خانه / یادداشت های مدیر مسوول / سید احمد حسینی ماهینی / تسخیر سازمان ملل متحد به مثابه دومین لانه جاسوسی آمریکا

تسخیر سازمان ملل متحد به مثابه دومین لانه جاسوسی آمریکا

تنها راه انتقام از ترور شهید فخری زاده است. چرا که مقام علمی این دانشمند، باعث نجات بشریت از بیماری همه گیر کرونا شده، در حالیکه سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی، نقشه نابودی بشریت از این طریق را داشتند. هم اکنون حداقل ۸هزار نفر به دست مستقیم: سازمان بهداشت جهانی تلف شدند! تا واکسن های مورد نظر انها تست شود. متاسفانه همه تست ها هم به مرگ قربانی ختم شده است. به نظر می رسد در کشورهایی که به سازمان بهداشت جهانی اعتماد کرده، دستورالعمل های ان را بمورد اجرا گذاشتند، در حال دریافت موج سوم و چهارم کرونا! تا بی نهایت در سالهای آینده،می باشند، و کشتار قربانی ها بیشتر میشود. چونکه واکسن ها موثرتر برای مرگ، طراحی و اجرا می شود. اما در کشورهاییکه به آن دستور العمل ها توجه نکرده، براساس طب بومی و سنتی خودشان مقابله کردند، مانع ورود کرونا یا: اخراج خیلی زود آن شدند. نمونه آن ووهان چین است که فقط: با خوردن آب جوش از توسعه و واگیری ان جلوگیری کرده، تا کنون هیچ آماری از ان منتشر نشده. در ایران هم، چون دولت لیبرال بر سرکار بود، همه دستورالعمل های ساز مان بهداشت جهانی را اجرا کرد! حتی در ان آزمایشات سه هزار نفر از ایرانی ها، موش آزمایشگاهی شده، جان باختند. ولی ارتش که تحت فرماندهی دولت لیبرال نبود، این دستورالعمل را فقط خواند! ولی به حرف دانشمندان خود گوش کرد. یکی از این دانشمندان که فخری زاده بود، توانست همان ابتدا کیت تست کرونا را بومی سازی کند. لذا از کیت های الوده وارداتی استفاده نکرد. و بدون توجه به دروغگویی های سازمان بهداشت جهانی، واکسن کرونا را ساخت و به مرحله آزمایش انسانی رساند. نتیجه آن بود که در سپاه و ارتش و نیروهای مسلح ایران، کرونا نفوذ نکرد و مرگ و میر آن، نزدیک به صفر بود و کسانی هم که کرونا گرفتند، به واسطه مراجعه به سیستم بیرون ارتش بود: مانند مراجعه به بیمارستانهای خصوصی و دولتی وزارت بهداشت. با کشف این رمز، دکتر ملک زاده مزدور سازمان بهداشت جهانی، اخراج شد و اکنون امار کرونا روبه کاهش است. دشمن از ابتدا  می خواست از این ویروس، بجای گلوله و موشک، برعلیه سپاه و ارتش استفاده کند ناکام ماند. ناچار شد به انتقام برکناری آن رذل بی همه چیز، رقیب او را نیز حذف فیزیکی کند. این نمونه ای بود از فاجعه هایی که سازمان ملل، تا کنون ببار آورده، لذا باید منحل شود. دلایل انحلال یا تسخیر ان بسیار زیاد است، اولین آن مبارزه با نسل بشر است. برنامه ۲۰۳۰که در ادامه برنامه قبلی، برای نابودی بشر طراحی شده، باعث شده تا ۷میلیارد انسان نابود شوند. اگر برنامه آنها نبود، امروز جمعیت دنیا به ۱۴میلیارد می رسید. یکی از این برنامه ها، مانع تراشی بهداشتی در امر ازدواج، عقیم سازی و کورتاژ و امثال آنها است. با توسعه همجنسگرایی هم، مانع تولید مثل بشر می شدند. لذا به جرم قتل میلیارد ها بشر، باید منحل و ساکنان آن اعدام شوند. آنها چون مدیریت تنگ نظرانه داشتند، می گفتند جمعیت دنیا باید کم شود! تا بتوانند آن را اداره کنند. فکر می کردند روزی مردم دست آنها است. لذا به دانشجویان خط امام و رهبری توصیه می شود: در این کار پیشقدم، و مانند تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران، لانه دوم ان را که سازمان ملل است تسخیر نمایند. سازمان ملل بازوی پنتاگون و نیروهای امنیتی امریکا است. و در حد یک اداره در پنتاگون، یا میز در سازمان سیا اقدام به نابودی بشر می کند. استفاده از حق وتو های آمریکایی در مصوبات سازمان ملل، ثابت می کند که باید بعنوان خانه دوم آمریکا بسته شود! زیرا اطلاعات مورد نیاز برای ترور دانشمندان هسته ای را، آنها ارائه کردند.

Conquer the United Nations as: America’s Second Spy Nest

The only way is to avenge the assassination of Martyr Fakhrizadeh. Because the scientific authority of this scientist saved humanity from the epidemic of Corona, while the United Nations and the World Health Organization had a plan to destroy humanity in this way. At least 8,000 people are now directly lost: the World Health Organization! To test their desired vaccines. Unfortunately, all the tests ended in the death of the victim. It seems that in countries that have trusted the World Health Organization and implemented its instructions, they are receiving the third and fourth waves of the corona! To infinity in the coming years, and the killing of victims will increase. Because vaccines are designed and administered more effectively for death. But in countries that did not heed those guidelines, based on their own indigenous and traditional medicine, they prevented the corona from entering or being expelled too soon. An example is Wuhan China, which only: has prevented its development and contagion by drinking boiling water, and no statistics have been published so far. In Iran, too, because the liberal government was in power, it implemented all the guidelines of our global health instrument! Even in those experiments, 3,000 Iranians, laboratory mice, died. But the army, which was not under the command of the liberal government, only read this instruction! But he listened to his scientists. One of these scientists, Fakhri Zadeh, was able to localize the Corona test kit from the beginning. Therefore, he did not use imported contaminated kits. And regardless of the lies of the World Health Organization, he made the corona vaccine and brought it to the stage of human testing. The result was that the corona did not infiltrate the IRGC, the army, and the Iranian armed forces, and its mortality rate was close to zero, and those who took the corona were due to referrals to outside the military system: such as to the ministry’s private and public hospitals. Health. With the discovery of this code, Dr. Malekzadeh, a mercenary of the World Health Organization, was fired and now the number of coronas is decreasing. From the beginning, the enemy tried to use the virus against the IRGC and the army instead of bullets and missiles. He had to physically eliminate his rival in revenge for the idiot’s dismissal. This was an example of the catastrophes that the UN has caused so far, so it must be resolved. There are many reasons for its dissolution or conquest, the first of which is the struggle against the human race. Plan 2030, which is a continuation of the previous plan, designed to destroy humanity, has caused the destruction of 7 billion people. If it were not for their plan, the world’s population would be 14 billion today. One of these programs is health barriers in marriage, sterilization and curettage and the like. With the development of homosexuality, they hindered human reproduction. Therefore, for the murder of billions of people, it must be dissolved and its inhabitants executed. Because of their narrow-minded management, they said that the world’s population should be reduced! So that they can manage it. They thought that one day people would be in their hands. Therefore, Imam Khomeini students are advised to take the lead in this work, and like capturing the American spy nest in Tehran, to capture its second nest, which is the United Nations. The United Nations is the arm of the Pentagon and US security forces. And as an office in the Pentagon, or a desk in the CIA, it destroys humanity. The use of American vetoes in UN resolutions proves that it should be closed as America’s second home! Because they provided the information needed to assassinate nuclear scientists.

قهر الأمم المتحده باسم: عش التجسس الثانی لأمریکا

الطریقه الوحیده هی الثأر لاغتیال الشهید فخری زاده. لأن السلطه العلمیه لهذا العالم أنقذت البشریه من وباء کورونا ، بینما کان لدى الأمم المتحده ومنظمه الصحه العالمیه خطه لتدمیر البشریه بهذه الطریقه. ما لا یقل عن ۸۰۰۰ شخص فقدوا الآن بشکل مباشر: منظمه الصحه العالمیه! لاختبار اللقاحات المرغوبه. لسوء الحظ ، انتهت جمیع الفحوصات بوفاه الضحیه. یبدو أنه فی الدول التی وثقت بمنظمه الصحه العالمیه ونفذت تعلیماتها ، فإنها تستقبل الموجتین الثالثه والرابعه من کورونا! إلى ما لا نهایه فی السنوات القادمه ، وسیزداد قتل الضحایا. لأن اللقاحات یتم تصمیمها وإدارتها بشکل أکثر فعالیه للوفاه. لکن فی البلدان التی لم تلتزم بهذه الإرشادات ، بناءً على طبها الأصلی والتقلیدی ، منعت کورونا من الدخول أو الطرد فی وقت مبکر جدًا. مثال على ذلک ووهان الصین ، التی فقط: حالت دون تطورها وانتشار العدوى عن طریق شرب الماء المغلی ، ولم یتم نشر أی إحصاءات حتى الآن. فی إیران أیضًا ، نظرًا لأن الحکومه اللیبرالیه کانت فی السلطه ، فقد طبقت جمیع الإرشادات الخاصه بأداتنا الصحیه العالمیه! حتى فی تلک التجارب ، مات ۳۰۰۰ إیرانی ، فأر مختبر. لکن الجیش ، الذی لم یکن تحت قیاده الحکومه اللیبرالیه ، قرأ هذه التعلیمات فقط! لکنه استمع لعلمائه. تمکن أحد هؤلاء العلماء ، فخری زاده ، من توطین مجموعه اختبار کورونا منذ البدایه. لذلک ، لم یستخدم مجموعات ملوثه مستورده. وبغض النظر عن أکاذیب منظمه الصحه العالمیه ، فقد صنع لقاح کورونا ونقله إلى مرحله الاختبار البشری. والنتیجه أن کورونا لم یخترق الحرس الثوری والجیش والقوات المسلحه الإیرانیه ، وکانت نسبه الوفیات فیه قریبه من الصفر ، وأولئک الذین أصیبوا بالکورونا کانوا بسبب الإحالات إلى خارج النظام العسکری: مثل مستشفیات الوزاره الخاصه والعامه. الصحه. مع اکتشاف هذا الرمز ، تم طرد الدکتور مالک زاده ، أحد المرتزقه التابعین لمنظمه الصحه العالمیه ، والآن یتناقص عدد الکورونا. منذ البدایه حاول العدو استخدام الفیروس ضد الحرس الثوری الإیرانی والجیش بدلاً من الرصاص والصواریخ. کان علیه أن یقضی على خصمه جسدیًا انتقامًا لإقاله الأبله. کان هذا مثالاً على الکوارث التی تسببت فیها الأمم المتحده حتى الآن ، لذا یجب حلها. هناک أسباب عدیده لانحلالها أو غزوها ، وأولها النضال ضد الجنس البشری. تسببت خطه ۲۰۳۰ ، وهی استمرار للخطه السابقه المصممه لتدمیر البشریه ، فی تدمیر ۷ ملیارات شخص. لولا خطتهم ، لکان عدد سکان العالم ۱۴ ملیار الیوم. ومن هذه البرامج الحواجز الصحیه فی الزواج والتعقیم والکحت وما شابه. مع تطور الشذوذ الجنسی ، أعاقت التکاثر البشری. لذلک ، لقتل الملیارات من الناس ، یجب حلها وإعدام سکانها. بسبب إدارتهم الضیقه الأفق ، قالوا إنه یجب تقلیل عدد سکان العالم! حتى یتمکنوا من إدارتها. ظنوا أن الناس فی یوم من الأیام سیکونون فی أیدیهم. لذلک ینصح طلاب الإمام الخمینی بأخذ زمام المبادره فی هذا العمل ، ومثلما یتم الاستیلاء على عش الجاسوس الأمریکی فی طهران ، للاستیلاء على عشه الثانی ، وهو الأمم المتحده. إن الأمم المتحده هی ذراع البنتاغون وقوات الأمن الأمریکیه. وکمکتب فی البنتاغون ، أو مکتب فی وکاله المخابرات المرکزیه ، فإنه یدمر الإنسانیه. استخدام حق النقض (الفیتو) الأمریکی فی قرارات الأمم المتحده یثبت أنه یجب إغلاقها باعتبارها الوطن الثانی لأمریکا! لأنهم قدموا المعلومات اللازمه لاغتیال العلماء النوویین.

დაიპყრეთ გაერო, როგორც: ამერიკის მეორე ჯაშუშური ბუდე

ერთადერთი გზა არის შურისძიება მოწამეთა ფახრიზაძის მკვლელობისთვის. რადგან ამ მეცნიერის სამეცნიერო ორგანომ კაცობრიობა გადაარჩინა კორონას ეპიდემიისგან, ხოლო გაეროს და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას ჰქონდათ გეგმა, რომ ამ გზით გაენადგურებინათ კაცობრიობა. მინიმუმ ۸۰۰۰ ადამიანი ახლა პირდაპირ დაიკარგა: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია! მათი სასურველი ვაქცინების შესამოწმებლად. სამწუხაროდ, ყველა ტესტი მსხვერპლის სიკვდილით დასრულდა. როგორც ჩანს, იმ ქვეყნებში, რომლებიც ენდობოდნენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას და ასრულებდნენ მის მითითებებს, ისინი იღებენ კორონის მესამე და მეოთხე ტალღებს! უახლოეს წლებში უსასრულობამდე და მსხვერპლთა მკვლელობები გაიზრდება. იმის გამო, რომ ვაქცინები უფრო ეფექტურად არის შემუშავებული და ადმინისტრირებული სიკვდილისთვის. მაგრამ იმ ქვეყნებში, რომლებმაც არ გაითვალისწინეს ეს სახელმძღვანელო მითითებები, შექმნილი ადგილობრივი და ტრადიციული მედიცინის საფუძველზე, მათ ხელი შეუშალეს კორონაში შესვლას ან გაძევებას ძალიან მალე. მაგალითად, ვუჰან ჩინეთია, რომელიც მხოლოდ: ხელს უშლიდა მის განვითარებას და ინფექციას მდუღარე წყლის დალევით, ამ დროისთვის სტატისტიკური მონაცემები არ გამოქვეყნებულა. ირანშიც, რადგან ლიბერალური მთავრობა იყო ხელისუფლებაში, მან შეასრულა ჩვენი გლობალური ჯანმრთელობის ინსტრუმენტის ყველა სახელმძღვანელო პრინციპი! იმ ექსპერიმენტებში კი ۳۰۰۰ ირანელი, ლაბორატორიული თაგვი გარდაიცვალა. მაგრამ ჯარმა, რომელიც არ იყო ლიბერალური მთავრობის მეთაურობით, მხოლოდ ამ ინსტრუქციას წაიკითხა! მაგრამ მან მოუსმინა თავის მეცნიერებს. ერთ-ერთმა ამ მეცნიერმა, ფახრი ზადემ თავიდანვე შეძლო კორონას საცდელი ნაკრების ლოკალიზაცია. ამიტომ, მან არ გამოიყენა იმპორტირებული დაბინძურებული ნაკრები. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სიცრუის მიუხედავად, მან გააკეთა კორონის ვაქცინა და ადამიანის ტესტირების ეტაპზე მიიყვანა. შედეგი იყო ის, რომ კორონა არ შეიჭრა IRGC- ში, ჯარში და ირანის შეიარაღებულ ძალებში, ხოლო მისი სიკვდილიანობა ნულამდე იყო, ხოლო მათ, ვინც კორონს აიღო, სამხედრო სისტემის გარეთ უნდა მიემართათ: მაგალითად, სამინისტროს კერძო და სახელმწიფო საავადმყოფოებში. ჯანმრთელობა ამ კოდექსის აღმოჩენისთანავე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დაქირავებული ექიმი მალექზაძე გაათავისუფლეს და ახლა კორონის სტატისტიკა მცირდება. თავიდანვე მტერი ცდილობდა ვირუსის გამოყენებას შეიარაღებული ძალების და ჯარის წინააღმდეგ ტყვიების და რაკეტების ნაცვლად. მას ფიზიკურად უნდა აღმოეფხვრა მეტოქე იდიოტის გათავისუფლების გამო შურისძიების მიზნით. ეს იყო იმ კატასტროფების მაგალითი, რომელიც გაერომ დღემდე გამოიწვია, ამიტომ ეს უნდა მოგვარდეს. მისი დაშლის ან დაპყრობის მრავალი მიზეზი არსებობს, რომელთაგან პირველი არის ბრძოლა კაცობრიობის წინააღმდეგ. ۲۰۳۰ გეგმა, რომელიც წინა გეგმის გაგრძელებაა, რომელიც კაცობრიობის განადგურების მიზნით შეიქმნა, ۷ მილიარდი ადამიანის განადგურება გამოიწვია. რომ არა მათი გეგმა, დედამიწის მოსახლეობა დღეს ۱۴ მილიარდი იქნებოდა. ამ პროგრამებიდან ერთ-ერთია ჯანმრთელობის ბარიერები ქორწინებაში, სტერილიზაციაში და კიურეტაჟში და სხვა. ჰომოსექსუალობის განვითარებასთან ერთად ისინი ხელს უშლიდნენ ადამიანის გამრავლებას. ამიტომ, მილიარდობით ადამიანის მკვლელობისთვის, იგი უნდა დაიშალა და მისი მოსახლეობა სიკვდილით დასაჯეს. მათი ვიწრო მენეჯმენტის გამო, მათ თქვეს, რომ დედამიწის მოსახლეობა უნდა შემცირდეს! რათა მათ შეძლონ მისი მართვა. მათ ეგონათ, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ხალხი მათ ხელში იქნებოდა. ამიტომ, იმამ ხომეინის სტუდენტებს ურჩევენ მიჰყვნენ ხელმძღვანელობას, ისევე როგორც ამერიკული ჯაშუშური ბუდის ხელში ჩაგდება თეირანში, აიღონ მისი მეორე ბუდე, რომელიც არის გაერო. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია არის პენტაგონისა და აშშ-ს უსაფრთხოების ძალების იარაღი. როგორც პენტაგონის ოფისი, ან CIA– ს მაგიდა, ეს ანადგურებს კაცობრიობას. გაეროს რეზოლუციებში ამერიკული ვეტოს გამოყენება ამტკიცებს, რომ ის უნდა დაიხუროს, როგორც ამერიკის მეორე სახლი! რადგან მათ მიაწოდეს ბირთვული მეცნიერების მკვლელობისთვის საჭირო ინფორმაცია.

همه دانشجویان خط امام در امریکا هستند
همه دانشجویان خط امام در امریکا هستند

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : آدرس تهران خیابان پیروزی نبرد شمالی کوچه یافتیان پلاک یک واحد 1/1 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

آخرین نماز شهید با سید مقاومت

سلسله ایرانیان در امریکا

ایرانیان از ابتدا به کشف آمریکا نایل آمدند، ولی اروپاییها مطابق روال همیشگی، آن را …