choose us! They do not know that the Iranian people have elections every year.

الجیل الثانی فی العالم

لقد اعتاد الکثیرون على ذلک بالنسبه لإیران ، الجیل الثالث والرابع والخامس! لجعل. وهذا هو ، تم تخفیض عمر الأجیال إلى عشر سنوات. فی حین أن متوسط ​​العمر المتوقع أو متوسط ​​العمر المتوقع عند الإیرانیین هو ۷۵ عامًا. ثلاثون سنه فی تاریخ ابن خلدون ، أی أننا لم نصل بعد إلى الجیل الثانی ، ناهیک عن الجیل الخامس! وخطأ آخر یرتکبونه هو أن العالم ثابت ، وفی ستینیات القرن الماضی ، بقی قبل الثوره الإسلامیه ، وأنه لم یتغیر أی جیل! ولکن دعهم یعرفون: هناک جیل قد تغیر. وباستثناء الحکام الأوروبیین والأمریکیین ، وجمیعهم من الأجیال السابقه ، فإن الباقی قد تنفخ فی أجواء الجمهوریه الإسلامیه. وهم لا یفهمون کلمات شیوخهم. وقال بیمیو “على سبیل المثال ، یرید اللبنانیون والعراقیون استعاده بلادهم من إیران”. هذا منطقی بالنسبه إلیهم ، لکن الأجیال القادمه لا تفهم ماذا یعنی ذلک! لأنه ، منذ ولادتهما أو فهمهما ، ما فتئت إیران تساعد لبنان والعراق باستمرار ، مثل شعبها ، ولم تحدث فرقًا فی کل المجالات. لم یروا شیئًا یطلق على انفصال غرب آسیا مع إیران. فقط فی بعض الأحیان لم یذهب نتنیاهو أو آل سعود ، متذمرین من إیران إلى الغرب. کما اشتکوا من أنهم یحظرون إیران! لا یمکننا ذلک. آل سعود ، الذی کسب أیضا أموالاً کبیره لإرسال الولایات المتحده کشقیق أکبر لحرب إیران. نتنیاهو یفعل عکس ما کان فی السابق ، مما یعنی أنه فی الماضی ، تبرعت الولایات المتحده للسعودیه وإسرائیل ومصر! لکن الآن نتنیاهو یدفع الفدیه. لهذا السبب یتم تدمیر حکومته لأنه لیس لدیه میزانیه. لا یمکنک الحصول على المال من المملکه العربیه السعودیه ، ولیس من أمریکا! على العکس من ذلک ، فهو یعطیهم فدیه لبقاء حکومتهم. هذا ما یراه الجیل الجدید: لأن کل ما رأته المملکه العربیه السعودیه هو إسرائیل وإسرائیل. فی المیدان ، شهدت الدوریات حرباً استمرت ثلاثه أیام ، لذا خافوا إسرائیل. لکن الشباب شاهدوا حربًا استمرت ۳۳ یومًا استمرت ۲۲ یومًا و ۱۱ یومًا. معرفه ما تتحدث عنه قوه إسرائیل وتفوقها هو کذبه. لهذا السبب یقاوم الشعب الیمنی! لأنهم یعلمون أن آل سعود لیس لدیه المال ولا السلطه. نقله من الولایات المتحده ، أیضًا ، مکلف للغایه بالنسبه له. فی الوقت الحاضر ، والجیل الجدید من العالم ، والیمن هو حاکم المملکه العربیه السعودیه آل سعود کحکومه موحده. حتى یرید معارضه الحوثیین ، یتم قمعه على الفور. للجیل الجدید من الفلسطینیین ، إسرائیل مستأجر. على الرغم من قمعها مرات عدیده ، إلا أنها لا تتخلى عن الانفصال ولا تترک منازل الفلسطینیین. مثل الولایات المتحده لإیران. ما شاهده الجیل الجدید کان فشل أمریکا. لم یروا هیروشیما ، ترومان وروزفلت ، کل ما رأوه کان ترامب وماد بول بوش وأوباما غیر کفء. ما یرونه هو الاستیلاء على قوات المارینز بأیدی إیران ، وفشلها فی الرد. انهیار طائره أمریکیه بدون طیار المتقدمه هو العمود الفقری لأمریکا. لکن کبار السن مثل المسؤولین والحکومه القدیمه: لا تزال إیران أو الولایات المتحده تعتقدان: هذه هی الاستثناءات والواقع هو القصف الیابانی الکیمیائی والنووی. هذا هو السبب فی أن الثوره المضاده عالقه. کل ما یقوله عن قوه الولایات المتحده وبریطانیا لتخویف الإیرانیین ، ولکن دون جدوى. أی شیء یتحدث عن ضعف أو انهیار الحکومه الإیرانیه لا طائل منه. لقد ظلوا یقولون منذ ۴۰ عامًا: غدا نحن ذاهبون إلى إیران! یقول ابن بهلوی فی خطابه الأخیر أننا ذاهبون إلى إیران ، حتى یتمکن الناس من اختیارنا! إنهم لا یعرفون أن الشعب الإیرانی یجری انتخابات کل عام.

Dünyadakı ikinci nəsil

Bir çoxları, üçüncü, dördüncü və beşinci nəsil İran üçün öyrəşmişlər! Etmək. Yəni nəsillərin ömrü on ilədək azaldı. İranlılarda orta ömür və ya ömür uzunluğu 75 ildir. İbn Xaldunun tarixində otuz il, yəni hələ beşinci nəsil olmasa da, ikinci nəslə çatmadıq! Və etdikləri başqa bir səhv, dünya sabitləşdi və ۱۹۶۰-cı illərdə, yəni İslam İnqilabından əvvəl və heç bir nəsil dəyişmədi! Ancaq bildirin: Orada da nəsil dəyişdi. Əvvəlki nəsillərdən olan Avropa və Amerika hökmdarları istisna olmaqla, qalanları İslam Respublikasının atmosferinə nəfəs aldılar. Ağsaqqallarının sözlərini başa düşmürlər. “Məsələn, Livan və İraqlılar ölkələrini İrandan geri almaq istəyirlər” dedi Pemio. Bu, onlara məna verir, amma gələcək nəsillər bunun nə demək olduğunu başa düşmürlər! İran doğulduğundan və ya başa düşüldüyündən İran öz xalqı kimi Livan və İraqa daim kömək edir və hər cəhətdən heç bir fərq qoymur. Qərbi Asiyanın İranla ayrılması deyilən bir şey görmədilər. Yalnız vaxtaşırı Netanyahu və ya Əl Səud gedib İran barədə Qərbə şikayət edirdi. İranı əngəllədiklərindən də şikayət etdilər! Biz edə bilmirik. ABŞ-ı İran müharibəsinə böyük bir qardaş kimi göndərmək üçün də böyük pul qazanan Əl-Səud. Netanyahu əvvəlki dövrlərinin tam əksini edir, yəni keçmişdə ABŞ-ın Səudiyyə Ərəbistanına, İsrailə və Misirə hədiyyə etdiyi! Lakin indi Netanyahu fidyə ödəyir. Buna görə hökuməti büdcəsi olmadığı üçün məhv edilir. Amerikadan yox, Səudiyyə Ərəbistanından pul ala bilmir! Əksinə, hökumətlərinin yaşaması üçün fidyə verir. Yeni nəslin gördüyü şey budur: çünki Səudiyyə Ərəbistanının gördüyü hər şey İsrail və İsrail. Sahədəki Patrullar üç günlük müharibəni gördülər və buna görə İsraildən qorxdular. Amma gənclər 33 günlük 22 günlük və ۱۱ günlük müharibəni gördülər. İsrailin qüdrətinin və üstünlüyünün nədən danışdığını bilmək yalandır. Buna görə Yəmən xalqı müqavimət göstərir! Çünki bilirlər ki, Əl Səudun nə pulu var, nə də gücü. ABŞ-dan etdiyi köçürmələr də onun üçün çox baha başa gəlir. Hazırda dünyanın yeni nəsli olan Yəmən Səudiyyə Ərəbistanı və Əl Səudun vahid bir hökumət olaraq idarəçisidir. Hutilərə qarşı çıxmaq istəyincə, dərhal sıxışdırılır. Fələstinlilərin yeni nəsli üçün İsrail kiracidir. Dəfələrlə repressiya olunsa da, ayrılmağı tərk etmir və Fələstin evlərini tərk etmir. ABŞ kimi İrana. Yeni nəslin gördüyü şey Amerikanın uğursuzluğu idi. Xirosima, Truman və Ruzvelt görmədilər, Trump və Mad Bull Buş və Obamanın səriştəsiz olduqlarını gördülər. Gördükləri şey dəniz piyadalarının İranın əli ilə ələ keçirilməsi və cavab verə bilməməsidir. Amerikanın qabaqcıl pilotsuz təyyarəsinin çökməsi Amerikanın onurğasıdır. Ancaq məmurlar və köhnə hökumət kimi yaşlı kişilər: İran və ya Amerika hələ də düşünür: bunlar istisnalardır və reallıq Yaponiyanın kimyəvi və nüvə bombardmanıdır. Buna görə hətta əks-inqilab da yapışdırılır. ABŞ və İngiltərənin iranlıları qorxutma gücü ilə bağlı söylədikləri heç bir nəticə vermədi. İran hökumətinin zəifliyindən və ya dağılmasından danışan hər şey faydasızdır. 40 ildir deyirlər: sabah İrana gedəcəyik! Pəhləvinin oğlu son çıxışında deyir ki, İrana gedirik ki, xalq bizi seçsin! İran xalqının hər il seçkilər keçirdiyini bilmirlər. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : تهران میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

محسن فخری زاده

حوزه هنری به بهانه ثبت خاطرات باعث ترور دانشمندان می شود

محسن فخری زاده، دانشمند حوزه هسته ای کشور ترور شد   ساعاتی قبل محسن فخری …