خانه / بین الملل / سازمان ملل اسلامی

سازمان ملل اسلامی

چمهوری اسلامی چچن

قدیروف: ماکرون قبل از این‌که دیر شود دست بردار!

رئیس‌جمهوری چچن امروز،‌ سه‌شنبه موضع خود را درخصوص اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری فرانسه درباره اسلام اعلام و تاکید کرد، اظهارات او عواقب وخیمی دارند و باید قبل از اینکه دیر شود از این حرف‌ها دست بردارد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رمضان قدیروف، رئیس‌جمهوری چچن در تلگرام گفت: …

بیشتر بخوانید »
Të dashur njerëz të Guinea-Bissau

Caro povo da Guiné-Bissau

مردم عزیز کشور گینه بیسائوکشور شما مهد تمدن بوده ولی زورگویان آن را اشغال کردند. سالها است که شما برای استقلال مبارزه می کنید تا خدا را عبادت کنید و در این راه، چین و پلیس بی وطن او بدترین شکنجه ها را بر شما وارد کردند. اکنون سازمان ملل …

بیشتر بخوانید »
Mīļie Latvijas cilvēki

Mīļie Latvijas cilvēki

Jūsu valsts bija civilizācijas šūpulis, bet to okupēja okupatori. Jūs gadiem ilgi cīnījāties par neatkarību, lai pielūgtu Dievu, un šādā veidā Krievija un Viņa bezvalstnieka policija jums uzlika vissliktākās spīdzināšanas. Tagad Islāma Apvienoto Nāciju Organizācija, novērtējot jūsu centienus, pasludina jūsu valsti par Latvijas Islāma Republiku, un no šī datuma valdībām, …

بیشتر بخوانید »
Почитувани луѓе од Северна Македонија

Почитувани луѓе од Северна Македонија

Вашата земја беше лулка на цивилизацијата, но беше окупирана од угнетувачи. Со години се борите за независност да му се поклоните на Бога, а во тој тек, Велика Британија и неговата полиција без државјанство ви го нанесоа најлошото. Обединетите нации сега ја прогласуваат вашата земја за Исламска Република Северна Македонија …

بیشتر بخوانید »
Dragi prebivalci Slovenije

Dragi prebivalci Slovenije

Vaša država je bila zibelka civilizacije, vendar so jo zasedli zatiralci. Že leta se borite za neodvisnost, da bi častili Boga, pri tem pa so vam Britanci in njegova policija brez državljanstva povzročili najhujše. Zdaj Islamski Združeni narodi v zahvalo za vaša prizadevanja razglašajo vašo državo za Islamsko republiko Slovenijo …

بیشتر بخوانید »
Cher peuple gabonais

Cher peuple gabonais

Votre pays était le berceau de la civilisation, mais il était occupé par des oppresseurs. Vous vous battez pour l’indépendance depuis des années pour adorer Dieu, et ce faisant, les Britanniques et sa police apatride vous ont infligé le pire. L’Organisation islamique des Nations Unies déclare maintenant que votre pays …

بیشتر بخوانید »