خانه / یادداشت های مدیر مسوول / سید احمد حسینی ماهینی / مزرعه استخراج بیت کوین چینی ها با مصرف برق زیاد

مزرعه استخراج بیت کوین چینی ها با مصرف برق زیاد

کشت و صنعت! نوین

در قدیم دامداری به نگهداری از گوسفند و گاو گفته می شد! زیرا که این حیوانات حلال گوشت همه چیزشان قابل استفاده بود، حتی پشگل آنها برای کود و یا گرما زایی استفاده میگردید. اما امروز عوض شده! تمدن غربی در شکل نگهداری: از سگ و گربه نمود پیدا کرده است. امروز کم نیستند کسانی که کارشان: سگ چرانی و گربه گردانی است. برخی ها بدون مزد هم این کار را می کنند. رئیس جمهور امریکا نمونه این کار است، زیرا قبل از رفتن خود، باید سگش را در داخل کاخ سفید بفرستد. در امریکا اگر سگ سمبل خدایان جدید شده، و همه آن را می پرستند، چون همه روسای جمهور انها گاوچران بودند. برای یک گاوچران، دوستی بهتر از سگ نیست. اما در ایران یک شغل است. برای اینکه اهمیت موضوع فهمیده شود: سال گذشته ۱۴میلیارد دلار خرج واردات سگ، و غذای سگ و گربه شده که چون، مسئولین نمی توانند اعلام کنند، لذا می گویند گم شده! یا تسویه حساب نشده. اروپاییها هم چون پول ندارند سگ بخرند، از گربه گردانی استفاده می کنند. جالب است که بهترین گربه آنها، پرشین کت است. همچنین در قدیم، مزرعه محل کشت گندم و ذرت بود، زیرا که نان و غذای روزانه همه، از ان تهیه می شد. اما امروز مزرعه کشت خشخاش است: برای نابودی بشریت، و مزرعه بیت کوین، برای خاموشی دادن به شهر ها. البته می گویند فقط ۱٫۵درصد برق، مال بیت کوین است، ولی معلوم نیست آن را از کجا آورده اند! زیرا بیت کوین فقط بخاطر این ارزش دارد که: برق مصرفی آن صفر باشد، و الا کسانی که بخواهند بیت کوین استخراج کنند، و یا مزرعه آن را داشته باشند، برایشان صرف نمی کند برق رسمی! مصرف کنند. مخصوصا در ایران که اگر بخواهند برق واقعی، و به قیمت بین المللی مصرف کنند، باید چیزی دستی هم بدهند. لذا همه مزرعه ها مخفی است. و اینهمه خاموشی برای همین است، چون امسال به دلیل کرونا مدارس و ادارات دولتی، و برخی کارخانجات تعطیل بودند! یعنی مصرف برق خانگی و صنعتی بسیار کم شد. اما چه شده که سال قبل خاموشی نبود، ولی امسال خاموشی است؟ مصرف گاز هم رشد طبیعی خودش را دارد. برای کشف این رمز راه ساده ای وجود دارد. در جاهاییکه مصرف برق زیاد است، برق را خاموش کنند! خسارت زیادی به مزرعه های مخفی می خورد! تقریبا همه آنها ورشکست می شوند. و خودشان را لو می دهند. یا رصد کنند از کدام سر تیر یا انشعاب، برق دزدی می شود! در قم با کمی پیگیری ۵۰۰مزرعه بیت کوین کشف شد! که باید گفت یک صدم هم نیست. زیرا در قم که اینهمه زیر ذره بین است ۵۰۰تا مزرعه باشد، در سیستان و بلوچستان باید صد ها برابر باشد. علی الخصوص اینکه چینی ها هم، ترجیح می دهند در ایران بیت کوین استخراج کنند. آنها برق دزدی استفاده می کنند، و زرنگی خودشان حساب می کنند: که وزارت نیرو نفهمد! در انصورت سود آنها سر به فلک می زند. برخی از انها هم در مواجهه با مامور برق، به او رشوه می دهند. و اگر رشوه گیر نباشد، به او می گویند برق امامی است! یعنی امام خمینی گفته برق مجانی استفاده کنید! اغلب این مزرعه ها، در محیط های دور افتاده یا متروکه است، حتی از مسجد و کار خانه و مدرسه هم استفاده می کنند! تا شامل تخفیف برق باشند. از نظر اقتصادی هم هیچ سودی برای ایران ندارد. چون هرچه استخراج می کنند، باید بفرستند آن ور، که خریداری شود. و قتی فرستادن آنسوی مرز، پول آن هم برگشت ندارد. مثل کره جنوبی که یک دلار هم نداد! دولت نباید کوتاه بیاید طلب بیش از ۸میلیارد دلار است. اگر کره همه هستی اش را بفروشد، نمی تواند آن را بدهد. پس باقی می ماند که تصرف شود.

Agro-industry! novel

In ancient times, cattle ranching was called keeping sheep and cattle! Because these meat-soluble animals could be used for everything, even their fur was used for manure or calorific value. But today has changed! Western civilization in the form of maintenance: has emerged from dogs and cats. Today, there are many people whose job is to breed dogs and cats. Some do it for free. The president of the United States is an example of this, because he has to send his dog inside the White House before he leaves. In America, if the dog became a symbol of the new gods, and everyone worshiped it, because all their presidents were cowboys. For a cowboy, friendship is no better than a dog. But in Iran it is a job. To understand the importance of the issue: Last year, $ 14 billion was spent on importing dogs, and dog and cat food, which, because the authorities could not announce, they say is missing! Or uncalculated. Europeans also use cat grooming because they do not have the money to buy a dog. Interestingly, their best cat is Persian Kat. Also in ancient times, the farm was a place where wheat and corn were grown, because bread and everyone’s daily food were made from it. But today it is a poppy farm: to destroy humanity, and a bitcoin farm to silence cities. Of course, they say that only 1.5% of electricity belongs to Bitcoin, but it is not clear where they got it from! Because bitcoin is only valuable because: its electricity consumption is zero, and otherwise those who want to extract bitcoin, or have a farm, will not spend official electricity for them! To consume. Especially in Iran, where if they want to consume real electricity at an international price, they have to give something. Therefore, all farms are hidden. And that’s why there are so many blackouts, because this year schools and government offices and some factories were closed due to the corona! That is, domestic and industrial electricity consumption was very low. But what happened that last year there was no blackout, but this year it is blackout? Gas consumption is also growing naturally. There is an easy way to discover this password. In places where electricity consumption is high, turn off the electricity! Lots of damage to hidden farms! Almost all of them go bankrupt. And they reveal themselves. Or observe from which pole or branch, electricity is stolen! 500 bitcoin farms were discovered in Qom with a little follow-up! That should be said that it is not even one hundredth. Because in Qom, which is under a magnifying glass, there should be 500 farms, in Sistan and Baluchestan, it should be hundreds of times more. Especially since the Chinese also prefer to mine bitcoins in Iran. They are using stolen electricity, and they are calculating their own ingenuity: that the Ministry of Energy does not understand! If so, their profits will skyrocket. Some of them also bribe the electrician in front of him. And if he is not a bribe-taker, he is called an Imami electricity! That is, Imam Khomeini said to use free electricity! Most of these farms are in remote or abandoned environments, they even use the mosque and work from home and school! To include electricity discounts. It is of no economic benefit to Iran. Because whatever they extract, they have to send it to be bought. And when sent across the border, the money will not be returned. Like South Korea that did not pay a single dollar! The government should not be short of asking for more than $ 8 billion. If Korea sells its whole being, it cannot give it away. So it remains to be captured.

الصناعات الزراعیه! روایه

قدیماً ، کانت تربیه الماشیه تسمى تربیه الأغنام والماشیه! نظرًا لأنه یمکن استخدام هذه الحیوانات القابله للذوبان فی اللحوم فی کل شیء ، فقد تم استخدام فرائها أیضًا فی السماد الطبیعی أو القیمه الحراریه. لکن الیوم تغیر! الحضاره الغربیه فی شکل صیانه: ظهرت من الکلاب والقطط. الیوم ، هناک العدید من الأشخاص الذین تتمثل وظیفتهم فی تربیه الکلاب والقطط. البعض یفعل ذلک مجانًا. رئیس الولایات المتحده هو مثال على ذلک ، لأنه یتعین علیه إرسال کلبه داخل البیت الأبیض قبل مغادرته. فی أمریکا ، إذا أصبح الکلب رمزًا للآلهه الجدیده ، وکان الجمیع یعبدونها ، لأن کل رؤسائهم کانوا رعاه بقر. بالنسبه لراعی البقر ، الصداقه لیست أفضل من الکلب. لکنها وظیفه فی إیران. لفهم أهمیه القضیه: فی العام الماضی ، تم إنفاق ۱۴ ملیار دولار على استیراد الکلاب ، وأغذیه الکلاب والقطط ، والتی ، ولأن السلطات لم تستطع الإعلان ، یقولون أنها مفقوده! أو غیر محسوب. یستخدم الأوروبیون أیضًا العنایه بالقطط لأنهم لا یملکون المال لشراء کلب. ومن المثیر للاهتمام أن أفضل قطه لدیهم هی الفارسی کات. فی العصور القدیمه أیضًا ، کانت المزرعه مکانًا یُزرع فیه القمح والذره ، لأن الخبز والغذاء الیومی کان یصنع منها. لکنها الیوم مزرعه للخشخاش: لتدمیر البشریه ، ومزرعه بیتکوین لإسکات المدن. بالطبع یقولون إن ۱٫۵٪ فقط من الکهرباء تخص البیتکوین ، لکن لیس من الواضح من أین حصلوا علیها! لأن عمله البیتکوین ذات قیمه فقط لأن: استهلاکها للکهرباء هو صفر ، وإلا فإن أولئک الذین یرغبون فی استخراج البیتکوین ، أو لدیهم مزرعه ، لن ینفقوا الکهرباء الرسمیه لهم! تستهلک. خاصه فی إیران ، حیث إذا أرادوا استهلاک کهرباء حقیقیه بسعر دولی ، فعلیهم تقدیم شیء ما. لذلک ، یتم إخفاء جمیع المزارع. ولهذا السبب هناک الکثیر من الانقطاعات ، لأن المدارس والمکاتب الحکومیه وبعض المصانع أغلقت هذا العام بسبب کورونا! أی أن استهلاک الکهرباء فی المنازل والصناعیه کان منخفضًا للغایه. ولکن ما الذی حدث فی العام الماضی أنه لم یکن هناک انقطاع فی التیار الکهربائی ، ولکن هذا العام کان هناک انقطاع التیار الکهربائی؟ کما أن استهلاک الغاز ینمو بشکل طبیعی. هناک طریقه سهله لاکتشاف کلمه المرور هذه. فی الأماکن التی یکون فیها استهلاک الکهرباء مرتفعًا ، قم بإیقاف تشغیل الکهرباء! الکثیر من الأضرار التی لحقت المزارع المخفیه! تقریبا کلهم ​​یفلسون. ویکشفون عن أنفسهم. أو ملاحظه من أی نهایه من القطب أو الفرع ، الکهرباء مسروقه! تم اکتشاف ۵۰۰ مزرعه بیتکوین فی قم مع القلیل من المتابعه! ینبغی أن یقال أنها لیست حتى المائه. لأنه فی قم ، التی تحت عدسه مکبره ، یجب أن یکون هناک ۵۰۰ مزرعه ، فی سیستان وبلوشستان ، یجب أن تکون مئات المرات. خاصه وأن الصینیین یفضلون أیضًا استخراج عملات البیتکوین فی إیران. إنهم یستخدمون الکهرباء المسروقه ، وهم یحسبون براعتهم: أن وزاره الطاقه لا تفهمها! إذا کان الأمر کذلک ، فإن أرباحهم سترتفع بشکل کبیر. کما یقوم بعضهم برشوه الکهربائی أمامه. وإن لم یکن راشاه یسمى کهرباء إمامی! أی قال الإمام الخمینی لاستخدام الکهرباء مجانا! معظم هذه المزارع تقع فی بیئات نائیه أو مهجوره ، حتى أنهم یستخدمون المسجد ویعملون من المنزل والمدرسه! لتضمین خصومات الکهرباء. إنها لیست ذات فائده اقتصادیه لإیران. لأن کل ما یستخرجونه ، علیهم إرساله لیتم شراؤه. وعند إرسالها عبر الحدود ، لن یتم إرجاع الأموال. مثل کوریا الجنوبیه التی لم تدفع دولاراً واحداً! یجب ألا تقصر الحکومه فی طلب أکثر من ۸ ملیارات دولار. إذا باعت کوریا کیانها بالکامل ، فلن تستطیع التخلی عنه. لذلک یبقى أن یتم القبض علیه.

농업 산업! 소설

고대에는 소 목장을 양과 소를 기르는 것으로 불렀습니다! 이 식용 성 동물은 모든 것에 사용될 수 있었기 때문에 털조차도 거름이나 발열량으로 사용되었습니다. 그러나 오늘은 바뀌 었습니다! 유지의 형태로 서양 문명 : 개와 고양이에서 등장했습니다. 오늘날, 개와 고양이를 키우는 일을하는 사람들이 많이 있습니다. 일부는 무료로합니다. 미국 대통령이 그 예입니다. 그가 떠나기 전에 개를 백악관 안으로 보내야하기 때문입니다. 미국에서 개가 새로운 신의 상징이되고 모두가 그것을 숭배한다면, 그들의 대통령은 모두 카우보이 였기 때문입니다. 카우보이에게 우정은 개보다 낫지 않습니다. 그러나이란에서는 직업입니다. 문제의 중요성을 이해하기 위해 : 작년에 개와 개와 고양이 사료 수입에 ۱۴۰ 억 달러가 지출되었습니다. 당국이이를 발표 할 수 없기 때문에 잃어버린 것이라고합니다! 또는 계산되지 않았습니다. 유럽인들은 개를 살 돈이 없기 때문에 고양이 손질을 사용합니다. 흥미롭게도 최고의 고양이는 페르시아 캣입니다. 또한 고대에 농장은 밀과 옥수수가 재배되는 곳이었습니다. 빵과 모든 사람의 일용 식품이 그것으로 만들어 졌기 때문입니다. 그러나 오늘날 그것은 양귀비 농장입니다. 인류를 파괴하고 도시를 침묵시키기위한 비트 코인 농장입니다. 물론, 그들은 전기의 ۱٫۵ %만이 비트 코인에 속한다고 말하지만 어디에서 얻은 것인지는 분명하지 않습니다! 비트 코인은 전기 소비가 제로이기 때문에 가치가 있기 때문입니다. 그렇지 않으면 비트 코인을 추출하거나 농장을 갖고 싶은 사람들이 공식 전기를 소비하지 않을 것입니다! 소비하기 위해. 특히이란에서는 국제적인 가격으로 실제 전기를 소비하려면 무언가를 제공해야합니다. 따라서 모든 농장이 숨겨집니다. 그래서 올해 학교와 관공서, 일부 공장이 코로나로 인해 문을 닫았 기 때문에 정전이 너무 많이 발생했습니다! 즉, 국내 및 산업용 전력 소비가 매우 낮았습니다. 하지만 작년에 정전이 없었는데 올해는 정전이됐는데 무슨 일이 있었나요? 가스 소비도 자연스럽게 증가하고 있습니다. 이 암호를 쉽게 찾을 수있는 방법이 있습니다. 전기 소비량이 많은 곳에서는 전기를 꺼주세요! 숨겨진 농장에 많은 피해! 거의 모두가 파산합니다. 그리고 그들은 스스로를 드러냅니다. 또는 기둥이나 가지의 어느 끝에서 전기가 도난 당하는지 관찰하십시오! ۵۰۰ 개의 비트 코인 농장이 Qom에서 약간의 후속 조치로 발견되었습니다! 그것은 백분의 일도 아닙니다. 돋보기 아래에있는 쿰에는 ۵۰۰ 개의 농장이 있어야하고, 시스 탄과 발 루체 스탄에는 수백 배 더 많아야하기 때문입니다. 특히 중국인도이란에서 비트 코인 채굴을 선호하기 때문입니다. 그들은 도난당한 전기를 사용하고 있고, 그들은 스스로의 독창성을 계산하고 있습니다. 에너지 부가 이해하지 못하는 것입니다! 그렇다면 그들의 이익은 급증 할 것입니다. 그들 중 일부는 또한 그의 앞에서 전기 기사에게 뇌물을줍니다. 그리고 그가 뇌물을받는 사람이 아니라면 그는 이마 미 전기라고 불립니다! 즉, 이맘 호메이니는 무료 전기를 사용한다고 말했습니다! 이 농장의 대부분은 외딴 곳이나 버려진 환경에 있으며, 심지어 모스크를 사용하고 집과 학교에서 일합니다! 전기 할인을 포함합니다. 이란에게는 경제적 이익이 아닙니다. 왜냐하면 그들이 무엇을 추출하든 그들은 그것을 구입하기 위해 보내야합니다. 그리고 국경을 넘어 보내면 돈은 반환되지 않습니다. ۱ 달러도 내지 않은 한국처럼! 정부는 ۸۰ 억 달러 이상을 요구하지 않아야합니다. 한국이 온전한 것을 팔면 포기할 수 없다. 그래서 그것은 포착되어야합니다.

ویروسی در مئفوع گربه که باعث سرطان مغز می شود

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : آدرس تهران خیابان پیروزی نبرد شمالی کوچه یافتیان پلاک یک واحد 1/1 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

ابرپروژه پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

برای ضد انقلاب مهم تر است

برخی ها می گویند چرا حجاب اینقدر مهم است؟ در حالیکه میدانند هیچ کار فرهنگی …

دیدگاهتان را بنویسید