مدیریت حرام!

دانشمندان غربی، چون پیرو مکتب ماکیاولیستی هستند که می گوید: هدف ابزار را توجیه می کند، لذا به حرام و حلال بودن مدیریت اصلا توجه نکردند. البته اخیرا بحث هایی در مورد نقش ارزش! در مدیریت بحث کرده اند اما بیشتر به ارزشهای شخصی مدیر، یا ارزش های تحمیلی اجتماع پرداختند، که گاهی آن را مسئولیت اجتماعی مدیران هم نامیده اند. اما وقتی می گوییم هدف وسیله را توجیه می کند، یعنی برای سود آوری یا حداکثری کردن سود، هر کاری بتوانیم باید انجام دهیم. لذا به همین دلیل بیشترین سود در تجارت غرب، در درجه نخست برای قاچاق اسلحه، بعد قاچاق مواد مخدرو سپس قاچاق انسان و قطعات بدن اوست. اگر خوب دقت کنیم می بینیم: سود حداکثری در کالاهایی است که انسان را مرده می خواهد! چه با اسلحه که او را بکشد، یا با مواد مخدر که مرگ تدریجی را به ارمغان می اورد، و چه در تجارت قطعات بدن انسان، که عملا بر اساس مرگ انسان پایه گذاری شده: اعم از اینکه سقط جنین کنند: و از ضایعات آن برای تولید لوازم آرایشی استفاده کنند، یا اینکه انسان ها را بکشند و کلیه و چشم و قلب و دیگر اعضا داغ را، به قیمت گزافی بفروشند. رده های بعدی هم به همین شکل است: مثلا روسپی گری یا پزشکی و دارو سازی، هم به همان قطعات انسان بر می گردد. تبلیغات آن مانند تبلیغات مواد مخدر یا اسلحه ظاهر فریب است، ولی در عمل جز کشتن انسانها چیزی را انتظار نمی توان داشت. یک پزشک در مدیریت حلال، کمترین ویزیت را می گیرد، و گاهی پول داروی بیمار مستحقی را هم می پردازد. ولی در مدیریت حرام، قرارداد می بندد و سه هزا و پانصد نفر از هموطنان خود را به قتل می رساند: مانند دکتر ملکزاده، البته تحت عنوان پروژه تحقیقاتی! لذا تفاوت این دو مشخص است. در دولت جمهوری اسلامی انتظار می رود که: مدیریت حلال باشد. ولی نفوذ عوامل غرب زده، باعث شده که اصلا موضوع مطرح نشود! بگویند مدیریت جدای از اسلام است. همانطور که می گویند سیاست از دین جدا است. به همین جهت اختلاس و دزدی و فرار مالیاتی رونق پیدا می کند. زیرا از نظر مدیریت غربی اختلاسی وجود ندارد: هرکس بتواند یک دلار خود را، دو دلار کند باید به او احسنت گفت! و اگر به صد دلار تبدیل کرد، باید به او جایزه داد. بنابر این کسی مانند بیل گیتس که: از درآمد کپی رایت(حرام) ثروتمند اول جهان می شود، تا جف بزوس که از نیاز بیماران کرونایی، جای او را می گیرد. همه از نظر مدیریت حلال اختلاس گر هستند. زیرا مدیریت حلال رویکر زنده بودن، و افزایش آسایش مردم را دارد: می گوید اگر مردم به چیزی احتیاج دارند، به آنها ارزان یا رایگان بدهید. اما مدیریت حرام می گوید: این بهترین فرصت است، تا قیمت ها را بالا برده و همه هستی مردم را، برای خود برداریم. گرانی و تورم خود، از نشانه های مدیریت حرام است. زیرا امام جعفر صادق ع وقتی شنید: گندم کمیاب و گران شده فرمود: هرچه در انبار است بین مردم تقسیم شود. و فرمود هرکس برای مردم، آرزوی گرانی کند ملعون است. ولی الان همه کسانی که کالایی دارند، آرزویی جز گران شدن ندارند. برخی از انها نذر هم می کنند! مثلا می گویند اگر قیمت سکه بالا رود، به همه نهار می دهد. یا اگر دلار رکورد بشکند، به زیارت می رود! و یا مثل حسن می گوید: دلار مال دولت است، و هرطور بخواهد می فروشد. ولو مردم از گرسنگی تلف شوند! و پولی برای خرید مایحتاج خود نداشته باشند. آیا رئیس جمهور انتخاب می شود که: مردم خودش را بکشد؟ آنها را گرسنه و فقیر نگهدارد؟ اگر یک جو غیرت داشت، و به مدیریت حلال اعتقاد،تمام ۱۲۰میلیارد درآمد ارزی را بین مردم تقسیم، و به هرکدام ۱۵۰۰دلار می داد.

Haram management!

Western scholars, because they follow the Machiavellian school, which says that it justifies the purpose of tools, did not pay any attention to the haram and halal nature of management. Of course, recently there have been discussions about the role of value! They have argued in management but have focused more on the personal values ​​of the manager, or the imposed values ​​of the community, sometimes referred to as the social responsibility of the managers. But when we say that the goal justifies the means, that is, we must do whatever we can to make a profit or maximize the profit. For this reason, the biggest gain in Western trade is first in arms smuggling, then in drug trafficking, and then in human and body parts. If we are careful, we will see: the maximum profit is in the goods that want man dead! Whether with the gun that kills him, or the drugs that bring about gradual death, or the human body parts business, which is practically based on human death: whether to have an abortion: and its waste. Use it to make cosmetics, or kill humans and sell kidneys, eyes, hearts, and other hot organs at exorbitant prices. The next categories are the same: for example, prostitution or medicine and pharmaceuticals also refer to the same human parts. Its propaganda is like the propaganda of drugs or weapons, but in practice nothing can be expected but to kill people. A doctor in halal management receives the least number of visits, and sometimes pays for a deserving patient. But in the forbidden management, he makes a contract and kills three thousand and five hundred of his compatriots: like Dr. Malekzadeh, of course under the title of research project! Therefore, the difference between the two is clear. In the government of the Islamic Republic, management is expected to be lawful. But the influence of Western agents has caused the issue not to be raised at all! Say management is separate from Islam. As they say, politics is separate from religion. That is why embezzlement, theft and tax evasion are flourishing. Because there is no embezzlement in Western management: anyone who can make one dollar, two dollars, should be thanked! And if he turns it into a hundred dollars, he should be rewarded. So someone like Bill Gates, who becomes the world’s richest man from copyright, to Jeff Bezos, who takes his place from the needs of coronary patients. Everyone is embezzler in terms of solvent management. Because halal management is about keeping people alive, and increasing people’s comfort: it says give people something cheap or free if they need it. But the forbidden management says: This is the best opportunity to raise prices and take the whole existence of the people for ourselves. Inflation is one of the signs of forbidden management. Because when Imam Ja’far Sadegh (AS) heard: Rare and expensive wheat, he said: Everything in the warehouse should be distributed among the people. And he said that anyone who wishes for the people to be expensive is cursed. But now all those who have goods have no desire but to become more expensive. Some of them even make vows! For example, they say that if the price of a coin goes up, he will give lunch to everyone. Or if the dollar breaks the record, it goes on pilgrimage! Or like Hassan says: the dollar belongs to the government, and he sells it however he wants. Even if people die of hunger! And they do not have the money to buy what they need. Will the president be elected: to kill his own people? Keep them hungry and poor? If an atmosphere was zealous, and believed in halal management, it would distribute all 120 billion in foreign exchange earnings to the people, giving each one $ 1,500.

إداره الحرم!

العلماء الغربیون ، لأنهم یتبعون المدرسه المیکافیلیه ، التی تقول إنها تبرر الغرض من الأداه ، لم ینتبهوا لطبیعه الإداره المحرمه والحلال. بالطبع ، جرت مؤخرًا مناقشات حول دور القیمه! لقد جادلوا فی الإداره لکنهم رکزوا أکثر على القیم الشخصیه للمدیر ، أو القیم المفروضه على المجتمع ، والتی یشار إلیها أحیانًا بالمسؤولیه الاجتماعیه للمدیرین. ولکن عندما نقول إن الهدف یبرر الوسیله ، أی یجب علینا أن نفعل کل ما فی وسعنا لتحقیق ربح أو تعظیم الربح. لهذا السبب ، فإن أکبر ربح فی التجاره الغربیه هو أولاً تهریب الأسلحه ، ثم الاتجار بالمخدرات ، ثم الأعضاء البشریه والأعضاء. إذا کنا حریصین ، فسنرى: أقصى ربح فی البضائع التی ترید الإنسان میتًا! سواء بالمسدس الذی یقتله ، أو بالمخدر الذی یسبب الموت التدریجی ، أو بأجزاء جسم الإنسان ، الذی یقوم عملیا على الموت البشری: هل للإجهاض: وإهداره. استخدمه فی صناعه مستحضرات التجمیل ، أو قتل البشر وبیع الکلى والعینین والقلوب وغیرها من الأعضاء الساخنه بأسعار باهظه. الفئات التالیه هی نفسها: على سبیل المثال ، البغاء أو الطب والمستحضرات الصیدلانیه تشیر أیضًا إلى نفس الأعضاء البشریه. دعایتها مثل دعایه المخدرات أو الأسلحه ، ولکن من الناحیه العملیه لا یمکن توقع شیء سوى قتل الناس. یتلقى الطبیب فی إداره الحلال أقل عدد من الزیارات ، وفی بعض الأحیان یدفع للمریض المستحق. لکن فی الإداره المحظوره أبرم عقدًا وقتل ثلاثه آلاف وخمسمائه من أبناء وطنه: مثل الدکتور مالک زاده بالطبع تحت عنوان مشروع بحث! لذلک ، فإن الفرق بین الاثنین واضح. فی حکومه الجمهوریه الإسلامیه ، من المتوقع أن تکون الإداره قانونیه. لکن تأثیر العملاء الغربیین تسبب فی عدم إثاره الموضوع على الإطلاق! قل إداره منفصله عن الإسلام. کما یقولون ، السیاسه منفصله عن الدین. وهذا هو سبب ازدهار عملیات الاختلاس والسرقه والتهرب الضریبی. لأنه لا یوجد اختلاس فی الإداره الغربیه: یجب شکر کل من یربح دولاراً أو دولارین! وإن حولها إلى مائه دولار یکافأ. لذلک شخص مثل بیل جیتس ، الذی أصبح أغنى رجل فی العالم من حرام حقوق الطبع والنشر إلى جیف بیزوس ، الذی یحل محله من احتیاجات مرضى الشریان التاجی. الجمیع مختلس من حیث إداره المذیبات. لأن إداره الحلال تدور حول إبقاء الناس على قید الحیاه وزیاده راحه الناس: فهی تقول إعطاء الناس شیئًا رخیصًا أو مجانیًا إذا احتاجوا إلیه. لکن الإداره المحرمه تقول: هذه أفضل فرصه لرفع الأسعار وأخذ الوجود الکامل للناس لأنفسنا. التضخم هو أحد علامات الإداره المحظوره. لأنه لما سمع الإمام جعفر الصادق (ع): قمح نادر وباهظ الثمن ، قال: کل ما فی المستودع یوزع على الناس. وقال: من یتمنى أن یکون الناس باهظین ملعون. لکن الآن کل أولئک الذین لدیهم سلع لیس لدیهم رغبه إلا فی أن یصبحوا أکثر تکلفه. حتى أن بعضهم یقطع نذور! على سبیل المثال ، یقولون إنه إذا ارتفع سعر العمله ، فسوف یقدم الغداء للجمیع. أو إذا کسر الدولار الرقم القیاسی فإنه یذهب فی الحج! أو کما یقول حسن: الدولار ملک للحکومه ، ویبیعه کیفما شاء. حتى لو مات الناس جوعا! ولیس لدیهم المال لشراء ما یحتاجون إلیه. هل سینتخب الرئیس لیقتل شعبه؟ یبقیهم جائعین وفقراء؟ إذا کان الجو متحمسًا ، وکان یؤمن بالإداره القانونیه ، فسیوزع کل ۱۲۰ ملیارًا من أرباح النقد الأجنبی على الناس ، مما یمنح کل منهم ۱۵۰۰ دولار.

Харам менеджмент!

Западные ученые, следуя макиавеллистской школе, которая утверждает, что она оправдывает назначение инструментов, не обращали никакого внимания на харам и халяльный характер управления. Конечно, в последнее время ведутся дискуссии о роли ценности! Они спорили в менеджменте, но больше фокусировались на личных ценностях менеджера или на навязанных обществом ценностях, иногда называемых социальной ответственностью менеджеров. Но когда мы говорим, что цель оправдывает средства, то есть мы должны делать все возможное, чтобы получить прибыль или максимизировать прибыль. По этой причине наибольший выигрыш в западной торговле достигается сначала от контрабанды оружия, затем от незаконного оборота наркотиков, а затем от продажи частей тела и людей. Если мы будем осторожны, мы увидим: максимальная прибыль – в товарах, которые хотят убить человека! Будь то пистолет, который его убивает, или лекарства, которые вызывают постепенную смерть, или бизнес с частями человеческого тела, который практически основан на человеческой смерти: делать ли аборт: и его отходы. Используйте его для изготовления косметики или убивайте людей и продавайте почки, глаза, сердца и другие горячие органы по непомерным ценам. Следующие категории такие же: например, проституция, медицина и фармацевтика также относятся к одним и тем же частям человека. Его пропаганда подобна пропаганде наркотиков или оружия, но на практике ничего нельзя ожидать, кроме как убивать людей. Врач халяль-менеджмента получает наименьшее количество посещений, а иногда и платит за достойного пациента. Но в запрещенном управлении он заключает контракт и убивает три тысячи пятьсот своих соотечественников: как доктор Малекзаде, конечно, в рамках исследовательского проекта! Таким образом, разница между ними очевидна. В правительстве Исламской Республики ожидается, что управление будет законным. Но из-за влияния западных агентов этот вопрос вообще не поднимался! Скажем, менеджмент отделен от ислама. Как говорится, политика отделена от религии. Вот почему процветают хищения, воровство и уклонение от уплаты налогов. Потому что в западном менеджменте нет хищений: надо благодарить любого, кто может заработать один доллар, два доллара! А если он превратит это в сотню долларов, он должен быть вознагражден. Так что кто-то вроде Билла Гейтса, который становится самым богатым человеком в мире из-за авторских прав, Джеффу Безосу, который занимает его место из-за потребностей пациентов с коронарной болезнью. С точки зрения управления платежеспособностью все являются растратчиками. Потому что халяльный менеджмент направлен на поддержание жизни людей и повышение их комфорта: он предлагает дать людям что-то дешевое или бесплатное, если они в этом нуждаются. Но запрещенное руководство говорит: это лучшая возможность поднять цены и забрать все существование людей на себя. Инфляция – один из признаков запрещенного управления. Потому что, когда имам Джафар Садех (А.С.) услышал: «Редкая и дорогая пшеница», он сказал: «Все, что есть на складе, следует раздать людям. И сказал, что проклят всякий, кто хочет, чтобы люди были дорогими. Но теперь у всех, у кого есть товары, нет желания, кроме как стать дороже. Некоторые из них даже дают клятвы! Например, говорят, что если цена монеты вырастет, он всех накормит обедом. Или, если доллар побьет рекорд, он отправится в паломничество! Или, как говорит Хасан: доллар принадлежит правительству, и он продает его, как хочет. Даже если люди умрут с голоду! И у них нет денег, чтобы купить то, что им нужно. Будет ли избран президент: убить свой народ? Держать их голодными и бедными? Если бы атмосфера была рьяной и верила в законное управление, она распределяла бы все ۱۲۰ миллиардов валютной выручки среди людей, давая каждому по ۱۵۰۰ долларов.

 

درباره‌ی ماهین نیوز

پایگاه خبری ماهین نیوز: تحلیلی خبری اطلاع رسانی سیاسی فرهنگی اقتصادی به چهار زبان فارسی انگلیسی عربی و آذری ارگان رسمی سازمان ملل اسلامی مجوز 26237/92وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سید احمد حسینی ماهینی آدرس : آدرس تهران خیابان پیروزی نبرد شمالی کوچه یافتیان پلاک یک واحد 1/1 کیلومتر 55زنجان جاده چرگر خیابان سادات پلاک6 989120836492+ همراه , ,telgram watsapp soroush sahmahini@yahoo.com تلفکس36608516

حتما ببینید

آخرین نماز شهید با سید مقاومت

سلسله ایرانیان در امریکا

ایرانیان از ابتدا به کشف آمریکا نایل آمدند، ولی اروپاییها مطابق روال همیشگی، آن را …