خانه / بین الملل / گدایان افغانی

گدایان افغانی

نه تنها ۲میلیون نفر از افغانیها در سراسر دنیا به شغل گدایی مشغولند بلکه رئیس جمهورش هم دست گدایی دراز کرده استکمک ۵۰۰ میلیون دلاری پاکستان به افغانستان | ودصم

سرزمین من خسته خسته

۸میلیون افغانی در ایران زندگی می کنند، که بیش از یک میلیون نفر آنها شغل گدایی را انتخاب کرده، و بنام ایرانی گدایی می کنند، تا رسانه های بیگانه عکس آنها بردارند، و بگویند ایران که روی چاه نفت است، مردمش گدایی می کنند! بیش از یک میلیون نفر دیگر، در کشورهای مختلف این کار را می کنند! و چون از ایران به آن کشورها رفته اند، باز هم بنام ایرانی گدایی می کنند. البته پاکستان هم چنین وضعیتی دارد، یا هندوستان که گدایان سمج دارد! به انسانها می چسبند تا پولی ندهند رها نمی کنند. پلیس ایران می گوید این کار انها، باعث دزدی و کیف زنی هم می شود. یعنی با چسباندن خودشان، کیف مردم را می ربایند یا جیب می زنند. هرچه دولت ایران آنها را دستگیر، و به مرزها می فرستد، باز هم برمی گردند. حتی کودکان خود را از مدرسه فرستادن، منع و به گدایی تبدیل می کنند. در مترو تهران که با انها مماشات می شود، کودکان زیر ده سال معاف از دستگیری هستند! البته این کار را برای مساعدت به آنها می کنند، ولی دشمن از انها در کنار ظرف زباله، عکس می گیرد و می گوید ایرانی ها زباله گردی می کنند. لذا باید هفت میلیون افغانی دیگر خودشان، سازمانی داشته باشد که اینها را جمع کند. مجلس در حال تهیه مصوبه ایست که مانع برگشت آنها شود. ولی متاسفانه نه تنها کودکان به گدایی می روند، حتی رئیس جمهور افغانستان هم گدایی می کند! سالها است بدون اینکه از مهمان نوازی ایرانیان تشکر کند، گروهی از روسای کشورها را جمع می کند، که به افغانستان کمک مالی بکند! هزینه سفر و روشوه ها و حق حساب ها، سر به میلیارد ها می زند! و فقط ۵۰۰میلیون کمک دریافت، که آن هم خرج خودشان می کنند. در حالیکه ایران ملت افغانستان را از خود می داند،  و ۷میلیون دیگر را با شرافت در کارهایی که مناسب است، مشغول به کارکرده،  تا آنها برای خانواده خود پول بفرستند. یا بچه های خود را در مدرسه های ایران برای تحصیل روانه کنند. مردم افغانستان بهوش باشند، کمکی که ایران به این ۸میلیون افغانی می کند، واقعی تر از ۵۰۰میلیون دلاری( قرار دوازده میلیاردمی گذارند) است که با گدایی به دست می آید. لذا بهتر است بجای غرب، با ایران همکاری کنند. زیرا اسم اصلی افغانستان هم، خراسان بوده و جزء ایران محسوب می شد. ولی انگیسی ها نام جعلی افغانستان را گذاشتند، و سعی کردند آنها را از ایران بترسانند. اما شیعیان افعانستان خوب میدانند که هراسان، باید به اصلش برگردد و جعل کنندگان به زباله دان تاریخ بروند. تا سال ۱۲۹۸ شمسی، یعنی یکصد سال پیش نام آنجا خراسان بود و گاهی هم ایران شرقی گفته می شد در قدیم هم توران و ایران متعلق به یک پادشاه بوده و دو قسمت را بنام دو دختر خود نامگذاری کرده است. اما وقتی قرار شد هندوستان از یوغ انگلیس رهایی کند و به ایران پیوست شود. انگلیس ها افغانستان را از ایران جدا کردند تا راه آنها هم بسته شود. در سال ۱۲۹۸ امان الله خان به همدستی مادرش، پدرش حبیب الله خان را کشت و برای اینکه به انگلیس خوش خدمتی کند نام افغانستان را به افغانستان که قبیله ای از پشتوها هستند تغییر داد. الان هم آمریکاییها از همین موضوع استفاده می کنند. اول از میان افغان ها و پاشتو ها جمعیتی درست کردند: بنام طالبان که پاکستان و هندوستان و افغانستان را از ایران جدا کنند، و به سفارت ایران در مزار شریف حمله کردند و ۱۲نفر کارمند آن را کشتند. البته طالبان اخیرا متوجه شده، و شمشیر را به سمت آمریکا گرفته، ولی خیلی باید تلاش کنند تا: اثرات چند ساله را جبران کنند. در این مدت افغانستان تبدیل به مزارع کشت خشخاش شده که با هواپیماهای ناتو به آمریکا منتقل می شود. و مردم آنجا بسیار فقیر شده اند. طالبان باید جبران کند

My land is tired

There are 8 million Afghans living in Iran, more than one million of whom have chosen the job of begging, and begging in the name of Iranians, so that the foreign media can take pictures of them, and say that Iran, which is on an oil well, is begging its people! More than a million others do this in different countries! And because they went to those countries from Iran, they still beg in the name of Iranians. Of course, Pakistan is in the same situation, or India, which has stubborn beggars! They cling to people so that they do not give up money. Iranian police say their actions also lead to theft and bagging. That is, by attaching themselves, they steal or pocket people’s bags. Whatever the Iranian government arrests, and sends to the borders, they return. They even ban their children from school and turn them into beggars. In the Tehran metro, where children are appeased, children under the age of ten are exempt from arrest! Of course, they do this to help them, but the enemy takes pictures of them next to the garbage can and says that the Iranians are walking around in the garbage. Therefore, the other seven million Afghanis must have an organization of their own to collect these. The parliament is preparing a resolution to prevent their return. But unfortunately not only children are begging, even the President of Afghanistan is begging! For years, without thanking the Iranians for their hospitality, he has been gathering a group of heads of state to donate money to Afghanistan! The cost of travel and methods and fees is billions! And they only received 500 million in aid, which they also spend on their own. While Iran recognizes the people of Afghanistan, and has worked another 7 million with dignity in the work that is appropriate, to send money to their families. Or send their children to study in Iranian schools. The people of Afghanistan are smart, the aid that Iran is giving to these 8 million Afghanis is more real than the $ 500 million (estimated at 12 billion) that comes from begging. Therefore, it is better for them to cooperate with Iran instead of the West. Because the original name of Afghanistan was Khorasan and was considered part of Iran. But the British gave Afghanistan a false name, and tried to scare them from Iran. But the Shiites of Afghanistan know very well that the fearful must return to their origins and the forgers must go to the dustbin of history. Until 1298 AD, that is, one hundred years ago, its name was Khorasan, and sometimes it was said that Eastern Iran, in ancient times, Turan and Iran belonged to the same king and named two parts after their two daughters. But when India was to get rid of the British yoke and join Iran. The British separated Afghanistan from Iran to block their way. In 1298, Amanullah Khan, with the help of his mother, killed his father, Habibullah Khan, and changed the name of Afghanistan to Afghanistan, a Pashtun tribe, in order to serve Britain. Americans are using the same thing now. First they formed a population of Afghans and Pashtuns: the Taliban to separate Pakistan, India and Afghanistan from Iran, and they attacked the Iranian embassy in Mazar-e-Sharif, killing 12 of its staff. Of course, the Taliban have recently noticed, and are pointing the sword at the United States, but they must work hard to: make up for the effects of years. During this time, Afghanistan has become a poppy farm that is flown to the United States by NATO aircraft. And the people there have become very poor. The Taliban must compensate

أرضی متعبه

هناک ثمانیه ملایین أفغانی یعیشون فی إیران ، اختار أکثر من ملیون منهم وظیفه التسول ، والتسول باسم الإیرانیین ، حتى تتمکن وسائل الإعلام الأجنبیه من التقاط صور لهم ، والقول إن إیران التی توجد على بئر نفط تتوسل لأهلها! أکثر من ملیون آخرین یفعلون ذلک فی بلدان مختلفه! ولأنهم ذهبوا إلى تلک البلدان من إیران ، فهم ما زالوا یتسولون باسم الإیرانیین. بالطبع باکستان فی نفس الوضع ، أو الهند التی لدیها متسولون عنیدون! یتشبثون بالناس حتى لا یتخلوا عن المال. وتقول الشرطه الإیرانیه إن أفعالهم أدت أیضا إلى السرقه والتعبئه. أی ، من خلال إلصاق أنفسهم ، یسرقون أو یسرقون حقائب الناس. مهما کانت الحکومه الإیرانیه تعتقله وترسله للحدود ، فإنهم یعودون. بل إنهم یمنعون أطفالهم من الذهاب إلى المدرسه ویحولونهم إلى متسولین. فی مترو طهران ، حیث یتم استرضاء الأطفال ، یُعفى الأطفال دون سن العاشره من الاعتقال! بالطبع یفعلون ذلک لمساعدتهم ، لکن العدو یلتقط صوراً لهم بجوار سله المهملات ویقول إن الإیرانیین یتجولون فی القمامه. لذلک ، یجب أن یکون لدى السبعه ملایین أفغانی الآخرین منظمه خاصه بهم لجمع هؤلاء. یعد مجلس النواب قرارا بمنع عودتهم. لکن للأسف لیس الأطفال فقط هم من یتسولون ، حتى رئیس أفغانستان یتسول! منذ سنوات ، دون أن یشکر الإیرانیین على حسن ضیافتهم ، کان یجمع مجموعه من رؤساء الدول للتبرع بالمال لأفغانستان! تکلفه السفر وطرقه ورسومه بالملیارات! وقد تلقوا ۵۰۰ ملیون فقط کمساعدات ، وأنفقوها بأنفسهم أیضًا. بینما تعترف إیران بشعب أفغانستان ، وعملت ۷ ملایین آخرین بکرامه فی عمل مناسب ، لإرسال الأموال إلى عائلاتهم. أو یرسلون أطفالهم للدراسه فی المدارس الإیرانیه. إن شعب أفغانستان أذکیاء ، والمساعدات التی تقدمها إیران لهؤلاء الثمانیه ملایین أفغانی أکثر واقعیه من الـ۵۰۰ ملیون دولار (المقدره بـ ۱۲ ملیار) التی تأتی من التسول. لذلک من الأفضل لهم التعاون مع إیران بدلاً من الغرب. لأن الاسم الأصلی لأفغانستان کان خراسان وکان یعتبر جزءًا من إیران. لکن البریطانیین أطلقوا على أفغانستان اسمًا مستعارًا وحاولوا إخافتهم من إیران. لکن شیعه أفغانستان یعرفون جیدًا أن الخائفین یجب أن یعودوا إلى أصولهم وأن المزورین یجب أن یذهبوا إلى مزبله التاریخ. حتى عام ۱۲۹۸ م ، أی قبل مائه عام ، کان اسمها خراسان ، وکان یُقال أحیانًا أن إیران الشرقیه ، فی العصور القدیمه ، کانت توران وإیران تنتمی إلى نفس الملک وسمیت جزأین بعد ابنتیهما. ولکن عندما کانت الهند تتخلص من نیر البریطانیین وتنضم إلى إیران. فصل البریطانیون أفغانستان عن إیران لسد طریقهم. فی عام ۱۲۹۸ ، قتل أمان الله خان ، بمساعده والدته ، والده حبیب الله خان ، وغیر اسم أفغانستان إلى أفغانستان ، قبیله بشتونیه ، من أجل خدمه بریطانیا. الأمریکیون یستخدمون نفس الشیء الآن. فی البدایه شکلوا مجموعه من الأفغان والبشتون: قامت طالبان بفصل باکستان والهند وأفغانستان عن إیران ، وهاجموا السفاره الإیرانیه فی مزار الشریف ، وقتلوا ۱۲ من موظفیها. بالطبع ، لاحظت طالبان مؤخرًا ، وتوجه السیف نحو الولایات المتحده ، لکن یجب علیهم العمل بجد من أجل: التعویض عن آثار السنوات. خلال هذا الوقت ، أصبحت أفغانستان مزرعه للخشخاش یتم نقلها إلى الولایات المتحده بواسطه طائرات الناتو. وأصبح الناس هناک فقراء جدا. یجب على طالبان التعویض

زما ځمکه ستړې ده

په ایران کې ملیونه افغانان ژوند کوی ، چې له یو ملیون څخه ډیر یې د ایرانیانو په نوم د سوال کولو ، او سوال کولو دنده غوره کړې ، ترڅو بهرنۍ رسنۍ وکولی شی د هغوی عکسونه واخلی او ووایې چې ایران ، چې د تیلو څاه کې دی ، خپلو خلکو ته سوال کوی! له یو ملیون څخه ډیر نور په بیلابیلو هیوادونو کې دا کار کوی! او دا چې دوی له ایران څخه دغو هیوادونو ته تللی ، دوی لاهم د ایرانیانو په نوم غوښتنه کوی. البته پاکستان هماغه حالت کې دی ، یا هندوستان چې سخت سوالګر لری! دوی خلکو ته اوږه ورکوی ترڅو پیسې ورنکړی. ایرانی پولیس وایی د دوی کړنې د غلا او بوجۍ لامل هم کیږی. دا ، د ځان سره په ضمیمه کولو سره ، دوی د خلکو کڅوړې غلا کوی یا جیب کوی. هر هغه څه چې د ایران حکومت نیسی ، او سرحدونو ته یې لیږی ، بیرته راځی. دوی حتی خپل ماشومان له ښوونځی منع کوی او سوالګر ته یې اړوی. د تهران په میټرو کې ، چیرې چې ماشومان خوښ دی ، له لسو کالو څخه کم عمر لرونکی ماشومان د نیولو څخه معاف دی! البته ، دوی دا د دوی سره د مرستې لپاره کوی ، مګر دښمن د دوی عکس د کثافاتو د کنډک مخې ته نیسی او وایی چې ایرانیان په کثافاتو کې ګرځی. لدې امله ، نور اوه ملیونه افغانۍ باید د دې ټولولو لپاره د دوی خپل اداره ولری. پارلمان د دوی بیرته ستنیدو مخنیوی لپاره یو پریکړه لیک چمتو کوی. مګر بدبختانه نه یوازې ماشومان سوال کوی ، حتی د افغانستان ولسمشر غوښتنه کوی! کلونه ، پرته لدې چې د ایرانیانو له میلمه څخه مننه وکړی ، هغه د هیوادونو د مشرانو یوه ډله راغونډه کړې ترڅو افغانستان ته پیسې ورکړی. د سفر او میتودونو او فیسونو لګښت ملیاردونه دی! او دوی یوازې ۵۰۰ ملیونه مرستې ترلاسه کړې ، کوم چې دوی هم پخپله مصرفوی. له بلې خوا ایران ، افغان وګړی پیژنی او په درنښت یې ۷ ملیونه کار ګمارلی ترڅو د سم کار ترسره کړی ، ترڅو وکولی شی خپلو کورنیو ته پیسې واستوی. یا خپل ماشومان په ایرانی ښوونځیو کې د زده کړې لپاره واستوئ. د افغانستان خلک هوښیار دی ، هغه مرستې چې ایران دغو ۸ ملیونو افغانیو ته ورکوی د ۵۰۰ ملیون ډالرو (اټکل له مخې ۱۲ ملیارد) ډالرو څخه خورا اصلی ده چې د سوال کولو څخه راځی. له همدې امله ، د دوی لپاره غوره ده چې د لویدیځ پرځای له ایران سره همکاری وکړی. ځکه چې د افغانستان اصلی نوم خراسان و او د ایران برخه ګ ل کېده. خو انګلیسانو افغانستان ته یو غلط نوم ورکړ او هڅه یې وکړه چې دوی له ایران څخه ویره کړی. مګر د افغانستان شیعه ګان په دې ښه پوهیږی چې ویره لرونکی باید بیرته خپلو اصلی ځایونو ته ستانه شی او جعل کونکی باید د تاریخ خاطرې ته لاړشی. تر ۹ ۱۲۹۸ میلادی کال پورې ، یعنی سل کاله دمخه ، نوم یې خراسان و ، او کله ناکله داسې ویل کیده چې ختیځ ایران ، په تیرو وختونو کې ، توران او ایران د یو پاچا پورې اړه لری او د هغې دوه لو دختر و وروسته دوه برخې نومول شوی. مګر کله چې هندوستان د انګلیس جوکم له مینځه ویسی او له ایران سره یوځای شی. انګلیسانو د دوی د لارې د بندولو لپاره افغانستان له ایران څخه بیل کړ. په ۱۲۹۸ کې ، امان الله خان د خپلې مور په مرسته خپل پلار ، حبیب الله خان وواژه او انګلستان ته د خدمت لپاره یې د افغانستان نوم د پښتون قام په نامه بدل کړ. امریکایان همدا اوس شی کاروی. لومړی دوی د افغانانو او پښتنو نفوس جوړ کړ: طالبانو پاکستان ، هند او افغانستان له ایران څخه بیل کړل او په مزارشریف کې یې د ایران پر سفارت برید وکړ چې د هغې ۱۲ ۱۲ کارمندان یې ووژل. البته ، طالبان پدې وروستیو کې لیدلی ، او په متحده ایالاتو کې توره په نښه کوی ، مګر دوی باید سخت کار وکړی: د کلونو تاثیراتو لپاره. د دې وخت په جریان کې ، افغانستان د کوکنارو په فارم بدل شوی چې د ناټو الوتکو لخوا متحده ایالاتو ته وړل کیږی. او د هغه ځای خلک ډیر غریب شوی دی. طالبان باید تاوان ورکړی

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : آدرس تهران خیابان پیروزی نبرد شمالی کوچه یافتیان پلاک یک واحد 1/1 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

آخرین نماز شهید با سید مقاومت

سلسله ایرانیان در امریکا

ایرانیان از ابتدا به کشف آمریکا نایل آمدند، ولی اروپاییها مطابق روال همیشگی، آن را …