بودجه بندی اسلامی چیست؟

فتنه در مقابل ولایت از همان ابتدایی شکل گرفت، که هنوز پیامبر را دفن نکرده بودند! دخترش را کتک زدند و شوهر دخترش را کت بسته، به رای دادن بردند. همه اینها برای بودجه بود! چون علی ع بودجه تخت داشت، ولی انها خواستار بودجه هرمی بودند. بودجه علی چهار عمل اصلی داشت، ولی بودجه آنها ماتریسی بود از هزاران ایکس و وای. این بود که باغ فدک را مصادره کردند، تا بگویند بودجه کل کشور را باید در دست آنها قرار بگیرند. لذا بودجه ریزی را نباید ساده گرفت. اساس فتنه در همان است. به همین جهت بودجه ریزی حرام داریم، و بودجه ریزی اسلامی! همه کوشش معاویه برای بر سر قدرت ماندن، طلاهایی بود که در خزانه داشت. و همه منحرفان از خط علی نیز، چشمداشت همین طلاها بود. کیسه های طلایی که به مثابه چک تضمینی امروز بود. امام علی در دوران رسول الله، خزانه دار بود و هرگاه اموالی وبودجه ای، در اختیار خزانه قرار می گرفت همان روز تقسیم میشد. لذا حسابداری آن بسیار آسان  و مردم فهم بود. اما خلفا حسابداری پیچیده ای برگزیدند، تا مردم از ان سر در نیاورند، لذا هرچه بودجه پیچیده تر و عامه فهم نباشد، نشان طاغوتی بودن و حرام بودن آن بودجه است. چرا در امریکا بودجه ریزی با ۵۰۰۰متغیر در ماتریس بزرگی است، که جز کارشناسان خزانه داری دیگران تخصص آن را ندارند؟ چون دزدی کردن در ان راحت تر می شود. گزارش کاخداری و جمعداری اموال سنا و کنگره و کاخ سفید، نشان می دهد اموال این سه مرکز مانند اموال مکان های دولتی دیگر، هر روز بطور مرموزی کاهش می یابد. این گزارش نشان می دهد که: کارکنان کاخ سفید و دیگران حتی قاشق چنگال های رستوران را، در جیب خود از کاخ خارج می کنند، تا بجای حقوق معوقه خود بردارند. آنها پیامبر اسلام را مسخره کرده، او را اذن خطاب می کردند: چرا که جبر و ماتریس بلد نبوده! از بودجه و حسابداری سر در نمی اورده. لذا اسلام حق ندارد راجع به بودجه بندی اظهار نظر کند. مزدوران آنها در ایران هم، کاخ برنامه ریزی را تصرف کرده، و این مرده را دوباره زنده کردند، تا همچنان در خدمت فتنه باشند. آنها ولایت فتنه را بر ولایت فقیه ترجیح دادند. زیرا هنوز از آرم ها و نشان های طاغوتی استفاده، و طرح های انها را بنام خود معرفی می نمایند. گفته اند فقط ۲۳درصد در آمد دولت از نفت خواهد بود! و همه آن را هم به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده اند. معنی این حرف آن است که همه نفت در اختیا ر: سعید حجاریان ها است، تا فتنه جدیدی را آغاز کنند. آنها هم بر در خزانه ایستاده اند، تا ۵۳میلیارد دلاررا بگیرند، و بنام کالاهای اساسی؛ غذای سگ و گربه، لوازم آرایش و خودرو های شاسی بلند، برای مبارزه با فرهنگ حجاب و عفاف ترویج وارد نمایند. صورت های مالی را چنان درست کنند، که گندم های فاسد دپو شده در گمرکات را، بنام واردات جدید ترخیص نمایند. فروش اموال دولتی بخش دیگری از درامدها یا بودجه ۱۴۰۰است. این یعنی دولت را در اختیار همان فتنه طلبان، که ۵۳میلیارد در بازار دبی، به ریال تبدیل کرده اند قرار بگیرد! زیرا قیمت گذاری در بورس یا مزایده ها بلوکی است، خرده پاها کمترین نقش را دارند. کاخها و شرکتهای سود آور، همه با یکصدم قیمت آنهم بصورت قسطی، به اقازاده ها داه شود. چنانچه خرده پایی وارد کار شد با سنگ مالیات و بیمه او را عقب زده، یا به طمع وام بانکی تحویل زندان دهند. درواقع بودجه ۱۴۰۰این امکان را می دهد تا در دولت بعد، دست برتر داشته باشند. همینطور که الان مجلس را به عجله نکنید! سفارش می کنند. زیرا زمان، مشکل انتقال دولت فعلی را به دولت در سایه بعدی، همین بودجه حل خواهد کرد.

What is Islamic budgeting?

The sedition against the province was formed from the very beginning, when the Prophet had not yet been buried! Her daughter was beaten and her daughter’s husband was beaten and taken to the polls. All this was for the budget! Because they had a flat budget, but they wanted a pyramid scheme. Ali’s budget had four main functions, but their budget was a matrix of thousands of X’s and W’s. It was that they confiscated Fadak Garden, to say that the entire budget of the country should be in their hands. Therefore, budgeting should not be taken lightly. The basis of sedition is the same. That is why we have forbidden budgeting, and Islamic budgeting! Mu’awiyah’s every effort to stay in power was the gold he had in his treasury. And all those who deviate from Ali’s line were expecting the same gold. Gold bags as a guarantee check today. Imam Ali was the treasurer during the time of the Messenger of God, and whenever property and budget were given to the treasury, it was distributed on the same day. Therefore, its accounting was very easy and people understood. But the caliphs chose complicated accounting, so that the people would not understand it, so the more complex and public the budget is, the more it is a sign that the budget is heretical and forbidden. Why is budgeting in the United States with 5,000 variables in a large matrix that no other expert but treasury experts specialize in? Because it becomes easier to steal. The Senate, Congress, and White House report on the pluralism of the Senate, Congress, and the White House shows that the property of these three centers, like the property of other government offices, is mysteriously declining every day. The report shows that: White House staff and others even take the restaurant spoons and forks out of the palace in their pockets, to take their arrears instead. They mocked the Prophet of Islam, calling him permission: because he did not know algebra and matrix! He did not know about budget and accounting. Therefore, Islam has no right to comment on budgeting. Their mercenaries in Iran also captured the planning palace, and revived the dead, in order to continue in the service of sedition. They preferred the province of sedition to the province of the jurisprudent. Because they still use the logos and symbols of Taghut, and introduce their designs under their own name. It is said that only 23% of government revenue will come from oil! And all of it is dedicated to the import of basic goods. This means that all the oil is at the disposal of Saeed Hajjarian, to start a new sedition. They, too, are standing in the treasury, to get $ 53 billion, and called commodities; Promote dog and cat food, cosmetics and long-wheelbase vehicles to combat the culture of hijab and chastity. Prepare financial statements in such a way that they clear the rotten wheat stored in the customs in the name of new imports. The sale of government property is another part of the revenue or budget of 1400. This means that the government should be given to the same seditionists, who have converted 53 billion in rials in the Dubai market! Because pricing on stocks or auctions is blockchain, smallholders play the least role. Profitable palaces and companies, all with one hundredth of their price in installments, will be given to the nobles. If a petty businessman enters the business, he will be repaid with taxes and insurance, or he will be handed over to prison out of greed for a bank loan. In fact, the 1400 budget allows them to have the upper hand in the next government. Just as you do not rush the parliament now! They order. Because time will solve the problem of transferring the current government to the government in the next shadow, the same budget.

ما هی الموازنه الإسلامیه؟

الفتنه ضد الولایه تشکلت منذ البدایه ، عندما لم یکن النبی قد دفن! تعرضت ابنتها للضرب وتعرض زوج ابنتها للضرب واقتید إلى صنادیق الاقتراع. کل هذا کان من أجل المیزانیه! لأن لدیهم میزانیه ثابته ، لکنهم أرادوا مخططًا هرمیًا. کان لمیزانیه علی أربع وظائف رئیسیه ، لکن میزانیتها کانت عباره عن مصفوفه من الآلاف من X و W. لقد صادروا حدیقه فدک لیقولوا إن میزانیه الدوله بأکملها یجب أن تکون بأیدیهم. لذلک ، لا ینبغی الاستخفاف بالمیزنه. أساس الفتنه هو نفسه. لذلک حرمنا المیزنه الإسلامیه! کان کل جهد قام به معاویه للبقاء فی السلطه هو الذهب الذی کان لدیه فی خزنته. وکان کل من انحرفوا عن خط علی یتوقعون نفس الذهب. الحقائب الذهبیه کضمان تحقق الیوم. کان الإمام علی أمین الصندوق فی عهد رسول الله ، وکلما أعطیت للخزینه أموال ومیزانیه ، کانت توزع فی نفس الیوم. لذلک ، کانت حساباتها سهله للغایه وفهمها الناس. لکن الخلفاء اختاروا محاسبه معقده ، حتى لا یفهمها الناس ، فکلما کانت الموازنه أکثر تعقیدًا وعلنیه ، کلما کانت علامه على الاستبداد وحظر تلک المیزانیه. لماذا فی الولایات المتحده یتم وضع المیزانیه باستخدام ۵۰۰۰ متغیر فی مصفوفه کبیره لا یتخصص فیها سوى خبراء الخزانه؟ لأنه یصبح أسهل فی السرقه. یُظهر تقریر مجلس الشیوخ والکونغرس والبیت الأبیض حول ملکیه مجلس الشیوخ أن ممتلکات هذه المراکز الثلاثه ، مثل ممتلکات المواقع الحکومیه الأخرى ، تتراجع بشکل غامض کل یوم. یُظهر التقریر أن: موظفو البیت الأبیض وغیرهم یأخذون ملاعق وشوک المطعم من القصر فی جیوبهم لتعویض متأخراتهم. استهزأوا بنبی الإسلام بدعوته الإذن: لأنه لم یعرف الجبر والمصفوفه! لم یکن یعرف عن المیزانیه والمحاسبه. لذلک ، لا یحق للإسلام التعلیق على المیزانیه. کما استولى مرتزقتهم فی إیران على قصر التخطیط ، وأعادوا إحیاء الموتى ، من أجل الاستمرار فی خدمه الفتنه. وفضلوا إقلیم الفتنه على إقلیم الفقه. لأنهم ما زالوا یستخدمون شعارات ورموز طاغوت ، ویقدمون تصامیمهم باسمهم. یقال إن ۲۳٪ فقط من إیرادات الحکومه ستأتی من النفط! وکلها مخصصه لاستیراد السلع الأساسیه. وهذا یعنی أن کل النفط تحت تصرف سعید حجاریان لبدء فتنه جدیده. هم أیضًا یقفون فی الخزانه ، لیحصلوا على ۵۳ ملیار دولار ، ویطلقون على السلع ؛ الترویج لأغذیه الکلاب والقطط ومستحضرات التجمیل ومرکبات قاعده العجلات الطویله لمکافحه ثقافه الحجاب والعفه. إعداد البیانات المالیه بطریقه تخلیص القمح الفاسد المخزن فی الجمارک باسم الواردات الجدیده. بیع الممتلکات الحکومیه هو جزء آخر من إیرادات أو میزانیه ۱۴۰۰٫ وهذا یعنی أن الحکومه یجب أن تعطى لنفس الفتنه الذین حولوا ۵۳ ملیار ریال فی سوق دبی! نظرًا لأن تسعیر الأسهم أو المزادات هو، فإن أصحاب الحیازات الصغیره یلعبون الدور الأقل. القصور والشرکات المربحه ، کل مائه من سعرها على أقساط ، ستُمنح للنبلاء. إذا دخل رجل أعمال صغیر فی العمل ، فسیتم سداده من الضرائب والتأمین ، أو سیتم تسلیمه إلى السجن بسبب الجشع للحصول على قرض مصرفی. فی الواقع ، تسمح میزانیه ۱۴۰۰ لهم بأن یکون لهم الید العلیا فی الحکومه المقبله. مثلما لا تستعجل البرلمان الآن! هم یطلبون. لان الوقت سیحل مشکله نقل الحکومه الحالیه الى الحکومه فی الظل القادم بنفس الموازنه.

اسلامی بجٹ کیا ہے؟

صوبے کے خلاف بغاوت ابتداء ہی سے قائم ہوا تھا ، جب ابھی پیغمبر اکرم! کو دفن نہیں کیا گیا تھا! اس کی بیٹی کو مارا پیٹا گیا اور اس کی بیٹی کے شوہر کو مارا پیٹا گیا اور پول میں لے جایا گیا۔ یہ سب بجٹ کے لئے تھا! کیونکہ ان کا فلیٹ بجٹ تھا ، لیکن وہ ایک پرامڈ اسکیم چاہتے تھے۔ علی کے بجٹ میں چار اہم کام ہوئے تھے ، لیکن ان کا بجٹ ہزاروں X اور W کا میٹرکس تھا۔ یہ تھا کہ انہوں نے فدک گارڈن ضبط کرلیا ، یہ کہنا کہ ملک کا سارا بجٹ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہئے۔ لہذا ، بجٹ کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہئے۔ بغاوت کی بنیاد وہی ہے۔ اسی لئے ہم نے بجٹ ، اور اسلامی بجٹ بنانے سے منع کیا ہے! معاویہ کی اقتدار میں رہنے کی ہر کوشش سونا تھا جو اس کے خزانے میں تھا۔ اور علی کے لکیر سے انحراف کرنے والے سبھی ایک ہی سونے کی توقع کر رہے تھے۔ ضمانت کی حیثیت سے سونے کے تھیلے آج۔ رسول خدا کے دور میں امام علی خزانچی تھے ، اور جب بھی خزانے کو جائیداد اور بجٹ دیا جاتا تھا ، اسی دن تقسیم کردیا جاتا تھا۔ لہذا ، اس کا محاسبہ بہت آسان تھا اور لوگ سمجھ گئے تھے۔ لیکن خلفائے راشدین نے پیچیدہ اکاؤنٹنگ کا انتخاب کیا ، تاکہ لوگ اسے سمجھ نہ سکیں ، لہذا بجٹ جتنا پیچیدہ اور عوامی ہے ، اس بات کی زیادہ علامت ہے کہ بجٹ نظریاتی اور حرام ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں ایک بڑے میٹرکس میں ۵۰۰۰ متغیر کے ساتھ بجٹ کیوں لگایا جارہا ہے جس میں صرف خزانے کے ماہرین ہی ماہر ہیں؟ کیونکہ چوری کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ سینیٹ ، کانگریس ، اور وائٹ ہاؤس کی سینیٹ کی ملکیت سے متعلق رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں مراکز کی املاک ، جیسے دیگر سرکاری مقامات کی جائیداد ، پراسرار طور پر کم ہورہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ: وائٹ ہاؤس کا عملہ اور دیگر حتی کہ اپنے بقایا جات کو تبدیل کرنے کے لئے ریستوراں کے چمچوں اور کانٹوں کو محل سے باہر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کا مذاق اڑایا ، اس کی اجازت کہتے ہوئے کہا: کیوں کہ وہ الجبرا اور میٹرکس نہیں جانتے تھے! اسے بجٹ اور اکاؤنٹنگ کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ لہذا ، اسلام کو بجٹ پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایران میں ان کے فوجیوں نے بھی منصوبہ سازی کے محل پر قبضہ کرلیا ، اور مردوں کو دوبارہ زندہ کیا ، تاکہ وہ بغاوت کی خدمت میں رہیں۔ انہوں نے فقہ کے صوبے سے صوبہ بغاوت کو ترجیح دی۔ کیونکہ وہ اب بھی طاغوت کے لوگو اور علامتوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے ڈیزائن کے نام اپنے نام سے متعارف کرواتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صرف ۲۳٪ سرکاری محصول تیل سے آئے گا! اور یہ سب بنیادی سامان کی درآمد کے لئے مختص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا بغاوت شروع کرنے کے لئے ، تمام تیل سعید ہزاریان کے اختیار میں ہے۔ وہ بھی ، ۵۳ ارب ڈالر حاصل کرنے کے لئے ، خزانے میں کھڑے ہیں ، اور بنیادی اجناس کہلاتے ہیں۔ حجاب اور عفت کی ثقافت کا مقابلہ کرنے کے لئے کتے اور بلی کے کھانے ، کاسمیٹکس اور لمبی پہی wheel گاڑیوں کو فروغ دیں۔ مالی بیانات اس طرح تیار کریں کہ وہ کسٹم میں رکھی ہوئی بوسیدہ گندم کو نئی درآمد کے نام پر صاف کریں۔ سرکاری املاک کی فروخت محصولات یا بجٹ کا ایک اور حصہ ہے ۱۴۰۰۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت انہی غشیوں کو دی جانی چاہئے ، جنھوں نے دبئی کی مارکیٹ میں ۵۳ ارب ریال بدلے ہیں! چونکہ اسٹاک یا نیلامی پر قیمتوں کا تعین بلاکچین ہے ، لہذا چھوٹا ہولڈر کم سے کم کردار ادا کرتے ہیں۔ منافع بخش محلات اور کمپنیاں تمام امرا کو انکی قیمتوں میں ایک سوواں قسطوں میں دی جائیں۔ اگر ایک چھوٹا سا مزدور کاروبار میں داخل ہوتا ہے تو اسے ٹیکس اور انشورنس کے ذریعہ پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے ، یا بینک قرض کے لالچ میں اسے جیل کے حوالے کردیا جاتا ہے۔ درحقیقت ، ۱۴۰۰ کے بجٹ میں انہیں اگلی حکومت میں بالادستی حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جس طرح اب آپ پارلیمنٹ میں جلدی نہیں کرتے ہیں! وہ آرڈر دیتے ہیں۔ کیونکہ وقت ہی موجودہ حکومت کو اگلے سائے میں ، اسی بجٹ میں حکومت میں منتقل کرنے کا مسئلہ حل کرے گا۔

 

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : آدرس تهران خیابان پیروزی نبرد شمالی کوچه یافتیان پلاک یک واحد 1/1 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

رانت خواری نشست خبری

رانت خواری در نمایشگاه مجازی کتاب

بعد از مدتها بازی موش و گربه! و خاموشی و الودگی هوا و مازوت و …